Politik for forebyggelse af voldsepisoder på SKT Vold er et

Comments

Transcription

Politik for forebyggelse af voldsepisoder på SKT Vold er et
Skjern Sogn uge 42-43 2014
Eftermiddagsmøde
i Kirkehuset
tirsdag d. 28. oktober
kl. 14.30
v/Jørgen Pedersen
Buskgudstjeneste
søndag 26. oktober kl. 14
Ved Torill Kristensen
og Poul Ivan Madsen
FDF og babysalmesang
medvirker.
Alle er velkomne
Efter gudstjenesten er der en
kaffe i Kirkehuset.
www.skjernsogn.dk
Besøg fra Rostock .... Den 1. marts i år var 4 fra
Skjern menighedsråd hos ”Heiligen- Geist- Gemeinde” i
Rostock, for at undersøge om der var grobund for at et
kirkevenskab mellem Skjern Sogn og ”Heiligen – Geist
– Gemeinde”. Vi blev modtaget særdeles venligt og fik
et godt døgn med rundvisning, information om deres kirkelige virkelighed i den post – kommunistiske tid, og vi
deltog i deres søndagsgudstjeneste.
Den 31. oktober – 2. november får vi besøg fra
Rostock. Vi ved endnu ikke helt hvor mange de kommer,
men venter 10 – 15 personer fra menigheden. Vore gæster ankommer sent fredag aften. Lørdag vil vi tage dem
med ”Fjorden Rundt”. Samt holde et lidt mere formelt
møde, hvor vi vil tale om fremtidigt kirkevenskab. Og en
sangtime med Kirkekoret.
Søndag formiddag vil vi fejre gudstjeneste sammen og
deres sognepræst Marcus Antonioli vil medvirke ved
gudstjenesten. Efter Gudstjenesten vil der være
kirkefrokost i Kirkehuset, hvor alle er inviteret med.
Hvis der er nogen i menigheden som synes, at dette ser
spændende ud og gerne vil deltage i dele af /hele vores
lørdagsprogram, så er I meget velkomne til at kontakte
Torill Kristensen på 21 27 98 02.
Lørdag d. 8. november kl. 19.30 i Skjern Kirke
POP/ROCK
koncert med "Psonar"
salmer på en ny måde!
Gratis entré. Gratis kaffe.Indsamling til menighedsplejen
Gudstjenester
Oktober
Søndag den 19. oktober 18. s.e. trinitatis. Joh 15,1-11
Kl. 9.00: Poul Ivan Madsen
Kl. 10.30: Jørgen Pedersen
Søndag den 26. oktober 19. s.e. trinitatis. Joh 1,35-51
Kl. 10.30: Linda Roslyng
Kl. 14.00: Torill Kristensen og Poul Ivan Madsen.
BUSK-gudstjeneste – Band.
November
Søndag den 2. november Alle Helgen. Matt 5,13-16
Kl. 10.30: Torill Kristensen. Besøg fra Rostock.
Kirkefrokost. Kor
Kl. 16.00: Poul Ivan Madsen Alle Helgens gudstjeneste
Gudstjenester på Enghaven
Onsdag d. 29. oktober kl. 15.15 Linda Roslyng
Gudstjenester på Klokkebjerg:
Onsdag d. 22. oktober kl. 15.30 Preben Skov Jensen
Kirkebil – kr. 10 tur/retur
Ønskes kørsel til højmesser, kan man senest fredag
inden kl. 12 ringe til kirkekontoret 9735 2611.
Kontakt
Skjern Kirkekontor:
Fredensgade 9, Tlf. 97 35 26 11 Fax 97 35 47 01
Kontortid:
Mandag 10-12, tirsdag-fredag 9-13, torsdag tillige 16-18, lørdag lukket
Kordegn, Birthe Marie Pedersen
[email protected]
Skjern Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Sabine Mogensen træffes 11-12 undtagen lørdag
97 35 09 16
[email protected]
Træffetider se www.skjernsogn.dk
Sognepræster:
Poul Ivan Madsen
[email protected]
97 35 01 15
97 35 36 01
Linda Roslyng
[email protected]
Jørgen Pedersen
[email protected]
Torill Kristensen
[email protected]
Kirketjener, Gert R. Schmidt
Kirketjener, Merete Mogensen
Kordegn, Birthe Marie Pedersen
61 36 78 19
97 34 11 58
21 27 98 02
22 16 89 42
22 50 66 82
97 35 26 11
Organist, Thomas Bach Madsen
22 28 21 95