Hjerterod, Pælerod og Skiverod

Comments

Transcription

Hjerterod, Pælerod og Skiverod
BRUG DIN LOKALE BØRNEKLUB
At få et hjertebarn kan være en stor psykisk belastning for hele
familien. Den angst og usikkerhed, der melder sig for fremtiden,
medfører mange spørgsmål. I Hjerteforeningens Børneklub er vi
mange, der har stillet os selv disse spørgsmål. Vi står klar til at
hjælpe jer.
Børneklubben er en del af Hjerteforeningen, som indsamler
midler til videnskabelig forskning i hjertekarsygdomme, oplysning
og støtte til hjertesyge og pårørende.
Hjerteforeningens Børneklub har siden 1977 varetaget interesserne for børn og unge med medfødte og senere opståede hjertekarsygdomme og deres familier.
I kan få råd, hjælp og vejledning af andre hjertebørnsforældre i
Børneklubben. At få et hjertebarn er forbundet med særlige problemer og udfordringer. Derfor oplever mange familier, at det er
værdifuldt at have kontakt med andre i samme situation. Kontakt
jeres lokale Børneklub for mere information om aktiviteter i jeres
område.
Nordjylland
[email protected]
Midtjylland
[email protected]
Syddanmark
[email protected]
Hovedstaden
[email protected]
Sjælland
[email protected]
Ring til os – tlf. 28 92 15 00
I kan få en samtale med en mor til et hjertebarn. Hun kan sætte sig
ind i jeres situation og bruger sin livserfaring til at hjælpe og støtte
jer og jeres familie. Hun kan også formidle kontakt
til Børneklubben i jeres region.
WWW.HJERTEBARN.DK
Vi kommunikerer løbende med hinanden via vores hjemmeside,
medlemsbladet Hjertebarnet og Facebook-gruppen
Hjerteforeningens Børneklub.
BLIV GRATIS MEDLEM
I kan få ét års gratis medlemskab af Børneklubben
og Hjerteforeningen, når jeres barn er hjertesyg.
Indmeldelse sker via www.hjerteforeningen.dk.
Nye familier bliver inviteret på aflastningsweekend. Her kan I både slappe af for jer selv og hygge jer sammen med andre hjertebørnsfamilier.
Hauser Plads 10, 1127 København K | Tlf. 33 93 17 88
[email protected] | www.hjerteforeningen.dk
3. UDGAVE, 1. OPLAG, 2014. PRODUKTION: ALLERCP. FOTO: Jan Dagø, Finn Carlsen. BESTILLINGSNR.: 169
VI HAR OGSÅ PRØVET DET
HJERTEFORENINGENS
BØRNEKLUB
Familier med hjertesyge børn og unge
HJERTEFORENINGENS BØRNEKLUB
TILBYDER
• Få kontakt til forældre der kender til jeres situation fra egne
erfaringer. Børneklubben har et landsdækkende netværk af
hjertebørnsforældre, som kan støtte, rådgive og vejlede jer.
• Kom til aktiviteter i jeres lokalområde for familier med hjertebørn. Vi har både sociale sammenkomster, udflugter og faglige
arrangementer.
• Få hjælp fra en socialrådgiver til at danne jer et overblik over
støttemuligheder. Socialrådgiveren kan blandt andet informere
om, hvordan I søger kommunen om dækning af merudgifter og
tabt arbejdsfortjeneste.
• Deltag i familiekursus som afholdes en gang om året. Det er en
populær begivenhed for mange familier. For forældrene er der
faglige oplæg af blandt andet læger, psykologer, diætister og
socialrådgivere. Børnene bliver inddelt efter alder og deltager i
forskellige aktiviteter med frivillige børnepassere.
Her er Børneklubben
ved det årlige familieløb
i en forlystelsespark.
HVAD ER HJERTEBØRN?
HVERT BARN HAR SIN EGEN UDVIKLING
Hjertebørn er børn med en medfødt eller senere opstået hjertekarsygdom. Hjertekarsygdomme hører til de almindeligste medfødte
sygdomme. Omkring otte ud af 1.000 børn – svarende til 0,8 procent af alle nyfødte – fødes med en hjertekarsygdom. Hjertekarsygdomme optræder lige hyppigt verden over. Der fødes årligt omkring
500 hjertebørn i Danmark.
Der findes mange forskellige diagnoser for hjertekarsygdomme.
Selv børn med den samme sygdom kan udvikle sig meget forskelligt. Nogle børn bliver blålige på grund af utilstrækkeligt iltet
blod og ser derfor syge ud. Andre kan have et helt almindelig udseende, der gør det svært at overbevise omverdenen om, at de er
kronisk syge.
Mange børn, der tidligere kun havde små chancer
for at overleve, kan i dag leve et liv, hvor sygdom
fylder ganske lidt. Den moderne lægevidenskab
kan gøre meget for at hjælpe hjertesyge børn.
OPERATIONER KAN FOREBYGGE
FØLGESYGDOMME
Hjertekarsygdomme er ikke nødvendigvis alvorlige. Mange typer
små hjertekarsygdomme spiller ingen rolle for helbredet, mens
andre kan være meget alvorlige. Nogle hjertebørn kan have brug
for operationer i løbet af barndommen for at forebygge følgesygdomme og symptomer.