Korskirken - Vallekilde Valgmenighed

Transcription

Korskirken - Vallekilde Valgmenighed
Korskirken
Vallekilde Valgmenighed
Dec. - Jan. - Feb. 2011-2012
nr. 476
Vågen Nat
Nytårskoncert med
pianist Henrik Metz og
bassist Frederik Lundin
Se side 10...
Uddrag af juleprædiken
Side 8...
Tirsdagstræf, - se program for de kommende
måneder side 5..
- måske fødes mange sole
netop nu,
måske slukkes en levende klode
I rumnattens kulde,
mens jeg tankefuld står
og ser op mod stjernevrimlen.
Og denne vældige,
som vi jo kalder ham,
er måske en jævn mand
og selv urolig og bekymret
ved tanken om uendeligheden.
Ole Sarvig
(uddrag af digtet ”Vågen Nat”)
Nyt fra bestyrelsen
Der forelå byggetilladelse den 3.
oktober, og da vi har været heldige med vejret, er ombygningen af
vore graverfaciliteter i fuld gang
og vil stå færdigt til december.
Leanne og Dorthe vil herefter kunne glæde sig over mere indbydende forhold i dagligdagen.
Der blev en del overskudsjord ved
udgravning af ny sokkel. Den er
nu placeret nederst i Friskolens
have, hvor den danner en vold ind
mod naboen. Denne er nu blevet
beplantet.
Trappen op til friskolens lejlighed
er frisket op med en ny tæppebelægning og fremstår nu indbydende. Ved isolering af loftet i mødelokalet og etablering af ny belysning, er de gamle Le Klint lamper
blevet til overs, de sælges til interesserede.
Bestyrelsen har givet tilladelse til
at alle gravsten på kirkegården
fotograferes. Arbejdet foregår gennem Lokalhistorisk Forening og
billederne vil først blive frigivet
efter en periode på 10 år. Fotograferingen er et led i en landsdækkende registrering af kirkegårde i
Danmark.
Høstgudstjenesten bliver flyttet fra
den 3. til den 4. søndag i september. Grunden er, at der den 3.
søndag i september er Åbent Hus i
landbruget, hvilket forhindrer en
del landmænd i at deltage.
Dette års Efterårsmøde blev afholdt i Ubberup. Næste år afholdes det her i Vallekilde, - den 7.
oktober.
På bestyrelsens vegne
Betty Rathnov
Fra redaktionen
Som det fremgår af dette nummer
af kirkebladet, har flere taget udfordringen op og sendt bidrag til
indholdet. Tak for det! Også fremover modtager vi med kyshånd
indlæg af alle slags fra jer derude,
Det kan være en kort tekst, f.eks.
til ”Kirkestafetten” på bagsiden,
2
eller en længere tekst , som vi kan
bringe inde i bladet. Hold jer endelig ikke tilbage...
Deadline for stof til næste kirkeblad (forårsnummeret) er den 14.
februar.
Mange hilsner
Redaktionsudvalget
Lamper sælges
Som nævnt på forrige side, har vi skiftet Le Klint lamperne i Den gamle
Friskole ud med mere tidssvarende loftsbelysning. Er du interesseret i
en eller flere af de gamle lamper, - sælges de nu for 400 kr. pr. stk..
Fra litteraturkredsen
Så længe nogen kan huske - ja
nærmest i mands minde - har der
eksisteret en litteraturkreds i Vallekilde. Lige for tiden er vi 7-8
mennesker, der samles ca. hver
14. dag og drøfter, hvad vi har
læst, og vi kunne godt tænke os
at kredsen ville vokse lidt.
Siden september, hvor sæsonen
begyndte, har vi beskæftiget os
med 1700-tallet.
I 2010 var der en GOLDEN DAYS
FESTIVAL, og i den forbindelse udkom bogen ”PARYKKER, PROFIT
og PØBEL”, som består af en række artikler om forhold, der spillede
en stor rolle i livet i 1700-tallet.
Alle skrevet af folk, der har stor
indsigt i, hvad der rørte sig ti tiden.
Bogen er en ordentlig moppedreng, men man skal ikke lade sig
skræmme af omfanget, da den
dels er umådelig velskrevet og
dels forsynet med et prægtigt billedmateriale. Emner som grådighed, tro, vold, lyst, frihed og dan-
nelse bliver belyst og er blevet
diskuteret i kredsen.
Noget af det mest bemærkelsesværdige ved gennemgangen af
det vældige stof er, at vi sidder
tilbage med en fornemmelse af, at
de mennesker, der levede dengang har meget mere tilfælles
med os, end man skulle tro.
Derfor har det også været svært
at undgå, at diskussionerne trak
ud og forsinkede det tidspunkt,
hvor vi kunne begynde at læse
nogle af de 1700-tals værker, vi
havde tænkt os. Men nu tager vi
fat. Først på nogle salmer fra perioden, og senere et par romaner.
Faktisk er det første gang i en årrække, at vi har prøvet at fordybe
os i så gammelt stof. Vi har ellers
fortrinsvis læst og drøftet nyere
bøger, og valget af dem er hver
gang sket efter lange diskussioner, hvortil nye medlemmer også
er meget velkomne.
Kom og vær med!
Kirsten Schou
3
Tårnet, - af Bent Pedersen, Svinninge
Et tårn har jeg bygget på husets tag
Jer ser derop med velbehag
Og spiret så rank mod himlen rækker
Det blinker i solen det er så lækkert.
Det sidder så højt deroppe på ryggen
Jeg kan være derinde og hvile i skyggen
I middagsstunden jeg lister derop
Med pibe i munden og kaffekop
Ad hønsestigen hvor udsigten lokker
Det knirker jeg lister på hosesokker.
I tårnet jeg føler mig let og fri
Kan se på skyen der sejler forbi
Jeg ser Else i haven hun er så lille
Det kildrer i maven du søde milde
Og naboens ko er ude af folden
Jeg må ringe til ham, den ku´ bli´ stjålen.
Uret på tårnet - jeg hører det tæller
Tiden ud i små parraceller
Minutter, timer og uger det gælder
Måler tiden og det du skal nå’
Men evigheden er svær at forstå.
Det lille spir på Enggårdens tag
En storebror i Vallekilde har
Det spejler sig i Korskirkens kobber
Og leer til solen og stråler derover
En samhørighed over vejlen opstår
En hilsen med vinden tårnet får.
De penge for tårnet jeg har givet ud
Ti meter jeg nærmer´ er kommet gud
Et kobbertårn i lille udgave
En pryd for øjet jeg ville have
Nogen elsker ”kunst” andre rebeller
Det du i livet ”gør” er det der tæller.
4
Tirsdagstræf, fra kl. 14.30 -17
6. dec.
13. dec.
3. jan.
Adventshygge med sang og arbejde med ler og gran
Grisens partering - hvad kommer der ud af det?
Juleafslutning med suppe.
Nytårstanker v/Betty & Kirsten
10. jan.
At være flygtning i Odsherred v/Grethe Andersen
17. jan.
Mit bedste legetøj v/Janne
24. jan.
Sangeftermiddag v/Kirsten Schou
23. jan.
Med sejlbåd fra Grønland til Danmark v/Peter Buhl
7. feb.
Børns voksenvenner v/Jørgen Lundgreen
14. feb.
Livet på en gård i 50’erne v/Valborg & Risa
21. feb.
SOS-Børnebyerne, fra Skagen til Rwanda v/Birgit Hedegård
28. feb.
Vangs Skole i det gamle Hørve v/Kitte & Valborg
Alle er velkommen til de hyggelige eftermiddage
med kaffe og hjemmebag på bordet – tag interesserede med!
Betty Rathnov og Kirsten Rubæk
Bent Pedersens
hus i Svinninge,
med tårnet på...
5
Gudstjenester
4. dec.
kl. 10
11. dec.
kl. 10
18. dec.
kl. 10
(De 9 læsninger)
24. dec.
kl. 15.30
Juleaften
25. dec.
kl. 10
Juledag
26. dec.
INGEN
1. jan.
kl. 15
8. jan.
kl. 10
15. jan.
kl. 10
22. jan.
INGEN
29. Jan.
kl. 10
(Efterflg. oplæg: Tanker om livet)
5. feb.
kl. 10
(Efterflg. oplæg: At komme videre i livet)
12. feb.
kl. 10
19. feb.
kl. 10
26. feb.
kl. 19
Natkirke
4. mar.
kl. 10
(Efterflg. foredrag/oplæsning)
11. mar.
kl. 11
Børnegudstjeneste
Birgitte Gelting
fortalte ved Tirsdagstræf om sin
opvækst som
præstedatter i
Vallekilde Valgmenighed...
6
Nytårsdag
Arrangementskalenderen, - til opslagstavlen
Lørdag, 3. dec. kl. 16: Digte og musik i Korskirken (VallekildeJul)
Søndag, 4. dec. kl. 15: Sarah Elgeti Christmas Special (VallekildeJul)
Søndag, 15. dec. kl. 19: Utraditionel julekirke af og med konfirmanderne
Søndag, 8. jan. kl. 16: Film og debat
Søndag, 15. jan. kl. 15: Nytårsjazz med Henrik Metz og Frederik Lundin
Lørdag, 28. jan. kl. 14: Provstiets Kirkehøjskole - i Rørvig
Søndag, 29. jan. kl. 12.30: Tanker om livet v/ Anna Neel Forchhammer
Søndag, 5. feb. kl. 12.30: Videre i livet v/ Merete Andersen-Nielsen
Tirsdag, 21. feb. kl. 19: Film og debat
Søndag, 26. feb. kl. 19: Natkirke
Søndag, 4. mar. kl. 12.30: Fantastiske fortællinger v/ Charlotte Weitze
Søndag, 11. mar. kl. 11: Børnegudstjeneste
Mandag, 19. mar. kl. 19.30: Valgmenighedens årsmøde
Mail og hjemmeside
Vil du med på maillisten?
Kunne du tænke dig at modtage en
mail fra valgmenigheden/få en reminder om et kommende arrangement, - så send en mail herom, og vi
sætter dig på vores mailliste. Det er
en dejlig nem måde at informere
vores medlemmer på. Mail-adresse:
[email protected]
Hjemmesiden
På www.vallekilde-valgmenighed.dk
kan du holde dig orienteret om valgmenighedens gudstjenester og arrangementer. Du kan finde de gældende vedtægter, læse historien bag
valgmenigheden, få oplysninger om
de kirkelige handlinger og se, hvem
der sidder i styrelse og udvalg.
7
Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til Asnæs Taxa på tlf. 5965
2710, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
Kirkesanger:
Inge Jespersen, tlf. 5926 9186
Graver:
Leanne Christiansen, tlf. 5965 6556
(mobiltlf.: 2168 1208)
Gravermedhj.:
Dorte Larsen
Organist:
Karen Højland, tlf. 3217 0048
Kasserer:
Jytte Gynther, tlf. 5965 6683
Kirkeværge:
Jens Lundgaard, tlf. 5965 6790
Formand:
Erling Christensen, tlf. 5965 2954
Præst:
Janne Sulkjær, tlf. 5965 6580
Mail
[email protected]
Hjemmeside
www.vallekilde-valgmenighed.dk
Redaktionsudvalg
Ulla Margrethe Hansen, Kirsten Thøgersen Schou og Janne Sulkjær
Ansvarshavende redaktør:
Janne Sulkjær
Forsidefoto af kirkens glasmosaik:
Freddy Sebastian
Træsnit:
Sven Havsteen-Mikkelsen
Tryk:
Sejer´s Bogtryk, tlf. 5965 6888
Ekspedition:
Jytte Gynther, tlf. 5965 6683
Udgivet af Vallekilde Valgmenighed
Uddrag af juleprædiken 2010
Har I nogensinde kigget igennem et
nøglehul? Kigget fordi I på forhånd
vidste, at der var gang i noget spændende på den anden side af døren,
eller fordi I bare var nysgerrige efter
at se, hvem eller hvad der var på
den anden side? - Har I prøvet det,
så véd I også, at man ærgerligt nok
kun kan se meget lidt af, hvad der
sker i det andet rum, selv om man
sætter øjet helt tæt op foran hullet…
8
Og når man ikke kan se ret meget
på den måde, så er det jo både fordi
et nøglehul i sig selv ikke er ret stort
og fordi synsvinklen er tilsvarende
begrænset, - man kan ikke se, hvad
der gemmer sig i udkanterne af
rummet, i hjørnerne. Det er lidt som
at tage en kikkert for øjnene og rette
den i en bestemt retning, - så ser du
også kun, hvad der er lige fremme,
og ikke, hvad der er til højre eller til
venstre… Bortset fra, at en kikkert,
hvis man ellers vender den rigtigt,
forstørrer tingene. Det sker ikke, når
man kigger gennem et nøglehul…
Eller tænk på, når du tager et billede
med dit kamera: Dér får du også
kun et lille udsnit af, hvad du ellers
kan se med det blotte øje. Hvis du
da ikke lige har et kamera med vidvinkel.
Til gengæld kan billedet gemmes og
tages frem igen, som et minde om
festen, julen, ferien, strandturen,
dine børn, dine forfædre eller dig
selv. Billedet - eller billederne - fortæller da noget om dengang, fortæller glimtvis om en tid, der var, - ikke
hele historien om dig selv, men nogle kapitler af den, - små og store
begivenheder, som du nu kan glædes eller græmmes ved, tænke over,
digte videre på...
Når vi hører eller læser historier, får
vi også (som når vi kigger gennem et
nøglehul) nogle øjebliksbilleder af et
andet rum og en anden tid. Ja, ordene eller billederne kan gemme en
hel verden i sig, - en verden, der både er hjemlig og anderledes. Og sådan en historie er fortællingen om
Jesus, der som Guds søn, blev født i
en stald i Betlehem, - på én gang
hverdagsagtig og helt eventyrlig:
Børn kommer til verden hvert eneste
sekund, - og det er et under hver
gang, uanset hvor eller hvem, de er.
Men at den evige Gud besluttede sig
for at forlade sin himmel for at lade
sig føde i barnet Jesus og leve et liv
på samme vilkår, som os, - det er en
historie, vi ikke selv kunne have fundet på, for den rækker ud over vores
forstand, overskrider grænsen for,
hvad der er muligt, - og kan kun gribes med hjertet, eller anes i glimt.
Som når vi bøjer os ned og ser gennem nøglehullet, sætter kikkerten
for øjet eller tager et billedudsnit af
et godt motiv med vores kamera…
Men julebudskabet, fortællingen om
barnet i krybben - er mere end blot
et smukt billede og dejlig historie, vi
kan tage frem år efter år, leve os ind,
tænke over, glædes over… Det er
også en fortælling, der kan få os til
at spærre øjnene helt op og rette
dem - ikke mod nøglehuller eller
stjerner - men ud mod verden og det
andet menneske, som Jesus gjorde.
Og her, midt i verden, når vi ser det
andet menneske, - ser vi ind i himlen, ser Guds kærlighed, der holdt
indtog i verden julenat og åbenbarede en glæde så stor, at den stadig
smitter både små og store. For Gud
tager nu fuldt ud del i vores liv og
vores død, - og giver os ord på, at vi
skal dele hans opstandelse. Så forunderligt fortsætter historien om
barnet i krybben altså, - og bliver
begyndelsen til helt nyt liv.
Janne Sulkjær
9
Omtale af arrangementer i valgmenigheden
VallekildeJul
Kirkehøjskole
Lørdag og søndag, den 3. og 4. dec.
åbner Vallekildes kunsthåndværkere, kirkerne og højskolen dørene for
salg, udstillinger og kulturoplevelser.
I Korskirken kan man lørdag kl. 16
høre digte til musik, som de unge
spiller. Søndag kl. 15 har vi julekoncert med saxofonist og komponist
Sarah Elgeti og band, der før har
givet nytårskoncert her hos os. Denne søndag har hun sammensat et
særligt ”Christmas Special” program
til os. Entré på 40 kr.
Lørdag den 28. januar kl. 14 er der
igen kirkehøjskole i provstiet, - denne gang i Rørvig, hvor Ida Willert vil
lægge op til samtale om ”det ondes
problem”. - Et tema, der har optaget
mennesker til alle tider: Hvis Gud er
så god og almægtig, hvorfor tillader
han så alt det onde i verden?
Sarah Elgeti Quintet blev i år nomineret til Danish Music Awards Jazz
for pladen ”Into The Open”.
Filmforevisninger med debat
Der er foreløbig planlagt 2 filmforevisninger: En fire-forestilling søndag den 8. januar (altså kl. 16) og
en aftenvisning tirsdag den 21.
februar kl. 19. Få mere at vide hos
Janne...
Nytårskoncert
Søndag den 15. januar kl. 15 er der
traditionen tro nytårsjazz i Korskirken, denne gang med pianist Henrik
Metz og bassist Frederik Lundin. De
vil på festlig vis spille nytåret ind.
Efter koncerten er der lidt vin og
snitter til en beskeden pris. Til koncerten er der fri adgang.
10
Tanker om livet
Søndag den 29. januar kl. 12.30 får
vi besøg af en af Vallekildes tidligere
unge, Anna Neel Forchhammer. Hun
læser nu til jordmoder i København,
og har allerede været med til flere
fødsler. Anna vil fortælle om sine
tanker om livet, - og om hvordan det
er at være ung i dag.
Inden Anna får ordet, kan man få
sig lidt frokost, ca. kl. 11.30, - efter
gudstjenesten kl. 10.
Videre i livet
Søndag den 5. februar kl. 12.30
hører og taler vi videre om livet, - når
vi får besøg af psykoterapeut og
gestaltcoach Merete AndersenNielsen. Hun har egen praksis med
både coaching, individuel terapi,
selvudviklingsgrupper og supervision, - er tilknyttet Københavns
Gestalt Institut og arbejder frivilligt
hos Støttecenter mod Incest,
bl.a. i telefonrådgivningen.
Flere arrangementer i valgmenigheden
Her er Meretes oplæg til samtale om
livet, også når det gør ondt: ”Vi lever
i et samfund med stigende individualisering og en hverdag der stiller
komplekse krav til os. Livsstilssygdomme som stress, fysiske smerter,
depression og ondt i livet rammer os
i stor stil. Så hvad kan du gøre i din
egen hverdag for at undgå dette?
Det er aldrig for sent at blive den du
gerne vil være. Det handler om at
lære sig selv bedre at kende, lytte til
sig selv og sine behov. Tager du ansvar for det der er vigtigt for dig, er
du aktivt med til at skabe det liv du
ønsker dig. Du kan øge din livskvalitet og finde bedre balance i dit liv.”
Vi byder på frokost ca. kl. 11.30,
efter gudstjenesten kl. 10.
Natkirke
Søndag den 26. februar kl. 19 holder vi igen natkirke, hvor konfirmanderne og andre unge står for indholdet.
Fantastiske fortællinger
Søndag den 4. marts kl. 12.30
fortæller forfatter Charlotte Weitze
om sine romaner og inspirationskilder. Charlotte, som bor i Vallekilde med mand og børn, debuterede i 1996 med novellesamlingen 'Skifting' og har siden levet
som forfatter. Udover bogudgivelserne skriver hun radiodramatik,
underviser på Vallekilde Højskole
og er medstifter af Odsherred Forfatterskole.
Fælles for Charlotte Weitzes udgivelser er, at de foregår på grænsen mellem det hverdagsagtige og
det helt eventyrlige. Nogle anmeldere har kaldt det gotik, andre
realistisk magi eller en blanding af
Kafka, Poe og Villy Sørensen. Ofte
handler historierne om mennesker, der ikke rigtig føler sig tilpas
i den verden, som de lever i. Det
kan også handle om mennesker,
der opsluges eller på anden måde
forsvinder ind i en anden verden,
hvor de forandres.
Også denne søndag, efter gudstjenesten kl. 10, vil det være muligt
at spise lidt frokost sammen.
Børnegudstjeneste
Søndag den 11. marts kl. 11 holder vi børne– og familiegudstjeneste, med fortælling og sang. Bagefter spiser vi sammen.
Årsmøde
Valgmenighedens årsmøde finder
sted mandag den 19. marts kl.
19.30. Dagsorden udsendes til
alle medlemmer.
11
B
Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve
Kirkestafetten - Mit liv som kirkesanger
Det var i det herrens år 1988, jeg
havde Bent Madsen (formand for
valgmenigheden) i telefonen. Han
fortalte bl.a., at Signe ville holde
op som kirkesanger, og så fløj det
ud af munden på mig: ”Nej, det
var et job, jeg godt kunne tænke
mig”. Stilhed i telefonen. Jeg havde vist givet den gode formand et
mindre chok, men han tog det
pænt og lovede at tale med den
øvrige styrelse om det.
Efter en lille uges tid ringede han
tilbage, at jobbet var mit, hvis jeg
stadig var interesseret. Da var det
vist først, det rigtig gik op for mig,
hvad jeg havde rodet mig ud i. Et
lille guds ord fra landet, hvis arbejde bestod i at passe køer, kalve
osv. Men arbejdet i kirken var jo
kun 1 time om søndagen. Jeg blev
snart overbevist om noget andet...
Jeg fik tilbudt et kursus i sang,
som var vældig godt bl.a. for min
selvtillid, - fik at vide, at jeg skulle
tænke: Du er den bedste, der er
ingen andre der kan gøre det bedre. - Jo, tak for det.
Den 1. maj 1988 begyndte jeg
som kirkesanger. Først havde Herdis øvet med mig i timevis. Jeg
kendte kun 3 salmer ud af 7, men
hun trøstede mig med, at om et år
kunne jeg en masse. Om et år,
tænkte jeg, så er jeg ikke her, for
det var godt nok svært. Men jeg
fik klaret denne første gang med
bankende hjerte og rystende knæ.
Der sad jo både Signe og Villy,
som begge havde sunget i kirken i
flere år.
Men det var godt, jeg holdt ud, for
hvor er jeg dog glad for mit arbejde, og ikke mindst, når I som menighed sidder på kirkebænken,
orglet spiller og vi alle synger med
på de dejlige salmer. Derfor glæder jeg mig til søndag efter søndag at være sammen med jer.
Tak for det!
Inge