11/9 2014 Nr. 171 Værnsreglerne i virksomhedsordningen er nu en

Comments

Transcription

11/9 2014 Nr. 171 Værnsreglerne i virksomhedsordningen er nu en
-projekter, der bygger på fremtiden . www.r-thomsen.dk
Sammenfatning af standard, 3 almindelige betingelser.
Generelle betingelser :
Alle priser er i dkk. ex. moms, netto kontant ved dellevering.
Der skal stilles sikkerhed for betaling ved afgivelse af ordre,(iht. En af 3 betingelser)
Der skal være kørefast vej til-, på- og omkring byggepladsen samt byggestrøm og vand.
Der skal være fast bund ved frostfri dybde uden grundvandsproblemer.
Dansk Byggeris standartforbehold af maj 2008, AB92 og ABT93 er gældende.
Forbehold og betingelser kan findes på hjemmesiden www.r-thomsen.dk (de er ikke lagt
på i nu.)
Der stilles ikke sikkerhed iht. AB92 § 6 – Dette kan dog tilbydes mod 5% tillæg til
entreprisesummen.
Tegninger og beregninger vedrørende vores leverancer er indeholdt i prisen
Særlige myndighedskrav er excl. i tilbuddet.
Bygherre skal entrepriseforsikre byggeriet opstart. Kopi af betalt police skal fremsendes
inden opstart.
Lev. tid: Efter nærmere aftale. Tilbuddet er gældende 30 dage.
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev
Richardt Thomsen
Direktør
Mail.: [email protected]
Tlf: +45 3049 9091
Michael Torp
Projektleder
Mail.: [email protected]
Tlf: +45 2459 9959
Bygherres betalings- og sikkerheds forpligtelser:
Ad 1) Bygherre indbetaler aftalte og kontraheret entreprisesum på spærret
bankkonto i entreprenørens pengeinstitut. Entreprisesummen frigives løbende,
under bygherres accept og godkendelse, 1 gang pr. måned iht. Til forud aftalte
ratebetalingsplan. 10% af entreprisesummen henstår til godkendt aflevering.
Ad2) Bygherre indbetaler 30% af entreprisesummen, på entreprenørens
bankkonto, ved indgåelse af kontrakt eller senest ved opstart på byggeriet.
Bygherre indbetaler efterfølgerne, forud pr. måned, a conto beløb iht. Forud
aftalt betalingsplan og dertil eventuelle godkendt og iværksat øvrige- eller
ekstraarbejder. 10% af entreprisesummen henstår til godkendt aflevering.
Ad3) Bygherre stiller sikkerhed iht. AB92 § 7 stk. 2 – mindst 30% af
entreprisesummen. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankgaranti,
indbetaling af kontant indestående på Entreprenørens bankkonto, eller ved
transporterklæring i bygherres byggekonto. A conto betaling er iht. AB92 §22 –
dog med ændring i stk. 1 fra 15 arbejdsdage til 8 arbejdsdage fra anmodning jf. stk. 11 –
10% af entreprisesummen slutfaktureres ved godkendt aflevering. Senest 8 dage efter
anmodning af afleveringsforretning.
Richardt Thomsen ApS Håndværkervej 1, DK-9700 Brønderslev

Similar documents