Opgørelse af Igangværende arbejder - e

Transcription

Opgørelse af Igangværende arbejder - e
MANUAL
IGVA (Opgørelse)
Version 1.0
Dato 12.07.2013
Indholdsfortegnelse
1 Indledning ..................................................................................................... 3 1.1 Forudsætninger ......................................................................................... 3 2 Opgørelse af IGVA .......................................................................................... 4 2.1 Ændre ”Forventet budget” .......................................................................... 5 2.2 Ændre ”DG” .............................................................................................. 6 2.3 Igangværende arbejder .............................................................................. 6 | Side 2 af 7 |
1
1.1
Indledning
Forudsætninger
Beregning af igangværende arbejder forudsætter der er registreret omkostninger på en
entreprise, og samtidig angivet en dækningsgrad.
| Side 3 af 7 |
2
Opgørelse af IGVA
Opgørelse af igangværende arbejder kan opgøres på følgende måder:
1. Beregnes med udgangspunkt i budgettet
2. Beregnes med udgangspunkt i forventede tal
3. Beregnes med udgangspunkt i indtastet dækningsgrad
Eksempel 1:
Der er oprettet en entreprise med et tilhørende budget. Ud fra budgettet vil systemet
automatisk beregne dækningsgraden.
Entreprisen er igangsat, og der er registreret omkostninger som vist i nedenstående
tabel:
Realiseret
Budget
Forventet
Omsætning
6.256.083,00
6.597.508,00
-
Omkostning
2.407.279,00
5.106.960,00
-
DB
3.848.804,00
1.490.548,00
-
DG
61,52%
22,93%
-
Igangværende arbejder vil nu være følgende:
IGVA
= 2.407.279 / (1 – 0,2293)
= 3.123.498 kr.
Eksempel 2:
Der er oprettet en entreprise med et tilhørende budget. Entreprisen er igangsat, og der
er registreret omkostninger som vist i nedenstående tabel.
Har man en forventning om et resultat, der er anderledes end budgettet har man
mulighed for at indtaste de forventede tal. Systemet vil nu automatisk anvende disse til
at beregne de igangværende arbejder.
Der er registreret følgende på en entreprise:
Realiseret
Budget
Forventet
Omsætning
6.256.083,00
6.597.508,00
6.597.508,00
Omkostning
2.407.279,00
5.106.960,00
5.700.000,00
DB
3.848.804,00
1.490.548,00
897.508,00
DG
61,52%
Igangværende arbejder vil nu være følgende:
IGVA
= 2.407.279 / (1 – 0,1360)
= 2.786.203 kr.
| Side 4 af 7 |
22,93%
13,60%
2.1
Ændre ”Forventet budget”
Ændres forudsætningerne for entreprisen i forhold til det oprettede budget er det muligt
at indtaste de nye forventede tal. Med udgangspunkt i de forventede tal vil systemet
regne en ny dækningsgrad, og igangværende arbejder vil beregnes ud fra denn.
Gå til Sager à Igangværende arbejder
Vælg den entreprise du ønsker at ændre, og tryk på sagsnummeret. Herved
fremkommer nedenstående skærmbillede:
Funktionalitet:
Det er nu muligt at indtaste de forventede tal. Dette er vist med gul markering i, hvilke
felter det er muligt at indtaste i.
Efter indtastning af tal er det vigtigt at trykke på ”pilen” vist i den røde boks i
ovenstående figur. Derved beregnes tallene, og gemmes på entreprisen.
Efter ændring af tallene så ændres de igangværende arbejder tilsvarende.
| Side 5 af 7 |
2.2
Ændre ”DG”
I stedet for at indtaste forventede tal på entreprisen er det muligt direkte at indtaste en
dækningsgrad. Det er kun muligt at indtaste en dækningsgrad for den foregående
måned, og ikke for indeværende måned.
Gå til Sager à Igangværende arbejder
Tryk på feltet markeret med rød boks i nedenstående skærmbillede, og vælg den måned
du ønsker at ændre dækningsgraden for.
Det er nu muligt at indtaste en dækningsgrad i feltet ”Dækningsgrad”. Dette vises ved at
feltet er farvet gult.
2.3
Igangværende arbejder
Med udgangspunkt i de faktiske omkostninger på entrepriserne og dækningsgraden
beregner systemet automatisk de igangværende arbejder.
Sti: Sager à Igangværende arbejder
Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:
| Side 6 af 7 |
Funktionalitet:
Værdien af de entrepriser der er udvalgt vil fremgå af tallene i ovenstående røde boks.
Vælger man f.eks. i feltet ”Projekttype” kun at vise ”Entrepriser” vil ovenstående tal vise
de igangværende arbejder for alle entrepriser.
| Side 7 af 7 |