Åben nyhedsbrevet

Transcription

Åben nyhedsbrevet
Ringkøbing – Skjern
November 2014
Julehygge
Åbningstider mellem jul og nytår
Den 29. og 30. december 2014
for folkepensionister og efterlønnere
Onsdag den 3. december 2014 kl. 12.30
i 3F Huset, Byskellet 33, Ringkøbing
Tilmelding sker efter først til mølle princippet fra
mandag den 24. november kl. 8.00
på tlf. 70 300 874 eller mail [email protected]
Pris pr. deltager kr. 100,00.
Busafgang:
Hvide Sande, Numitvej 17, kl. 11.30
Søndervig Supermarked, kl. 11.45
Brugsen, Kloster, kl. 12.00
Bechs Hotel, Tarm, kl. 11.45
Trykkerivej 8, Skjern kl. 12.00
Westergaards Hotel, Videbæk kl. 12.00
Afgang fra Ringkøbing igen kl. 17.00
Ikke ret til G-dage, hvis ikke du
er tilmeldt som ledig i JOBNET
Ankestyrelsen har i en sag truffet afgørelse om, at et
medlem ikke har ret til G-dage, fordi medlemmet ikke
var tilmeldt som ledig i JOBNET.
Medlemmet var afmeldt som ledig på de første tre ledighedsdage.
På den baggrund anser Ankestyrelsen, at medlemmet
har holdt fri for egen regning de tre første ledighedsdage.
Efter reglerne skal en arbejdsgiver ikke betale for Gdage til et medlem, når medlemmet - i tilslutning til
ansættelsens ophør - får sygedagpenge eller holder
ferie på G-dagene.
Efter praksis omfatter denne bortfaldsgrund også situationer, hvor medlemmet holder fri for egen regning.
Arbejdsgiveren skal derfor ikke betale dagpengegodtgørelse.
På kontorerne i Ringkøbing og Skjern vil der være
åbent mellem kl. 8.00 og 12.00.
Kontorerne i Hv. Sande og Videbæk er lukket.
Fredag d. 2. januar 2015 er der lukket på alle kontorer.
Dagpengekørsel december 2014
Ved dagpenge/efterlønskørslen i december vil der på
grund af helligdage kun være få dage til behandling af
ydelseskortene.
Der bliver derfor åbnet mulighed for,
at indsende ydelseskort fra fredag
den 19. december 2014 kl. 8.00.
Vi vil fra afdelingens side opfordre til, at indsende kortet fredag formiddag, og vi vil tilstræbe at få kortene
behandlet, så pengene kan være disponible den 23.
december 2014.
Følg os på Facebook (søg 3F Ringkøbing-Skjern) og
vores hjemmeside www.3f-ringkobing.dk
Her kan du løbende holde dig orienteret om
åbningstider, aktiviteter, nyheder m.m.
HUSK det er en god idé at bestille tid, hvis du ønsker at
tale med en person i afdelingen.
70 300 874
Lommebøger 2015
kan nu afhentes på alle kontorer.
Vi ønsker alle vore medlemmer og
familie en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Opkvalificering til byggebranchen
Ny ansættelser i afdelingen
3F Ringkøbing-Skjern arbejder p.t. på et
projekt i samarbejde med regionen og
jobcentret.
Afdelingen har pr. 1. november 2014 ansat to faglige
sagsbehandlere, Pia Vestergaard og Kaj Wejse.
Pia Vestergaard har ansvaret for det offentlig område.
Projektet har til formål at opkvalificere ledige med interesse i byggefagene. Baggrunden for projektet er, at
der kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i hele byggebranchen, bl.a. på grund af super sygehuset i
Gødstrup.
Pia er 36 år og bor i Ringkøbing sammen med Johnny
og har to drenge på 11 og 16 år. Pia er uddannet pædagogisk assistent og har arbejdet i Ringkøbing Skjern
kommune siden 1997.
En af de ting der arbejdes med er, at få de ledige til at
se sig selv i en ny branche.
Siden 1988 har hun været faglig aktiv, og blev i 2009
frikøbt som fællestillidsrepræsentant for alle pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Ringkøbing-Skjern kommune.
For at skabe en øjenåbner tilbydes de der har lyst, et 4
ugers ”snuse praktik” forløb på en virksomhed, hvor de
får lov til at prøve faget i praksis. Såfremt vedkommende stadig har lyst til et brancheskift, er der afsat et
større beløb fra regionens side til efteruddannelse og
opkvalificering.
Nyt fra arbejdsskade- og socialt team
Fleksjob.
Den 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af
fleksjobområdet i kraft. Det betyder bl.a., at hvis du er
ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, er det dit eget
ansvar, at løn og ansættelsesvilkår er korrekt.
Hvis du er i tvivl om løn og ansættelsesforhold, kan du henvende dig i afdelingen.
Sygedagpenge.
Den 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i
kraft. Reformen har bl.a. betydning for hvor længe du
kan få sygedagpenge.
Hvis du er på sygedagpenge og har spørgsmål eller er i
tvivl om forløbet, kan du henvende dig til afdelingen,
gerne så tidligt i forløbet som muligt.
Bisidder.
Husk at du altid har ret til at tage en bisidder med til
møde på jobcenter.
Kontakt afdelingen og aftal nærmere.
Anne Marie Kristensen
Flemming Dalgas
[email protected]
[email protected]
Tlf. 70 300 874
RETSHJÆLP /Advokatbistand
Afdelingen tilbyder gratis retshjælp til alle. Advokaten
kan træffes i 3F Huset, Byskellet 33, Ringkøbing,
hver anden mandag i lige uger, i tidsrummet 16 - 18.
Tidsbestilling nødvendig - tlf. 70 300 874.
———————
Kaj Wejse har ansvaret for transportområdet.
Kaj er 53 år og gift med Kirsten. Han bor i Holstebro og
har fem børn i alderen 11 - 24 år.
Kaj har senest været ansat som konsulent hos AOF
Midt-Vest i Herning i to år, og før den tid var han i en
årrække HR-konsulent hos Vestas Blades i Lem.
———————
Vi glæder os til samarbejdet med Pia og Kaj og byder
begge velkommen i afdelingen.
Gå ind på hjemmesiden
www.godtforalle.dk
og vær med i kampen for et Danmark, der bygger på
godt arbejde med en ordentlig løn man kan leve af.
www.mit3f.dk
På mit3f.dk kan du nemt rette dine personoplysninger og
se medlemstilbud. Det også her du kan se udbetalingsmeddelelser i mit arkiv, hvis du er på en ydelse fra akassen.
Arbejdsmarkedspension
Bliver du syg eller arbejdsløs, skal du være opmærksom på din arbejdsmarkedspension. Som udgangspunkt beholder du dine forsikringer i 12 mdr. efter at
indbetalingerne er stoppet.
At beholde sin forsikringsdækning er vigtig, idet man
beholder sin forsikring ved bl.a. kritisk sygdom og evt.
erhvervsevnetab ved nedsat arbejdsevne.