VENTILATION - MHJ Agroteknik A/S

Transcription

VENTILATION - MHJ Agroteknik A/S
Ventilation
Vi skaber et godt klima
Enkelt
Kvalitet
Driftsikker
Brugervenlig
Udsugningsskorstene
- som standard lavet i 4 mm polyethylen. Skorstenene produceres på
eget værksted efter den dimension, som passer til den enkelte stald.
Taginddækningen er påsvejst på røret og kan leveres til både kip- eller
sideudførelse. Der sættes indløb i bunden af skorstenen for at sikre en
støjsvag og effektiv ventilation. Ligeledes sættes øverst en vindhætte
på, som er konstrueret så store dele af regnvandet løber fra vindhætten og ud på taget, og ikke ned i skorstenen. Skorstene leveres med
drejespjæld og individuel spjældmotor med nødopluk.
Indblæsningsskorstene
– er konstrueret i polyurethanskum, som pga. dets høje isolation ikke
danner kondens ved høje temperaturforskelle.
Under skorstenen sættes en vandret plade til styring af luftindtag,
som typisk styres af en lille servomotor. Denne servomotor forbindes
til styringen, således at pladen åbnes og lukkes efter temperaturen.
Det øverste stykke af skorstenen, samt inddækningen laves i polyethylen. Øverst sættes en hætte på, for at undgå regnvand. Indblæsningsskorstene kan leveres til både kip- eller sideudførelse.
Væg- og loftventiler
Vi benytter 2 forskellige typer materialer til ventilerne. Den ene type er lavet i polyurethanskum, som
pga. dens høje isolationsevne, gør den velegnet mod
kondens. Denne type benyttes både som væg- og
loftventil. Den anden type er lavet i polystyren, som
pga. den hårde og glatte konstruktion sikre hurtig
rengøring med bl.a. højtryksrenser.
Begge typer monteres med nylonsnor til at åbne og
lukke klappen. Til styring af væg- og/eller loftventiler benyttes spjældmotor med indbygget nødopluk.
MHJ Motor med Frekvensregulering
Når kun det bedste er godt nok!
Det anbefales, at der i udsugningsskorstene benyttes motorer med frekvensomformer. Dette er helt klart en energibesparelse, som kan mærkes.
Vi benytter en frekvensomformer (FC 300), som sidder direkte på motoren hvilket gør, at den aktiv køles af udsugningsluften. Enheden er indstøbt i epoxy for at modstå vibrationer. FC 300 forsynes fra 230 VAC og en 230/400 V MHJ motor.
Et simpel 0-10 VDC kontrolsignal styrer motorhastigheden.
Klimastyring,
Enkelt, - men professionelt!
En god og driftsikker klimastyring er altafgørende for, at et ventilationsanlæg kører optimalt. Som standard har vi 2 typer klimastyringer, som vælges alt efter hvilke
klimabehov der er i stalden.
CC10 klimastyring er en enkel og yderst brugervenlig styring, som anbefales til
stalden med det generelle ventilations-behov. Gode muligheder for styring af
f.eks. overbrusning, iblødsætning og lign.
MCC10 klimastyring er en anden og mere avanceret styring, som helt sikkert vil
kunne dække enhver ventilations-behov. Denne styring kan styre 2 staldafsnit og
der er også mulighed for styring af ventilationen fra din pc.
Alarm
Da det kræves, at der i danske stalde er en
eller anden form for alarmsystem, har vi valgt
at have en af de bedste alarmer på markedet.
Den hedder Multiguard Light og er en komplet
enhed, som kan overvåge op til 8 forskellige
staldafsnit. Alarmen kan giver besked via tale
og/eller sms i tilfælde af strømsvigt eller temperatur variation.
Får dine dyr luft nok?
Kniber det med luft nok til de diegivende søer eller
ligger alt den varme luft som et tæppe oppe under
kippen? Det kan for få penge ændres med en
luftblander, som i princippet blot flytter luften
fra et sted til et andet. Vi kan lave en luftblander,
som netop passer til dit behov, - lille eller stor
ydelse – hængende vandret eller lodret.
Dette ER en god investering
Som du ikke vil fortryde!
Ventilatorer
kan placeres hvor som helst, i sidevæggen, endegavlen eller inde i
stalden og leveres med eller uden lameller. Benyttes steder hvor der
kræves megen luftfornyelse, som f.eks. kartoffelhuse, frugt- & grønt
industrien, store svine- eller fjerkræhuse.
Ventilatorerne kan fås i forskellige modeller med varierende mål og
kapacitet på mellem 20.000 m3/h til 60.000 m3/h. Der er mulighed
Overbrusning og iblødsætning
Vi er fuld leveringsdygtige indenfor div. kølingssystemer.
Vi kan med Hardi’s non drip fladsprededyse, sikre en
meget præcist sprede-billede på overbrusningen. Vores
ventilationsstyringer
kan
reguleres
med
de
ønskede
pause- og brusetider, afhængig af temperaturforholdene.
Højtrykskøling
Grundprincippet er, at man kan befugte og dermed holde
samme temperatur midt på dagen, som om morgenen, hvis
man samtidig holder den samme luftfugtighed (køling med
vandforstøvning), også selv om der er varmere udenfor.
Højtrykskøling er velegnet til overbrusning, iblødsætning,
højtryksrensning, desinfektion, støvbinding, støvlevask mm.
MHJ AGROTEKNIK A/S
Baldersvej 7 DK-8850 Bjerringbro
Phone.:4586681922 Fax: +4588860200
www.mhj.dk e-mail: [email protected]
Sats & Layout: TotalGrafik – Gudenådalens Reklamebureau. Tlf. 8668 1126.
for at lave varierende omdrejningshastighed.