Se programmet

Comments

Transcription

Se programmet
Instruktionsbog
DK
Version 09/2012
PREMIUM VAN  PREMIUM DRIVE
Indledning
Kære autocampister!
Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den tillid du viser
os ved at købe vores produkt. Samtidig er dette med til, at vi som producent vil gøre vores
yderste for hele tiden at fremstille autocampere, der er innovative, praktiske, i gedigen kvalitet
og designmæssigt på forkant. Hermed mener vi, at du som forbruger for de bedste oplevelser med din autocamper fra Hobby.
Læs venligst denne instruktionsbog omhyggeligt, også selvom du allerede har kørt autocamper i længere tid. Så undgår du fejlbetjeninger og skader på køretøjet og dets udstyr. En
korrekt håndtering af alle tekniske detaljer øger køreglæden og gør, at autocamperens værdi
bibeholdes.
Hvis du mod forventning ikke skulle kunne finde de oplysninger, du har brug for i denne
vejledning, står der et forhandlernet i hele Europa til din rådighed. Her kan du altid hente råd
og vejledning. Før du første gang kører af sted med din autocamper, er det en god ide at få
en gennemgang af vognen hos din forhandler.
Vi ønsker dig og dine ledsagere en afslappende rejse og håber, at du må få mange gode ture
med din nye Hobby-autocamper.
Med venlig hilsen
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
00-1
Indledning
Kapitel 1: Indledning
1.1
Generelt................................................................... 01-1
1.2
Inden første tur........................................................ 01-1
1.3
Instruktionsbogens opbygning............................... 01-2
Kapitel 2: Sikkerhed
2.1
Generelt................................................................... 02-1
2.2
Brandbeskyttelse.................................................... 02-1
2.3
Trafiksikkerhed........................................................ 02-2
2.4
Hvad skal jeg være opmærksom på før første tur.. 02-2
2.5
Før og under kørslen............................................... 02-3
2.6
Oplysninger til turen................................................ 02-5
2.7
Værktøj i autocamperen.......................................... 02-8
2.8
Nødudstyr............................................................... 02-9
2.9
Efter kørslen.......................................................... 02-10
Kapitel 3: Chassis
3.1
Chassis................................................................... 03-1
3.2
Læsning.................................................................. 03-1
3.3
Støtteben................................................................ 03-4
3.4
Dørtrin..................................................................... 03-5
3.5
Køretøjets identifikationsnummer (VIN)................... 03-6
3.6
Ekstra luftaffjedring................................................. 03-6
3.7
Anhængertræk........................................................ 03-7
3.8
Påmonterede dele................................................... 03-8
3.9
Automatgear........................................................... 03-9
Kapitel 4: Hjul, dæk, bremser
4.1
Hjul.......................................................................... 04-1
4.2
Dæk......................................................................... 04-1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Dæktryk . ............................................................... 04-2
Dækmønster.......................................................... 04-2
Fælge..................................................................... 04-3
Reparationssæt....................................................... 04-3
Bremser................................................................... 04-8
Kapitel 5: Bodelen udvendig
5.1
Oversigt over tank- og serviceklapper.................... 05-1
5.2
Ventilation og udluftning........................................ 05-5
5.3
Åbne og lukke døre/låger og klapper..................... 05-7
5.4
Tagræling............................................................... 05-13
5.5
Tagafløb................................................................. 05-14
5.6
E-Bike-Holder VELO............................................. 05-14
5.7
Markise.................................................................. 05-15
Kapitel 6: Bodelen indvendigt
6.1
Åbne og lukke døre/låger og klapper...................... 06-1
6.2
Holder til fladskærms tv.......................................... 06-4
6.3
Borde...................................................................... 06-5
6.4
Ombygning fra siddeplads til seng......................... 06-7
6.5
Ophøjede køjer...................................................... 06-11
6.6
Baderum med forskydelige elementer.................. 06-11
6.7
Oversigt over hynder............................................. 06-16
6.8
Vinduer.................................................................. 06-20
6.9
Førerhusets mørklægningssystem........................ 06-21
6.10 Tagluger................................................................. 06-23
6.11 Drejbare sæder i førerhuset.................................. 06-25
6.12 Bodelens sæder.................................................... 06-26
6.13 Sikkerhedsseler i bodelen..................................... 06-27
6.14 Oversigt over siddepladser................................... 06-28
Indledning
6.15
Oversigt over dag- og natposition....................... 06-33
Kapitel 7: El-installationer
7.1
Sikkerhedsoplysninger............................................ 07-1
7.2
Elementer i det elektriske anlæg............................. 07-1
7.3
Strømforsyning...................................................... 07-16
7.4
El-forsynig.............................................................07-26
7.5
Symboler på betjeningspanelet.............................07-29
7.6
Specielle lamper.........................................…...... .07-30
7.8
Mobil navigation.................................................... 07-31
7.9
Senere installerede apparater............................... 07-31
Kapitel 8: Vand
8.1
Generelt................................................................... 08-1
8.1
Vandforsyning......................................................... 08-1
8.2
Vandopvarmning..................................................... 08-5
8.3
Vandskyllet toilet..................................................... 08-5
Kapitel 9: Gas
9.1
Generelle sikkerhedsregler for brugen af
flaskegasanlæg....................................................... 09-1
9.2
Gasforsyning........................................................... 09-3
Kapitel 10: Installerede apparater
10.1 Generelt................................................................... 10-1
10.2 Varmeapparat.......................................................... 10-2
10.3 El-varmer................................................................. 10-7
10.4 Centralvarmeanlægget............................................ 10-8
10.5 Køleskab............................................................... 10-17
10.6 Gaskomfur............................................................ 10-22
10.7
10.8
10.9
Bageovn................................................................ 10-24
Emhætte................................................................ 10-25
Tagklimaanlæg...................................................... 10-26
Kapitel 11: Vedligeholdelse og pleje
11.1 Vedligeholdelse....................................................... 11-1
11.2 Udluftning................................................................ 11-1
11.3 Pleje........................................................................ 11-2
11.4 Vinterpause til autocamperen................................. 11-6
11.5 Vinterbrug................................................................ 11-8
Kapitel 12: Bortskaffelse og miljøbeskyttelse
12.1 Miljø og camping.................................................... 12-1
12.2 Tilbagetagning af autocamperen............................ 12-4
Kapitel 13: Tekniske data
13.1 Vægtangivelser iht. 92/21/EØF............................... 13-1
13.2 Dæktryk.................................................................. 13-2
13.3 Tekniske data.......................................................... 13-3
13.4 Dæk og fælge til basis-autocampere..................... 13-9
13.5 Vægtangivelser for tilbehør.................................. 13-11
Indeks . ................................................................................. I-1
Tillæg . ................................................................................ T-1
00-2
01-1
Indledning
Kapitel 1: Indledning
Vore autocampere er under konstant videreudvikling. Vi tager
forbehold for ændringer af udstyr, form og teknik. I denne
indstuktionsbog finder du også beskrivelser af udstyrsvarianter, som ikke hører ikke med til standardudstyret. Derfor
kan der heller ikke gøres krav gældende overfor HOBBY pga.
disse oplysninger. Vi har beskrevet det på trykningstidspunktet eksisterende udstyr. Udstyret er blevet overført til alle de
forskellige grundrids. Vi beder om forståelse for, at vi ikke har
kunnet beskrive alle de forskellige variationer. Kontakt din
forhandler med hensyn til udstyr og tekniske dele.
1.1 Generelt
Din HOBBY-autocamper er bygget iht. til den aktuelle tekniske standard og de gældende sikkerhedstekniske regler. Trods
alle forsigtighedsforanstaltninger kan det ske, at personer
bliver kvæstet eller autocamperen beskadiget, hvis
sikkerhedsoplysningerne i denne betjeningsvejledning samt
de advarsler, som sidder på autocamperen i form af mærkater, ikke iagttages. Autocamperen må kun benyttes hvis
den er i en teknisk upåklagelig tilstand.
Fejl, som kan påvirke sikkerheden for personer eller autocamperen, skal omgående afhjælpes af fagpersoner.
Bremsesystemet og gasanlægget må kun kontrolleres og
repareres af et autoriseret værksted.
De angivne kontrol- og serviceintervaller skal overholdes.
1.2 Inden første tur
Benyt nærværende instruktionsbog ikke kun som opslagsbog, men gør dig fortrolig med den allerede inden første tur.
Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og
tilbehørsdele og send garantibeviserne til producenterne.
Dermed sikrer du din garantidækning for alle apparater.
Gennem din forhandler yder HOBBY en tæthedsforsikring
på din autocamper på 5 år i henhold til forsikringsbetingelserne. Ved udlevering af køretøjet får du udleveret
et forsikringshæfte ”5 års tæthedsforsikring“ af din
forhandler.
Bemærk: Hvis du ikke får foretaget de angivne tæthedseftersyn bortfalder den 5 års tæthedsforsikring.
Indledning
Se følgende oplysninger før du bruger autocamperen
første gang:
• Kontroller, at dækkene har det rigtige tryk.
Se afsnittet Dæktryk.
• Køretøjet er korrekt læsset. Overhold den tilladte
totalvægt.
Se afsnittet Lasteevne.
• Oplad batteriet altid helt, inden du tager af sted.
Se afsnittet Forbrugsbatteri.
• Tænd for batteriets hovedafbryder.
• Når udetemperaturen ligger under 0°C skal køretøjet
først opvarmes, inden vandanlægget fyldes.
Se afsnittet Vandforsyning/Fylde friskvandstank.
• Ved første tur skal hjulmøtrikkerne efterstrammes
efter 50 km.
• Inden der påfyldes brændstof, skal de gasdrevne
indbygningsapparater slukkes.
• Gasflasker må kun transporteres i de dertil beregnede
gaskasser og de skal være fikseret.
• Ved vintercamping med risiko for frost skal køretøjet
også opvarmes om natten.
Se afsnittet Vinterbrug/Opvarmning.
• Tvangsventilation og -udluftninger skal holdes fri.
Se afsnittet Vinduer/Tagventilator/Udluftning.
1.3 Instruktionsbogens opbygning
Denne instruktionsbog er opbygget på følgende måde:
Tekster og illustrationer
Tekster, som hører til de forskellige billeder, står direkte ved
detaljer i illustrationerne (her: indgangsdør) og markeret med
positionsnummer j.
1
Opremsninger
Opremsninger er punktopstillede og vises med en foranstillet
bindestreg ”-“.
01-2
01-3
Indledning
Betjeningsanvisninger
Betjeningsanvisninger er ligeledes punktopstillede og begynder
med en prik ”•“.
Oplysninger
Oplysninger gør opmærksom på vigtige detaljer, som sikrer,
at autocamperen og tilbehøret fungerer korrekt. Husk, der
vil kunne forekomme afvigelser i beskrivelsen på grund af
det forskellige udstyr.
Advarsler
Advarsler gør dig opmærksom på farer, som kan føre til
materielle skader og endda til personskader, hvis de ikke
følges.
Miljøråd
Miljøråd viser dig de muligheder du har for at nedsætte de miljømæssige belastninger.
Indledning
01-4
02-1 Sikkerhed
Kapitel 2: Sikkerhed
2.2 Brandbeskyttelse
2.1 Generelt
Forholdsregler mod brand
• Børn må aldrig være alene i køretøjet.
• Brandbare materialer må ikke komme i nærheden af varmelegemer (varmeapparat og komfur osv.).
• Ændringer på el-anlæg, gasanlæg eller hårde hvidevarer
må kun udføres af autoriserede værksteder.
• Anbring en ildslukker ved hoveddøren.
• Placer et brandtæppe i nærheden af komfuret.
• Hold alle flugtvejene fri.
• Gør dig fortrolig med alle de på området trufne sikkerhedsforanstaltninger.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indbyggede
tvangsudluftningsåbninger (tagluger med tvangsventilation
eller tagventilator med paddehat) må aldrig tildækkes.
Tvangsudluftningerne skal holdes fri for sne og løv – kvælningsfare!
• Brugsvejledningerne til de hårde hvidevarer (køleskab,
varmeanlæg, kogeapparat osv.) samt andre manualer til
basiskøretøjet skal altid iagttages.
• Hvis der installeres tilbehør eller ekstraudstyr, kan autocamperens dimensioner, vægt og køreegenskaber ændres.
Noget af det monterede udstyr er registreringspligtigt.
• Der må udelukkende benyttes dæk og fælge, som er
godkendt til din autocamper. Oplysninger om dæk- og
fælgstørrelse kan findes i autocamperens papirer.
Hvad gør jeg, hvis der opstår brand?
• Få alle passagerer ud af køretøjet.
• Luk for hovedventilen og gasventilerne på forbrugerne.
• Sluk for el-forsyningen.
• Slå alarm og ring til brandvæsnet.
• Forsøg kun selv at slukke ilden, hvis der ingen risiko er
forbundet dermed.
Sikkerhed
2.3 Trafiksikkerhed
• Før du kører, skal du kontrollere at signaler, lygter, (tænd
for batterihovedafbryderen), styrefunktioner og bremser
virker.
• Hvis autocamperen ikke har været benyttet i længere tid
(ca. 10 måneder) skal bremsesystem og gasanlæg kontrolleres på et autoriseret værksted.
• Åbn front- og siderudernes mørklægningsgardiner helt og
fikser dem.
• Under kørslen skal alle personer være sikret med sikkerhedsseler og må ikke løbe rundt i autocamperen.
• Om vinteren skal taget før kørslen renses for sne og is.
• Kontroller regelmæssigt dæktrykket før du kører.
Forkert dæktryk kan føre til øget slitage samt beskadige
dækkene og få dem til at eksplodere.
• Børnesæder må kun isættes, hvis der fra fabrikken er
monteret trepunktsseler.
• De drejbare sæder drejes i kørselsretningen og fikseres.
Under kørslen må sæderne ikke drejes.
2.4 Hvad skal jeg være opmærksom på før første tur
Indregistrering
Alle køretøjer, som kører på offentlige gader og veje, er registreringspligtige og således også din nye autocamper. Registreringsattesten ansøger du om hos dit lokale motorkontor.
Du skal fremvise følgende:
- Registreringsattest del II/CoC med angivelse af brændstofforbrug
- forsikringsbevis
- ID-kort eller bopælsbevis
- evt. fuldmagt til registrering
- evt. blanket til betaling af motorafgiften
02-2
02-3
Sikkerhed
Ved hvert syn skal du forevise:
- registreringsattest del I
- gyldig gasattest på gasinstallationen. Første kontrol-
attest får du sammen med registreringsattesten.
Ændringer på køretøjet, som hører under STVZO, er
registreringspligtige!
Har du yderligere spørgsmål, kan du altid få dem besvaret
hos din autoriserede Hobby-forhandler!
2.5 Før og under kørslen
Som køretøjets ejer / bruger er du ansvarlig for køretøjets tilstand. Derfor skal du være opmærksom på følgende punkter:
Udvendigt
Gå rundt om hele køretøjet og gør den klar til turen på følgende måde:
Klargøre autocamperen
• Klap evt. støttebenene op, hvis de er nede.
• Luk alle vinduer samt tagluger på selve bodelen.
Sikkerhed
• Luk hanen til spildevandstanken.
• Luk alle gasspærreventiler på gasapparaterne, undtagen
spærreventilen for opvarmningen, hvis autocamperen er
udstyret med en gastrykregulator til kørslen. (f.eks. Control
CS, SecuMotion)
• Træk evt. 230 V el-kablet ud af den udvendige stikdåse.
• Kør evt. parabolantennen ind.
• Skub evt. TV-antennen så langt ind som muligt,
eller vip parabolantennen ned.
• Spænd evt. tagbagage fast, så den ikke skrider.
• Spænd evt. cykler fast så de ikke kan skride og kontroller,
at belysningsanordningerne ikke delvis eller helt tildækkes
af dem.
• Sluk evt. forteltlampen.
• Fastgør gasflaskerne.
• Sænk bordet og lås det.
• Kør hæve/sænkesengen (hvis den forefindes) i øverste
position og sikr den.
• Sluk for lamperne i bodelen.
• Låger/døre (også køleskabsdøren), skuffer og klapper
lukkes helt i.
• Tunge og/eller genstande, der fylder meget (f.eks. TV, radio)
skal anbringes et sikkert sted, før du kører.
• Mørklægningssystemet i førerhuset (fås som ekstraudstyr)
åbnes helt og fikseres.
• Lås og sikr det forskydelige baderum.
Indvendigt
Også indvendigt i autocamperen skal der gøres nogle forberedelser.
Gøre autocamperen klar indvendigt
• Løse genstande lægges på plads i de forskellige rum.
• Tunge ting lægges forneden.
• Indstil om nødvendigt køleskabet til 12 V.
• Sørg for, at ingen væsker, heller ikke i køleskabet, kan løbe
ud.
Autocamperen må ikke overlæsses! Overhold altid de
tilladte akselbelastninger, den tilladte totalvægt samt den
tilladte højde, bredde og længde for autocamperen.
Anbring en seddel i bodelen og i førerhuset, som nemt
kan ses, med alle vigtige mål og vægtangivelser.
02-4
02-5 Sikkerhed
Førerhus
Glem ikke følgende:
• Juster indvendige og udvendige spejle samt sæderne.
• Kontroller lygterne.
Desuden:
• Kontroller dæktrykket.
• Kontroller olie, kølevæske, bremsevæske og
sprinklervæske og fyld evt. mere på.
Før du tager af sted
Før du tager af sted bør følgende spørgsmål kunne besvaresmed et ”ja“:
• Er førstehjælpskasse, advarselstrekant og advarselsvest med? (hører ikke med til standardudstyr)
• Er lygter (baglygter, nærlys, bremselys og blinklys) i orden?
2.6 Oplysninger til turen
Din autocamper er ingen personvogn!
I mange situationer opfører den sig anderledes end en
”normal“ bil. Derfor skal du være særligt opmærksom på
følgende:
Pålæsning
For pålæsning gælder følgende:
• Fordel lasten jævnt. Tunge ting og genstande, der fylder
meget, hører til i de nederste opbevaringskasser!
• Indvendigt placeres bagagen i skabe og opbevaringsrum.
• Luk døre/låger og klapper helt i.
Sikkerhed
• Efter pålæsningen kontrolleres totalvægten på en
vognvægt.
Tagbagage (maks. 50 kg)
Autocamperens højde kan variere fra tur til tur på grund af
den varierende tagbagage.
For Tagbagagen gælder følgende:
• Læg Tagbagagen mål til autocamperens højde.
• Placer en seddel i førerhuset med den totale højde som
nemt kan ses. Ved broer og gennemkørsler behøver man
så ikke at regne.
Garage
Overhold ved pålæsning af garage de tilladte akselbelastninger og den teknisk tilladte totalvægt. Lasten skal fordeles
jævnt. For store punktbelastninger beskadiger gulvbelægningen.
Passagerernes sikkerhed
Under kørslen:
• Der må kun sidde nogen på de pladser, som er
udstyret med sikkerhedssele.
• Sengene må ikke benyttes under kørsel.
• Passagererne skal blive siddende fastspændt på deres
pladser!
• Dørene må ikke låses op!
• Der må ikke være personer i køretøjet, som ikke er fastspændte!
Bremsning
For bremsning gælder følgende:
• Vær opmærksom på en større bremselængde, især hvis
det er vådt.
• Ved kørsel ned ad bakke, skal der ikke bruges højere gear
end op ad bakke.
Bakning/manøvrering
Din autocamper er noget større end en personbil.
• Baggaragens maks. tilladte belastning er 200 kg.
• Det tilladte bagakseltryk må ikke overskrides.
• Når garagen er fyldt helt, forringes køreregenskaberne
betydeligt fordi forakslen aflastes.
02-6
Når du skal manøvrere den skal du være opmærksom på
følgende:
• Også selvom sidespejlene er indstillet korrekt, er der en
betydelig død vinkel.
• Når du bakker og parkerer på uoverskuelige steder, er det
nødvendigt at få en anden til at give dig tegn.
02-7
Sikkerhed
Kørsel
Kørsel i sving
Lav en prøvekørsel før den første store tur for at gøre dig
fortroligt med, hvordan det er at køre med autocamperen. Øv
dig i at bakke. Basiskøretøjet er et erhvervskøretøj; sørg for at
tilpasse din kørsel tilsvarende.
En autocamper kan i forhold til en personbil lettere komme til
at vippe på grund af sin højde.
Tænk på følgende under kørslen:
• Undervurder ikke autocamperens længde. Større køretøjer
kan skride ud til siden, fordi de er relativt lange bagtil og
under ugunstige forhold røre jorden med bagenden.
• Vær forsigtig, når du kører på gårdspladser og gennem
porte.
• Hvis der er sidevind, glat eller vådt kan autocamperen
begynde at svinge ud.
• Kørehastigheden tilpasses vejene og trafikforholdene.
• Lange, let nedadskrånende strækninger kan blive farlige.
Afpas hastigheden fra starten, så du til stadighed kan sætte farten op, uden at være til fare for andre trafikanter.
• Kør principielt samme hastighed ned ad bakke som opad.
• Når du overhaler eller selv bliver overhalet af lastbiler eller
busser kan luftsuget rykke i autocamperen. En let modstyring kan ophæve denne virkning.
Kørsel i sving:
• Kør ikke for hurtigt ind i svingene!
Kør økonomisk
Motoren i din autocamper er ikke dimensioneret til at køre
under konstant fuld belastning.
Tænk på følgende under kørslen:
• Kør ikke med ”speederen i bund“!
• De sidste 20 km/h op til tophastigheden koster op til 50%
mere i brændstof!
Tankning
Der er indbygget et antal forbrugere med åben flamme i
autocamperen.
Tænk på følgende, når du tanker:
• Sluk for alle gasforbrugene (varmeapparat, køleskab osv.)!
• Sluk for mobiltelefoner!
• Fyld udelukkende diesel på.
• Pas på, at du ikke kommer til at fylde diesel i frisk vandstanken.
Sikkerhed
1
2
2.7 Værktøj i autocamperen
I hvert køretøj ligger et individuelt værktøjssæt og tilbehør:
Fiat:
Åbn klappen under passagersædet for at få værktøjskassen
ud. Drej håndtaget på værktøjskasse
mod uret og tag det
af, så kassen kommer ud
j
Renault:
Værktøjskassen
er anbragt under førersædet.
For at tage værktøj ud skubbes sædet frem.
k
02-8
02-9
Sikkerhed
2.8 Nødudstyr
For at være forberedt til en nødsituation bør du altid have
de tre efterfølgende redningsmidler med dig og lære dem at
kende.
Førstehjælpskasse
Førstehjælpskassen bør altid ligge i nærheden af dig og have
en fast plads i autocamperen. Når du har taget nogle af delene
ud, skal de omgående erstattes med nye. Holdbarhedsdatoen
skal kontrolleres regelmæssigt.
Advarselsvest (hører ikke med til standardudstyret)
Vi anbefaler, at der medføres og bæres en advarselsvest iht.
EN 471 med hvide selvlysende striber, når du forlader køretøjet
på landeveje og i nødspor. Føreren bør bære denne advarselsvest, hvis autocamperen
• går i stå udenbys på en landevej på grund af et uheld eller
en motorskade, på et uoverskueligt punkt på vejen, på
grund af vejrbetinget dårligt udsyn, skumring eller mørke,
eller
• bliver stående på nødsporet på en motorvej på grund af
uheld- eller motor-skade og stedet skal afsikres med en
advarselstrekant.
100 m
Advarselstrekant
Advarselstrekanten bør også altid ligge parat og have en fast
plads i autocamperen, helst sammen med førstehjælpskassen (hører ikke med til standardudstyr).
I en nødsituation
• Advarselstrekanten skal opstilles mindst 100 m bag bilen!
Sikkerhed
2.9 Efter kørslen
Omstilling af forbrugere
Valg af holdeplads
Når du omstiller forbrugerne skal du tænke på følgende:
• Stil køleskabet om fra 12 V til gas eller 230 V, da 12 V
forsyningen efter kort tid slår automatisk fra, når motoren
står stille.
• Åbn for hovedventilen på gasflasken og spærreventilerne
på de forbrugere, der skal benyttes.
Når du skal vælge holdeplads skal du tænke på følgende:
• Vælg så vidt muligt et vandret sted.
• Vælg helst holdepladsen ved dagslys.
Sikring af køretøjet
Når du skal sikre køretøjet, skal du tænke på følgende:
• Sæt køretøjet i gear.
• Træk håndbremsen.
• Kør evt. de ekstra støtteben ud.
• Benyt evt. underlagskiler.
Træk kun håndbremsen kun let ved minustemperaturer
og sæt køretøjet i gear for at undgå at håndbremsen
fryser fast!
Når førersædet drejes, skal du passe på, at du ikke kommer til at løsne håndbremsen.
Vandsystem
Når køretøjet ikke opvarmes i forbindelse med frostvejr, skal
hele vandsystemet tømmes. Sæt vandhanerne i midterstilling
og lad alle alle aftapningsventiler stå åbne. På den måde
undgår man frostskader.
Stillestående vand i friskvandstanken eller i vandslangerne
bliver udrikkeligt efter kort tid. Derfor skal det inden hver brug
kontrolleres, om vandledningerne og drikkevandstanken er
rene, evt. skal de behandles med desinfektionsmidler og
gennemskylles tilstrækkeligt med friskvand.
02-10
02-11
Sikkerhed
Spare energi om vinteren
Du kan nemt spare energi i beboelsesdelen. Det gælder især
for opvarmningen om vinteren.
Tænk på følgende, hvis du vil spare energi:
• Udluftningen skal indstilles præcist.
• I førerhuset anbringes isoleringsmåtter på side- og
forruder (hører ikke med til standardudstyret).
• Placer en måtte mellem førerkabine og beboelsesområde
(hører ikke med til standardudstyret).
• Indgangsdøren skal helst åbnes så lidt som muligt og kun
i kort tid.
• Til vintercamping sættes evt. et lille fortelt foran, som
beskytter mod kulden.
Sikkerhed
02-12
03-1
Chassis
Kapitel 3: Chassis
Definitioner på vægtangivelser for autocampere
3.1 Chassis
For beregning af vægt og den deraf resulterende tilladte
yderligere pålæsning af autocampere gælder EU’s direktiv
92/21/EØF. Efterfølgende forklares de benyttede begreber og
beregningsgrundlag.
Rammedele og aksler er en del af chassiset.
Der må ikke foretages tekniske ændringer, da standardtypegodkendelsen ellers bortfalder!
Tekniske ændringer kan kun foretages med producentens
godkendelse.
Du kan finde yderligere oplysninger i den instruktionsbog
der følger med basiskøretøjet.
3.2 Læsning
Det maksimale akseltryk, som er angivet i køretøjets
registreringspapirer samt den tilladte totalvægt må ikke
overskrides.
Autocampervægte gem. 92/21/EWG
Se definitionerne på de forskellige vægtangivelser for
autocampere!
1. Tilladt totalvægt (TT)
Angivelsen af den tilladte totalvægt foretages i overensstemmelse med Hobby-Wohnwagenwerk i samarbejde med
producenten af basiskøretøjet (Fiat, Renault). Denne vægt er
fundet gennem udførlige beregninger og forsøg, er fastlagt
via basisgodkendelser og må af sikkerhedstekniske årsager
under ingen omstændigheder overskrides.
2. Vægt i køreklar tilstand
Vægten i køreklar tilstand svarer til vægten på det tomme
køretøj inkl. smøremidler, værktøj, reservehjul (evt. reparationssæt), brændstof (100%), ekstra batteri, alt det fra fabrikken indbyggede standardudstyr samt 75 kg til føreren plus
grundudstyr såsom gas, vand og el.
3. Basisudstyr
Basisudstyret omfatter vægten på drikkevands- og gastanke,
som er fyldt 90% op. Vægtangivelserne er sammensat på
følgende måde for de enkelte modeller:
Chassis 03-2
a) Flaskegasforsyning
Antal indbyggede gasregulatorer:
Vægten på en 11 kilos aluminiumsflaske
Vægten på en 11 kilos gasfyldning (90%)
i alt:
b) Væsker
100 l drikkevandstank (90 %)
10 l drikkevandstank (90 %)
FIAT
Premium Drive
RENAULT
Premium Van
 
 
1
5,5
9,9
 
15,4
 
 
 
90
 
 
 
1
5,5
9,9
 
15,4
 
 
 
90
 
4
4
109,4 kg
109,4 kg
c) Strømforsyning
Kabeltromle:
Grundudstyr i alt:
03-3
Chassis
4. Lasteevne
Lasteevnen svarer til differencen mellem ”tilladt totalvægt“
og ”køreklar vægt“. Dette tal skal tage hensyn til passagerernes vægt (konventionel belastning: 75 kg ganget med antal
siddepladser – føreren regnes ikke med), ekstraudstyr og
personligt udstyr.
Vær sikker på, at vægten på alle de genstande, som
befinder sig i autocamperen, er regnet med, f.eks. passagerer, ekstraudstyr, grundudstyr og personligt udstyr
(som tøj, levnedsmidler, husdyr, cykler, surfboards, andet
sportsudstyr osv.)
Vægten på din autocamper i læsset tilstand må under
ingen omstændigheder overstige den tilladte totalvægt.
Chassis
1
2
2
3.3 Støtteben (ekstraudstyr)
Støttebenene sidder bagest på chassisforlængelsen.
Klappe støtteben ud
• Sæt håndsvinget på den udvendige sekskant
• Bring støttebenet i lodret position ved at dreje håndsvin-get.
• Om nødvendigt sikres foden k, så den ikke kan synke ned
i jorden, og sættes på et underlag.
• Når støttebenet er i lodret position, kører foden teleskopagtigt ud.
• Niveller støttebenene med håndsvinget, indtil autocamperen står vandret.
j
Klappe støttebenene ind
• Løsn støttebenene med håndsvinget.
• Drej jævnt, indtil støttebenet igen har nået den vandrette
udgangsposition.
- Støtteben må ikke benyttes som donkraft. De er udelukkende beregnet til at stabilisere den parkerede autocamper.
- Støttebenenes belastning skal altid fordeles jævnt.
- Støttebenen skal altid køres op og låses inden kørsel.
- Støttebenene skal rengøres regelmæssigt og smøres let.
Teleskopfoden må kun køres ud, indtil den gule markering
er nået!
03-4
03-5
Chassis
3
2
1
3.4 Dørtrin
Autocampere har et dørtrin, som kan køres ud elektrisk j.
Stig først op på dørtrinnet, når det er helt kørt ud!
Vær opmærksom på de varierende trinhøjder og at se
efter om jorden er fast og plan, når du stiger ud.
Kør altid dørtrinnet ind, før du begynder at køre!
Åbne
• Tryk på den venstre knap
Lukke
• Tryk på den højre knap
k dørtrinnet køres automatisk ud.
l. Dørtrinnet køres automatisk ind.
Hvis trinnet ikke virker korrekt eller slet ikke virker på
grund af frost og snavs, skal hængslerne rengøres eller
tøs op.
Chassis
1
3
2
3.5 Køretøjets identifikationsnummer (VIN)
3.6 Ekstra luftaffjedring
Køretøjets17-cifrede identifikationsnummer (VIN) findes på
Renault-modellerne oven på højre trin, På Fiat sidder VIN
numret også på et skilt yderst til venstre på instrumentbrættet, så det kan ses udefra. Desuden er VIN angivet på såvel
basiskøretøjets typeskilt og på Hobby-typeskiltet (i motorrummet foran på kølerboen).
Ekstra luftaffjedring på bagakslen (specialønske) sørger for
en tydelig forbedring af autocamperens køreegenskaber og
supplerer den standardaffjedringen.
Luftpuder sørger om nødvendigt for at løfte autocamperens
bagende.
Hold venligst VIN-nummeret parat ved hver forespørgsel eller
besøg hos din forhandler.
På førerhusets styrepanel aktiveres kompressoren med
On/Off-knappen j og luftpuder fyldes. Ved hjælp af manometeret l kan man hele tiden aflæse anlæggets aktuelle
tryk. Ved overtryk kan der ved hjælp af udluftningstasten k
slippes overskydende luft ud af anlægget.
03-6
03-7 Chassis
Det optimale lufttryk er nået, når køretøjet står vandret.
Mindste lufttryk skal være så stor, at luftpuden ikke kan slå
igennem. På et tomt køretøj ligger den ved ca. 0,5 bar (afhænig af køretøjet), på et læsset køretøj ligger værdien højre iht.
lasten.
Anlæggets højst tilladte driftstryk er 4,0 bar.
For at undgå, at luftpuderne beskadiges, skal de i forbindelse
med servicearbejdet kontrolleres for materialeophobninger og
snavs og evt. rengøres.
Følgende midler er egnet til rengøring af luftpuder:
sæbelud, metanol, etanol og isopropylalkohol.
3.7 Anhængertræk (ekstraudstyr)
Værdierne for støttelast og bagakseltryk findes i køretøjets
papirer.
Påhængslast maks.:
Støttelast maks.:
Totale trækvægt maks.:
Bagakseltryk maks.:
FIAT 
1600 kg
75 kg
5100 kg
2000 kg
RENAULT 
2000 kg
80 kg
5500 kg
2100 kg
Chassis
Fiat-modellerne 70 GE, 70 GF, 70 HGE og 70 HGF med
rammenedsænkning har en maks. påhængslast på 2000
kg. Den tilladte støttelast var endnu ikke fastlagt ved
færdiggørelse af bogen, men kan ses i bilens papirer, når
denne udleveres..
Autocamperens tilladte støttelast og bagakseltryk.
Skal overholdes, især i forbindelse med læsning af
garagen.
Det er forbudt at benytte anhængertræk og bagagebærer
eller eBike-holder samtidig.
Under frem- og tilbagekørsel ved på- og afkobling må
ingen personer opholde sig mellem autocamper og
påhæng.
Pga. påbud fra basiskøretøjets producent og fastlæggelsen
af anhængertrækkets såk. D-værdi kan anhængerlasten
ikke øges yderligere.
3.8 Påmonterede dele
Indskrivning af tilbehør i Registreringspapirene (gælder ej
danmark)
• Få ekstraudstyret monteret hos din HOBBY-forhandler.
• Kør med din autocamper til en synsvirksomhed.
• Synsvirksomheden godkender det påmonterede udstyr og
udsteder en tilsvarende attest.
• Med godkendelsesattesten og registreringspapirerne del
I og del II går du til motorkontoret. Her overføres ændringerne til de eksisterende registreringsdokumenter.
Glem ikke, at anhængertræk, motorcykelholder, leveler
støddæmpere og/eller ekstra fjederblade er registreringspligtige.
Tænk på, at din autocampers lasteevne reduceres,
hvis der er monteret ekstraudstyr.
03-8
03-9
Chassis
3.9 Automatgear
Du kan vælge at få din autocamper udstyret med automatgear (Fiat: Comfort-Matic; Renault: Quickshift), som både
har MANUELT /og AUTOMATISK gearskifte. Der er ingen
koblingspedal, da dette ikke er nødvendigt, fordi ind- og udkobling foregår via en el-hydraulisk enhed, som kontrolleres
via gearkassens styreenhed. Både den valgte funktion og det
indkoblede gear vises i multifunktionsdisplayet.
FIAT Comfort-Matic
Gearskifterhåndtaget på instrumentbrættet har tre faste
indstillinger:
− midterstillingen til fremadgear.
− N er lig med neutralstilling (frigear).
− R er bakgearet.
I midterstillingen, som svarer til fremadgearet, kan gearskifteren bevæges på følgende måde:
− fremad (- stilling), for at vælge et lavere gear (dvs. geare
ned).
− bagud (+ stilling), for at vælge et højere gear.
− til venstre (A/M stilling), for at vælge mellem automatisk og
manuel funktion.
Disse tre stillinger er ikke faste, dvs. at gearskifteren efter at
være valgt hopper tilbage til midterstillingen igen.
Renault Quickshift
Gearskiftet har kun en enkelt fast position.
Ud fra denne midterstilling kan den bevæges i følgende
retninger:
− til venstre: skift mellem manuelt og automatisk gearskifte
− til højre: tomgang
− til højre og tilbage: bakgear
− fremad: skifte op i gear (i modus "manuelt gearskifte")
− bagud: skifte ned i gear (i modus "manuelt gearskifte")
Efter hver bevægelse springer gearskiftet automatisk
tilbage i midterstilling.
Manuel funktion
Denne funktion giver føreren mulighed for manuelt at vælge
et egnet gear alt efter forholdene. Dette foregår på følgende
måde:
• Bevæg gearskifteren mod (+) for at skifte til et højere gear
eller mod (-) for at geare ned. Mens du skifter gear må du
ikke slippe speederen.
Chassis
Systemet tillader kun at der skiftes gear, når dette ikke påvirker motorens og gearkassens korrekte funktion. Systemet
gearer automatisk ned, så snart motoren har nået tomgangsomdrejningstallet (f.eks. ved nedbremsning).
Automatisk funktion
For at slå automatikgearet til/fra skal gearvælgeren trykkes mod A/M. Systemet skifter automatisk gear i forhold
til køretøjets hastighed, motorens omdrejningstal og speederens stilling. Hvis det er nødvendigt, gearer systemet et
eller flere gear ned, når der trykkes på speederen for at opnå
den nødvendige ydelse og omdrejningsmoment til den af
føreren ønskede accelleration.
Parkering
For at parkere sikkert, skal køretøjet sættes i 1. gear eller
bakgear (R), mens man trykker på bremsepedalen. Desuden skal parkeringsbremsen trækkes, når man parkerer på
skråninger.
Man må aldrig forlade køretøjet, når det står i frigear (N).
Når køretøjet står stille og er sat i gear skal man altid trykke på bremsepedalen, indtil man beslutter sig for at sætte
i gang. Først derefter må man slippe bremsepedalen og
give langsomt gas.
Det anbefales, at sætte gearet i frigear (N), hvis man står
stille i længere tid med kørende motor.
Speederen må ikke aktiveres, for at holde køretøjet
på samme sted (f.eks. på en bakke). Man skal i stedet
anvende bremsepedalen og først benytte speederen, når
man sætter i gang.
Hvis man skal skifte til 1. gear, når køretøjet står i bakgear
(R), eller omvendt, må der først skiftes gear, når køretøjet
står helt stille, og man har trykket på bremsepedalen.
Se yderligere oplysninger i basiskøretøjets instruktionsbog. Det er vigtigt, at du lærer automatgearets funktioner
at kende, før du kører første gang.
03-10
04-1
Hjul, dæk, bremser
Kapitel 4: Hjul, dæk, bremser
4.2 Dæk
4.1 Hjul
Benyt kun de dæk, som er angivet i godkendelsespapirerne.
Andre dækstørrelser må kun anvendes efter godkendelse fra
basiskøretøjets producent.
På nye køretøjer samt efter hver afmontering/montering skal
hjulskruer og møtrikker strammes efter de første 50 km og
endnu en gang efter 100 km. For din egen sikkerheds skyld
må der ikke anvendes andre hjul eller befæstelsesmidler end
de originale. Derefter skal det kontrolleres, at hjulbolte- og
møtrikker er strammet korrekt.
Tilspændingsmomenter for hjulmøtrikker og –skruer:
Dækskånende kørsel
• Undgå hård opbremsning og hurtig acceleration.
• Undgå lange ture på dårlige veje.
• Kør aldrig med overlæs.
Der er monteret slangefri dæk på din HOBBY autocamper. Der må under ingen omstændigheder monteres
slanger i disse dæk!
Vinterdækpligt i Tyskland!
Fælgstørrelse
Fiat Ducato
Renault Master
16''
180 Nm
172 Nm
15''
160 Nm
–
Ved sne, is og snesjap skal alle biler køre med vinterdæk (med "M+S"-symbol). Overtrædelse af dette påbud
medfører bøder.
Der kan kun monteres snekæder på dæk der har samme
mål som, det vognen er udleveret med ab fabrik.
Snekæder må kun monteres på drivhjulene foran; det er
absolut forbudt, at montere dem på baghjulene.
Hjul, dæk, bremser
Er dæktrykket for lavt, vil dækket blive for varmt.
Dette vil kunne medføre alvorlige skader på dækket.
Det korrekte dæktryk kan du finde i tabellen i kapitlet
”Tekniske data“ eller i basiskøretøjets instruktionsbog.
1
2
3
4.4 Dækmønster
Skift dæk senest når dækmønstret er 1,6 mm dybt.
4.3 Dæktryk
Kontroller dæktrykket på alle dæk samt reservehjulet hver
4. uge.
Kontrol af dæktryk:
• Kontrollen skal foretages, når dækkene er kolde (se også
tabel 12.2 Dæktryk).
• Når dæktrykket kontrolleres eller justeres på varme dæk
skal trykket være 0,3 bar højere end på kolde dæk.
Dæktryk:
- korrekt dæktryk j.
- for lavt dæktryk k.
- for højt dæktryk l.
Minimumsmønsterdybden skal ubetinget overholdes.
Følgende anbefalinger bør overholdes:
Sommersikkerhedsgrænse 3,0 mm
Vintersikkerhedsgrænse 4,0 mm
Dæk må ikke byttes om på kryds, dvs. at dækkene i højre
side ikke må flyttes over i venstre side og omvendt.
Dæk ældes også, hvis de kun benyttes en smule eller slet
ikke.
Dækproducenten anbefaler
• Skift dæk efter 6 år, uafhængigt af dækmønstrets dybde.
• Undgå kraftige stød mod kantsten, slaghuller eller andre
forhindringer.
04-2
04-3 Hjul, dæk, bremser
4.5 Fælge
Benyt kun de fælge, som er angivet i bilens papirer. Hvis
du vil benytte andre fælge, skal du være opmærksom på
følgende punkter.
Tænk på følgende, hvis du vil bruge andre fælge:
- størrelse,
- udførelse,
- indpresningsdybde og
- bæreevnen skal være egnet til det tilladte akseltryk.
- befæstelsesskruernes konus skal passe til fælgene.
Tekniske ændringer kan kun foretages med producentens
godkendelse.
Letmetalfælge skal kontrolleres separat for hver køretøjstype.
Letmetalfælgenes bolte må ikke anvendes til stålfælge.
FIAT
RENAULT
4.6 Reparationssæt
Reparationssættet må ikke benyttes, når hjulet er blevet beskadiget ved kørsel uden luft. Små stikskader, især i dækkets
køreflade, kan tætnes med reparationssættet. Fremmedlegemer (f.eks. skruer eller søm) må ikke trækkes ud af dækket.
Reparationssættet kan anvendes ved udvendige temperaturer på ned til -30°C.
Dækreparationssættet har en holdbarhedsdato. Vær opmærksom på udløbsdatoen! Ved udløbne sæt garanteres
ikke for fejlfri funktion.
Hjul, dæk, bremser
A Ryst flasken. Skru slangen j på flasken (den stødes gennem folien).
B Skru ventilkappen af dækkets ventil.
Ventilindsatsen k skrues ud med ventiluddrejeren l. Læg ikke ventilindsatsen k i sand eller snavs.
04-4
04-5
Hjul, dæk, bremser
C Tag proppen m af slangen j. Skub slangen på dækkets ventil.
E Skru luftslangen n på dækkets ventil. Sæt stikket o
D Hold flasken med slangen nedad og tryk på den. Hele flaskens indhold trykkes ned i dækket. Træk slangen j ud og skru ventilindsatsen k i dækkets ventil med
ventiluddrejeren l.
i cigarettænderen. Pump dækket op. Den elektriske
luftpumpe må ikke benyttes længere end 8 minutter!
Risiko for overophedning! Hvis det ønskede lufttryk ikke
kan opnås, kører man autocamperen ca. 10 meter frem
eller tilbage, så tætningsmidlet kan fordele sig i dækket.
Gentag oppumpningen. Fortsæt straks turen, så tætningsmidlet kan fordele sig i dækket.
Der må maks. køres 80 km/h. Kør forsigtigt, især i sving.
Kontroller dæktrykket efter 10 minutters kørsel.
Hvis dæktrykket er faldet til under denne minimumsværdi,
må man ikke køre videre.
Hjul, dæk, bremser
Hvis minimumsværdien stadigvæk bliver vist, justeres
den iht. tabel 12.2. Kør forsigtigt videre til nærmeste
værksted og få dækket skiftet.
Risiko for ulykker: Hvis det nødvendige dæktryk stadigvæk ikke kan opnås, er dækket for meget beskadiget. I så
fald kan reparationssættet heller ikke gøre dækket tilstrækkeligt tæt. Kør derfor ikke videre. Kontakt en servicestation
eller en døgnservice.
Risiko for ulykker: Få dækket skiftet på nærmeste
servicestation.
04-6
04-7
Hjul, dæk, bremser
Advarsler i forbindelse med hjulskift
Donkraften må kun placeres i de dertil beregnede huller.
Sæt reservehjulet (ikke standardudstyr) på hjulnavet og
juster det.
Hvis donkraften placeres andre steder, kan det føre til
skader på autocamperen eller endda til ulykker hvis autocamperen skulle falde ned.
Donkraften er beregnet til hjulskift. Den må ikke bruges i
forbindelse med arbejde på køretøjet! Livsfare!
Støttebenene må ikke anvendes som donkraft!
Følg ved hjulskift også vejledningen i producentens
instruktionsbog.
Hjulskift
• Hvis jorden er blød, lægges et stabilt underlag under donkraften, f.eks. en træplade.
• Placer donkraften i de dertil beregnede huller.
• Løsn skruerne ved at dreje dem nogle omgange med
hjulnøglen, men fjern dem ikke endnu.
• Løft køretøjet, til hjulet er 2 til 3 cm over jorden.
• Fjern hjulboltene og tag hjulet af.
• Sæt reservehjulet (ikke standardudstyr) på
hjulnavet og juster det.
• Skrue hjulboltene i og stram dem let over kors.
• Sænk og fjern donkraften.
• Stram hjulboltene ensartet med hjulnøgle. Det korrekte tilspændingsmoment for hjulbolte kan findes i basiskøretøjsproducentens instruktionsbog.
• Isæt det demonterede hjul i reservehjulsholderen (ekstraudstyr) og luk den.
Hjul, dæk, bremser
4.7 Bremser
Bremsesystemets komponenter indgår i EU’s standardtypegodkendelse.
Hvis du ændrer nogle af bremsesystemets komponenter,
bortfalder standardtypegodkendelsen. Tekniske ændringer
kan kun foretages med producentens godkendelse.
Få derfor for din egen skyld bremserne efterset regelmæssigt på dit Fiat- eller Renault-værksted.
For vedligeholdelse af bremserne gælder følgende:
• Kontroller regelmæssigt bremsevæskens niveau.
• Bremsesystem og bremseslanger kontrolleres regelmæssigt for lækager. Mårer gnaver tit i gummislanger.
• Benyt kun bremseolietyper med de samme egenskaber
som den olie, der er i bremsekredsløbet.
Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionsbogen til
Fiat Ducato eller Renault Master.
04-8
05-1
Bodelen udvendig
Kapitel 5: Bodelen udvendig
5.1 Oversigt over tank- og serviceklapper
RENAULT Premium Van
55 GF
60 HGF
lk
l
jj
j
60 GF
Klap til opbevaringsrum j
Toiletklap k
Klap til gaskasse l
65 GE
l
j
j
k
k
l
j
k
Bodelen udvendig
FIAT Premium Drive
65 FL
65 HGE
j
j
l
k
l
j
k
Klap til opbevaringsrum j
Toiletklap k
Klap til gaskasse l
65 GF
l
j
k
05-2
05-3
Bodelen udvendig
65 HFL
70 GE
k
l
l
j
j
65 HGF
Klap til opbevaringsrum j
Toiletklap k
Klap til gaskasse l
70 GF
l
j
k
k
l
j
k
Bodelen udvendig
70 HGE
70 HQ
l
j
k
70 HGF
j
l
k
70 Q
l
j
j
k
j
j
l
k
05-4
05-5
Bodelen udvendig
5.2 Ventilation og udluftning
Ventilation:
En korrekt ventilation og udluftning af autocamperen er en
forudsætning for en behagelig komfort. I autocamperen er
der indbygget en trækfri ventilation over drivhovedet. Udluftningen foregår via tagluger, som altid skal holdes fri, så deres
funktion ikke påvirkes.
Køleskabets ventilation og udluftning kan lukkes med afdækninger, hvis det ikke kører på gas.
Køleskab
Følg oplysningerne på dækpladerne. Dækpladerne må
kun benyttes om vinteren, hvis køleskabet kører på strøm.
Du kan finde yderligere oplysninger i køleskabsproducenternes brugsanvisninger.
I forbindelse med madlavning, vådt tøj osv. dannes der
vanddamp. Hver person udskiller op til 35 g vand i timen.
Derfor skal man, alt efter den relative fugtighed, sørge for
yderligere ventilation og udluftning via vinduer og tagluger
(se også ”Vinterbrug“).
Køleskabet forsynes via en rist med frisk luft udefra, for at
opnå en tilstrækkelig køleeffekt. Ventilationsristen sidder på
autocamperens udvendige væg. Udluftningsristen er anbragt
på taget.
Hvis ventilationsåbningerne er blokerede er der risiko for
kvælning! Ventilationsåbninger må derfor ikke blokeres.
Ved brug om vinteren kan der sættes specielle dækplader
for. Disse dækplader kan du købe hos din forhandler.
Bodelen udvendig
1
Ved meget høje udvendige temperaturer kan det anbefales at fjerne udluftningsristene. Derved fås en højere
luftgennemstrømning ved køleskabet og afkølingen øges.
Under kørslen eller ved nedbør skal ventilationsgitrene
være monteret.
Fjerne udluftningsriste
• Skub låsen helt op til anslaget.
• Åbn først forsigtigt ventilationsgitrene i venstre side.
• Træk derefter højre side ud af holderen.
Varme
Varmeapparatet forsynes med frisk luft udefra j. Via dette
udluftningsspjæld føres returluften også ud igen.
Hvis ventilationsåbningerne er blokerede er der risiko
for kvælning! Ventilationsåbninger må derfor ikke blokeres.
Sørg ved brug om vinteren for frit aftræk.
05-6
05-7
Bodelen udvendig
5.3 Åbne og lukke døre/låger og klapper
Bilnøgler
Der udleveres følgende nøgler sammen med autocamperen:
- to nøgler, som passer til følgende låse i basiskøretøjet:
- fører- og passagerdør.
- et kodekort.
Se hertil basiskøretøjsproducentens instruktionsbog.
Indgangsdør ude
-
to nøgler, som passer til følgende låse i bodelen:
- indgangsdør.
- serviceklapper.
- toiletklap.
Der medfølger desuden et selvklæbende aluminiumsskilt
med basiskøretøjets nøglenummer.
Åbne
• Lås låsen op med en nøgle.
• Træk i dørhåndtaget.
• Åbn døren.
Lukke
• Luk døren.
• Drej nøglen om, til du hører låsen sige klik.
• Drej nøglen tilbage til den står lodret og træk den ud.
Bodelen udvendig
For at undgå skader på lås og dørkarm, skal den inderste
dørknap stå vandret og ikke skråt opad.
For at undgå skader på lås og dørkarm, skal den inderste
dørknap stå vandret og ikke skråt opad.
2
1
Indgangsdør inde
Åbne
• Drej vrideren ned (grønt område j
j).
05-8
05-9
Bodelen udvendig
Lukke
• Træk i døren, til låsen falder i hak.
Låse
• Drej vrideren op (rødt område k
side 05-8.
k, se foto
Bagagerumsdør
Åbne
• Lås låsen op med nøgle.
• Drej håndtaget til venstre.
• Vip klappen opad.
Sådan kan en dør, der er låst udefra, åbnes indefra.
Indgangsdøren er din flugtvej i en nødsituation. Bloker
derfor aldrig døren udefra!
Lukke
• Vip klappen ned eller til siden for at lukke den.
• Drej håndtaget til højre, indtil klappen trækkes mod
tætningen.
• Lås låsen med nøgle.
Bodelen udvendig
1
2
Klap til baggaragen
Toiletklap
Åbne
• Åbn begge lås med nøglen.
• Drej håndtagene til venstre.
• Vip klappen opad.
Åbne
• Lås låsen op med nøglen j.
• Tryk på begge knapper (j og k) og åbn klappen.
Lukke
• Luk klappen.
• Drej håndtaget til højre, indtil klappen trækkes mod
tætningen.
• Lås låsene med nøglen.
• Luk klappen i indtil du hører et klik (begge sider).
Lukke
• Luk klappen i indtil du hører et klik (begge sider).
• Lås låsen med nøglen j.
05-10
05-11
Bodelen udvendig
1
Gaskasseklap
Ventilationsristen i gaskasseklappen må ikke lukkes eller
tildækkes.
Åbne
• Åbn låsen
med nøglen; grebet springer lidt frem.
• Drej grebet til venstre; klappen låses op og kan åbnes.
j
Lukke
• Luk ved at dreje grebet til højre, således at klappen trækkes ind mod tætningen.
• Sæt nøglen ind i låsen, tryk grebet ind mod kassen og lås
låsen.
De på siden monterede gaskasseklapper kan fastgøres ved
hjælp af en holdeanordningen på ydervæggen.
Fastgørelse
• Åbn gaskasseklappen helt.
• Vip holdeanordningen op.
• Sæt holdeanordningens tap ind i gaskasseklappens not.
Bodelen udvendig
2
1
2
Udvendig gastilslutning
1
Vandpåfyldningsstuds
Som specialønske kan autocamperen også være udstyret
med en udvendig gastilslutning
. Via denne tilslutning kan
gasforbrugere som f.eks. gasgrill eller gaslampe forsynes
med gas uden for autocamperen.
k
Åbne
• Tag fat i klappens laske j og træk den udad.
Lukke
• Tag fat i klappens laske j og luk den i til den falder hak.
Åbne
• Lås låsen op med nøglen j.
• Drej kraftigt på dækslet k og tag det af.
Lukke
• Sæt dækslet på k og skru det i.
• Lås låsen med nøglen j.
05-12
05-13
Bodelen udvendig
5.4 Tagræling (ekstraudstyr)
For læsning af tagrælingen gælder:
• Anbring kun lette bagagedele på taget.
• Spænd tagbagagen godt fast, så den ikke skrider og falder
ned.
• Læs ikke for meget på taget! Med tiltagende taglast forringes køreegenskaberne.
1
Tankdæksel
Tankdækslet på alle Van- og Drive-modeller er anbragt
bagved førerens dør bag en klap nede på B-søjlen.
Åbne
• Åbn klappen ved at trække den udefter med fingeren i åbningen j
(ved Renault: åbn først førerdøren ).
Lukke
• Luk klappen i indtil du hører et klik.
j
Oplysninger vedr. håndteringen af tankdækslet findes i den
separate Fiat eller Renault brugsanvisning.
Den maks. totalbelastning er 50 kg.
• Ved pålæsningen skal man overholde de maks. tilladte
akseltryk.
• Tagbagagens mål skal lægges til autocamperens højde.
• Placer en seddel i førerhuset med den totale højde, så den
er godt synligt. Ved broer og gennemkørsler behøver man
så ikke at regne.
Transport af tagbagage er kun mulig med en ekstra dertil
beregnet tagbagagebærer.
Bodelen udvendig
1
2
5.5 Tagafløb
På køretøjer med hæve/sænkesenge er der indbygget
specielle afløb i taget, som afleder vandet fra taget ned over
sidevæggen.
Disse afløb skal hele tiden rengøres, så de ikke kan tilstoppe.
5.6 E-Bike-holder VELO (ekstraudstyr)
Føreren af autocamperen har ansvaret for, at lasten er fastgjort på en sikker måde. Dette betyder, at cykler skal sikres
dobbelt på holderen.
Sikre
• Den medfølgende klemme
skal anbringes så langt
oppe på cyklen som muligt. Anbefalede monteringspunkter er f.eks. saddelpind eller frempind.
• Hjulene bindes fast på de forneden anbragte anordninger
. Som ekstra sikring af lasten kan der anvendes en
spændesele.
j
k
05-14
05-15
Bodelen udvendig
• Overhold altid holderens tilladte bæreevne på 75 kg,
holderen må aldrig overbelastes.
• Med fuldt læsset bagagebærer belastes bagakslen og
aflastes forakslen, alt efter hvor langt lasten rager ud.
Herved kan autocamperens kør-, styre- og bremseegenskaber ændres.
• Gennem bagagebæreren reduceres autocamperens
bagerste rampevinkel. Når der køres over ujævn undergrund kan bagagebæreren røre gulvet.
• Den bagerste nummerplade skal monteres i midten
mellem bagagebærerens nummerpladebelysning.
• Bagagebæreren må ikke renses med en højtryksrenser
(beskadigelse af overfladebeskyttelsen).
• Anvend kun originale SAWIKO-certificerede reservedele og tilbehør for at bevare garantien.
• Det er forbudt at benytte eBike-holder og anhængertræk samtidig. Der må principielt kun være monteret et
system, altså eBike-holderen eller anhængertrækket.
Yderligere oplysninger og angivelser kan findes i den
medfølgende brugsanvisning fra producenten.
Opbevar den sammen med køretøjets registreringspapirer. Brugsanvisningen er et vigtigt dokument, som giver
tilladelse til at anvende cykelholderen. Ved en kontrol
skal dette dokument kunne fremvises på forlangende af
myndighederne.
5.7 Markise (ekstraudstyr)
Som ekstraudtyr kan autocamperen udstyres med en på
taget monteret markise.
• En markise er en solafskærming ikke en afskærmning
mod al slags vejr.
• I markisens ind- og udkøringsområde må ingen personer
opholde sig og der må forhindringer være.
• Markisen har et endestop for begrænse udfaldet. Der må aldrig køres med magt mod endestoppet.
• Den udkørte markise skal altid understøttes med de
Integrerede støtteben.
• Før afgang skal markisen altid være kørt helt ind og
sikret.
Bodelen udvendig
Udkørsel
• Håndsvingets krog sættes ind i gearets ring.
• Hold håndsvinget med en hånd fast i det øverste, med den
anden hånd i det nederste drejehåndtag. Under brugen
trækkes håndsvinget lidt hen mod brugeren og den holdes
så lodret som muligt i forhold til gearets ring.
• Drej håndsvinget med urets retning, indtil markisen er kørt
ud i den ønskede position.
• Tag håndsvinget ud.
• Klap teleskopstøttebenene på indersiden af udfaldsrøret
ud og afstøt markisen.
Indkørsel
• Skub teleskopstøttebenene sammen, de klappes ind og
sikres.
• Hæng håndsvingets krog ind i gearets ring.
• Drej håndsvinget mod urets retning, indtil
markisen er kørt helt ind og sikret.
• Tag håndsvinget ud og læg detind i autocamperen.
Hvis dugen i udkørt position ikke mere er spændt,
kør markisen så langt ind, til dugen ser spændt igen.
05-16
06-1
Bodelen indvendigt
Kapitel 6: Bodelen indvendigt
6.1 Åbne og lukke døre/låger og klapper
Luk alle låger godt, før turen. Således undgår du, at
lågerne åbner sig under kørslen, og at der ikke falder
noget ud.
Skabe
Åbne
• Vip gribeskinnen lidt og træk i den, indtil klappen er åben.
Lukke
• Tryk klappen i, indtil du kan mærke, at den lukker og låser.
Der må kun lægges lette genstande i de øverste opbevaringsskabe.
Bodelen indvendigt
1
Møbeldøre med greb
Udtræk med tryklås
• Tryk grebet til at åbne og lukke døren.
Åbne
•Tryk knappen
ind nedefra, for at åbne udtrækket.
•Træk i grebet, til udtrækket er åben.
j
Lukke
•Tryk på grebet, indtil du kan mærke at udtrækket lukker
og smækker i.
06-2
06-3
Bodelen indvendigt
Døre med pushlock
Bar i indgangsområdet
Åbne
• Tryk på pushlock-knappen til knappen hopper ud.
• Træk forsigtigt i knappen og åbn døren.
Åbne
•Træk i grebet og åbn døren.
Lukke
• Luk døren ved at trykke på knappen.
• Tryk på pushlock-knappen indtil den går i indgreb og døren
er låst.
Lukke
•Tag fat i dørens greb, indtil du kan mærke at den smækker i.
Bodelen indvendigt
1
2
3
Rulledøre
Åbne
•Tag fat i rulledørenes kant og skub dem udefter.
Lukke
• Tag fat i dørens kant og skub dem sammen, indtil de ligger mod hinanden i midten.
6.2 Holder til fladskærms tv
3-dobbelt led (ekstraudstyr)
Tag fat i de markerede led
udtræksarmen ud og ind.
j ,k og l for at bevæge
Medieoval og tv-holder skal fastgøres før kørslen.
Det monterede tv må ikke veje mere end 8 kg. Vi anbefaler, at tv'et under kørslen tages af fra holderen og
opbevares et sikkert sted.
06-4
06-5
Bodelen indvendigt
1
2
6.3 Borde
Luksus stuebord, kan drejes 360°
Ekstraudstyret luksus stuebord kan både sænkes og drejes.
Desuden kan drejeaksens position ændres.
360°-drejebevægelsen er altid givet.
Ændre drejeaksen
• Tryk på håndtaget
og bring søjlen i den ønskede stilling.
• For at låse håndtaget
, stil den tilbage i udgangsstillingen.
j
j
Sænke
• Stil hynderne op således, at sengekassen er tilgængelig og
den præcise nedsænkningsstilling kan ses.
• Vip håndtaget
og tryk med begge hænder på bordpladen.
• For at låse håndtaget
stilles den tilbage i udgangsstilling.
k
k
Bodelen indvendigt
6
5
2
3
7
4
1
Hængebord
Hængebordet kan i nedsænket stand benyttes som understel
til sengen.
Sænke bordet
• Skub den drejelig nedre bordplade
helt ind under den
øvre bordplade, indtil den går i indgreb.
• Løft bordpladen
ca. 30° foran.
• Nederste del af bordbenet
trækkes nedad ud og lægges
til siden.
• Træk bordpladen ud af den øverste vægskinne
.
• Hægt bordpladen, stadigvæk med 30°-hældning, ind i nederste vægskinne
og sæt bordet på den forkortede fod
.
Dreje ud
• Træk låsestiften
nedefter og slip den igen.
• Drej den nederste bordplade
i den ønskede position.
k
j
j
l
m
n
o
p
Hængebordet skal bringen i nederste position, inden hæve/
sænkesengen køres ned, for at undgå en kollision af hæve/
sænkeseng og bord.
06-6
06-7
Bodelen indvendigt
1
6.4 Ombygning fra siddeplads til seng
Ombygning af tværsæde
Siddegruppen kan hurtigt forvandles til behagelige senge, når
man skal sove.
For at kunne benytte den ekstra sovemulighed foran i autocamperen skal tværsædet ombygges.
Ombygning
• Fjern sæde- og ryghynder.
• Sænk bordet. (se 6.3 Borde).
Ombygning
• Fjern sæde- og ryghynder.
• Sænk hængebordet.
• Vip det polstrede låg 180° frem og læg det på hængebordet.
j
Bodelen indvendigt
2
1
3
Ekstra sengestykke (ekstraudstyr)
På modelvarianter med enkeltsenge over hækgaragen kan
begge senge forbindes med det ekstra sengestykke, som
trækkes ud.
j
• Åbn begge pushlocks
.
• Træk det ekstra sengestykke
ud til anslaget.
• Luk begge pushlocks
igen, såsengestykket låses.
• Læg de ekstra hynder
i.
j
l
k
06-8
06-9
Bodelen indvendigt
Hæve/sænkeseng
Alt efter model er autocamperen udstyret med en hæve/
sænkeseng som ekstra sovemulighed.
Forberedelse
• Hægt standard hængebordet ud og kør det ned.
(se kapitlet Borde).
• Sæt nøglen ind i hæve/sænkesengens panel og drej den til
højre på "on".
• Kør hæve/sænkesengen med pilen nedad helt ned til anslaget.
Bodelen indvendigt
1
j
• Hæng stigen
i
(ligger ved udlevering i hækgaragen).
• Klips sikringsnettene ind i loftsanordningen, inden du
lægger dig til at sove (ligger under madrassen).
• Sengens maks. belastning er 200 kg.
• Hæve/sænkesengen må aldrig benyttes uden opstillede
sikkerhedsgitre.
• Lad børn aldrig være i hæve/sænkesengen uden opsyn.
• Hæve/sænkesengen skal køres op, før du kører, og låses
igen.
• Kontroller, at de på hæve/sænkesengens underside
anbragte lamper er slukket.
Vær herved også opmærksom på oplysningerne i den
separate brugsanvisning til hæve/sænkesengen.
06-10
06-11 Bodelen indvendigt
1
6.5 Ophøjede køjer
6.6 Baderum med forskydelige elementer
Forældre har ansvaret for, at deres små børn ikke falder ud af
de øverste køjesenge. Hvis der er småbørn i de øverste køjesenge bagved, skal sikkerhedsnettene trækkes op og hægtes
fast i holderne.
Ved modellen kan baderummet forskydes for at kunne benytte bruseren.
j
• Tryk håndtaget
under vaskekummet op og skub vaskekum samt bagvæg langs med skinnen hen mod toilettet.
Sikkerhedsnettene ligger under madrassen.
Drej håndbruseren 90°, inden du forskyder elementerne!
Hvis de øverste senge benyttes af små børn, skal man
være opmærksom på at der er risiko for, at de kan falde
ud.
Baderummet med forskydelige elementer skal under
kørslen være låst i grundstilling.
Bodelen indvendigt
• Kør eller klap bruserens vægge ud og træk vandhanen ud
af holderen, så den kan benyttes som bruserhoved.
• For at skubbe det hele tilbage, klappes brusevæggene ind
igen og skubbes tilbage og vaskekumsvæggen skubbes
tilbage, indtil det tydeligt kan føles, at den går i indgreb.
06-12
06-13 Bodelen indvendigt
1
Baderum med forskydelige elementer (modelafhængigt)
Brug af bruseren
• Træk håndvasken i håndtaget
langs med skinnen i
retning af Porta Potti.
• Løsn så holdebåndets trykknap og vip skillevæggen ud
mod spejlet.
j
Under kørslen skal skillevæggen være fastgjort med holdebåndet og håndvasken være låst med et tydeligt klik i
udgangsstilling.
Bodelen indvendigt
2
1
Baderum (modelafhængigt)
Ved Hobby-baderumskonceptet kan vaskerummet forbinde
med det separate brusebad eller påklædningsrummet.
• Åbn vaskerummets dør så langt, at lukkemekanismens
jernkerne
forbindes med magneten
på den modsatte
side.
j
k
06-14
06-15 Bodelen indvendigt
1
2
Vippesæde i brusebad (ekstraudstyr)
Baderummet kan som ekstraudstyr omfatte et vippesæde i
bruseren.
j
• Løsn låseanordningen
ved at dreje den i vandret stilling.
• Vip sædet ud og stil den nederste flade
ind i den dertil
bestemte fuge
.
l
k
Før du kører, skal vippesædet igen låses i udgangsstilling.
3
Bodelen indvendigt
6.7 Oversigt over hynder
Ombygning af hynder
Renault 60 GF Premium Van
Siddegruppen i 55 GF Van kan ikke ombygges. Autocampere med hæve/sænkesenge kan ikke ombygges, fordi der
ikke er tilstrækkelig plads, når hæve/sænkesengen er kørt
ned.
Ekstra hynde
960x460x110
06-16
06-17 Bodelen indvendigt
Ombygning af hynder
Renault 65 GE Premium Van
Ekstra hynde
960x460x110
Ombygning af hynder
Fiat 65 FL Premium Drive
Ekstra hynde
1110x740x110
Bodelen indvendigt 06-18
Ombygning af hynder
Fiat 65 GF Premium Drive
Ekstra hynde
1110x540x110
Ombygning af hynder
Fiat 70 GE Premium Drive
Ekstra hynde
1110x540x110
06-19 Bodelen indvendigt
Ombygning af hynder
Fiat 70 GF Premium Drive
Ekstra hynde
1110x540x110
Ombygning af hynder
Fiat 70 Q Premium Drive
Ekstra hynde
1110x470x110
Bodelen indvendigt
6.8 Vinduer
Kombineret sol- og insektrullegardin
Trækruder med positionsstop
Der er indbyggede sol- og insektrullegardiner i vinduesrammerne, som kan kombineres. Det kombinerede rullegardin
kan låses i forskellige positioner.
Åbne
• Drej vrideren i lodret position.
• Skub vinduet udad, til det siger klik.
Vinduet bliver automatisk stående i denne stilling. Vinduet kan indstilles i flere trin.
Lukke
• Løft vinduet en smule, så positionsstoppet løsnes.
• Klap vinduet i.
• Sæt vrideren vandret.
Justere solrullegardinet
• Tag fat i metalskinnen i højre og venstre side af solrullegardinet og skub det op eller ned.
Indstille insektrullegardin
• Skub solrullegardinet ned og skub insektrullegardinet på
lasken i den ønskede position.
06-20
06-21
Bodelen indvendigt
2
Tagvinduer
(Acrylglasramme er ekstraudstyr)
6.9 Førerhusets mørklægningssystem
(ekstraudstyr)
Tagvinduet kan ikke åbnes. Det her et indbygget mørklægningsplissee, som kan lukkes.
Der må kun lukkes for mørklægningssystemet, når autocamperen står stille og motoren er slukket. Før afgang skal
systemet foldes helt sammen og låses.
Når autocamperen ikke benyttes, skal mørklægningssystemet
åbnes, da det ellers tager varigt skade af varmepåvirkningen
og UV-strålerne.
Mørklægningssystemet må aldrig benyttes som solskærm eller lukkes under kørslen.
Bodelen indvendigt
2
3
1
Frontsystem k
j
•Tryk låseanordningerne
sammen, får at åbne låsemekanismen.
•Før gribelisterne sammen i midten. Magnetlåsen låser
automatisk.
Sidesystem l
•Før gribelisten hen til anslaget. Den låses automatiske og
trinløs.
06-22
06-23 Bodelen indvendigt
6.10 Tagluger
Sikkerhedsoplysninger
• Tagvinduer må ikke åbnes ved kraftig vind/regnvejr/haglvejr osv.og hvis udetemperaturen
ligger under - 20°C!• Fjern sne, is eller kraftig snavs,
før du åbner dem. Der skal være plads nok til at åbne
tagvinduet under træer, i garager o.lign.
• Tagluger må ved frost eller sne ikke åbnes med magt,
der er risiko for at hængsler og åbningsmekanikken går i
stykker.
• Du må ikke stå på tagvinduet.
• Luk og lås tagvinduer før du kører. Åbn insektrullegardin
og foldegardin (hvilestilling).
• Hvis der er meget sol, må mørklægningsgardinerne kun
lukkes ¾, da varmen ellers vil ophobes.
Tvangsudluftningens åbninger skal altid stå åbne.
Tvangsudluftningen må aldrig lukkes eller blokeres!
Se efter før du kører, om taglugen er lukket godt.
Lille tagluge
Åbne
Før man åbner lugen, skal man sikre sig, at området over
lugen er fri.
• Taglugen kan åbnes mod kørselsretningen i tre stillinger.
Tryk på den på siden anbragte låseknap, stil taglugen med
bøjlen i den ønskede stilling og lad den gå i indgreb. Maks.
åbningsvinkel er 50°.
Lukke
• Løsn indstillingsbøjlen og luk taglugen. Taglugen er låst
automatisk, når den er helt lukket.
Bodelen indvendigt
Mørklægningsplissee
Skub plisseens gribeliste trinløs i den ønskede stilling eller
indtil låsen går i indgreb i insektrullegardinets gribeliste.
Insektrullegardin
Skub insektrullegardinets gribeliste mod plisseens gribeliste
indtil låsen går i indgreb i gribelisten.
Stor tagluge
Åbne
• Vip håndsvinget i brugerstilling. Ved at dreje håndsvinget
i urets retning, åbnes taglugen nu til den ønskede stilling.
Når den maks. åbningsvinkel på 60° nås, føles en
modstand.
Lukke
• Drej håndsvinget mod urets retning indtil taglugen er
lukket og der kan føles en modstand. I lukket position
kan håndsvinget klappes ind i holderen igen. Til sikker
låsning skal håndsvinget være klappet ind i holderen.
Kontroller, at den er lås ved at trykke mod glasset med
hånden.
06-24
06-25
Bodelen indvendigt
Dreje sæder
• Hæv armlænene.
• Skub sædet i midterposition.
• Tag fat i håndtaget til at dreje sædet. Sædets låseanordning løsnes.
• Tryk selelåsen nedefter, så den ikke bliver beskadiget.
• Drej sædet i den ønskede stilling.
6.11 Drejbare sæder i førerhuset
Alle autocampere har et fører- og passagersæde, som kan
drejes, så der bliver ekstra siddemuligheder i beboelsesdelen. Se basiskøretøjets instruktionsbog.
• Inden afgang drejes de drejbare sæder i kørselsretningen og fikseres.
• Under kørslen må sæderne ikke løsnes og drejes.
• Når autocamperen standses og førersædet drejes, skal
du passe på, at du ikke kommer til at løsne håndbremsen.
Bodelen indvendigt 06-26
2
1
6.12 Bodelens sæder
Fastgørelse af sædehynder
Sæde- og ryghynderne holdes med en anti-skrid-måtte.
Sørg for, at sæde- og ryghynder ligger godt fast.
Ombygning af L-siddegruppen
(ekstraudstyr))
For at kunne benytte det yderste sæde i modeller med
L-siddegruppe skal de ombygges før kørslen.
• Fjern siddehynder og ryglæn.
• Vip hynden
180° tilbage og læg den på den tværgående
bænk.
• Åbn låseriglen
, drej støttepladen 90° udad og luk låseriglen
igen forsvarligt.
j
k
k
06-27 Bodelen indvendigt
• Før den øverste del af selen over skulderen og skråt over
brystet.
• Læg den nederste del af selen rundt om bækkenet.
Tage selerne af
• Tryk på knappen på selens lås, så låsetungen løsnes.
6.13 Sikkerhedsseler i bodelen
De sæder, der i siddegruppen er placeret i kørselsretning, er
udstyret med sikkerhedsseler.
Vær opmærksom på siddepladsoversigten til din autocamper. Bestemte sæder må ikke være optaget under
kørslen!
Fastspænding
Remmen må ikke snos.
• Tag fat i låsetungen og sæt den i selens lås, så du kan høre
det siger klik.
• Spænd sikkerhedsselen, inden du kører af sted og
tag den ikke af.
• Pas på, at selebånd ikke bliver beskadiget eller klemt.
Sikkerhedsseler, der er beskadiget, skal udskiftes på et autoriseret værksted.
• Der må ikke foretages ændringer på selefastgørelse,
oprulningsautomatik og selelås.
• Sikkerhedsselen må kun benyttes til en voksen person..
Genstande må ikke bindes fast sammen med personer.
• Sikkerhedsseler er ikke tilstrækkelige til personer under
150 cm. Brug i dette tilfælde ekstra autostole.
• Sikkerhedsseler skal udskiftes efter et uheld.
• Selebåndet må ikke snos, det skal ligge plant mod
kroppen.
Bodelen indvendigt
6.14 Oversigt over siddepladser
Renault 55 GF Premium Van
Renault 60 HGF Premium Van
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Renault 60 GF Premium Van
Renault 65 GE Premium Van
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
06-28
06-29
Bodelen indvendigt
Renault 65 HGE Premium Van
Fiat 65 FL Premium Drive
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Siddepladser 1 - 4: Må benyttes under kørslen
Siddepladser 5 - 6: Må ikke benyttes under kørslen
Fiat 65 GF Premium Drive
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Bodelen indvendigt
Fiat 65 HFL Premium Drive
Fiat 70 GE Premium Drive
Siddepladser 1 - 4: Må benyttes under kørslen
Siddepladser 5 - 6: Må ikke benyttes under kørslen
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Fiat 65 HGF Premium Drive
Fiat 70 GF Premium Drive
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
06-30
06-31 Bodelen indvendigt
Fiat 70 HGE Premium Drive
Fiat 70 HQ Premium Drive
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 4: Må kun benyttes under kørslen,
når tilladt totalvægt = 3650 kg/4250kg
Siddepladser 5: Må ikke benyttes under kørslen
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 4: Må kun benyttes under kørslen,
når tilladt totalvægt = 3650 kg/4250kg
Siddepladser 5: Må ikke benyttes under kørslen
Fiat 70 HGF Premium Drive
Fiat 70 Q Premium Drive
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Siddepladser 1-4: Må benyttes under kørslen
Siddeplads 5: Må ikke benyttes under kørslen
Bodelen indvendigt
06-32
06-33
Bodelen indvendigt
6.15 Oversigt over dag- og natposition
Renault 55 GF Premium Van
Renault 60 GF Premium Van
Dagposition
Natposition
Bodelen indvendigt
Renault 60 HGF Premium Van
Renault 65 GE Premium Van
Dagposition
Natposition
06-34
06-35
Bodelen indvendigt
Renault 65 HGE Premium Van
Dagposition
Natposition
Bodelen indvendigt
Fiat 65 FL Premium Drive
Fiat 65 GF Premium Drive
Dagposition
Natposition
06-36
06-37
Bodelen indvendigt
Fiat 65 HFL Premium Drive
Fiat 65 HGF Premium Drive
Dagposition
Natposition
Bodelen indvendigt
Fiat 70 GE Premium Drive
Fiat 70 GF Premium Drive
Dagposition
Natposition
06-38
06-39
Bodelen indvendigt
Fiat 70 HGE Premium Drive
Fiat 70 HGF Premium Drive
Dagposition
Natposition
Bodelen indvendigt
Fiat 70 HQ Premium Drive
Fiat 70 Q Premium Drive
Dagposition
Natposition
06-40
07-1 El-installationer
Kapitel 7: El-installationer
7.1 Sikkerhedsoplysninger
De elektriske installationer i HOBBY-autocampere er i
overensstemmelse med gældende forskrifter og standarder.
• Sikkerhedsanvisninger og advarsler i form af skilte på
de elektriske komponenter må ikke fjernes.
• Installationsrum til forbrugsbatteri, kontrolpanel,
oplader og 230 V el-boks må ikke benyttes som ekstra
opbevaringsrum.
• Rygning og brug af åben ild er forbudt ved kontrollen
af det elektriske anlæg.
• Arbejde på de elektriske komponenter må kun foretages af
autoriserede værksteder.
• Fagligt ukorrekte indgreb i køretøjets elektriske system
kan være livsfarligt for dig selv og andre.
• Ved tilslutningen til et eksternt 230 V-net må der kun
benyttes et vandtæt 3-leder forlængerkabel med
CEE-stik og kobling.
7.2 Elementer i det elektriske anlæg
Gode råd og kontrolforanstaltninger
Vigtigt
• Eventuelle ændringer på det elektriske anlæg må kun
foretages af en aut. elektriker.
• Åbn batteriets hovedafbryder og sluk for 230V forsyningen, før evt. vedligeholdelse/service.
Batterier
• Følg batteriproducentens brugsanvisninger.
• Batterisyren er giftig og ætsende. Undgå kontakt med hud
og øjne.
• Det fuldstændig tømte batteri skal oplades i mindst 10
timer. Hvis batteriet har været afladet i mere end 8 uger,
kan det have taget skade.
• Undgå dybdeafladning af batteriet, ellers mindses dets
ydelseskapacitet og levetid tydeligt.
• Gelebatterier er vedligeholdelsesfri men kræver konstant
genopladning.
• Kontroller at batteriets polklemmer sidder, som de skal, og
fjern et evt. oxidlag.
El-installationer
• Åbn batteriets hovedafbryder, hvis batteriet ikke benyttes
i længere tid (længere end 1-2 måneder).Batteriet kan
oplades via opladeren selvom batteriets hovedafbryder er
afbrudt. (vedligeholdelsesopladning)
• Hvis forbrugsbatteriet fjernes, skal pluspolen isoleres (for
at undgå kortslutninger.
• Udluftningen må ikke tilstoppes, og der skal sørges for, at
der er en tilstrækkelig udluftning.
Batterioplader
• Opladeren har en effekt på 360 W.
• Opladeren arbejder iht. ladeteknikken IU0U1.
• Hvis dette ikke overholdes bortfalder producentens garanti samt reklamationsretten.
Vandstandsmålere
Sonden med stængerne måler indholdet i drikke- og spildevandstankene.
• Vandet i de forskellige tanke må ikke stå for længe, for at
undgå at der dannes aflejringer, frem for alt i spildevandstanken.
• Tankene skal skylles regelmæssigt.
230V hovedafbryder
230 V-hovedafbryderen føder og beskytter 230V-strømforbrugerne.
• For at afbryde strømmen til hele anlægget, sættes 230 V
hovedafbryderen på “0” (OFF).
Sikringer
• Skift først den defekte sikring, hvis du har fundet årsagen
til fejlen og den er blevet udbedret af en aut. elektriker.
• Den ny sikring skal have samme størrelse (Ampere), som
den gamle.
07-2
07-3
El-installationer
tiverer dem igen, når dertrykkes på hovedafbryderen. Herved
gene-tableres også dæmpningen af de regulerbare lamper.
• Hvis hovedafbryderen holdes nede i mindst fire sekunder,
når anlægget er tilkoblet, slukker man, ud over de på det
tidspunkt aktiverede enheder, også helt for 12-V anlægget.
• I tilfælde af strømsvigt husker systemet, om der var tændt
eller slukket for hovedafbryderen. Så snart strømforsyningen
er aktiveret igen, tændes der automatisk for hovedafbryderen. Strømforbrugere, som bruger strøm permanent, som
f.eks. varmeanlæg, er også slået til igen.
Controlpanel
Hovedafbryder
• Når autocamperen første gang sluttes til 230 V-nettet skal
der trykkes på hovedafbryderen eller en vilkårlig funktionstast for at aktivere alle 12 V-strømforbrugere og de af
systemet tilkoblede 230 V-strømforbrugere ( f.eks. vandvarmere, gulvtemperering).
• Hvis anlægget er tændt, slukker man helt for belysningen
ved at trykke kort på hovedafbryderen. Alle permanente
12 V-strømforbrugere (f.eks. vandforsyning, køleskab,
varmeblæsere) bliver ved med at være tændte. Systemet
husker memorerer de apparater, som var tændte før, og ak-
12 V-drift af køleskabet kører automatisk, når køretøjets motor
kører, uden at man behøver at trykke på hovedafbryderen.
Køleskabets omskifter skal hertil stå på 12 V-drift. Alle andre 12
V-strømforbrugere skal aktiveres via autocamperens batteri eller
via hovedafbryderen.
Hængeskabe med
belysning og
loftslampe
• Ved at trykke kort på denne tast, tændes/slukkes for
den pågældende lampe. Holdes tasten nede i længere
El-installationer
tid, reguleres lysstyrken. Den sidst indstillede lysstyrke
gemmes, så lysstyrken er den samme, når lyset efter af
have været slukket tændes igen. Hvis systemets spændingsforsyning afbrydes/svigter, lyser væglampen med fuld
lysstyrke, når man tænder for den første gang.
Tast Memory
• Med denne tast kan belysningstilstande gemmes og
hentes igen. Et kort tryk på denne tast henter den sidste
lagrede tilstand af alle 12 V-lamper, som kan tændes/slukkes. Holdes tasten nede i længere tid, gemmes belysningstilstanden. 230 V-forbrugernes (vandvarmer og gulvtemperering) tilstande gemmes ikke med denne tast.
Lampen ved indgangen skal være slukket, når der køres på
offentlige gader og veje.
Køkkenlys
• Ved at trykke kort på denne tast, tændes/slukkes for køkkenlampen.
Lysstemning 1, 2 og 3
• 1: Tænder/slukker lysskinnerne i hængeskabet.
• 2: Tænder/slukker låselampen i siddegruppen og den indi-
rekte belysning foran autocamperen.
• 3: Tænder/slukker for lyset i vitrinen og ved gulvet, sidstnævnte kan også dæmpes.
Lampe ved indgangen
Strømforsyning 1 og 2
• Ved at trykke på denne tast, tændes/slukkes for lampen ved indgangen. Der kan ikke tændes for denne lampe, hvis motoren kører.
Lampen slukkes automatisk, når motoren startes.
• Dette er to ekstra koblingsmuligheder for
230 V-anvendelser (f.eks. gulvvarme, ekstraudstyr).
07-4
07-5 El-installationer
Ladetilstand batteri
• Met et kort tryk på knappen kommer du til indstilling og
visning af batterimenuen. Autocamperen er seriemæssigt
udstyret med en intelligent batterisensor.
I menuen kan derfor ikke kun indstilles batteriets type og
kapacitet, men også dets ladetid, -strøm, -spænding og
restløbetid.
Radioknap
• Ved at trykke kort på denne knap, tændes/slukkes for
radioen.
Niveauindikering
• Ved at trykke kort på denne knap, vises niveauet i drikkevands- og spildevandstanken i en grafik.
Tilbage
• Ved kort at trykke på denne knap, kommer du tilbage til
forrige menupunkt eller til grundmenuen.
Alle autocampere er udstyret med et messe-lysprogram.
Dette program kører kun ved nettilslutning og gemmes efter
et reset, hvis det er blevet aktiveret. Alle lamper tændes.
Hvis der nu trykkes på en knap, tændes for den tilsvarende
lampe. Efter ca. 1 minut tændes alle andre lamper igen, så
længe der ikke trykkes på en anden knap.
Tænde: Strømforsyning 1 + 2 og lysstemning 1
holdes inde.
Slukke:
Strømforsyning 1 + 2 og lampe ved indgangen holdes inde.
El-installationer
2
l Datovisning
3
m
n
8
7
6
5
4
9
1
o
LCD-Display
Grundmenu
Hvis navigationstasterne ikke benyttes i ca. 30 sekunder,
vises grundmenuen. Denne menu er ikke belyst. I denne
menu indstilles klokkeslæt, dato og vækkefunktionen.
Hovedvisning
j Drejeafbryder
Menuerne vælges ved at dreje den. Ved at trykke den ind,
kommer du til undermenuerne, for at foretage ændringer.
Digitalt ur
I dette felt vises det aktuelle klokkeslæt.
k
p
I dette felt vises den aktuelle dato.
Vækkeur
Med dette symbol tændes for vækkeuret Eksemplet viser
at vækkeuret er slået fra. Når vækkeuret slås til, er der
ingen streg gennem symbolet.
Ladetilstand forbrugsbatteri
Hvis pilen vender mod batteriet, oplades det.
Hvis pilen vender væk fra batteriet, aflades det.
Hovedafbryder
Symbolet for hovedafbryderen vises altid, når systemets
12 V-hovedafbryder er tændt.
Nettilslutning
Hvis autocamperen er forbundet med 230 V-nettet, vises
dette symbol.
Generator/motoren kører
Hvis autocamperens motor startes, vises dette symbol.
Klimaanlæg
Symbolet Klimaanlæg vises kun, hvis autocamperen er
udstyret med et CI-Bus styret klimaanlæg og det er tændt
I undermenuen kan klimaanlæggets grundfunktioner styres
med drejeafbryder og knapper, og der vises forskellige driftstilstande.
q
r
07-6
07-7 El-installationer
Niveauindikator
• Ved at dreje én gang til højre eller til venstre, ses menuen,
som viser, hvor meget vand der er i drikkevands- og spildevandstanken.
For at få en korrekt indikering af niveauet skal køretøjet
justeres vandret.
Temperatur 12V
• Hvis autocamperen har en 12V-tilslutning vises denne
temperaturvisning. Temperatur inde (foroven) og temperatur ude (forneden).
• Visningen foregår i trin på 0,5 °C.
El-installationer
Udetemperatur
• Med endnu en drejning til højre vises menuen for udetemperaturen. Sensoren for udetemperaturen er anbragt under
køretøjet i nærheden af indgangen.
Indetemperatur
• Med endnu en drejning til højre vises menuen for indetemperaturen.
Indetemperaturføleren sidder på bagsiden af LCD-panelets
printplade. Eventuel varmeophobning her, f.eks. hvis printkortet bliver varmt, kan forfalske temperaturvisningen.
07-8
07-9 El-installationer
• Nu kan den viste temperatur øges eller sænkes op til
+-7°C i 1°C-trin. Når den ønskede værdi er indstillet, gå ud
af menupunktet ved kort at trykke på drejeknappen.
• Justeringsmenuen forlades ved at trykke på Return-symbolet, som kan vælges med drejeknappen. Nu vises den
ændrede værdi i temperaturvisningen.
Temperaturkalibrering
Det er muligt at kalibrere den viste indendørs og udendørs
temperatur, fordi temperaturpåvirkninger på følerne kan føre til
en afvigelse mellem vist og faktisk temperatur.
• Skift til temperaturvisningen for at kalibrere de viste
temperaturer. Herved er det ligegyldigt, om den viser
udendørs eller indendørs temperaturen.
• Hold valgknappen nede i nogle sekunder. Systemet skifter
nu automatisk i kalibreringsmodus.
• Skift ved at dreje menuknappen til det ønskede område
(indendørs eller udendørs). Vælg området ved kort at trykke på knappen.
El-installationer
Forbrugsbatteri
Opladning af batteri
Efter indstilling af batteriets type og kapacitet samt en kort
justeringstid overvåger batterisensoren hele tiden batteriernes
tilstand (start-/forbrugsbatteri).
Den intelligente batterisensor tilsluttes direkte på forbrugsbatteriets minuspol.
Batteriets ladefunktion
230 V-spænding ligger til og opladeren er sensorstyret aktiv.
I denne menu kan blæseren tænde og slukkes, figuren viser
den tændte blæser.
Startbatteri
Disse menuer viser
- ladespændingen (U)
- ladestrømmen (I)
- restløbetiden afhængig af kapaciteten og den aktuelt
flydende strøm
- samt batteriernes ladetilstand i%.
07-10
07-11 El-installationer
Indstilling af batteritype
Type og kapacitet er indstillet på fabrikken, hvis batteritypen
skiftes, skal indstillingerne ændres.
For at komme til denne menu skal drejeknappen drejes til
"ladning af batteri" og holdes nede i ca. 2 sek..
Klimaanlæg (ekstraudstyr)
Følgende funktioner på klimaanlægget kan indstilles via betjeningsenheden:
- On/Off - tænd/sluk
- Cool Mode: køling og ventilation
Cool Low / Cool / Cool High
- Fan Mode: kun ventilation
Fan Low / Fan High
De ovenstående funktioner står kun til rådighed på CI-Buskompatible klimaanlæg.
El-installationer
• For at forlade menuen, drejes knappen til retur symbolet hvorefter der trykkes på knappen. Ændringerne er aktiveret
og de valgte indstillinger bliver synlige i løbet af kort tid.
Alde centralvarme (radiatorsymbol)
Alde centralvarme (ekstraudstyr) kan foruden med den
separate betjeningsenhed også styres via LCD-betjeningsenheden.
Indstillinger:
• Temperatur: I 0,5° graders trin
fra +5°C til +30°C
• Brusersymbol: Kortvarig øgning af
varmtvandsmængden
• El-opvarmning (blitzsymbol): Indstilling af ydelsen
i Off, 1kW, 2kW eller 3kW
• Flammesymbol: Opvarmning med gas On / Off
07-12
07-13
El-installationer
Indstilling af klokkeslæt, vækketid og dato
• Ved at holde menuknappen nede i længere tid (ca. 2
sekunder) kommer man til den menu, hvor det aktuelle
klokkeslæt, den aktuelle dato, vækkeur og aktivering og
deaktivering af vækkefunktionen kan indstilles.
• Inde i menuen bevæger man sig mellem de forskellige
valgmuligheder ved at dreje til højre eller venstre. Sokkellamper
Med knappen lysstemning 3 kommer du også til undermenuen
til regulering af sokkellamperne.
El-installationer
Sørg for, at batteriets poler placeres korrekt i holderen. Hvis
polerne ikke vender korrekt, kan displayet tage skade.
1
Generelle oplysninger om LCD-displayet
Klokkeslæt og dato lagres via en knapcelle af typen 3V 210
mAh, CR2032. Hvis batterie skulle være upræcis eller trods
korrekt indstilling ikke skulle gå, skal batteriet udskiftes.
j
Knapcellen sidder i en holder på bagsiden
af LCD-displayets printplade. LCD-displayet skal afmonteres fra enhedens front, for at skifte batteriet. Hertil vippes den forkromede
ramme forsigtigt ud af holderen. Derefter kan man se skruerne, som kunststofdelen er fastgjort til enheden med. Ved at
løsne skruerne, demonteres displayet fra enheden.
07-14
07-15
El-installationer
2
1
3
4
Seng, højre
Seng, venstre
Loftslampe
Lys brusebad
5
Lys håndvask
Indgangstrin
Styringskontakter toiletrum/seng
• Med et kort tryk på tasten tændes/slukkes for loftslyset
, sengelys højre side
, sengelys venstre side
.
Holdes tasten nede i længere tid, reguleres disse lampers
lysstyrke. Den sidst indstillede lysstyrke gemmes, så lysstyrken er den samme, når lyset slukkes og tændes igen.
• Med et kort tryk på tasten tændes/slukkes for lys brusebad
, lys håndvask
.
j
k
m
n
l
Knap til trin med loftslampe
Denne knap sidder i venstre side af indgangsområdet.
Den styrer det elektriske trin og tænder/slukker loftslampen.
Denne funktion fungerer også, uden at LCD-displayet er
tændt.
El-installationer 07-16
Trin ud
Væglampe
Hovedafbryder
Trin ind
Loftslampe
Lampe
ved indgangen
Fjernbetjening (ekstraudstyr)
• Med håndsenderen kan man styre seks af be-tjeningspanelets funktioner via fjernbetjening.
For at spare på batteriet skal håndsenderens knapper kun
holdes nede, indtil den ønskede funktion er udført.
Yderligere oplysninger kan findes i den separate brugsanvisning fra producenten.
7.3 Strømforsyning
Monteringssted for den centrale el-installation er på alle
køretøjer under køleskabet (undtagen 55 GF Van og 65 FL
Drive).
Autocamperen kan forsynes med strøm via følgende tilslutninger:
- 230 V-strømtilslutning 50 Hz.
- via forbrugsbatteriet
Alle 12 V-strømforbrugerne såsom belysning, vandforsyning
osv. står til rådighed.
07-17
El-installationer
1
3
2
Forsyning via nettilslutning
Autocamperen skal tilsluttes via 230 V-CEE-stikket på
køretøjets væg.
Tilslutning
• Slå automatsikringen
fra ved at trykke vippekontakten
ned
.
• Tag fat forneden i dækslet til den udvendige stikdåse
og vip det opad.
• Rul ledningen helt ud, sæt stikket
i og tryk det fast.
• Slå automatsikringen
til igen.
n
m
j
m
k
El-installationer
Sikringsautomatens udgang har 11 fri slots.
5
4
Løsne forbindelsen
• Slå automatsikringen
fra ved at trykke vippekontakten
ned
.
• Tryk armen
i stikdåsen nedad.
• Træk CEE-stikket
ud
• Tryk dækslet
nedad, indtil det falder i hak.
n
m
l
j
k
Der må kun anvendes CEE-godkendte stik og kabler.
230 V-anlægget sikres med en to-polet 13 A-sikringsautomat
som sidder under køleskabet. (undtaget herfra er ekstra
udstyr såsom, centralvarmeanlæg osv. Her installeres en ekstra
topolet16 A-automatsikring). I så fald skal begge automatsikringer slås til.
m
For nettilslutningen gælder:
• Autocamperen må kun sluttes til 230 V-nettet med en
2
maks. 25 m lang ledning 3 x 2,5 mm med CEE-stik og
kobling.
• Når netstikket er sat i, oplades forbrugs- og startbatteriet
automatisk af opladeren i autocamperen (også selvom
kontrolpanelet ikke er tændt).
Hvis der anvendes en kabeltromle skal denne være helt
udrullet, da det ellers kan føre til opvarmning og måske
endda kabelbrand på grund af induktion.
(såfremt der ikke forefindes en overophedningsbeskyttelse
• 230 V-nettet i autocamperen er dimensioneret til et samlet effektforbrug på 3000 W. Hvis der tilsluttes ekstra
strømforbrugere til såsom el-kedel osv. skal man under
hensyntagen til de i øjeblikket tændte strømforbrugere
såsom køleskab, vandvarmer osv. være opmærksom på, at
effektforbruget ikke overskrides.
07-18
07-19
El-installationer
2
1
FI-relæ
Din campingvogn er som standard udstyret med en FI-afbryder til at afbryde en strømkreds ved evt. fejlstrøm.
Der må ikke foretages reparationer på FI-afbryderen.
En FI-afbryder garanterer ingen beskyttelse mod elektrisk stød. Den beskytter ikke mod et muligt strømuheld.
HFI-relæets udløsningstid med en 30 mA fejlstrøm er
mindre end 0,1 s..
Efter ibrugtagning af det elektriske anlæg skal FI-afbryderens
funktion kontrolleres. Den spændingsførende og tændte
afbryder
- stilling på I-ON - skal udløses ved aktivering af
testknappen
.
j
k
Denne afprøvning bør gennemføres mindst én gang om måneden for at sikre en fejlfri funktion af FI-afbryderen i tilfælde
af en fejl.
Apparater, hvor beskyttelsesafbryderen udløses under driften,
er defekte og skal kontrolleres og evt. repareres af en elfagmand.
El-installationer 07-20
1
1
2
2
Drift via forbrugsbatteri
Placering forbrugsbatteri 12 V 80 AH GEL Fiat/Drive
Forbrugsbatteriet er anbragt i konsollen under passagersædet og monteret på en holdeplade.
For at eftermontere eller udskifte batterierne skal passagersædet inklusive drejekransen afmonteres.
Placering forbrugsbatteri 12 V 80 AH GEL Renault/Van
Batteriet er anbragt foran enkeltsædet foran til højre og er
monteret på en holdeplade.
For at tage den ud skal varmluftrøret og træbeklædningen
afmonteres.
j Sikring 10 A til batterisensor.
k Til ekstraudstyret ekstra GEL-batteri 80 AH
j Bladsikring 50 A med sikringsholder, plus-ledning
er der plads ved siden af forbrugsbatteriet.
på forbrugsbatteriet.
Sikring 10 A til batterisensor.
k
07-21
El-installationer
•Der må kun monteres akkumulatorer med bundne
elektrolytter (gel-batterier) på de fra fabrikanten
angivne steder.
•De installerede gel-batterier må ikke åbnes.
•Der må kun monteres akkumulatorer med bundne
elektrolytter (gel- eller AGM-batterier) på de fra fabrikanten angivne steder.
• Når der skiftes forbrugsbatteri, må der kun anvendes
batterier af samme type og kapacitet.
• Inden forbrugsbatteriet klemmes af / klemmes til, skal
alle strømforbrugere slukkes.
• Før man skifter en defekt sikring, skal årsagen til at
den er sprunget afhjælpes.
• Sikringerne må kun udskiftes med sikringer af samme
størrelse.
• Hvis laderegulatoren ikke ventileres tilstrækkeligt, vil
det nedsætte opladningsstrømmen.
• Overfladen på opladerens kabinet kan blive varm
under driften.
Placering batteriets hovedafbryder
Batteriets hovedafbryder er i Premium Van (Renault) anbragt i
området af passagerdørens B-søjle.
For at beskytte forbrugsbatteriet mod dybdeafladning når autocamperen ikke benyttes, skal den altid have en hovedafbryder.
Når hovedafbryderen åbnes, afbrydes forbrugsbatteriet fuldstændigt fra 12 V-forsyningen.
Mens autocamperen bruges og under kørslen skal
batteriets hovedafbryder være tændt. Det elektriske
indgangstrin kører ikke automatisk ind, når hovedafbryderen åbnes.
El-installationer
Drift og opladning af forbrugsbatteriet
Hvis autocamperen ikke er sluttet til 230 V-forsyningen,
leverer forbrugsbatteriet 12 V-jævnstrøm til el-systemet. Da
batteriet kun har en begrænset kapacitet, bør de elektriske
forbrugere ikke køre i længere tid uden opladet batteri eller
230 V-nettilslutning.
Forbrugsbatteriet oplades via følgende strømkilder:
Batteriets hovedafbryder er i modellerne Premium Drive (Fiat)
anbragt under håndbremsen ved førersædet.
- via generatoren ved kørende motor
- via opladeren CA 360
- via strømforsyningen 350 VA
Punkt 2 og 3 kun via 230V-strømforsyning.
Indgangskilden med den højeste indgangsspænding leverer
her opladningsstrømmen til det tilsluttede batteri.
07-22
07-23
El-installationer
• Forbrugsbatteriet skal oplades i mindst 10 timer før hver
rejse, efter hver rejse og før den opmagasineres.
• Benyt enhver lejlighed til at oplade batteriet, når du
rejser.
• Efter en vis brugstid og ved lave temperaturer mister
batteriet noget af sin kapacitet.
• Hvis den resterende tid under afladningen kommer
under 1 h, lyder en akustisk advarsel.
• Hvis batterispændingen er mindre end 10,0 V frakobles
alle strømforbrugere automatisk.
• Når batteriet ældes og kun kan oplades op til 50 % af
den nominelle kapacitet, kommer en advarsel.
• Batteriet oplades kun, hvis der
er en min. spænding på 8 V.
• Hvis køretøjet står stille i længere tid uden at blive brugt, bør
batteriet afinstalleres, efter at det er blevet fuldt opladet.
• Du kan finde yderligere oplysninger i den separate
brugsanvisning til laderegulatoren.
Oplader CA-360, 25 A poweropladermodul
Opladeren forsyner batteriet ved 230 V-netdrift, bus-styret,
med elektrisk strøm.
Med tiltagende opvarmning nedregulerer opladeren effekten,
for at udelukke en overopvarmning.
El-installationer
1
2
3
4
5
j Stikbøsning, midterste ben er sensoren.
k Printkortknap Alle knapper skal vise opefter,
altså stå på "off".
Skiftekontakt til egen brug.
Kontaktbro, blæser on/off.
LED viser aktuel opladningsmodus via blinklys.
l
m
n
07-24
07-25
El-installationer
Drift ved kørende motor
Så snart motoren kører, parallelkobler et relæ startbatteriet og
forbrugsbatteriet. Dynamoen oplader således begge batterier. Når motoren slukkes, adskilles begge batterier igen fra
hinanden. Det er således ikke muligt at aflade starterbatteriet
via opholdsrummet.
12 V-forsyningen af køleskabet er kun mulig under kørslen.
Når motoren står stille, frakobles 12 V-køleskabsdriften automatisk igen.
For at oplade et afladet forbrugsbatteri optimalt under
kørslen, bør køleskabet i første omgang ikke køre på 12 V,
og der bør tændes for så få 12 V forbrugere som muligt.
Tjekliste
•
•
•
•
Sluk for motoren.
Tænd for 12 V-hovedafbryderen.
Sluk for alle 12 V-forbrugere.
Start motoren.
Forbrugsbatteriets spænding skal stige, når
- motoromdrejningstallet ligger over
tomgangsomdrejningstallet.
- startbatteriet ikke er helt afladet.
Opladningen af dynamoen vises i kontrolpanelet. Hvis dette
ikke er tilfældet, skal følgende kontrolleres:
• Er 50 A-sikringen i ledningen til forbrugsbatteriet i nærheden af startbatteriet i orden?
• Ligger signalet ”Motor kører“ på 12 V-sikringsfordeleren?
El-installationer
2
1
7.4 El-forsyning
Omskiftning fra batteri til forsyningsnet sker automatisk, så
snart der er blevet etableret en
nettilslutning.
Strømforsyningen (350 VA) omformer den eksterne netspænding om til 12 V-strømforbrugerne.
Alle lamper i autocamperen er 12V-LED-lamper.
Kun store elektriske apparater såsom vand-varmere, gulvvarme, klimaanlæg osv. kører på 230 volt.
j
5x smeltesikring15 A, tilgængelig efter aftagning af plastafdæ
k
kningen.
Her findes reservesikringer.
07-26
07-27
El-installationer
20 A køleskab
7,5 A vedvarende plus S13, KS-lamper,
15 A D+ koblet, vedvarende plus S15
7,5 A sidelys
7,5 A radio
15 A tankopvarmning
25 A trin
Sikringer, Indgangsmodul
Sikringerne til de enkelte interne strømkredse sidder i indgangsmodulet.
På nogle modeller kan der være små afvigelser i sikringernes placering.
Defekte sikringer må kun udskiftes, hvis man kender fejlårsagen og har afhjulpet den.
El-installationer
Lysstyringssystem
Fortelt-udendørsstikdåse med antennetilslutning
Lysstyringssystemets sikringer er tilgængelige via en åbning i
hustes låg.
Som ekstraudstyr fås en kombineret fortelt-udendørsstildåse
med antennetilslutning til autocamperen. Her kan man f.eks.
tilslutte et TV i forteltet. Den indbyggede antennetilslutning
kan alt efter, hvordan man vil have den installeret, anvendes
som indgangs- eller udgangsstikdåse. Du kan få nærmere
information hos din Hobby-forhandler.
07-28
07-29
El-installationer
Eingangsmodul Motorcaravan 2013
7.5 Kontaktskema indgangsmodul
+ Eingangsmodul EL 475
Indgangsmodul
EL 475
Verbindung
zum
Forbindelse til betjeningspanel
5-pol.
+ + -
Bedienpanel 5pol.
Startbatteri
Starterbatterie
ProgrammierProgrammeringsschnittstelle
+ -
interface
Option
+ -
Ekstraudstyr forbrugsbatteri
Aufbaubatt.C
C
Option
Ekstraudstyr forbrugsbatteri
Aufbaubatt.B
B
+
+ -
+
+- -
Aufbaubatterie
Forbrugsbatt.
+ - +
SS 11
E-trin
11 E-Stufe
12 AWT-Heizung
SS 12
AWT-opvarmning
S 13 Radio
SS 13
Radio
14 Seitenlicht
SS 14
Sidelys Küche
15 12V-Steckdose
16 Dauerplus
E13,
SS 15
12V-stikdåse
køkken
Kühlschrankbeleuchtung E13
SS 16
vedvarende
plus E13, køleskabslys E13
17 Kühlschrank
12V bei
Slaufenden
17 køleskab
Motor 12V ved kørende motor
A
0
2
A
5
1
A
,5
7
A
,5
7
A
,5
7
A
5
2
A
5
1
E-Stufentastermed
E-trinknap
mit Vorzeltleuchte
E1: forbindelse til lysstyringssystem
E3: Sat-antenne D+ koblet
E4:
Sidelys zum Lichtsteuersystem
E1: Verbindung
E3: Sat-Antenne
D+ geschaltet
E5:
Tankopvarmning
E4: Seitenlicht
E6:
Sidelys
E5: Tankheizung
E7:
Opvarmning vedvarende plus
E6: Seitenlicht
E7: Heizung Dauerplus
E10:
Trin (motor; endestop)
E10: Trittstufe (Motor; Endschalter)
- E11: B2 forbindelse oplader
E11: B2 Verbindung Ladegerät
E12: B2
Verbindung
Lichtsteuerung
E12:
B2
forbindelse
lysstyring
E13: Kühlschrank 12V; Dauerplus
E13:
Køleskab 12V; vedvarende plus
E14: Radioschaltung
E15: Steckdose Küche max 15A
E14: Radio
E15: Stikdåse køkken maks. 15A
forteltlampe
S S MM
- - + +
- - + +
AWT-Sonde
AWT-sonde
12V / 70A
Relais
FWT-Sonde
FWT-sonde
Temperatur
Temperatur
aussen
ude
Dok. Nr. 150729
6 mm
6mm skruetilslutninger
Schraubanschlüsse
Masse
Jord
Engine-run
Engine-run
minus200mA
200mA
minus
Strømforsyning
Spannungsversorgung
Hubbett
hæve/sænkeseng
Tilslutning grænseflade
Anschluss
Schnittstelle
basiskøretøj
Basisfahrzeug
Starterbatt.
Starterbatt.
Aufbaubatt.
Forbrugsbatt.
Standlicht
Parkeringslys
Minus 200 mA
Zündung
Tænding
KL. 15
2x2,5 mm²
25A
KL 15
minus 200 mA
El-installationer 07-30
7.6 Specielle lamper
De her beskrevne lamper tændes/slukkes direkte på lampen
og kan ikke styres centralt via betjeningspanele
Læselamper
LED-læselamperne kan tændes/slukkes separate.
07-31
El-installationer
7.8 Senere installerede apparater
Senere installerede apparater, som kan benyttes under turen
(f.eks. mobiltelefoner, radioudstyr, bakkameraer, navigationsudstyr o.lign.) skal opfylde EMC-bestemmelserne. Apparaterne skal være godkendt iht. direktiv 72/245/EØF i udgaven
95/54/EF , ellers kan forstyrrelser af de installerede elektroniske systemer ikke udelukkes.
Ved eftermontering af apparater, som ikke kan benyttes
under kørslen, er en CE-mærkning tvingende nødvendig.
7.7 Mobil navigation
Til din autocamper fås et mobilt navigationssystem med integreret bakkamera som ekstraudstyr.
• Læs producentens brugsvejledning omhyggeligt inden
første brug.
• Ukoncentreret kørsel kan medføre uheld.
• Apparatet må ikke betjenes under kørslen.
• Kig kun på displayet i sikre trafiksituationer.
El-installationer
07-32
08-1
Vand
Kapitel 8: Vand
8.2 Vandforsyning
8.1 Generelt
Autocamperen er udstyret med en fast installeret friskvandstank. Via en elektrisk trykvandspumpe pumpes vandet til
de enkelte vandudtagningsteder. Når en vandhane åbnes,
tilkobles pumpen automatisk og pumper vand til udtagningsstedet.
Det snavsede brugsvand opsamles i spildevandstanken. På
kontrolpanelet kan niveauerne i frisk- og spildevandstanken
aflæses.
Drikkevand påfyldes via påfyldningsstudsen, der er anbragt
på sidevæggen. Den nederste påfyldningsstuds til drikkevand
er markeret med et blåt låg samt et vandhanesymbol nede på
rammen. Låget j åbnes eller lukkes med nøglen til bodelen.
• Ved omgang med fødevarer skal der altid benyttes vand
af drikkevandskvalitet. Dette gælder også for rengøring
af hænder og rengøring af genstande, som kommer i
kontakt med fødevarer.
• For at sikre en upåklagelig vandkvalitet bør vandet tappes direkte fra den offentlige vandforsyning.
• Haveslanger, vandkander eller lignende materialer, der er
uegnet til drikkevand, må ikke anvendes til at fylde den
mobile vandinstallation.
• Når autocamperen ikke benyttes i længere tid skal hele
vandinstallationen tømmes komplet.
Vandinstallationen skal skylles omhyggeligt inden den
tages i drift og efter lange ståtid. Hvis der konstateres
forureninger skal materialet desinficeres med hertil godkendte og egnede midler.
Påfyldning af vandtanken
• Luk for alle udløbsåbninger og ventiler.
• Påfyldningsstudsens dæksel k trækkes op.
• Lås dækslet j op og åbn det.
• Fyld drikkevand i tanken.
• Tænd for 12V-hovedafbryderen.
• Tilkobl evt. vandpumpen på kontrolpanelet
Vand
2
1
1
• Stil alle vandhaner på „varm“, åbn dem og vent, til vandet
løber ud af hanerne uden luftbobler. Kun på denne måde
er det sikret, at vandvarmeren også er fyldt med vand.
Der må kun tændes for pumpen, når friskvandstanken er
fyldt, da pumpen ellers kan løbe tør og blive ødelagt!
Der må aldrig komme frostvæske eller andre kemikalier
i vandets kredsløb. Forgiftningsfare! Ved vinterbrug skal
friskvandstanken opvarmes tilstrækkeligt.
Tømning af drikkevandstanken
• Aftapningsventilen
er alt efter model anbragt under
gaskasseklappen, ved siden af Ferskvandstanken i siddegruppen ved ydervæggen, er tilgængelig via toiletklappen
eller anbragt i sidesiddegruppen siddebænk.
j
Drikkevandstanken skal altid tømmes helt, når varmeren
ikke er tændt eller autocamperen ikke benyttes, især i
frostvejr.
08-2
08-3
Vand
Spildevandstank
Tømme vandsystemet
Spildevandstanken er isoleret med en styroporkappe, som
gennemftrømmes af varmluft (kun når der er tændt for varmluftsblæseren). Det forhindrer, at spildevandet fryser ved lettere frost.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spildevandsvarmepatronen kan kun tændes, når den er
tilsluttet en 230 V-forsyning.
Ved kraftig frost skal man desuden fylde lidt frostvæske
(f.eks. kogesalt) på, så spildevandet ikke kan fryse.
Når autocamperen ikke benyttes, er spildevandstanken
ikke beskyttet tilstrækkelig mod frost. Derfor skal spildevandstanken tømmes helt, når der er risiko for frost.
Hæld aldrig kogende vand ind i afløbsrørene. Det kan føre
til deformeringer og utætheder i spildevandssystemet.
Stil autocamperet vandret.
Frakobl 12 V-strømforsyningen på kontrolpanelet.
Åbn alle tømmehaner.
Åbn om muligt dækslet på friskvandstanken.
Stil vandhanerne i midterstilling.
Åbn håndbruseren.
Kontroller vandafløbet.
Rengør tankene og skyl dem omhyggeligt.
Lad vandanlægget tørre så længe som muligt.
Glem ikke at tømme toiletkassetten.
Når køretøjet ikke opvarmes i forbindelse med frostvejr,
skal hele vandsystemet tømmes. Lad vandhanerne stå
åben i midterstilling. Lad alle tømmeventiler stå åben.
Tøm kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede tømmesteder og aldrig i den fri natur! Der er i reglen placeret
sanitetsstationer på motorvejsrastepladser, campingpladser eller tankstationer.
Vand
1
2
Tømning af spildevandstank
• Spildevandsudløbet sidder i venstre side under chassiset.
• Skyderen
til at åbne spildevandsudløbet er enten
direkte på udløbet eller beskyttet i Gaskassen.
• Skru låget j på, åbn skyderen k eller kuglehanen og
lad spildevandet løbe ud.
• Luk atter for hanen, når vandet er løbet helt ud, skub ventilen op og skru låget på igen.
k
08-4
08-5
Vand
8.2 Vandopvarmning
Vandet opvarmes via en i varmeanlægget integreret vandvarmer som kan rumme 10 l.
Om sommeren kan vandet opvarmes uafhængigt fra varmeanlægget. Oplysninger til betjening af vandvarmeren findes i
kapitel 9.3 Varmeanlæg.
Ved temperaturer under ca. 3° C på den strømløse sikkerheds- eller tømmeventil åbnes den automatisk og tømmer
vandvarmerens indhold via en tømmestuds, når der er fare
for frost.
Hvis koldvandsanlægget benyttes uden vandvarmer, fyldes
også her beholderen med vand. For at undgå frostskader
skal vandvarmeren tømmes via tømmeventilen, også hvis
den ikke blev benyttet.
8.3 Vandskyllet toilet
Sådan forberedes toilettet til brug
• Åbn toiletklappen (se 5.1), træk bøjlen opad og tag
fækalietanken ud.
Fækalietanken kan kun tages ud, når skydespjældet er
lukket.
•
•
•
•
Træk fækalietanken lige ud indtil stoppet.
Vip fækalietanken let og træk den så helt ud.
Stil fækalietanken lodret.
Drej aftapningsstudsen opad.
Vand
Brug så lidt sanitetsvæske som muligt. En overdosering
er ingen garanti for, at der ikke opstår evt. lugtgener!
• Hæld den angivne mænge sanitetsvæske i fækalietanken.
• Fyld derefter så meget vand i, til bunden er er helt dækket.
• Drej tømmestudsen tilbage igen.
Sanitetsvæske må aldrig hældes direkte i toiletkummen.
• Skub fækalietanken på plads igen.
• Sørg for, at fækalietanken er sikret med bøjlen.
• Lås serviceklappen igen.
08-6
08-7
Vand
Betjening
• Drej toiletkummen i den ønskede stilling.
• Lad lidt vand løbe i kummen, ved at trykke på skylle knappen, eller åbn skydespjældet ved at trække skydergrebet under kummen hen mod dig.
• Benyt toilettet.
• Åbn skydespjældet efter brugen (hvis det er lukket endnu)
og skyl. Luk skydespjældet efter skylning.
Tømme fækalietanken
Fækalietanken skal tømmes senest, når LEDen lyser. Det
anbefales at tømme tanken tidligere. LEDen lyser, når tanken
indeholder mere end 15 liter. Fra dette øjeblik er der en restkapacitet på 2 liter, hvilket svarer til ca. 5 toiletbenyttelser.
• Åbn toiletklappen, træk bøjlen opad og tag fækalietanken
ud.
Fækalietanken kan kun tages ud, når skydespjældet er
lukket.
Vand
1
2
Tøm kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede
tømmesteder og aldrig i den fri natur.
•
•
•
•
Gå med fækalietanken til et af de dertil indrettede
tømmesteder. Vend tømmestudsen opad.
Fjern tømmestudsens dæksel.
Vend fækalietanken med tømmestudsen nedad.
Tryk på udluftningsknappen med tommelfingeren. Nu
tømmes fækalietanken.
• Skub fækalietanken på plads igen. Skub den så langt ind,
at klemmen holder fækalietanken fast i låst stilling.
• Lås serviceklappen igen.
Vandtilslutning udvendig bruser (ekstraudstyr)
Åbne
• Skub klappen j opad, så man kan komme til vandtilslutningen.
Lukke
• Fjern slangen til den udvendige bruser fra tilslutningsstudsen k og sæt beskyttelseskappen på.
• Skub klappen nedad.
08-8
09-1 Gas
Kapitel 9: Gas
9.1 Generelle sikkerhedsregler for
brugen af flaskegasanlæg
Gulvvarmen må ikke være tændt under kørslen!
Undtagelse:
Autocamperen er som ekstraudstyr udstyret med en gastrykregulator til kørslen (f.eks. Control CS).
Hvis der er mistanke om, at der siver gas ud, skal følgende trin foretages:
• Luk for spærreventilen på gasflasken.
• Antændelseskilder som åben ild eller rygning er på det strengeste forbudt.
• Udluft rummene.
• Røm fareområdet.
• Informer til den direkte omgivelse (opsynsmand) og evt.
brandvæsenet.
Gasanlægget må først tages i brug igen, når det er blevet
kontrolleret af en aut. gasinstallatør.
Kontrol af gasanlæg
• Inden første brug skal gasanlægget kontrolleres af en aut.
fagmand.
• Kontrollen af flaskegasanlægget bør gentages hvert 2. år
af en aut. gasinstallatør. Det skal dokumenteres på kontrolattesten iht. tysk DVGW blad G 607 og EN 1949.
• Regulatorer og røggasføringer skal også kontrolleres.
• Vi anbefaler at skifte regulatoren efter senest 6 år.
• Tilslutningsslangen skal også kontrolleres jævnligt for skader. Hvis der konstateres revner, porøse steder o. lign skal
slangen skiftes omgående.
• Ejeren har ansvaret for, at kontrollen foranlediges.
Indbygninger og ændringer
• Indbygninger og ændringer på gasanlægget må kun foretages af en aut. gasinstallatør.
• Der må udelukkende anvendes apparater med et ensartet
tilslutningstryk på 30 mbar.
• Enhver ændring på gasanlægget kræver en ny gaskontrol
via en godkendt sagkyndig og hans skriftlige attest.
Gas
Regulatorer og ventiler
Før brug
• Der må udelukkende anvendes specielle køretøjsregulatorer med sikkerhedsventil. Andre regulatorer er iht. DVWGarbejdsblad G 607 ikke tilladt og holder ikke til ikke de
kraftige påvirkninger.
• Trykregulatorer skal have et fast tryk på 30 mbar. Kravene
er fastlagt i EN 12864, bilag D. Trykreguleringsenhedens
kapacitet er 1,2 kg/h.
• Luk omhyggeligt højtryksslangen på flasken med hånden
(OBS: venstregevind). Hertil må der ikke benyttes nøgler,
tænger eller lignende værktøj.
• Ved temperaturer under 5 ºC skal der anvendes et
afisningsanlæg til regulatorer.
• Røggasrøret skal være fast sluttet til varmeapparat og
skorsten og være tæt. Røret må ingen synlige skader
have.
• Udluftningsåbninger skal holdes fri.
• Fjern evt. sne fra skorstenen.
• Fjern snavs og evt. snesjap fra indsugningsåbningerne i
sidevæggen, så forbrændingsluften kan komme ind. Ellers
kan røggasser få et alt for højt indhold af CO.
• Sikkerhedsudluftningsåbningerne må ikke lukkes til.
• Der må aldrig benyttes bærbare komfurer eller radiatorer
undtagen el-varmere, dog ingen strålevarmere, da de
udgør en brand- eller kvælningsfare.
• Vi anbefaler at anbringe en pulverslukker med en kapacitet på min.1 kg ved indgangsdøren samt et ildtæppe ved
siden af kogepladen. Gør dig fortrolig med sikkerhedsforanstaltningerne mod brand på stedet.
Gastrykket er 30 mbar.
Der må aldrig benyttes bærbare kogeplader eller radiatorer undtagen el-varmere, dog ingen strålevarmere, da de
udgør en brand- eller kvælningsfare.
Læs omhyggeligt producentens brugsanvisninger!
09-2
09-3 Gas
4
3
2
1
5
9.2 Gasforsyning
Autocamperen er udstyret med et propangasanlæg (gasflaske hører ikke med til standardudstyret). Dette anlæg leverer
gas til følgende apparater:
- komfur
- køleskab
- varmeanlæg
- vandvarmer
- ovn
- evt. ekstraudstyr
Gaskasse
Adgangen til gaskassen er alt efter model i garagen eller
separat i sidevæggen.
j
l
Gaskassen kan rumme 2 x 11 kg propangasflasker.
Gasflaskerne er via en regulator
med slange
tilsluttet forsyningsledningen
. Hver flaske er fastgjort med to
separate spændremmer
på frontvæggen eller på bunden
af gaskassen.
m
n
k
Gasflasker må kun transporteres i gaskassen.
Gas
2
1
Regulatorer til Frankrig og Storbritannien
På grund af de specielle regler, som gælder i Frankrig og
Storbritannien, er regulatoren monteret på gaskassens væg.
Dette kræver at der anvendes højtryksslanger og udelukker
dermed de som standard anvendte lavtryksslanger.
- vægmonteret regulator
- højtryksslange
k
j
Ved vægmonterede gasregulatorer anvendes højtryksslanger, vær altid opmærksom på dette ved evt. udskiftning af slangen.
09-4
09-5
Gas
Gasregulator med crashsensor (ekstraudstyr)
1
2
Med MonoControl CS kan autocamperen også opvarmes
under kørslen.
Den indbyggede crashsensor afbryder ved et uheld automatisk gastilførslen og forhindrer således, at der udstrømmer
gas.
(Forsinkelsens påvirkning 3,5g ± 0,5 g ; svarer til en sammenstødshastighed på 15-20 km/h mod en faststående forhindring)
3
Ibrugtagning
jÅbn flaskeventilen
kTryk kraftigt på slangebrudssikringen (grøn knap) på
højtryksslangen.
Tryk evt. (efter ny montering eller hvis gasflasken utilsigtet er stødt mod gastrykregulatoren) på den grønne reset-knap (tilbagestilling af crashsensor-udløserelementet)
på MonoControl CS.
l
Gas
a Drej drejeknappen mod venstre
stemme den aktuelle flaske.
bb
eller højre, for at be-
DuoComfo
rt
b Viser den aktuelle flaskes status.
Grøn: fuld
Rød: tom
min.
50 cm
a
j
1
Omstillingsventil gasanlæg med to flasker
(ekstraudstyr)
Omstillingsventilen DuoControl CS muliggør et automatisk skift
fra hoved- til reserveflasken. Crashsensoren er indbygget i DuoControl og muliggør opvarmning under kørslen.
Funktionsmåden ligner MonoControl.
Funktion
• Tilslut gasflaskerne og åbn ventilerne på begge gasflasker.
Drej drejeknappen mod venstre eller højre til anslaget.
Når flasketrykket falder under 0,5 bar skifter ventilen automatisk den aktuelle flaske.
09-6
09-7
Gas
DuoC
f
d
e
c
b
a
Fjernvisning omstillingsventil
(ekstraudstyr)
Fjernvisningen er forbundet med omstillingsventilen på gasanlæg med to flasker.
a Sommerdrift. Når knappen trykkes nedad, viser LEDen den aktuelle flaskes status.
b Visning frakoblet.
c Vinterdrift. Når knappen trykkes opad vises den aktuelle status og omstillingsventilen opvarmes. (gul LED lyser)
d Rød LED (aktuel flaske tom)
e Grøn LED (aktuel flaske fuld)
f Gul LED (vinterdrift)
For gaskassen gælder følgende:
• Kontroller, at flaskerne er spændt godt fast, før du kører.
Stil gasflaskerne lodret og luk ventilerne.
• Bind løse remme fast igen.
• Efter hvert skift af flaskerne skal højtryksslangen kontrolleres med lækagesøgningsmiddel for at kontrollere, at
den er tæt.
• Gaskassen er ikke egnet til at transportere tilbehør.
• Spærreventilerne på gasflaskerne skal til enhver tid
være frit tilgængelige.
• Gaskassens ventilationsåbninger må ikke lukkes.
• Gaskassen skal låses og beskyttes mod uvedkommende.
Gasflasker skal være lukket under kørslen.
Gas
Skifte gasflasker
Ved udskiftning af gasflasker må der ikke ryges og
ingen åben ild tændes. Efter udskiftning af gasflasker skal
det altid kontrolleres, om de lækker gas. Hertil sprayes der
læksøgningsspray på tilslutningsstedet.
• Åbn gaskassens dør.
• Luk hovedventilen på gasflasken. Vær opmærksom på
pilens retning.
• Skru alt efter udstyr, enten gastrykregulatoren eller højtryksslangen af gasflasken med hånden. (OBS: venstregevind).
• Løsn spændremmene og tag gasflasken ud.
• Sæt den fulde gasflaske ind i gaskassen igen og spænd den omhyggeligt fast med begge spændremme.
• Skru alt efter udstyr, enten gastrykregulatoren eller højtryksslangen på den fyldte gasflaske med hånden.
• Åbn ventilen på den fulde, tilsluttede gasflaske (på modeller
med DuoControl CS åbnes begge gasflasker)
• Tryk på slangebrudsikringen (grøn knap) på højtryksslangen
(kun ved Mono/Duo Control CS).
• Kontroller, at ingen gas lækker fra tilslutningsstederne. Hertil sprayes lækagesøgerspray på tilslutnigsstederne.
• Luk gaskassens dør.
Gasventiler
Der er monteret en gasventil for hvert installeret gasapparat.
Gasspærreventilerne er anbragt i køkkenskabet under vasken
og mærkeret med de tilsvarende symboler.
09-8
09-9
Gas
Rystelser kan i løbet af årene give små utætheder. Hvis
du har mistanke om utætheder, skal du få din forhandler
eller et aut. værksted til at kontrollere gasanlægget.
Der må aldrig udføres en tæthedskontrol i nærheden af
åben ild.
Varmeanlæg
(Bageovn)
Gaskomfur
Køleskab
For spærrehaner og ventiler gælder følgende:
• Luk alle ventiler på gasapparater under kørslen.
• På nederste billede vises de lukkede stophaner. For at
åbne for ventilerne skal de stilles lodret ved at dreje dem.
• Der må ikke være åben ild i nærheden, når autocamperens
brændstoftank påfyldes på færger eller i garagen.
Hvis der formodes en lækage på gasanlægget, skal stophanerne i autocamperen og ventilerne på gasflaskerne i
gaskassen lukkes omgående.
Gas
09-10
10-1
Installerede apparater
Kapitel 10: Installerede apparater
Se også oplysningerne i kapitel 9 angående drift af gasapparater, gasregulatorer og gasflasker.
10.1 Generelt
I dette kapitel finder du oplysninger om de apparater, der er
installeret i autocamperen. Der er kun beskrevet, hvordan
apparaterne betjenes. Nogle af de her beskrevne apparater
er ekstraudstyr. Du kan finde yderligere oplysninger om de
enkelte apparater i de separate brugsanvisninger, som ligger
i køretøjets blå servicetaske.
Reparationer på de installerede apparater må kun udføres
af fagfolk.
Der må kun anvendes originale dele fra producenten i
forbindelse med service og reparation.
Der må ikke foretages ændringer på de installerede apparater og oplysningerne i brugsanvisningerne skal følges,
da garantien plus krav på skadeserstatning i modsat fald
bortfalder. Desuden bortfalder apparatets typegodkendelse og dermed i mange lande også køretøjets typegodkendelse.
For drift af el-apparater se også oplysningerne i kapitel 7.
Installerede apparater
10.2 Varmeapparat
Combi
Gasvarmeren Combi er et varmluftvarmeanlæg med
indbygget vandvarmer (indhold: 10 l).
Det er muligt at opvarme uindskrænket både med og uden
vandindhold.
Ibrugtagning
•
•
•
Luftafgangsdyserne i autocamperen skal indstilles
således, at varmluften træder ud, hvor det ønskes.
Kontroller, om skorstenen er fri. Evt. afdækninger skal fjernes.
Åbn for gasflaske og stophaner.
Betjeningspanel
a drejeknap til indetemperatur (1-5)
b grøn LED lyser ”drift“ grøn LED blinker ”Efterløb” til reducering af apparatets temperatur er aktiveret.
a
g, h
b
7
3
25
60°
5
9
4
Gasvarmeren i din autocamper er konstrueret så
det er tilladt at benytte den under kørslen. Kravene i gasdirektivet 2001/56/EØF er opfyldt, så der i tilfælde af uheld
ikke utilsigtet kan sive gas ud.
3
1
1
40°
c
60°
f
d
e
c Sommerdrift
(vandtemperatur 40° C eller 60° C)
d Vinterdrift
(opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur eller med
tømt vandanlæg)
e Vinterdrift
(opvarmning med kontrolleret vandtemperatur)
f drejeomskifter ”OFF“
g gul LED lyser ”opvarmningsfase vandvarmer“
h rød LED lyser, rød LED blinker
”fejl” og forsigtigt rense ventilationshjulet med en pensel.
10-2
10-3
Installerede apparater
k
k
n
m
o
FrostControl
FrostControl er en strømløs sikkerheds- og tømmeventil.
Ved risiko for frost tømmer den automatisk vandvarmeren
via en tømmestuds. Ved overtryk i systemet udlignes trykket
stødvist via sikkerhedsventilen. Tømmeventilen er anbragt
på varmerens tilslutning inde i autocamperen (som regel i
sidesiddegruppen ved indgangsdøren).
k drejeknap position ”drift“
m trykknap position ”lukket“
n trykknap position ”tømme“
o tømmestuds (er ført ud gennem autocamperens bund)
Aktivere
• Tryk knappen let ind fra position (m), drej afbryderen samtidig 90° til position (k).
• Når afbryderen er i position (k), forbliver knappen i position (m).
Deaktivere
• Drej afbryderen fra position (k) 90° i parallel stilling til Frost-Control.
• Samtidig hopper knappen fra position (m) i position (n).
Først ved temperaturer fra ca. 7° C på tømmeventilen
kan den manuelt lukkes med drejeknappen (position
m) og vandvarmeren påfyldes.
Ved temperaturer under ca. 3° C på tømmeventilen åbnes
den automatisk, trykknappen springer ud (position n) og
vandet fra vandvarmeren løber ud via tømmestudsen (o).
Installerede apparater
Combi
Combi
3
1
1
40°
c
60°
f
d
e
a
g, h
b
7
3
25
7
3
25
5
9
4
a
g, h
b
60°
5
9
4
60°
3
1
1
40°
c
60°
f
d
e
Sommerdrift
Vinterbrug
• Sæt drejeknappen på betjeningspanelet i position
(c – sommerdrift) 40° C eller 60° C.
Opvarmning med kontrolleret vandtemperatur
• Sæt drejeknappen i driftsposition (e). Drej knappen (a) til
den ønskede termostatindstilling (1-5).
Den grønne (b) og den gule (g) LED lyser.
Når den indstillede vandtemperatur er nået (40° eller 60°) slår brænderen fra og den gule LED (g) går ud.
Den grønne LED (b) for drift lyser og viser samtidig positionen af den valgte rumtemperatur.
Den gule LED (g) viser vandets opvarmningsfase. Apparatet vælger automatisk det rigtige effekttrin. Når den på
kontrolpanelet indstillede rumtemperatur er nået, skifter
brænderen tilbage til det mindste trin og opvarmer vandet
til 60°. Den gule LED (g) går ud når temperaturen er nået.
10-4
10-5
Installerede apparater
Opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur
Opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur
• Sæt drejeknappen i driftsposition (d).
• Drej knappen (a) til den ønskede termostatindstilling (1-5).
Den grønne LED (b) for drift lyser og viser samtidig positionen af den valgte rumtemperatur. Den gule LED
(g – vandets opvarmningsfase) lyser kun ved vandtemperaturer under 5° C. Apparatet vælger automatisk det rigtige
effekttrin.
Når den på kontrolpanelet indstillede rumtemperatur er
nået, slås brænderen fra. Varmluftventilatoren kører med
lavt omdrejningstal, så længe udblæsningstemperaturen
(på apparatet) er højere end 40° C.
Når vandvarmeren er fyldt, varmes vandet automatisk på
samme tid. Vandtemperaturen er så afhængig af den
afgivne varmeydelse og den tid det tager, at nå op på rumtemperaturen.
Opvarmning med tømt vandanlæg:
• Sæt drejeknappen i driftsposition (d).
• Drej knappen (a) til den ønskede termostatindstilling
(1-5).
Den grønne LED (b) for drift lyser og viser samtidig
positionen af den valgte rumtemperatur.
Den gule LED (g) lyser kun ved vandtemperaturer under 5° C. Apparatet vælger automatisk det rigtige effekttrin. Når den på kontrolpanelet indstillede rumtemperatur er nået, slås brænderen fra.
Installerede apparater 10-6
Frakoble
• Sluk for varmeanlægget med drejeomskifteren (position f). Den grønne LED (b) slukkes.
Hvis den grønne LED (b) blinker efter frakobling, er der
aktiveret et efterløb til at reducere apparatets temperatur. Dette stoppes efter få minutter, og den grønne LED
(b) slukkes.
I tilfælde af fejl, lyser den røde LED (h). Oplysninger om
evt. fejlårsager findes i apparatproducentens separate
fejlsøgningsvejledning.
Påfyldning af vandvarmeren
• Luk tømmeventilen ved at trykke på trykknappen, til den
går i indgreb.
• 12 V-strømforsyningen tilkobles via hovedafbryderen på kontrolpanelet.
• Åbn alle vandhaner, stil dem på ”varm” og lad vandet løbe, indtil vandet har trykket luften ud af vandvarmeren.
Tænd ved temperaturer under ca. 7° C først varmeanlægget, for at opvarme rummet og FrostControl på
tømmeventilen. Efter nogle minutter, når temperaturen på
FrostControl ligger over 7° C, kan tømmeventilen lukkes.
Tømning af vandvarmeren
• Frakobl 12 V-strømforsyningen på kontrolpanelet.
• Åbn varmtvandshanerne.
• Drej tømmeventilens knap med 180° indtil den går i ind
greb (herved springer trykknappen ud), tømmeventilen åbnes og vandvarmerens indhold løber ud.
10-7
Installerede apparater
Combi E
a
g
230 V~
b
c
d
e
f
10.3 El-varmer (specialudstyr)
El-varmeren har desuden varmestave til el-driften, som kan
tilkobles manuelt og kan kombineres.
a Drejeomskifter til valg af energitype
b El-drift 230 V, 1800 W
c El-drift 230 V, 900 W
d Gasdrift
e Blandet drift* (gas- og el-drift 900 W)
f Blandet drift* (gas- og el-drift 1800 W)
g Gul LED lyser ”El-drift”
* Kun vinterbrug!
Om sommeren vælger apparatet automatisk el-driften med
den forud valgte elektriske effekt på 900 W eller 1800 W.
Installerede apparater
Glykolflüssigkeit Ausgang zu den Heizkörpern
Frischwasser aus
Steuerkarte
Brennerlüfter
Elektrische
Heizpatrone 2 kW
Luftzufuhr
Abgasauslass
Elektrische
Heizpatrone 1 kW
Magnetventil
Glykolflüssigkeit Eingang Rücklauf
Frischwasser ein
10.4 Centralvarmeanlægget (ekstraudstyr)
Gasvarmeren Combi 3010 er centralvarmeanlæg med separat vandvarmer (indhold: 8,5 l). Varmesystemet kan opvarmes
uden at der er drikkevand i vandvarmeren.
Monteringssted
- i klædeskabet
Vigtige oplysninger
• Læs den separate brugsanvisning grundigt for du tænder
for varmeanlægget.
• Når køretøjet ikke er i brug, så sluk altid for hovedafbryderen til varmeanlægget.
• Hvis der er fare for frost, så tap altid vandet fra vandvarmeren.
• Varmeanlægget må ikke startes, hvis der ikke er fyldt glykol i.
• For at udnytte konvektionsprincippet bedst, må luftcirkulationen i autocamperen, som f.eks. bagved ryghynder,
udluftningsriste, i sengemagasiner og bagved opbevaringsrum på ingen måde blokeres.
10-8
10-9
Installerede apparater
Programmer
- drift med flaskegas
- drift med el-varmepatron (230 V)
- kombineret flaskegas- og el-varmepatron
Funktionsmåder
- varmt vand
- varme og varmt vand
- varme
Betjeningsenhed
I hvileposition vises, hvilke funktioner på opvarmningen der er
aktiveret; baggrundsbelysningen i displayet er slukket. Betjeningsenheden går efter to minutter fra indstillingsposition
automatisk i hvileposition, hvis der ikke trykkes på en knap
eller hvilepositionen er indstillet via pileknapperne.
Yderligere detaljerede oplysninger om betjening,
håndtering og pleje af vandopvarmningen findes i
den separate driftsvejledning
”Alde Compact 3010”.
Centralvarmeanlæggets grundfunktioner kan styres via
kontrolpanelet ved indgangen.
Tænde for centralvarmeanlægget
Tryk på On-/Off-knappen. Centralvarmen starter med de
sidst valgte indstillinger. På displayet vises Alde-logoet.
Installerede apparater
Hvilestilling
A
Ur
B
Udetemperatur
C
Indetemperatur
D
Cirkulationspumpe
E
Fjernindikator
F
230 volt tilslutning
G
Menu-knap
H
On/Off-knap
Indstillingsmenu
Du kommer til indstillingsmenuen ved at trykke på menuknappen. Indtastede indstillinger gemmes automatisk efter 10
sek. Betjeningsenheden går i hvilestilling efter 2 minutter, hvis
der ikke trykkes på knapperne. 10-10
10-11 Installerede apparater
Indstilling af den ønskede temperatur
(+5°C til +30°C)
ved at trykke på – eller + i 0,5°C-trin.
Når der tændes, er der altid varmt vand (50°C), som opvarmes med flaskegas eller elektrisk.
Indstilling til elektrisk opvarmning
Vælg ydelsen med – og +. (Off, 1/2/3 kW) Når der kan
vælges mellen elektrisk og gasdrift bør der vælges elektrisk
drift.
Indstilling for varmt vand
Hvis der er brug for mere varmt vand, kan temperaturen for
en bestemt tid øges fra 50°C til 65°C. Efter 30 minutter skifter varmeanlægget tilbage til normal drift. Mængden øges
med +, varmt vand slukkes med -.
Indstilling for opvarmning med gas
Start driften med gas ved at trykke på On-knappen. Opvarmningen kører, indtil den indstillede temperatur er nået.
Sluk for gasdriften ved at trykke på Off-knappen.
Installerede apparater 10-12
Frigivelse af værktøjsmenuen
Via værktøjsmenuen styres betjeningsenhedens øvrige
funktioner.
For at frigive værktøjsmenuen trykkes på følgende symboler, som angivet i venstre side:
10-13 Installerede apparater
5
Værktøjsmenuens funktioner
1
2
3
4
Pilesymboler for at skifte mellem de enkelte værktøjsfelter.
Indstilling af uret, for at kunne benytte funktioner som
automatisk start eller automatisk temperatur.
Automatisk ændring af temperaturen til indstilling af
temperaturer f.eks. om natten eller på enkelte dage.
Automatisk start på et senere tidspunkt. Opvarmningen
arbejder i 24 timer og gentager denne procedure hver
uge på samme tidspunkt. On/Off-knappen skal vise
Off.
Overbelastningsbeskyttelsen forhindrer en overbelastning af sikringerne for 230V. Hvis strømforbrugen
overstiger den indstillede værdi, sænkes automatisk
opvarmningens elektriske ydelse.
Installerede apparater 10-14
1
2
3
4
Permanent drift af pumperne, for at begrænse det
varme vand især ved lavt opvarmningsbehov.
Pumpe auto / 12V – I auto-modus arbejder 230Vpumpen, hvis 230V -strømforsyningen er afbrudt, starter
12V-pumpen. I 12V-stilling bruges 12V-pumpen også,
når 230V-strømforsyningen er tilsluttet.
Indstilling af pumpens hastighed.
Denne funktion anvendes i kombination med flaskens
omskifterautomatik (DuoComfort) og viser, om flaskegasflasken er tom.
1
2
3
4
Temperaturindstilling til kalibrering af temperaturen på
betjeningsenheden.
Automatisk temperaturøgning kl. 2.00 om natten, for at
undgå at der dannes legionella-bakterier.
Sprogindstilling (tysk, engelsk, fransk)
Funktion til ekstern start, f.eks. med GSM.
10-15 Installerede apparater
1
2
3
Indstilling af knaplyden.
Spærre og frigive adgangen til værktøjsmenuen.
Indstilling af lysstyrken fra 1-10.
1
2
3
Med service-funktionen kan der aflæses bestemte
værdier på displayet. (kun på engelsk)
Tilbagestilling af systemet til fabriksindstillinger.
(opvarmning Off; elektrisk drift 1kW; opvarmning med
flaskegas On; temperatur inde 22°C)
Gå ud af værktøjsmenuen
Installerede apparater
Fejlmeldinger
Fejlmeldinger vises på displayet.
(panel i hvilestilling)
Batteri lav: Ventilatorsvigt: Gassvigt: Overopvarmning rød: Overopvarmning blå: Åbent vindue: Tilslutning svigter: Panelsvigt 1: Panelsvigt 2: opvarmningen frakobler, når spændingen falder under 10,5V. Automatisk tilbagestilling over 11V.
Forkert ventilatorhastighed. Automatisk tilbagestilling efter 5 minutter.
Gas tom. Tilbagestilling via frakobling eller nystart.
For tilbagestilling afbrydes 12Vstrømforsyningen og startes igen.
For tilbagestilling afbrydes 12Vstrømforsyningen og startes igen.
Opvarmningen afbryder gastilførslen,
når vinduet er åben. Luk vinduet.
Forbindelsesfejl mellem opvarmning
og panel. Sluk for hovedspændingen
og tænd igen.
Panelfejl
Panelfejl
10-16
10-17 Installerede apparater
10.5 Køleskab
Driftsindstillinger
1
Køleskabet har tre forskellige indstillinger.
- 12 V:
Strømforsyning fra din autocampers batteri.
- 230 V:
Strømforsyning fra ekstern kilde.
- flaskegas:
Forsyning fra din autocampers gasflasker.
j
k
l
Læs de respektive brugsanvisninger fra producenten.
Vaskerum
Da konvektoren i vaskerummet skal monteres bagved beklædningen, hvilket ikke giver en tilstrækkelig cirkulation, er
der en blæser, som transporterer den varme luft ind i rummet.
Denne blæser kan aktiveres via kontakten j i to trin.
Yderligere detaljerede oplysninger om betjening, håndtering og pleje af vandopvarmningen findes i den separate
driftsvejledning ”Alde Compact 3010”.
Installerede apparater
230 V-drift:
4
k
• Stil energivalgknappen på netdrift
.
• Reguler temperaturen med termostaten
, de enkelte
temperaturtrin står ikke for absolutte temperaturværdier.
• Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0
.
2
o
m
3
1
5
6
l
• Stil energivalgknappen på gasdrift
.
• Åbn for hovedventilen på gasflasken og gasventilen
”køleskab”.
• Åbn termostaten
helt og hold den trykket. Køleskabet
tændes enten automatisk eller ved gentagne gange at
trykke på knappen for manuel tænding
(afhængig af modellen).
• Hvis gasdriften er aktiveret, bevæges viseren i kontrolvinduet i det grønne område
.
Slip først så termostaten.
• Gentag de overnfor beskrevne trin, hvis det ikke blev
tændt.
• Reguler køleeffekten med termostaten
, de enkelte
temperaturtrin står ikke for absolutte temperaturværdier.
• Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0
.
• Luk hovedventilen på gasflasken og gasventilen
”køleskab”.
o
12 V-drift:
Drift med 12 V kan kun benyttes under kørslen, når motoren
kører. Sluk for 12 V-driften i hvilepauser og ved længere mellemstop, og vælg evt. en anden driftsmåde.
•
•
•
Gasdrift
j
Stil energivalgknappen på batteridrift.
12 V-driften fungerer kun når motoren kører.
Køleskabet arbejder uden termostatisk regulering
(permanent drift). 12 V-driften bør derfor kun anvendes til
at opretholde en allerede nået temperatur.
• Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0
.
m
n
o
m
10-18
10-19 Installerede apparater
Køleaggregatets ydelse påvirkes af omgivelsesbetingelserne. Systemet reagerer langsomt på ændringer af termostatregulatoren, køletab ved at åbne døren eller opbevaring af
varer. Ved temperaturer under +10°C skal vinterafdækningen
monteres (tilbehør Dometic).
Hvis temperaturen vedvarende er over +32°C, er det bedst
at installere en ekstra ventilator (tilbehør Dometic).
Låsning af Slim Tower
Låseanordning på køleskab
Under kørslen skal køleskabsdøren altid være lukket og
låst.
Der er anbragt en automatisk låseanordning på køleskabsdøren. Når køleskabsdøren lukkes og trykkes godt i, låses
den automatisk.
Låseanordning Slim Tower:
Træk i håndtaget og åbn køleskabets dør.
Installerede apparater
For at forebygge at der dannes skimmelsvampe og ubehagelig lugt skal køleskabsdøren altid sættes fast i udluftningsposition, når køleskabet er frakoblet.
Udtagelig frostboks (Slim Tower)
Frostboksen kan fjernes for at optimere pladsen.
Fjern frostboksen
• Vip sikringsklemmerne under frostboksen ned.
• Skub begge klemmer i midten.
• Træk frostboksen lidt frem.
• Hægt døren af.
• Tag bunden ud.
10-20
10-21 Installerede apparater
Opysninger vedrørende udtagning af frostboksen findes
også på frostboksens dør.
Installerede apparater
Komfurer eller andre apparater, som tager forbrændingsluften fra rummet, må aldrig benyttes til opvarmning af
køretøjet. Hvis dette ikke overholdes er der risiko for akut
livsfare på grund af iltmangel og den evt. dannede lugtfri
kulilte.
Komfuret må ikke benyttes, når glasafdækningen er
lukket.
10.6 Gaskomfur
Din autocampers køkkenafdeling er udstyret med et gaskomfur med 3 blus.
Før brug
• Åbn flaskeventilen og lukkeventilen på gasledningen.
• Åbn taglugen eller køkkenvinduet.
• Grebet på gaskomfuret som skal trykkes ind når man
tænder, skal selv kunne hoppe tilbage, efter at man har
trykket på dem.
10-22
10-23 Installerede apparater
1
Brug grydelapper eller -handske til varme gryder, pander
og lignende genstande.
- Fare for forbrænding!
Lad glasafdækningen stå åben så længe der afgives
varme fra brænderne. Glaspladen kan ellers springe.
2
Let antændelige genstande som viskestykker, servietter
osv. må ikke opbevares i nærheden af komfuret.
Brandfare!
Drift
j
• Åbn glasafdækningen
.
• Stil den ønskede drejeknap
på ON (stor flamme) og
tryk.
• Tænd for flammen med gastænder, tændstik eller lighter.
• Hold drejeknappen nede i yderligere 5-10 sekunder, så
flammesikringen reagerer.
• Slip drejeknappen
og drej den til den ønskede
indstilling (stor eller lille flamme).
• Hvis antændingen mislykkes, gentag processen.
k
k
• Sluk for gasflammen ved at dreje knappen
på „0“.
• Luk for gaskomfurets spærreventil.
k tilbage
Installerede apparater
• Benyt grillen (ekstra udstyr) aldrig længere end 25 minutter.
• Bageovnen må aldrig benyttes til at opvarme autocamperen.
10.7 Bageovn (ekstraudstyr)
• Udluftningsåbningerne på bageovnen må ikke lukkes.
• Bageovnen må kun tages i drift, når der er etableret en
230 V- eller 12 V-nettilslutning (automatisk tænding).
• Åbn taglugen eller vinduet, når bageovnen benyttes.
• Bageovnsdøren skal være åbnet under tændingsproceduren.
• Hvis antændingen mislykkes, gentag processen forfra
igen.
• Hvis brænderflammen blev slukket utilsigtet, drejes
drejeknappen i nulstilling og brænderen skal være slukket i mindst et minut. Først da må den tændes igen.
• Benyt aldrig bageovnen uden indhold (mad, der skal
opvarmes).
Tilkoble
• Tilkobl 12 V-strømforsyningen på kontrolpanelets hovedafbryder.
• Luk hovedventilen på gasflasken og gasventilen
”bageovn”.
• Åbn bageovnsdøren helt.
• Positioner ovnpladen og -risten således, at de ikke røres af
flammerne.
• Tryk let på drejeknappen og stil den i den ønskede
tændposition (bageovn eller evt. grill).
• Tryk på drejeknappen. Gas strømmer til brænderen og
flammen tændes automatisk.
• Hold drejeknappen trykket inde i nogle sekunder, indtil
tændsikringsventilen åbner for gastilførslen.
• Slip drejeknappen og stil den på det ønskede effekttrin
(kun bageovn).
• Luk forsigtigt bageovnsdøren, så flammen ikke slukkes.
10-24
10-25 Installerede apparater
Frakoble
• Stil drejeknappen i nulstilling. Flammen slukkes.
• Luk hovedventilen på gasflasken og gasventilen
”bageovn”.
10.8 Emhætte (ekstraudstyr)
Der kan tilkobles en emhætte til komfuret som ekstraudstyr.
Den indbyggede blæser fører madosen direkte ud.
Der tændes for emhætten med højre knap. Ved at
holde blæserknappen nede, kan blæserhas-tigheden indstilles på 15 forskellige trin.
Med venstre knap kan man også tænde for lyset i
betjeningspanelet.
Filteret, hvor det udsugede fedt fra madlavningen samles,
skal rengøres jævnligt.
10.8 Emhætte (ekstraudstyr)
Installerede apparater
10.9 Tagklimaanlæg (ekstraudstyr)
Klimaanlægget er anbragt i bodelens loft i stedet for tagvinduet.
For korrekt betjening og for at optimere klimaanlæggets
ydelse bør efterfølgende punkter iagttages:
• Kontroller varmeisoleringen, tætn revner og tildæk glasflader.
• Undgå unødvendig åbning af døre og vinduer.
• Kontroller, at indblæsninger og åbninger ikke er tilstoppet
eller tildækket.
• Sprøjt ikke vand ind i klimaanlægget.
• Hold let antændeligt materiale væk fra anlægget.
Indstilling af ventilationsretning
• Drej først drejeknappen mod urets retning.
• Placer skydeventilen i den ønskede ventilationsretning.
• Drej drejeknappen i urets retning.
10-26
11-1
Vedligeholdelse og pleje
Kapitel 11: Vedligeholdelse og pleje
Ejeren er ansvarlig for, at serviceintervallerne overholdes.
Gasregulatoren skal senest udskiftes efter 6 år!
11.1 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller
Der er faste serviceintervaller for autocamperen og de
indbyggede installationer.
Følg også basiskøretøjets serviceintervaller.
For serviceintervallerne gælder følgende:
• Første serviceeftersyn skal foretages 12 måneder efter
første indregistrering hos din HOBBY-forhandler.
• Alle yderligere serviceeftersyn skal foretages en gang om
året hos en HOBBY-forhandler.
• Service på basiskøretøjet samt alle monterede apparater
skal foretages iht. de angivne serviceintervaller som er
anført i de respektive brugsanvisninger.
Kontrollen af flaskegasanlægget bør gentages hvert 2. år
af en aut. gasinstallatør. Denne kontrol skal dokumenteres
på kontrolattesten iht. tysk DVGW G 607 og EN 1949.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal reservedelene til et
apparat være i overensstemmelse med producentens
oplysninger og skal monteres af denne eller en af ham
aut. installatør.
11.2 Udluftning
En tilstrækkelig ventilation af autocamperen indvendigt er
nødvendig for at opretholde et behageligt indeklima. Desuden
undgås korrosionsskader på grund af kondensvand.
Kondensvand dannes på grund af
- et for lille rumvolumen
- passagerernes åndedræt og fordampninger fra kroppen
- fugtigt tøj, som tages med ind
- brug af gaskomfur og bageovn
Sørg for en tilstrækkelig ventilation, så du undgår skader
på grund af kondensvand.
Vedligeholdelse og pleje
11.3 Pleje
Lygter og indfatninger tørres grundigt, da der nemt samler
sig vand.
Udvendig rengøring
Autocamperen bør ikke vaskes oftere end nødvendigt.
Autocamperen må kun vaskes på de dertil beregnede
vaskepladser.
Brug så lidt rengøringsmiddel som muligt. Aggressive
midler som f.eks. fælgrenser belaster vort miljø.
Autocamperen må kun rengøres på vaskepladser, der er
bestemt til vask af køretøjer. Undgå direkte sol og overhold miljøbeskyttelsesreglerne.
Anvend ingen opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.
Udvendig rengøring:
• Spul autocamperen med en blød vandstråle.
• Vask autocamperen med en blød svamp og en almindelig autoshampoo. Skyl svampen ofte.
• Skyl derefter med rigeligt vand.
• Tør efter med et vaskeskind.
• Når vognen er vasket, skal den stå ude og tørre helt.
Vask med højtryksrenser
Sprøjt ikke direkte på klistermærker og udvendige dekomærkater med højtryksrenseren. Applikationer kan gå af.
Læs højtryksrenserens driftsvejledning inden autocamperen
rengøres med en højtryksrenser. Ved vask skal der overholdes en mindste afstand på 700 mm mellem autocamper og
højtryksdyse. Husk at vandstrålen kommer med tryk ud af
rensedysen. Ved forkert håndtering af højtryksrenseren kan
autocamperen blive beskadiget. Vandtemperaturen må ikke
være højere end 60° C. Vandstrålen skal bevæges under hele
vaskeproceduren. Strålen må ikke rettes direkte på dørspalten, vinduesspalten, acrylvinduer, elektriske påmonteringsdele, skorstene, køleskabsrist, stikforbindelser, tætninger,
serviceklapper eller tagluger. Autocamperen kan blive beskadiget eller der kan trænge vand ind i bodelen.
11-2
11-3
Vedligeholdelse og pleje
Voksbehandling af overflader:
• Lakoverfladerne bør af og til efterbehandles med voks.
Følg voksproducentens vejledning.
Polering af overflader:
• Lakoverflader, som er påvirket af vejret, kan undtagelsesvist friskes op med et polérmiddel. Vi anbefaler at bruge
en polérpasta uden opløsningsmidler.
Polering må kun foretages i særlige tilfælde og ikke alt for
ofte, da polituren fjerner det øverste lag af lakken. Hyppig
polering giver en stor slitage.
Fjernelse af tjære- eller harpiks:
• Tjære- og harpiks samt andet organisk snavs fjernes med
rensebenzin eller sprit.
Der må ikke benyttes aggressive opløsningsmidler, som
indeholder estere eller keton.
Værd at vide om skader:
• Skader skal repareres omgående, så de ikke forværres på
grund af korrosion. Få hjælp hertil hos din HOBBY forhandler.
Tagluger, vinduer og døre
Ruderne er meget sarte og skal derfor have en særlig omhyggelig behandling.
Pleje:
• Tætningsgummierne gnides med talkum.
• Akrylvinduer rengøres kun med vand med en ren svamp
og en blød klud. Hvis der ikke bruges vand, kan der
komme ridser i vinduerne.
Der må ikke anvendes kraftige og aggressive rengøringsmidler, som indeholder blødgørere eller opløsningsmidler!
Vedligeholdelse og pleje
Indvendig rengøring
For at minimere fugtproblemer bør der omgås sparsommeligt med vand.
Sæde-, hyndebetræk og gardiner:
• Sædebetræk rengøres med en blød børste eller en
støvsuger.
• Meget snavsede hyndebetræk, sengetæpper og gardiner
skal sendes til rensning; du må ikke selv vaske dem!
• Rengør dem evt. forsigtigt med skummet fra et finvaskemiddel.
Følgende metoder anbefales til rengøring:
Metode A:
• Anvend gængse rengøringsmidler på vandbasis.
• Som alternativ tilsættes 2 spiseskeer ammoniak på 1 liter.
Fugt en klud med opløsningen og dup let på pletten. Vend
kluden, så pletten tørres med det rene stykke af kluden.
Denne metode er særlig velegnet til at fjerne:
- vin, mælk, sodavand
- blod
- kuglepen, blæk
- urin, sved
- mudder
- opkast
Rengøringsoplysninger for stoffer med Teflon-indhold
• Pletter skal altid behandles omgående.
• Dup pletterne af uden at gnide.
• Arbejd udefra og indefter.
• Pletter må aldig fjernes med husholdningsrengøringsmidler.
• Polstringen skal afsuges regelmæssigt, for at undgå
snavsophobninger.
Metode B:
• Anvend kun milde, vandfri opløsningsmidler til tør rengøring.
• Fugt kluden og gå frem som ved metode A.
Denne metode er særlig velegnet til at fjerne:
- voks, stearinlys
- blyant
11-4
11-5
Vedligeholdelse og pleje
Chokolade eller kaffe bør kun vaskes af med lunt vand.
Gulvtæppe:
• Renses med en støvsuger eller en børste.
• Tæppet kan evt. behandles med tæpperens.
For PVC-belægningen gælder:
Sand og støv på PVC-belægninger, som benyttes regelmæssigt, kan ødelægge overfladen. Rengør gulvet
derfor hver dag med støvsuger eller kost.
• Rengør gulvbelægningen med rengøringsmidler til PVCgulve og rent vand. Læg ikke gulvtæppet på den våde
PVC-belægning. Gulvtæppe og PVC-belægning kan klistre
sammen.
• Brug aldrig kemiske rengøringsmidler eller ståluld, da
dette kan beskadige PVC-belægningen.
Møbelflader:
• Træmøbelfronter rengøres med en fugtig klud eller svamp.
• De gnides tørre med en støvfri klud.
• Brug milde møbelplejemidler.
Der må ikke bruges skuremidler eller kraftige møbelrengøringsmidler, da de kan ridse overfladen!
Toiletrum:
• De rengøres med en neutral flydende sæbe og en blød
klud.
Der må heller ikke benyttes skuremidler i toiletrummet!
Der må ikke anvendes eddikeessens til rengøring af toilet
og vandanlægget samt til afkalkning af vandanlægget.
Eddikeessens kan beskadige tætninger eller dele af
anlægget.
Hæld aldrig ætsende midler ind i afløbsåbningerne. Hæld
aldrig kogende vand ind i afløbsåbningerne. Ætsende
midler eller kogende vand beskadiger afløbsrør og vandlåse.
Vask og komfur:
• Specialstål rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel
eller specielle plejemidler til specialstål.
Vedligeholdelse og pleje 11-6
Tilbehør
11.4 Vinterpause til autocamperen
Pleje:
• Plastdele (f.eks. kofangere, skørter) rengøres med op til
60°C varmt vand og et mildt husholdningsrengøringsmiddel.
• Fedtede og olierede overflader renses med sprit.
• Ved behov smøres dørhængsler og støtteben.
• Friskvandsslanger, friskvandstank og spildevandstank
rengøres en gang om året.
Når vinteren kommer, slutter ofte også campingsæsonen. Autocamperen skal forberedes til den kommende vinterpause.
Der må ikke anvendes skuremidler, da de kan ridse
overfladen!
Efter behandlingen fjernes alle spraydåser med
rengørings- og plejemidler fra autocamperen! Ved temperaturer over 50° C er der eksplosionsfare!
Autocamperen må kun stå i lukkede rum, hvis disse er tørre
og godt ventilerede. Ellers er det bedre at lade autocamperen
stå udendørs.
Bodelen og basiskøretøjet:
• Lakerede udvendige flader behandles med egnede midler.
• Metaldele på undervognen beskyttes med et rustbeskyttelsesmiddel på voksbasis.
• For at skåne dækkene, skal autocamperen klodses op
eller flyttes lidt hver anden måned.
• Placer afdækningspresenninger med mellemrum imellem,
så du ikke forhindrer udluftningen.
• Lad tvangsventilationen stå åben.
• Udluft autocamperen grundigt hver 3. eller 4. uge.
• Kontroller kølesystemets frostbeskyttelse, fyld evt. mere
på.
11-7
Vedligeholdelse og pleje
For beholdere gælder:
• Tøm og rens drikkevandstanken.
• Tøm og rens spildevandstanken.
• Tøm og rens toilettanken.
• Tøm vandvarmeren fuldstændigt. Sluk hertil fuldstændigt
for strømforsyningen på kontrolpanelet og åbn alle vandhaner.
• Luk for hovedventilen på gasflasken og alle separate gasventiler. Tag gasflaskerne altid ud af gaskassen, også når
de er tomme.
Følg også brugsanvisningerne fra de forskellige producenter.
Autocamperens interiør:
• Tøm og rengør køleskabet og lad køleskabsdøren stå åben.
• Lad opbevaringsrum og skabe stå åbne af hensyn til udluftningen.
• Stil hynder og madrasser, så de ikke kommer i berøring
med kondensvand.
• Om nødvendigt opvarmes autocamperen, så der ikke
dannes skimmelsvamp på grund af kondensvand.
• Opstil affugtere i campingvognen og tør eller udskift granulatet regelmæssigt.
• Åbn batteriets hovedafbryder. Afmonter batteriet og kontroller opladningstilstanden ca. en gang om måneden og
oplad det om nødvendigt.
• Sluk for 12 V-hovedafbryderen.
Vedligeholdelse og pleje 11-8
11.5 Vinterbrug
Forberedelser
Autocamperen er konstrueret således, at den er betinget
egnet til vinterbrug. Til ægte vintercamping anbefaler vi at
optimere autocamperen efter dine egne behov. Din forhandler
rådgiver dig gerne.
Vær opmærksom på følgende:
• Kontroller, om autocamperen har lak- eller rustskader og
udbedr dem evt.
• Sørg for, at der ikke kan trænge vand ind gennem tvangsudluftningerne i gulvet og i varmesystemet.
• Metaldele på undervognen beskyttes med et rustbeskyttelsesmiddel på voksbasis.
• Lakerede udvendige flader beskyttes med et egnet middel.
• Fyld brændstoftanken med vinterdiesel, sørg for at der er
frostsikker sprinklervæske i sprinkleranlægget og kontroller kølemidlet.
Om vinteren dannes der kondensvand ved lave temperaturer,
når man bor i autocamperen. For at få et godt indeklima og
undgå skader på autocamperen på grund af kondensvand, er
det vigtigt at sørge for en tilstrækkelig udluftning.
Ventilation:
• I autocamperens opvarmningsfase sættes varmeapparatet
på højeste varmetrin og loftskabe, gardiner og rullegardiner åbnes. Således opnår man den bedste ventilation og
udluftning.
• Om morgenen tages alle hynder op, opbevaringsrummene
udluftes og fugtige steder tørres.
• Udluft i kort tid flere gange om dagen.
• Ved ydertemperaturer under 8° C bør der monteres vinterafdækninger på køleskabets udluftningsgitre.
Hvis der alligevel skulle dannes kondensvand et eller
andet sted, tørres det bare af.
Fjern sne fra sko og tøj, inden du stiger ind i autocamperen, således undgås at luftfugtigheden øges.
For opvarmning gælder:
• Både varmeanlæggets indsugnings- og udluftningsåbninger skal være fri for sne og is.
• Det tager, især ved centralvarmen, lang tid at opvarme
autocamperen.
11-9
Vedligeholdelse og pleje
• lad ikke autocamperen afkøle helt om natten eller når du
ikke er hjemme, lad varmeren køre videre med lav ydelse.
Ved risiko for frost og når man opholder sig i autocamperen skal den også opvarmes om natten!
Kontroller gasforsyningen om vinteren, der bruges op til
tre gange så meget gas som sædvanligt.
For beholdere gælder:
• Ved tilstrækkelig indvendig opvarmning, burde der ikke
være nogen risiko for, at drikkevandstank, vandledninger
og vandvarmeren fryser til. Påfyld alle vandbeholdninger
først, når campingvognen er opvarmet indvendig.
• Fordi spildevandet opsamles uden for campingvognen,
skal der tilsættes frostvæske eller kogesalt til spildevandet. Afløbsrørets udløb skal holdes fri.
• Toilettet kan også i koldt vejr benyttes normalt, så længe
autocamperen er opvarmet indvendigt. Når der er risiko for
frost, skal både fækalie- og spildevandstanken tømmes.
Når vintersæsonen er ovre
Pleje:
• Foretag en grundig vask af undervogn og motorer.
Derved fjernes korrosionsfremmende optøningsmidler
(salt, ludrester).
• Rengør den udvendigt og konserver plader med almindelig bilvoks.
• Glem ikke at fjerne forlængerrør fra skorstenen, køleskabsbeklædninger m.m.
Autocamperen må kun vaskes på de dertil beregnede
vaskepladser.
Brug så lidt rengøringsmiddel som muligt. Aggressive
midler som f.eks. fælgrenser belaster vort miljø.
Vedligeholdelse og pleje 11-10
12-1 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse
Kapitel 12: Bortskaffelse og
miljøbeskyttelse
12.1 Miljø og camping
Brug naturen med omtanke
Campister – både i autocampere og campingvogne – har et
særligt ansvar for miljøet. Derfor bør brugen af køretøjet altid
foregå med omtanke.
Miljørigtig adfærd:
• Indhent ved længere ophold i byer og kommuner oplysninger om parkeringspladser specielt til autocampere og
benyt dem.
• Du må ikke genere naturens ro og orden.
• Spildevand, fækalier og affald skal bortskaffes på en
ordentlig måde.
• Udvis en ansvarlig adfærd, så campister ikke generelt
stemples som miljøsvin.
Bortskaffelse og miljøbeskyttelse 12-2
Spildevand:
• Spildevand fra autocamperen må kun opsamles i indbyggede spildevandstanke eller i nødstilfælde i andre dertil
egnede beholdere!
• Spildevand må aldrig hældes ud i naturen eller i kloaknedløb! Gadekloaksystemer føres for det meste ikke over
rensningsanlæg.
• Tøm spildevandstanken så ofte som muligt, også selvom
den ikke er helt fyldt op (hygiejne). Skyl så vidt muligt
spildevandstanken med rent vand, hver gang den tømmes.
Tøm kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede tømmesteder og aldrig i den fri natur! Der er i reglen placeret
sanitetsstationer på motorvejsrastepladser, campingpladser eller tankstationer.
Fækalier:
• Der må kun hældes godkendt sanitetsvæske i
fækalietanken.
Ved at installere et aktivt kulfiltersystem (kan købes som
ekstraudstyr) kan man evt. undgå at anvende sanitetsvæske.
Brug så lidt sanitetsvæske som muligt. En overdosering
er ingen garanti for, at der ikke opstår evt. lugtgener!
12-3
Bortskaffelse og miljøbeskyttelse
Bortskaffelse
• Fækalietanken må aldrig blive alt for fuld. Den skal
tømmes senest, når niveauindikatoren lyser.
• Fækalier må aldrig ledes ud i kloaksystemet!
Gadekloaksystemer føres for det meste ikke over
rensningsanlæg.
Tøm kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede
tømmesteder og aldrig i den fri natur!
Affald:
• Sorter affaldet og sørg for at affald, der kan genbruges,
afleveres de anviste steder.
• Affaldsbeholdere skal tømmes så ofte som muligt i de dertil beregnede tønder eller containere. På den måde undgår
man ubehagelige og problematiske bunker af affald i
autocamperen.
Rastepladser:
• Ryd altid op rastepladser inden du forlader dem, også
selvom snavset skulle stamme fra andre.
En skånsom behandling af miljøet er ikke kun i naturens
interesse, men også i alle campisters interesse!
Bortskaffelse og miljøbeskyttelse
12.2 Tilbagetagning af autocamperen
(gælder kun tyskland)
Hvis det på et eller andet tidspunkt skulle komme så vidt,
at du definitivt vil skille dig af med din autocamper og skal
aflevere den til genbrug, er producenten (på tryktidspunktet)
af basiskøretøjet ansvarlig for tilbagetagning.
Din HOBBY-autocamper skal altså tilbagetages gratis og
bortskaffes på behørig måde via Fiat og Renault forhandlernet.
12-4
13-1
Tekniske data
Kapitel 13: Tekniske data
13.1 Vægtangivelser iht. 92/21/EØF
Model
Serie
Vægt
Basiskøret.
Fører
Diesel
[kg]
Grundudstyr
Vægt i
køreklar
stand
Till.
Totalvægt
Lasteevne
Siddepladser
Konventionel
belastning
Over-skyd.
lasteev.
65 GF
Køre- Personligt
Rest.
tøjets
udstyr
lasteevn.
længde
EF
Premium Drive
2736
75
77
110
2998
3500
502
4
225
277
7,0
110
167
65 HGF
Premium Drive
2796
75
77
110
3058
3500
442
4
225
217
7,0
110
107
65 FL
Premium Drive
2773
75
77
110
3035
3500
465
4
225
240
7,0
110
130
65 HFL
Premium Drive
2833
75
77
110
3095
3500
405
4
225
180
7,0
110
70
70 GF
Premium Drive
2731
75
77
110
2993
3500
507
4
225
282
7,0
110
172
70 HGF
Premium Drive
2790
75
77
110
3052
3500
448
4
225
223
7,0
110
113
70 GE
Premium Drive
2833
75
77
110
3095
3500
405
4
225
180
7,4
114
66
70 HGE
Premium Drive
2938
75
77
110
3200
3500
300
3
150
150
7,4
104
46
70 Q
Premium Drive
2833
75
77
110
3095
3500
405
4
225
180
7,4
114
66
70 HQ
Premium Drive
2938
75
77
110
3200
3500
300
3
150
150
7,4
104
46
55 GF
Premium Van
2650
75
68
110
2903
3500
597
4
225
372
6,3
103
269
60 GF
Premium Van
2740
75
68
110
2993
3500
507
4
225
282
6,8
108
174
60 HGF
Premium Van
2800
75
68
110
3053
3500
447
4
225
222
6,8
108
114
65 GE
Premium Van
2817
75
68
110
3070
3500
430
4
225
205
7,1
111
94
65 HGE
Premium Van
2877
75
68
110
3130
3500
370
4
225
145
7,1
111
34
Tekniske data
13.2 Dæktryk
Autocampere
Dæk
Fyldetryk (bar)
Basis
Michelin XC Camping
215/70 R 15 C
for: 5,0
bag: 5,5
FIAT
225/75 R 16 C
for: 5,5
bag: 5,5
FIAT
Andre dækproducenter*
225/65 R 16 C
for: 4,0
bag: 4,8
RENAULT
215/70 R 15 C
for: 4,1
bag: 4,5
FIAT
225/75 R 16 C
for: 4,5
bag: 5,0
FIAT
* Disse dæktryk gælder kun for standarddæk på alternative mærker
(f.eks. Continental, Pirelli osv.).
13-2
13-3 Tekniske data
13.3 Tekniske data
Hobby
model
Serie
Type
Basiskøretøj
Motorisering4)
Serie
Udstødningsemissioner
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Chassis
Chassisforlængelse
Anhængertræk Sawiko
Anhængerbuk
Kuglehoved
FIAT
65 GF
Premium Drive
F3 Ducato Light
Spezial
207355 lige
MT026 (30PEI20020-P)
Typ 04 (3009000400)
65 HGF
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207355 lige
MT026 (30PEI20020-P)
Typ 04 (3009000400)
65 FL
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207355 lige
MT026 (30PEI20020-P)
Typ 04 (3009000400)
65 HFL
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207355 lige
MT026 (30PEI20020-P)
Typ 04 (3009000400)
70 GF
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207355 lige
MT026 (30PEI20020-P)
Typ 04 (3009000400)
70 HGF
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207355 lige
MT026 (30PEI20020-P)
Typ 04 (3009000400)
70 GE
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207354 lige
MT026 (30PEI20021-P)
Typ 04 (3009000400)
70 HGE
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207354 lige
MT026 (30PEI20021-P)
Typ 04 (3009000400)
70 Q
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207354 lige
MT026 (30PEI20021-P)
Typ 04 (3009000400)
70 HQ
Premium Drive
F3 Ducato Light
115 Multijet (85 kW)
Euro 5
Spezial
207354 lige
MT026 (30PEI20021-P)
Typ 04 (3009000400)
55 GF
Premium Van
R1
Master
2,3 dCi 125 FAP (92 kW)
Euro 5
Platform L3 H1
uden
MT047 (30VR100001-P)
Typ 04 (3009000400)
60 GF
Premium Van
R1
Master
2,3 dCi 125 FAP (92 kW)
Euro 5
Plattform L3 H1
207256 lige
MT047 (30VR100002-P)
Typ 04 (3009000400)
60 HGF
Premium Van
R1
Master
2,3 dCi 125 FAP (92 kW)
Euro 5
Plattform L3 H1
207256 lige
MT047 (30VR100002-P)
Typ 04 (3009000400)
65 GE
Premium Van
R1
Master
2,3 dCi 125 FAP (92 kW)
Euro 5
Plattform L3 H1
207100 lige
MT047 (30VR100003-P)
Typ 04 (3009000400)
65 HGE
Premium Van
R1
Master
2,3 dCi 125 FAP (92 kW)
Euro 5
Plattform L3 H1
207100 lige
MT047 (30VR100003-P)
Typ 04 (3009000400)
RENAULT
alle mål i [mm]
alle vægtangivelser i [kg]
1) uden sidespejle, uden blinklys
2) anhængerkobling er ekstraudstyr
3) drivhovedets bagkant til hækpladens bagkant
4)FIAT: 115 Multijet: 85 kW (115 PS); 130 Multijet: 96 kW (130 PS); 150 Multijet: 109 kW (148 PS); 180 Multijet Power 130 kW (177 PS)
RENAULT: 2,3 dCI 125 FAP 92 kW (125 PS); 2,3 dCi 150 FAP 107 kW (145 PS)
Tekniske data
Selesystem
Sidde- TT
till.
till.
anhængerl. anhængerl. maks. tilladt
pladser [kg] akseltryk akseltryk u/bremser2) m/bremser2) støttelast 2)
foran
bagi
maks.
saml.
totalv.
13-4
beboeltotal- højde bredde1) spor spor akselaf- udhæng udhæng
sesdel længde
vidde vidde stand
foran
bagpå
længde3)
foran bagi
FIAT
UEP 373 (30-101540)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4503
6994
2730
2310
1810
1980
4035
948
2011
UEP 373 (30-101540)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4503
6994
2770
2310
1810
1980
4035
948
2011
UEP 374 (30-101551)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4503
6994
2730
2310
1810
1980
4035
948
2011
UEP 374 (30-101551)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4503
6994
2770
2310
1810
1980
4035
948
2011
UEP 373 (30-101540)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4503
6994
2730
2310
1810
1980
4035
948
2011
UEP 373 (30-101540)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4503
6994
2770
2310
1810
1980
4035
948
2011
UEP 373 (30-101540)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4953
7444
2730
2310
1810
1980
4035
948
2461
UEP 373 (30-101540)
3
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4953
7444
2770
2310
1810
1980
4035
948
2461
UEP 375 (30-101564)
4
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4953
7444
2730
2310
1810
1980
4035
948
2461
UEP 375 (30-101564)
3
3500
1850
2000
750
1600
75
5100
4953
7444
2770
2310
1810
1980
4035
948
2461
UEP 451 (30-101563)
4
3500
1850
2100
750
2000
80
5500
3680
6273
2660
2140
1750
1860
4332
842
1099
UEP 450 (30-101516c)
4
3500
1850
2100
750
2000
80
5500
4252
6845
2660
2140
1750
1860
4332
842
1671
RENAULT
UEP 450 (30-101516c)
4
3500
1850
2100
750
2000
80
5500
4252
6845
2700
2140
1750
1860
4332
842
1671
UEP 450 (30-101516c)
4
3500
1850
2100
750
2000
80
5500
4523
7116
2660
2140
1750
1860
4332
842
1942
UEP 450 (30-101516c)
4
3500
1850
2100
750
2000
80
5500
4523
7116
2700
2140
1750
1860
4332
842
1942
13-5 Tekniske data
Opvejninger
Hobby
model
Serie
Type Basiskøretøj Siddepladser
TT
[kg]
till.
akseltryk
foran
till.
akseltryk
bagi
anhængerl.
u/bremser2)
anhængerl.
m/bremser2)
maks. tilladt
støttelast2)
maks.
saml.
totalv.
FIAT Ducato X250
65 GF
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
65 HGF
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
65 FL
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
65 HFL
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
70 GF
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
70 HGF
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
70 GE
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
70 HGE
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
70 Q
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
70 HQ
Premium Drive
F3
Ducato Light
4
3650
1850
2000
750
1600
75
5250
alle mål i [mm]
alle vægtangivelser i [kg]
1) uden sidespejle, uden blinklys
2) anhængerkobling er ekstraudstyr
3) drivhovedets bagkant til hækpladens bagkant
Opvejning Ducato til 3650 kg uden tekniske ændringer
Opvejning Ducato til 4250 kg med Maxi Chassis (kan ikke kombineres med motor 115 PS )
Opvejning Master til 4000 kg med Goldschmitt ekstra luftaffjedring på bagakslen
Tekniske data
beboel- totalsesdel længde
længde3)
højde
bredde2) spor spor aksel udhæng udhæng
vidde vidde afstand foran
bagpå
foran bagi
4503
6994
2730
2310
1810 1980
4035
948
2011
4503
6994
2770
2310
1810 1980
4035
948
2011
4503
6994
2730
2310
1810 1980
4035
948
2011
4503
6994
2770
2310
1810 1980
4035
948
2011
2011
4503
6994
2730
2310
1810 1980
4035
948
4503
6994
2770
2310
1810 1980
4035
948
2011
4953
7444
2730
2310
1810 1980
4035
948
2461
4953
7444
2770
2310
1810 1980
4035
948
2461
4953
7444
2730
2310
1810 1980
4035
948
2461
4953
7444
2770
2310
1810 1980
4035
948
2461
13-6
13-7
Tekniske data
Opvejninger
Hobby
model
Serie
Type Basiskøretøj Siddepladser
TT
[kg]
till.
akseltryk
foran
till.
akseltryk
bagi
anhængerl.
u/bremser2)
anhængerl.
m/bremser2)
maks. tilladt
støttelast
maks.
saml.
totalv.
FIAT Ducato X250
65 GF
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
65 HGF
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
65 FL
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
65 HFL
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
70 GF
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
70 HGF
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
70 GE
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
70 HGE
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
70 Q
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
70 HQ
Premium Drive
F3
Ducato Maxi
4
4250
2100
2400
750
1600
75
5850
RENAULT Master X62
55 GF
Premium Van
R1
Master
4
4000
1850
2200
750
1850
80
5850
60 GF
Premium Van
R1
Master
4
4000
1850
2200
750
1850
80
5850
60 HGF
Premium Van
R1
Master
4
4000
1850
2200
750
1850
80
5850
65 GE
Premium Van
R1
Master
4
4000
1850
2200
750
1850
80
5850
65 HGE
Premium Van
R1
Master
4
4000
1850
2200
750
1850
80
5850
alle mål i [mm]
alle vægtangivelser i [kg]
1) uden sidespejle, uden blinklys
2) anhængerkobling er ekstraudstyr
3) drivhovedets bagkant til hækpladens bagkant
Opvejning Ducato til 3650 kg uden tekniske ændringer
Opvejning Ducato til 4250 kg med Maxi Chassis (kan ikke kombineres med motor 115 PS )
Opvejning Master til 4000 kg med Goldschmitt ekstra luftaffjedring på bagakslen
Tekniske data
beboelsesdel
længde3)
totallængde
højde
bredde2) spor spor aksel udhæng udhæng
vidde vidde afstand foran
bagpå
foran bagi
4503
6994
2757
2310
1810
1980
4035
948
2011
4503
6994
2797
2310
1810
1980
4035
948
2011
4503
6994
2757
2310
1810
1980
4035
948
2011
4503
6994
2797
2310
1810
1980
4035
948
2011
4503
6994
2757
2310
1810
1980
4035
948
2011
4503
6994
2797
2310
1810
1980
4035
948
2011
4953
7444
2757
2310
1810
1980
4035
948
2461
4953
7444
2797
2310
1810
1980
4035
948
2461
4953
7444
2757
2310
1810
1980
4035
948
2461
4953
7444
2797
2310
1810
1980
4035
948
2461
3680
6273
2660
2140
1750
1860
4332
842
1099
4252
6845
2660
2140
1750
1860
4332
842
1671
4252
6845
2700
2140
1750
1860
4332
842
1671
4523
7116
2660
2140
1750
1860
4332
842
1942
4523
7116
2700
2140
1750
1860
4332
842
1942
13-8
13-9
Tekniske data
13.4 Dæk og fælge til basis-autocampere
Basisudførelse
Hobby
model
Serie
TT
(kg)
till. akseltryk
foran
till. akseltryk
bag
dækstørrelse
boring*
stålfælge
65 GF
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
65 HGF
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
65 FL
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
65 HFL
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
70 GF
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
70 HGF
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
70 GE
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
70 HGE
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
70 Q
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
70 HQ
Premium Drive
3500 / 3650
1850
2000
215/70 R 15 C
5 / 71 / 118
6 J x 15, ET 68
55 GF
Premium Van
3500
1850
2100
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
60 GF
Premium Van
3500
1850
2100
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
60 HGF
Premium Van
3500
1850
2100
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
65 GE
Premium Van
3500
1850
2100
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
65 HGE
Premium Van
3500
1850
2100
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
*Antal hjulbolte / midtercentrering / hulkreds
Tekniske data 13-10
Dæk og fælge til opvejede autocampere
Opvejning
Hobby
model
Serie
TT
(kg)
till. akseltryk
foran
till. akseltryk
bag
dækstørrelse
boring*
stålfælge
65 GF
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
65 HGF
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
65 FL
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
65 HFL
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
70 GF
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
70 HGF
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
70 GE
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
70 HGE
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
70 Q
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
70 HQ
Premium Drive
4250
2100
2400
225/75 R 16 C
5 / 78 / 130
6 J x 16, ET 68
55 GF
Premium Van
4000
1850
2200
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
60 GF
Premium Van
4000
1850
2200
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
60 HGF
Premium Van
4000
1850
2200
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
65 GE
Premium Van
4000
1850
2200
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
65 HGE
Premium Van
4000
1850
2200
225/65 R 16 CP
5 / 88 / 130
6½ J x 16, ET 66
*Antal hjulbolte / midtercentrering / hulkreds
13-11 Tekniske data
13.5 Ekstraudstyrs vægte
Genstand
Vægt (kg)
2 ekstra højtalere i bodelen 2,00
Acrylglasramme med LED-belysning til tagvinude i førerhuset 5,30
Alde centralvarme Compact -3010 40,00
Anhængerkobling 35,00
Antenne Yachting 11 inkl. antennemast SF 50.
2,30
Bakvideosystem med farvemonitor og fladskærm Boardcomputer Cykelholder (også egnet til eBikes) DOMETIC-SEITZ tagluge Midi Heki 700 x 500 mm
i stedet for Mini Heki i hækken DOMETIC-SEITZ tagluge Midi Heki med el-drev
i stedet for Mini Heki i hækken DOMETIC-tagklimaanlæg B 2200, 230 V (bortfald af
Heki-tagluge muligt) Ekstra garagedør i venstre side og garage-komfort-udstyr Ekstra gele-forbrugsbatteri 80 Ah Ekstra hynder til ombygning af siddegruppen Ekstra sengestykke inkl. ekstra hynder og stige Elektriske sidespejle Emhætte ESP inkl. ASR (og Hillholder) Fartpilot Fjernvisning til DuoControl Fører- og passagersæde betrukket med møbelstof Forteltstikdåse 2,00
0,50
25,00
4,50
5,50
34,00
7,70
28,00
2,00
3,10
0,50
3,00
0,50
0,50
0,30
3,00
0,40
Genstand
Vægt (kg)
FROLI komfort sengesystem inkl. koldskumsmadras Gulvtæppe bodel og førerhus, kan tages ud Hækstøtter Insektgardin til indgangsdør Instrumentbræt med rodtræsapplikationer Klimaanlæg førerhus Køkkendisk L-siddegruppe med luksus stuebord, kan drejes 360° LED-fladskærm 19" inkl. tuner/receiver LED-lyssystem "Romantica" Luksus stuebord, kan drejes 360° Opvarmet spildevandstank Passagerairbag Pilotsæder, kan drejes og betrukket med møbelstof PIONEER Moniceiver 2400 inkl. navigation,
bakkamera og fjernbetjening Premium-ruder, flade Radioalarmsystem fra THITRONIK med gasalarm
til narkosegas, propan og butan Radioforberedelse og radio Rat og gearknop i læder REMIS plissé-foldesystem til front- og sideruder i førerhuset SAT-receiver, digital, 12 V Sengetæppe og deko-puder Skærebræt til køkkenvask Stænkklapper, bagi 2,70
5,60
6,00
3,20
0,50
21,00
3,00
15,00
5,90
1,30
10,00
0,50
3,00
4,80
4,70
23,00
1,00
2,00
0,50
3,50
2,00
1,50
1,00
2,00
Tekniske data 13-12
Genstand
Vægt (kg)
Stødfanger foran, hvid lakeret 0,50
Tågelygter (inkl. lys- og regnsensor) 3,00/3,50
Tagræling 6,00
TELECO SAT-antenne med autom. pejling 65 cm, 12V / 230 V 16,00
TELECO SAT-antenne med autom. pejling 85 cm, 12V / 230 V 18,00
THULE-OMNISTOR solmarkise 300 cm 23,00
THULE-OMNISTOR solmarkise 325 cm / 350 cm 27,00
THULE-OMNISTOR solmarkise 400 cm 31,00
TRUMA DuoControl inkl. Crash-sensor og Eis- Ex 2,10
TRUMA MonoControl CS (Crash-sensor) 1,00
TRUMA-varmer Combi 6 E, i stedet for Combi 4 1,10
Udtræksarm til fladskærm 3,00
Udvendig bruser 0,50
Udvendig gasstikdåse 1,50
Vippesæde i bruser 2,10
I-1
Indeks
Indeks
A
Advarselstrekant 02-9
Anhængertræk 03-7
Automatgear 03-9
B
Baderum 10-17
Baderum med forskydelige elementer
06-11
Bakkamera 07-31
Bakning 02-6
Bar 06-3
Basisudstyr 03-1
Batteriets hovedafbryder 07-21
Bilnøgle 05-7
Bilvarmer førerhus 10-17
Borde 06-5
Brandbeskyttelse 02-1
Bremser 02-6/04-8
Børneseng 06-15
C
Centralvarme 10-8
Chassis 03-1
D
Dag- og natposition
oversigt 06-33
Donkraft 04-7
Drikkevandspumpe
tømning 11-7
Drikkevandstank08-1
tømme 08-2
udtage vand 08-1
påfylde vand 08-1
Dybdeafladningsbeskyttelse 07-22
Dæk 04-1
Dækmønster 04-2
Dækreparationssæt 04-4
Dæktryk 04-2
Dæktryk, data 13-2
Døre
åbne og lukke 05-7
Døre og klapper
inde 06-1
Dørtrin 03-5
E
E-Bike-holder 05-14
Ekstra luftaffjedring 03-6
Ekstra sengestykke 06-8
hængebord 06-6
El-forsyning 07-26
El-installationer
sikkerhedsoplysninger 07-1
El-varmer 10-7
Emhætte 10-25
F
Fjernbetjening 07-16
Fjernvisning til
omstillingsventil 09-10
Forbrugsbatteri 07-20
batteriskift 07-20
monteringssted 07-20
Frostboks 10-20
FrostControl 10-3
Fælge 04-3
Førstehjælpskasse 02-9
G
Gas 09-1
Gasanlæg 09-1
røggas 09-2
stophaner
og ventiler 09-9
monteringssted 09-5
indbygninger
og ændringer 09-1
kontrol 09-1
regulatorer og ventiler 09-2
Gasflaske
skifte 09-8
Gasforsyning 09-3
Gaskasse 09-3
Gaskomfur 10-22
drift 10-23
ibrugtagning 10-22
Gøre vinterklar 11-6
bodel og
basiskøretøj 11-6
beholdere 11-7
interiør 11-7
H
Harpiks 11-3
Hjulskift 04-7
Holder til motorcykel 03-8
Hækgarage 02-6
Hængebord 06-6
I
Indgangsdør 05-7
Indregistrering 02-2
Indvendig rengøring 11-4
Insektrullegardin 06-20
Installerede apparater 10-1
K
Klapper
åbne og lukke 05-10
Klapseng 06-15
Klargøre autocamperen 02-3
Kombineret solrullegardin
06-20
indstille 06-20
Komfurets betjening 10-18
Kondensvand 11-1
Kontrol af gasanlæg 09-1
Kontrolpanel 07-3
Køjer 06-15
Køleskab 10-17
12V-drift 10-18
drift 10-18
driftsmåder 10-18
luftforsyning 05-5
dørlåsning 10-19
Køre 02-7
sving 02-7
dækskånende 04-1
bakke 02-6
Køretøjets identifikationsnummer
VIN 03-6
Kørsel i sving 02-7
L
Lasteevne 03-3
Løfteseng 06-9
M
Manøvrering 02-6
Markise 05-15
Miljø 12-1
affald 12-3
spildevand 12-2
bortskaffelse 12-3
fækalier 12-2
rastepladser 12-3
Miljøbeskyttelse 12-1
Mobil navigation 07-31
Møbeldøre 06-2
Møbelflader
Indeks
pleje 11-5
Mørklægningssystem 06-21
N
Navigation 07-31
Nedsænkning borde 06-5
Nettilslutning 07-17
Nødudstyr 02-9
forbindskasse 02-9
advarselstrekant 02-9
advarselsvest 02-9
O
Ombygning af L-siddegruppen 06-26
Ombygning af senge 06-7
Ombygning af tværsæde 06-7
Omstilling af forbrugere 02-10
Omstillingsventil 09-6
Opbevaringsrum 06-1
Oplader
monteringssted 07-23
Opladning 07-9
ved kørende motor 07-25
Opvarmning 10-2
el-opvarmning 10-7
varmluftsopvarmning 10-2
slukke 10-6
drift 10-2
betjeningspanel 10-2
centralvarme 10-8
Overløbsventil drikkevandstank
08-2
Oversigt over hynder 06-16
Ovn 10-24
P
Pleje 11-2
tagluger,
vinduer og døre 11-3
møbelflader 11-5
sæde- og hyndebetræk,
gardiner 11-4
gulvtæppe 11-5
toiletrum 11-5
tilbehørsdele 11-6
Pushlock 06-3
PVC-belægning 11-5
Pålæsning 02-5/03-1
Påmonterede dele 03-8
R
Regulator 09Reservehjul 04-3
Rulledøre 06-4
Røggas 09-2
S
Service
bremseanlæg 04-8
Serviceintervaller 11-1
Serviceklapper 05-1
Siddepladser
oversigt 06-28
Sikkerhedsseler
i bodelen 06-27
Sikring af køretøjet 02-10
Sikringer 07-27
Skyder til spildevandstank 08-4
Solrullegardin 06-20
Spare energi 02-11
Spildevandstank 08-3
tømme 08-4
Strømforsyning 07-16
Støtteben 03-4
Syn 02-2
Sæder
i bodelen 06-26
Søjlebord 06-9
T
Tagbagage 02-6
Tagklimaanlæg 10-26
Tagluger 06-23
Tagræling 05-13
Tankdæksel 05-13
Tankklapper 05-1
Tankning 02-7
Teknisk tilladt
totalvægt 03-1
Tekniske specifikationer 13-1
Tilbagetagelse af autocamperen 12-4
Tilbehørsdele
pleje 11-6
Tjære 11-3
Toilet
brug 08-5
tømme kassetten 08-7
Toiletklap 05-10
Toiletrum
pleje 11-5
Trækruder 06-24
TV-holder 06-4
Tvangsventilation 05-6
U
Udendørs bruser 08-8
Vandtilslutning 08-8
Udluftning 11-1
Udluftningsrist 05-6
Udvendig gastilslutning 05-12
Udvendig rengøring 11-2
Højtryksrenser 11-2
Polering 11-3
Voksning 11-2
Udvendig stikdåse 07-8
Unterlagskiler 02-8
V
Valg af standplads 02-10
Vandfilter 08-3
Vandforsyning 02-10
Vandopvarmning 08-5
Vandpåfyldningsstuds 05-12
Vandskyllet toilet 08-5
Vandtilslutning udvendig bruser
08-8
Varmluftsopvarmning 10-2
Ventiler 09-2
Vinduer 06-20
Vinterdrift
spildevandstank 11-8
ventilation 11-8
frostbeskyttelse 11-9
forberedelser 11-8
Vægtangivelser for tilbehør 13-9
Værktøjssæt 02-8
Ø
Økonomisk kørsel 02-7
I-2
T-1
Tillæg
Hobby autocamper - vægtberegning
Her kan du lave et regnskab over vægten på din personlige autocamper på basis af vægtangivelserne i denne instruktionsbog.
Denne beregning skal i princippet altid give et positivt resultat for den resterende lasteevne, for at overholde de i øjeblikket gældende
regler.
For at finde den resterende lasteevne skal du bare trække ”vægten i køreklar tilstand“, den ”konventionelle belastning“, vægten på
alt ”ekstraudstyr“ samt det ”personlige udstyr“ fra den ”tilladte totalvægt“. Skriv din data på din personlige drømmeautocamper i den
efterfølgende tabel. Er der spørgsmål eller uklarheder, står din Hobby-forhandler til rådighed med hjælp og vejledning.
Med venlig hilsen
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Tillæg T-2
Model:
Tilladt totalvægt:
Vægt i kørekl. tilstand (inkl. gas, vand, el, fører og brændstof):
-
Konventionel belastning (antal passagersæder [minus føreren] x 75 kg:
-
Ekstraudstyr:
1.)
-
2.)
-
3.)
-
4.)
-
5.)
-
6.)
-
7.)
-
8.)
-
9.)
-
10.)
-
11.)
-
12.)
-
13.)
-
14.)
-
15.)
-
Personligt udstyr = (10 x N) + (10 x L):
-
N - antal indregistrerede sidepladser (inklusive fører)
L - autocamperens længde i meter
Resterende lasteevne:
Autocamperens tilladte totalvægt må under ingen omstændigheder overskrides!
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg www.hobby-caravan.de

Similar documents