1384 Flugtvejsterminal Manual DK - Ruko e-shop

Transcription

1384 Flugtvejsterminal Manual DK - Ruko e-shop
1384 Flugtvejsterminal
Manual DK
Opdateret
November 2013
1
Sideanvisning
Beskrivelse ........................................................................... 3
Lysindikeringer .................................................................. 4-5
Montering og installation ..................................................... 5-8
Tilslutninger med ’profil 10’ ................................................. 8-9
Tilslutninger med ’profil 0’ ................................................. 9-10
Profiler ................................................................................ 11
Funktionsforklaring ............................................................... 12
Programmering, fabriksindstilling ...................................... 13-16
Nulstilling til fabriksindstilling................................................. 17
2
Beskrivelse
1384 flugtvejsterminal er en stand alone enhed, som benyttes i elektromekanisk aflåste
døre, som samtidig også har status som flugtvej.
Flugtvejsterminalen kan anvendes med magnetlåse, el-slutblik og holdemagneter.
Aflåsning er omvendt virkende dvs. ’låst med spænding’ og ’ulåst uden spænding’.
Flugtvejsterminalen kan endvidere tilkobles brandalarm og adgangskontrolsystem.
1384 findes i flere varianter, både udenpåliggende og planforsænkede i flere
farvevarianter.
Flugtvejsterminalen viser dørstatus med røde lysdioder for ’Låst’ og grønne lysdioder for
’Ulåst’ dør.
Anvendes nødtrykket i ulåst status, starter sirenen og grønne og gule dioder lyser.
Anvendes nødtrykket i låst status, starter sirenen med røde og gule lysdioder.
Ved programvalg ’Profil 10’ kan terminalen programmeres til 10 sekunders forsinkelse.
Det vil sige, at efter nødtrykket er anvendt starter sirene og lys, men døren frigives først
efter de 10 sekunder. I programmeringsmenuen, kan der vælges mellem 0 eller 10
sekunders forsinkelse.
Flugtvejterminalen skal markeres tydeligt.
Det medfølgende klistermærke bør derfor monteres
synligt over terminalen.
Til låste døre i flugtveje:
Døre til flugtveje kan være låste når bygningen har
automatisk brandalarm. Låseenheden skal åbne
automatisk og uden forsinkelse ved alarm og ved
strømudfald.
I tillæg skal nødtryk for manuel åbning, være tydeligt
markeret.
Den maksimalt tilladte forsinkelse på manuel åbning
er 10 sekunder i tilfælde hvor åbning sker uden
forudgående alarm fra stedets brandalarm.
3
Lysindikeringer
Ulåst
Ulåst status sættes ved at
dreje nøglen mod venstre.
Grønne lysdioder lyser.
Låst status sættes ved at
drejenøglen mod højre.
Røde lysdioder lyser.
Alarm ved manuel brug af
nødtryk eller sabotage i
’ulåst’:
Åbnes dækslet starter
sirenen. For at resette
terminalen, skal dækslet
lukkes og terminalen
resettes med nøgle.
Terminalens gule lysdioder
blinker og grønne lyser
konstant.
Alarm ved manuel brug af
nødtryk eller sabotage i
’låst’:
Åbnes dækslet starter
sirenen. For at resette
terminalen, skal dækslet
lukkes og terminalen
resettes med nøgle.
Terminalens gule lysdioder
blinker og røde lyser
konstant.
4
Låst
Åbningstiden vises
med 3 blinkende
grønne lys, i samme
antal sekunder som
er programmeret.
’Profil 10’
4 gule lys indikerer:
Programmeringsmode
’Profil 0’
Justering af
åbningstid: Grønt lys
går displayet rundt i
samme antal
sekunder som der
programmeres
4 blinkende gule lys:
Programmeringsmode
afsluttes.
Montering planforsænket model
1)
Nødtryksmodul og nøglemodul
2)
Ramme
3)
Låg til nødtryk
4)
Nøglemodul
5)
Cylinderposition:
180°= kl. 12:00
5
Montering udenpåliggende model
Synlig kabelføring
1) Udenpåliggende boks
2) Aflastning til kabel
3) Nødtryk og nøglemodul
4) Dæksel
5) Låg til top og bund
Skjult kabelføring
1) Hul til kabel
2) Udenpåliggende boks
3) Nødtryk og nøglemodul
4) Dæksel
5) Låg til top og bund
Installation og tilslutninger (se illustrationer næste sider)
1. Indkobling af driftspænding og signaler til elektromekanisk låseenhed
2. Indkobling af magnetlås, el-slutblik eller holdemagnet
3. Indkobling af adgangskontrol og brandalarm (klemme 13 - 14)
6
7
Bemærk:
Syscon5 standardkabel medfølger. Sættes mellem nødtrykmodul og nøglemodul.
Hvis terminalen programmeres inden aflåsning er indkoblet, lægges en lus mellem
klemme 11 og 12
Tilslutninger med 10 sekunders forsinkelse ’profil 10’
Alle indkoblinger er i nødtrykmodulet!
Driftspænding (+) på klemme 3 med lus til klemme 6. Lus fra klemme 7 til 10 og videre
til magnetlås, el-slutblik eller holdemagnet.
Driftspænding (÷) på klemme 4 og videre til ÷ på magnetlås, el-slutblik eller
holdemagnet.
Klemme 11 og 12 er tilbagemelderkontakt fra magnetlås, el-slutblik eller holdemagnet.
Denne forbindelse er nødvendig for videre programmering. Om produktet ikke har
tilbagemelding indsættes lus mellem klemme 11 og 12. Denne lus afstiller alarm for dør
åben og forceret adgang.
Klemme 13 og 14 indkobling af potentialefri kreds til ADK.
Brandalarm bør bryde spændingen på klemme 3 og 4 !
8
Tilslutninger uden tidsforsinkelse ’profil 0’
Alle indkoblinger er i nødtrykmodulet
Driftspænding (+) på klemme 3
Driftspænding (÷) på klemme 4
Klemme 11 og 12 er tilbagemelderkontakt fra magnetlås, el-slutblik eller holdemagnet.
Denne forbindelse er nødvendig for videre programmering. Hvis produktet ikke har
tilbagemelding indsættes lus mellem klemme 11 og 12. Denne lus afstiller alarm for dør
åben og forceret adgang.
Klemme 8 er + til magnetlås, el-slutblik eller holdemagnet .
Klemme 8 forbindes med lus til klemme 10.
Klemme 9 er ÷ magnetlås, el-slutblik eller holdemagnet.
Brandalarm bør bryde spændingen på klemme 3 og 4.
9
Tilslutninger med profil 0
Tekniske data
Driftspænding
: 12 – 24VDC Stab. ± 15%
Strømforbrug 12V
: ca. 150mA
Strømforbrug 24V
: ca. 100mA
Sirenesignal
: 80db
Forsinkelse
: 10 sek.
Tæthed
: IP30
Temperatur
: ÷ 20° / + 40°C
Dip switchs skal stå i
OFF
10
(Skal være stabiliseret)
Profiler
’Profil 10’
10 sekundes forsinkelse
’Profil 0’
Ingen tidsforsinkelse
Indgang
Udgang
Her kan brandalarm eller
ADK indkobles
Her indkobles magnetlås, elslutblik eller holdemagnet
Indgang
Udgang
Her kan brandalarm eller
ADK indkobles
Her indkobles magnetlås, elslutblik eller holdemagnet
11
Funktionsforklaring
Profiler
Profil er den programmeringsfunktion som bestemmer om
terminalen skal forsinke åbning eller åbne med det samme.
’Profil 10’ har 10 sek. forsinkelse og skal programmeres.
’Profil 0’ har ingen forsinkelse og er standard fabriksindstillet.
Åbningstid
Tid hvor aflåsning er ulåst efter åbningsimpuls (potentialfrit
signal)
Dør åben for længe
Lokal alarm går når døren holdes åben for længe
Lukkevarsling
Lukkevarsling, varsler at døren skal lukkes
Alarmtid
Hvor længe den lokale alarm skal være aktiv efter den er
aktiveret
Åbningstid er tiden fra enheden har fået et åbningssignal til den låser igen.
’Dør åben for længe’ er tiden som døren kan holdes åben før alarm udløses.
Lukkevarsling er varslingen som starter efter at alarmen for ’dør åben for længe’ går.
Alarmtid er tiden for hvor længe alarmen skal lyde.
Orienteringsvarsel er en lyd-og blinke-varsling efter at alarmtiden er udløbet. Dette for
at man skal kunne orientere sig om hvor udgangen er.
12
Programmering
Før programmeringen kan starte, skal alle enheder inkl. aflåsning være tilkoblet.
Mikro-kontakt for låst/ulåst tilbagemelding skal være aktiv. Dækslet over nødtryk
skal være åbnet. (se illustration nedenfor)
Inden programmeringen startes, er profilen altid 0. Hvis profilen ikke ønskes ændret, gå
til trin 2 (Husk i dette tilfælde at dreje nøglen 2 gange til venstre)
Trin 1. Driftspænding tilkoblet og dækselt åbent, start programmeringen
Driftsspænding er på, 4 grønne lys blinker
skiftesvis hver anden gang 2 og 2. Gult lys
for mikro-kontakt åben. Gult lys betyder,
at du har åbnet dækslet til nødknappen.
Drej nøglen 1 gang til venstre og hold den
der i 5 sekunder. Grønt lys blinker til højre
nederst.
Efter ca. 5 sek. Lyser de 4 gule lys
konstant.
Nu er du i programmeringsmode.
13
Trin 2. Programmering af ’profil 10’ som har 10 sekunders forsinkelse.
Drej nøglen 1 gang til venstre og derefter
10 gange til højre. Rødt og gult lys øverst
og 2 grønne lys på sidene.
Ønsker du at afslutte programmeringen her, så drej nøglen til venstre og hold den i
denne position, indtil du hører den lille bib-lyd. Herefter er du ude af programmeringsmode. Luk dækslet og reset med nøgle til venstre.
Trin 3. Programmering af åbningstid:
Drej nøglen 1 gang til venstre.
Gul lys til højre i midten.
Drej nøglen tilbage i lodret position.
Drej nøglen til højre og hold den så længe
som ønsket tid. For hver gang den grønne
lysdiode går en runde, svarer det til 1
sekund.
Sæt nøglen tilbage i lodret position.
Vælg mellem: 1 til 255 sekunder
Fortsæt herfra til trin 4
14
Trin 4. Programmering af ’Dør åben for længe’ alarm
Drej nøglen 1 gang til venstre. Gul lys
nederst i midten.
Sæt nøglen tilbage i lodret position.
Drej nøglen til højre og hold den der, så
længe som ønsket tid. For hver gang den
grønne lysdiode går en runde, svarer det
til 1 sekund.
Sæt nøglen tilbage i lodret position.
Valg: 1 til 255 sekunder
Fortsæt til trin 5.
Trin 5. Programmering af lukkevarsling
Drej nøglen 1 gang til venstre. Gult lys til
venstre i midten.
Sæt nøglen tilbage i lodret position.
Drej nøglen 1 gang til højre og hold den
der, så længe som ønsket tid. For hver
gang den grønne lysdiode går en runde,
svarer det til 1 sekund.
Sæt nøglen tilbage i lodret position.
Valg: 1 til 255 sekunder. Fortsæt til trin 6.
15
Trin 6. Programmering af alarmtid
Drej nøglen 1 gang til venstre. Gult lys
øverst i midten.
Sæt nøglen tilbage i lodret position.
Drej nøglen til højre og hold den der, så
længe som ønsket tid. For hver gang den
grønne lysdiode går en runde, svarer det
til 1 sekund.
Sæt nøglen tilbage i lodret position.
Valg: 1 til 255 sekunder
Trin 7. Afslut programmeringsmode
Drej nøglen gentagne gange mod venstre,
indtil du får 4 ens gule blinkende lys. Drej
nøglen 1 gang til højre og der lyder et
langt bib.
Nu er programmeringsmode afsluttet.
Alt er gemt.
Fabriksindstillinger ved opstart:
Profil
:0
Åbningstid
: 5 sekunder
’Dør åben for længe’ tid
: 50 sekunder
Lukkevarsling
: 10 sekunder
Alarmtid
: 180 sekunder
16
Nulstilling til fabriksindstilling
Drej nøglen gentagne gange til venstre
indtil du får 4 blinkende gule lys, 2
vertikalt og 2 horisontalt hver anden gang.
Drej nøglen til højre og hold den der i 5
sekunder. Grønt lys går rundt mens
øverste gul blinker.
Når langt bib lyder, er enheden tilbage til
fabriksindstilling.
Forbehold for eventuelle trykfejl
17