Nyhedsbrev fra Telecentre Danmark

Transcription

Nyhedsbrev fra Telecentre Danmark
Nyhedsbrev nr. 5
september2015
mail: [email protected]
www.Tc-danmark.dk
_______________________________________
HUSK de nye materialer til jeres
elever!
Hvad der foregår i Bruxelles har stor
betydning for os alle.
Brug materialet fra E-uropa projektet,
så eleverne får nye udfordringer.
Ved aktivt at lade sin stemme blive hørt får man
indflydelse. Så brug dine muligheder for at påvirke
demokratiet.
Materialet er bl.a. tilgængeligt via vores hjemmeside
www.tc-danmark.dk, og omhandler bl.a., hvordan man
kan følge et forslag og give sin mening tilkende.
____________________________________
Den mobile datastue er kommet godt i gang
”Computervenner
på Rigshospitalet”
Vi tilbyder pt. 2
formiddage om ugen,
besøg af en
computerven m.
computer/tablet eller
mini Ipad, hvor vi
hjælper patienterne
med vejledning og hjælp til at komme på
internettet. Et lærerigt projekt, der allerede nu har
vist os nogle af de vanskeligheder som patienterne
kan stå over for. ”Hvorfor kan jeg ikke komme på
hospitalets net?” ”Hvad står der overhovedet i den
vejledning jeg har fået?” (ps. vi forstår den heller
ikke). ”Er det mig der er dum, eller hvorfor skal
det være så svært at få min Nemid til at virke?”
Kom til orde i Europa -
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_da.htm - er
Kommissionens samlede indgangsportal til en
lang række høringer, debatter og andre redskaber,
der giver dig mulighed for at deltage aktivt i EU’s
politiske beslutningsproces. Steder er opdelt i 3:



Høringer: Fortæl os din mening om EU’s politikker og få
indflydelse på, hvilken retning de skal tage.
Debat: Drøft aktuelle emner og chat med EU’s
beslutningstagere.
Andre redskaber: Find andre måder at komme til orde
på i EU.
________________________________________
Temadag for alle undervisningssteder i
Københavns kommune
I samarbejde med Københavns
kommune har vi holdt en fælles
temadag for alle undervisere
/vejledere i kommunen.
Har du lyst at være med eller vide noget mere, så
kontakt sekretariatet tlf. 311 311 66 og læg besked, så
ringer vi dig op.
Vi forventer det bliver en årlig tilbagevendende
tradition.
I forbindelse med temadagen blev der afholdt 3
workshop med følgende emnet
A) Hvordan får vi de sidste med
B) E-ropa projektet, hvordan brugs ”værktøjerne”
C) ”lær mere om IT”
________________________________________
Ny aktivitet har set dagens lys
Telecentre-danmark har indgået en undervisningsaftale
om undervisning af en gruppe hjemløse, der gerne vil
kunne bruge deres Nemid og på sigt oprette en
datastue for hjemløse.
Vi siger velkommen i netværket og håber på et
udbytterigt samarbejde.
________________________________________
Invitation til temadage i Jylland
Datastuerne på Fyn og i Jylland inviteres til temadag i
starten af oktober. Datoerne er endnu ikke helt på
plads, da det afhænger af vores værter. Dastuernes
kontaktperson får invitationen tilsendt på mail, og
datoerne vil fremgå på hjemmesiden. Vi har fået
mulighed for at holde 2 dage, således at ingen af jer
skal kører alt for langt. Vi håber I møder talstærkt op
og ser de nye undervisningsmaterialer mv. og får
inspiration fra hinanden.
________________________________________
________________________________________
1
______________________________________
_______________________________________
Windows 10 er på trapperne og bliver gratis.
Microsoft oplyser, at de ikke længere ser styresystemet
alene som et selvstændigt produkt, men snarere en
service. Derfor bliver opdateringen også helt og aldeles
gratis for mange eksisterende Windows brugere ,hvis
man vel at mærke opgraderer inden for et år. Efter
opgraderingstilbuddet udløber, ved man endnu ikke,
hvad prisen bliver for nye brugere..
Erstatningen for Seniorsurf dagen er besluttet
Som vi tidligere har beskrevet, fandt Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen, bibliotekerne og
Telecentre-danmark ikke længere, at Seniorsurfdagen
opfyldte sit formål. Der skulle derfor skulle laves noget nyt.
Digitaliseringsstyrelsen har engageret et kommunikationsbureau til at udvikle nye tiltag.
Tiltagene kommer i år til at omfatte 2 kampagneuger
og en konkurrence.
Lanceringen af
Windows 10 skete
den 29. juli 2015.
Den danske version
vil kunne hentes i
august.
Fortæl, hvordan I hjælper andre på nettet og
vind 10.000 kr.
I gør en kæmpe indsats for at hjælpe andre med at bruge
internettet. Det vil Digitaliseringsstyrelsen gerne sætte fokus
på.
I en kampagne i uge 46 og 47 vil Digitaliseringsstyrelsen
gerne skabe opmærksomhed om det arbejde, I laver, og
søger derfor frivillige initiativer.
Telecentre-danmark opfordrer jer til at deltage.
’Årets frivillige digitale initiativ’
Som en del af kampagnen skal de gode eksempler på hjælp
til nettet fremhæves og fejres. Send derfor gerne gode
eksempler fra jeres frivillige arbejde med at hjælpe andre på
nettet. Ved at dele de gode erfaringer og ideer, kan vi
inspirere hinanden. Og der er mulighed for, at I kan vinde
10.000 kr. til et kursus eller en oplægsholder for foreningens
frivillige
Blandt de mange gode initiativer kan et vinde.
I skal sende eksemplerne til Digitaliseringsstyrelsen senest
den 12. oktober 2015 via linket: www.kortlink.dk/h2c5
Nyheder i Windows 10
En af de helt store fordele ved Windows 10 vil være, at
du kan bruge det på tværs af platforme, både computer,
tablet og smartphone. Apps fungerer på alle platforme,
og styresystemet skal gøre det nemt at synkronisere og
skifte mellem dine enheder.
Ud over at Windows 10 tilpasser sig platformen, alt
efter om du bruger tablet eller pc, så vil du blive mødt
af den stemmestyrede søgeassistent, Cortana, og en
helt ny browser, der endnu går under navnet Projekt
Spartan. Desuden vil styresystemet byde på et gensyn
med startknappen, der kommer til at minde om en
blanding mellem den traditionelle startknap og den
nyere udgave fra Windows 8.1.
Vi har sendt yderligere information om initiativet pr.
mail til alle koordinatorerne i datastuerne.
______________________________________
Vigtigt for jeres elever
Snyde-mails og sms'er lokker NemID ud af
danskerne. Digitaliseringsstyrelse advarer.
Windows 10 vil på mange måder minde om windows
7. Telecentre-danmark forventer i august, at have
installations DVD klar, som kan rekvireres fra
sekretariatet.
En ny bølge af forsøg på snyd rammer i øjeblikket
danskerne. Digitaliseringsstyrelsens råd er: Lad være med at
give oplysninger fra dig om dit NemID nøglekort. Der er
ikke nogen virksomhed med gode hensigter, som
nogensinde vil bede om billede af dit nøglekort eller koden.
Et stigende antal danskere oplever i disse uger at modtage en
såkaldt phishing-mail (snyde-mail), hvor de bliver opfordret
til at afgive NemID koder og nøglekort. På det seneste er
disse forsøg på svindel med NemID også flyttet over til
telefonen, og flere borgere har modtaget en snyde-sms.
Sms’en forsøger at overbevise dig om at uploade et billede
af dit nøglekort via et link og truer med, at dit NemID ellers
vil blive suspenderet.
_______________________________________
Mange ved ikke, hvad phishing er
Digitaliseringsstyrelsens rapport ”Borgernes
informationssikkerhed” viser, at 57 procent af
danskerne ikke ved, hvad phishing er. Tallet er fra
januar 2015, og Digitaliseringsstyrelsen har siden da
haft fokus på at informere om phishing på Borger.dk
og Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.
Digitaliseringsstyrelsen laver i efteråret en
informationsindsats med phishing som et af
omdrejningspunkterne.
Læs om phishing på Borger.dk
Har du allerede opgivet dine personlige data, skal du hurtigst
muligt spærre dit NemID på www.nemid.nu eller ved at
kontakte Nets DanID. Alternativt kan du kontakte din bank
og sørge for at få spærret for adgangen til den/de konti, du
har afgivet oplysninger om.
_______________________________________
_______________________________________
2