CSR med CSR kompasset

Comments

Transcription

CSR med CSR kompasset
Bureau Veritas’ Netværk
CSR med CSR kompasset
Nye markeder – nye muligheder
Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau
Veritas’ netværk.
Både små og store virksomheder mødes i stigende grad med kontante krav om
miljøvenlighed, leverandørstyring og korruptionsbekæmpelse. Overvejer I om CSR
er noget for jeres virksomhed? Eller mangler du inspiration til, hvordan I kommer
videre?
Netværket tager udgangspunkt i CSR kompasset og har fokus på:
▪ Hvordan vi arbejder strategisk med CSR
▪ Hvordan CSR og bæredygtighed bliver til en god forretning
▪ Hvordan vi organiserer arbejdet
▪ Hvordan der udarbejdes en Code of Conduct
▪ Hvordan vi laver leverandørstyring
▪ Hvilke principper og standarder, der passer til din virksomhed
▪ Hvordan vi kan dokumentere vores CSR og bæredygtighedsindsats
▪ Hvordan vi skal forholde os til menneskerettigheder
Debatten vil til møderne blive kombineret med indlæg fra fagligt kompetente
oplægsholdere. VI forventer desuden alle medlemmer sætter sig ind i CSR
kompasset
Som medlem får du udover de årlige møder adgang til et lukket forum, hvor
alle informationer deles, medlemmerne imellem.
1
Møder 2015
26. februar 2015 | Bureau Veritas Fredericia
Oldenborggade 1B | 7000 Fredericia
Tema
 Hvordan opbygger vi processer til systematisk leverandørstyring?
9. juni 2015 I Bureau Veritas Fredericia
Oldenborggade 1B I 7000 Fredericia
Tema:
 Code of Conduct
 CSR i leverandørkæden
3. september 2015 I Hotel Postgaarden
Oldenborggade 4 / 7000 Fredericia
Tema:
 Pitch om egen virksomheds CSR arbejde – hvorfor/hvad er
udfordringerne/hvad er godt/status
 Forandringer i en projektsammenhæng med CSR i fokus
(metoder/mennesker/organisation)
25. november 2015 I Man Diesel & Turbi
Teglholmsgade 35 I 2450 København SV
Tema:
 Leverandørstyring og CSR i praksis
For at få et større praktisk udbytte benytter vi CSR kompasset til at fastlægge
kursen for møderne. Temaet for møderne vil således blive fastlagt på
baggrund af processen af det tidligere møde, så emnet tilpasses netværkets
aktuelle behov.
2
Tovholder
Netværket ledes fagligt af Ole Overgård, Senior Rådgiver hos
Bureau Veritas Business Support. Ole har gennem mange år
arbejdet med praktisk CSR i leverandørkæder nationalt og
internationalt. Ole har medvirket til at udarbejde Code of
Conducts for virksomheder og brancheforeninger.
Praktisk info
Vil du være med? – Prisen for dette netværk er i 2015: DKK 7.000,Send din tilmelding til [email protected], så er du sikret en plads ved
bordet. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte netværkskoordinator
Tanja Vinther-Bjerg på tlf. 22 50 65 95 eller e-mail: [email protected]
Du får to netværk efter eget valg for et netværks pris (det billigste netværk er gratis).
Se mere om vores andre netværk på www.bureauveritas.dk/netvaerk eller kontakt
Tanja Vinther-Bjerg for yderligere info. Er I flere fra samme virksomhed i vores
netværk, får I 50 % rabat på andet og efterfølgende medlemsskaber.
Er du medlem af et af vores netværk opnår du 10 % rabat på et
valgfrit kursus i henhold til vores kursuskatalog 2015 – se
kurserne på www.bureauveritas.dk/kurser.
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.
3
Netværksoversigt
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøledelse og psykisk Arbejdsmiljø
CSR og CSR kompasset
Kemi og sustainability i tekstilbranchen
IFS/BRC
ISO 22000/FSSC
Miljø
Kvalitet
Nye horisonter – World class quality
Kvalitetsledelse i olie/gas industrien
Leverandør til fly-, rumfarts- og
forsvarsindustrien
Medicinsk udstyr
Leverandørstyring
Intern auditor
Globale koncerner
Bureau Veritas Danmark – www.bureauveritas.dk – Tlf. 7731 1000
Oldenborggade 1b
Vesterbrogade 149
Birkemosevej 7
Vestkraftgade 1
DK-7000 Fredericia
DK-6700
Esbjerg
4
DK-1620 København V
DK-6000 Kolding

Similar documents