Jobbeskrivelse

Comments

Transcription

Jobbeskrivelse
CSR-profil for Drømmefabrikken Kommunikationsbureau, Ringsted 2014
Vores overordnede politik
Drømmefabrikken er en bæredygtig virksomhed, som tjener penge og betaler skat.
Løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling vægtes højt.
Vi tager samfundsansvar og er åbne over for praktikanter fra uddannelsesinstitutioner og jobcenter.
Et godt arbejdsmiljø, der sikrer arbejdsglæde og trivsel er afgørende.
Det gør vi allerede
Sorterer affald, indsamler batterier og sender printerpatroner retur.
Mailer fakturaer og mest mulig post elektronisk.
Printer mindst muligt ud på papir og printer hvor muligt på begge sider af papiret.
Har udskiftet stor bil til en mere benzinøkonomisk, mindre bil.
Benytter elsparepærer hvor muligt, har isoleret og energirenoveret.
Vi benytter leverandører med miljørigtig profil, fx Svanemærkede trykkerier.
Benytter det beskyttede værksted RIKOVA til egne og kunders pakkeopgaver mv.
Hjælper kunder med at udvikle Code of conducts, CSR-strategier og CO²-neutrale websites.
Serverer postevand på glasflasker til kundemøder og indkøber helst økologiske og svanemærkede varer.
Har løbende praktikanter i uddannelsespraktik.
Deltager i netværk, der arbejder med energirenovering m.v. (Realdania, SEAS-NVE m.fl.) og CSR.
Det arbejder vi med
At udbrede det gode budskab om CSR til vores kunder.
Kunder skal altid tilbydes de mest miljørigtige løsninger, fx Svanemærkede tryksager.
Kunder oplyses om fordelen ved at have en CSR-strategi fx i udbudsrunder.
Kunder tilbydes hjælp til at indarbejde CSR-profil på hjemmeside, i tilbudsmateriale m.m.
Mål 2014
Fortsat at have fokus på at nedbringe forbrug af el, vand, varme og brændstof og dermed CO². Vi er
oprettet på minmaaler.dk og vil følge forbruget med henblik på at opnå besparelser på 10-20 %.
Drømmefabrikken arbejder på at fremme miljømæssig og samfundsmæssig ansvarlighed. Vi skal være
kendt som et bureau, hvor virksomheder kan få hjælp til at få formuleret deres CSR-profil og få den
kommunikeret ud. Vi skal opnå presseomtale på det og min. et par nye kunder.
I 2014 vil Drømmefabrikken involvere sig i og tilbyde en række ”pro bono timer” til to lokale projekter med
sigte på social ansvarlighed (uafklarede unge) og bæredygtighed (lokale og økologiske råvarer): YouthTurn
og STAKLADEN.
Dato____________________
Firma/Underskrift____________________________________

Similar documents