Skjern Sogn Uge 45 Gudstjenester Kontakt

Comments

Transcription

Skjern Sogn Uge 45 Gudstjenester Kontakt
Skjern Sogn Uge 45
Birthe Marie Pedersen
holder som kordegn ved Skjern
Kirke med udgangen af november
måned.
Birthe Marie har sidste tjeneste i
kirken søndag d. 30. november
ved højmessen kl. 10.30.
Birthe Marie begyndte som kordegn i Skjern Sogn
d. 1.oktober 1995, så efter godt 19 år vælger hun at
gå på pension.
Stor tak til Birthe Marie for veludført arbejde og dejlig
sang i kirken.
Kurt Kruse
www.skjernsogn.dk
Velkommen til
Lisa Henriksen, der
den 1. november begynder
som menighedskoordinator
ved Skjern Kirke
Lisa kommer fra en kordegne stilling for de 12 sogne
i Gl. Fjends kommune med kontor i Stoholm.
Lisa får en del opgaver for kirken, som stillingsbetegnelsen også siger.
Lisas arbejde omfatter også kordegnens opgaver i
kirken, samt kirkesangen.
Velkommen til
Marianne Andersen,
der den 1. november
Begynder som kordegn
ved Skjern Kirke.
holder ved udgangen af oktober,
som afløser for Birthe Marie på
kirkekontoret.
Kurt har ikke kun været afløser for
Birthe Marie, men også været til stor
hjælp med IT.
Marianne kommer fra en stilling ved RingkøbingEn stor tak til Kurt.
Skjern kommune.
Marianne vil arbejde som kordegn såvel på kirkeElse Mortensen
kontoret som i kirken. Marianne vil også være
holder ved udgangen af oktober,
kirkesanger
som kirkesanger og afløser for
Birthe Marie.
Både Lisa og Marianne vil første gang kunne træfDet er ikke første gang Else holder
fes på kirkekontoret fra d. 4. november.
ved kirken, men vi har i mange år
De vil herefter skiftes til at synge i kirken.
haft fornøjelsen af Elses sang, når
Birthe Marie vil også være på kirkekontoret og i
Birthe Marie havde fridag.
kirken nogle dage i november.
Stor tak Else, for sange i kirken.
Gudstjenester
November
Søndag den 9. november 21. s.e. trinitatis. Luk 13,1-9
Kl. 9.00: Claus Thomas Nielsen
Kl. 10.30: Jørgen Pedersen
Søndag den 16. november 22. s.e. trinitatis. Matt 18,1-14
Kl. 9.00: Torill Kristensen.
Kl. 10.30: Poul Ivan Madsen
Tirsdag d. 18. november
Kl. 19.00: Lægmandsgudsteneste. Torill Kristensen medvirker
Søndag den 23. Sidste s. i kirkeåret. Matt 11,25-30
Kl. 9.00: Jørgen Pedersen
Kl. 10.30: Claus Thomas Nielsen
Gudstjenester på Enghaven
Onsdag d. 26. november kl. 15.15 Dorthe Kirkegaard
Gudstjenester på Klokkebjerg:
Onsdag d. 19. november kl. 15.30 Poul Ivan Madsen
Kirkebil – kr. 10 tur/retur
Ønskes kørsel til højmesser, kan man senest fredag
inden kl. 12 ringe til kirkekontoret 9735 2611.
Kontakt
Skjern Kirkekontor:
Fredensgade 9, Tlf. 97 35 26 11 Fax 97 35 47 01
Mandag 10-12, tirsdag-fredag 9-13, torsdag tillige 16-18, lørdag lukket
Kordegne: Lisa Henriksen
[email protected]
Marianne Andersen
Birthe Marie Pedersen
[email protected]
Skjern Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Sabine Mogensen træffes 11-12 undtagen lørdag
97 35 09 16
[email protected]
Træffetider se www.skjernsogn.dk
Sognepræster:
Poul Ivan Madsen
97 35 01 15
[email protected]
Claus Thomas Nielsen
[email protected]
Jørgen Pedersen
[email protected]
Torill Kristensen
[email protected]
Kirketjener, Gert R. Schmidt
Kirketjener, Merete Mogensen
Kordegne: Lisa Henriksen og Marianne Andersen
97 35 36 01
97 36 93 80
97 34 11 58
21 27 98 02
22 16 89 42
22 50 66 82
97 35 26 11
Organist, Thomas Bach Madsen
22 28 21 95

Similar documents