130815 Roskilde haveselskab nr3

Comments

Transcription

130815 Roskilde haveselskab nr3
Technote: Setting up the BAStool
Opsætning af BAStool



Installer BAScriptEngine
Installer BAStool, vælg den korrekte version (32 eller 64-bit version afhængig af operativ systemet)
Tillad installation af den ikke signerede (unsigned) driver, ellers vil USB forbindelsen ikke virke
Opstart





Hvis USB benyttes, isæt kablet. Når driveren er installeret start Windows Device Manager og find
ud af hvilken COM port Windows har valgt for BAS920 (Hvis lidt ældre versioner af Windows
benyttes skal man huske at sætte USB kablet i det samme sted hver gang, ellers skifter COM
porten)
Vælg BAStool fra Windows Menuen, BA Systems->BAStool->BAStool
Højre klik i den tomme telefonbog og opret et nyt opslag. Benyt H/PC forbindelse med den korrekte
COM port (udvalgt ovenfor)
Hvis en ethernet forbindelse benyttes opret en TCP/IP forbindelse og vælg ‘UDP’ port. Husk at
indtaste den korrekte IP-adresse/DNS navn
Dobbeltklik det nye opslag og forbindelsen til BAS920 oprettes.
Opsætning af IP-adresse




Vælg Setup/Opsætning fra menuen
Find IP adresse felterne og udfyld IPaddress, IPnetmask, IPgateway og eventuelt også DNS server.
Gem opsætningen.
Vælg Genstart/Reboot – den nye opsætning træder derefter i kraft.
CAVE:
Windows er nogle gange lidt underligt med USB/COM porte. Hvis BAS920 genstartes er COM porten ikke
altid tilstede. Hvis dette sker –





stop BAStool
tag USB kablet ud
vent et par sekunder
isæt USB kablet igen
start BAStool
BA Systems ApS – Petershvilevej 1 – 3200 Helsinge – 6996 0990 – www.basystems.dk