April 2013

Comments

Transcription

April 2013
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse
Palle Flebo-Hansen
Chr. gave 11
4220 Korsør
8. september 2014
Sagsnummer:
481370~001
eDoc:
2014-0165056
Matrikelnummer:
4255 og 160 og 23 og 24
og 18b og 188 og 1aa og
456 og 8 og 2296 SØ, Kbh.
Aktindsigt
Vi har modtaget din e-mail fra den 28. august 2014. Du anmoder om
aktindsigt i eventuelle byggetilladelser for 18 forskellige haveforeningers fælleshuse.
Ejendomsadresse:
Amager Strandvej 11
Ejendomsnummer:
4503
Forvaltningen kan desværre ikke nå at besvare din henvendelse inden
for 7 arbejdsdage pga. sagens omfang, men du kan forvente et svar
senest den 19. september 2014, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 1.
og 2. pkt.
Evt. kontakt i denne sag
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte jurist Jacob Uhrskov Egholm, tlf. 33 66 37 29.
Med venlig hilsen
Jacob Uhrskov Egholm
Center for Bygninger
Byggetilladelser Indre
Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V
Kundecenter
Njalsgade 13
2300 København S
Telefon
33 66 33 66
Direkte telefon
33 66 52 00
E-mail
[email protected]
www.kk.dk
1 bilag
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:
Palle Flebo-Hansen
TMFKP BA CBY Bygninger
481370~001 den 28.08.2014 Aktindsigt i fællesbygninger i haveforeninger
28. august 2014 01:21:45
TilTeknik og miljø ingen byggertilladerser ved min gennemgang 28.08.2014 anmeldelse.pdf
Jf. vedlagte tillader jeg mig herved - at anmelde - de af i min vedhæftet skrivelse
Kolonihaver for manglende byggetilladelser.
Med venlig hilsen
Palle Flebo-Hansen Til
Teknik & Miljø Københavns Kommune
Fra
Palle Flebo-Hansen
Dato
28/08-2014
I forbindelse med vores besøg i Forvaltningen den 26.d.m. havde vi fornøjelsen af – at opleve en fantastisk
god service hos jer.
Alle medarbejder gjorde et fantastisk arbejde og Jan og undertegnede – fik lige hvad vi bad om.
Vi gennemgik de haveforeninger som jeg beskriver nedenfor – med henblik på at finde de byggetilladelser
som omhandler haveforeningernes fællesbygninger.
Vi fandt dem bare ikke.
Måske er bilagene i andre mapper eller også er det som jeg frygter tilfældet – at byggetilladelser for
Fællesbygninger –slet ikke er tilstede.
Jeg kan forstå – at der skal være byggetilladelser – hvorfor jeg retter denne her henvendelse til jer – for at
direkte anmelde nedenstående haveforeninger for denne ”mangel”.
Jeg vil gerne have en kopi af de byggetilladelser – der måske dukker op – hvis de gøre det og i øvrigt vil jeg
gerne have en kopi af jeres skrivelser – hvis I optager sagerne til ”tilsyn”.
Med venlig hilsen
Palle Flebo-Hansen
Chr.gave 11
4220 Korsør
Amager Strand H/F
Lille Nok N/F
Sønderbro H/F
Bryggen H/F
Prøvestenen N/F
Amager Fælled Økohaver N/F
Strandhøj H/F
Strandlyst H/F
Vennelyst H/F
Amager Strandvej 11
Artillerivej
Artillerivej
Artillerivej 118
Artillerivej 174
Artillerivej 176
Kløvermarksvej
Kløvermarksvej
Kløvermarksvej
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
København S
København S
København S
København s
København S
København S
København S
København S
København S
Kløverblomsten H/F
Ingers Minde N/F
Mejlgården H/F
Kongelundsvej 200 N/F
Stjernelund H/F
Vestgrænsen H/F
Røde Mellemvej H/F
Sundbyvang H/F
Faste Batteri N/F
Kløvermarksvej 35B
Kongelundsvej 119
Kongelundsvej 199
Kongelundsvej 200
Kongelundsvej 242
Kongelundsvej 250
Røde Mellemvej 74
Sundbyvestervej
Ørestads Boulevard 8
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
København S
København S
København S
København S
København S
København S
København s
København S
København S
Sønderbro H/F
Bryggen
Prøvesten
HF Strandlyst
Vennelyst H/F
Kløverblomsten H/F
Ingers Minde N/F
Mejlgården H/F
Kongelundsvej 200 N/F
Stjernelund H/F
Vestgrænsen H/F
Røde Mellemvej H/F
Sundbyvang H/F
Faste Batteri N/F

Similar documents