Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for

Transcription

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for
På vegne af DANVA
6. maj 2014
Forum:
Navn:
Organisation:
Dansk Ledningsejer Forum.
Ole Skytte
HOFOR
Dansk Ledningsejerforum, faggruppe for
ledningsetablering.
Carsten Cronquist
HOFOR
Kontrolordning for styret gennemboring og
gennempresning.
Vibeke Bundesen
Aarhus Vand
Kontrolordning for ledningsrenovering.
Bjørn M Nielsen
Lejre Forsyning
Per Haldager
Vandcenter Syd
DTVK. Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning. Bo Laden (formand)
Aalborg Forsyning Kloak
Morten Aaby Nielsen
Rebild Forsyning
TIK certificeringsudvalg.
Charlotte Jesborg
Brøndby Kloakforsyning
Betonindustriens kontrolordning.
Olav Bennike
Aalborg Forsyning
Dansk Standard:
Henning Espersen
Randers Spildevand
Naturstyrelsen: Styregruppe referencelaboratorium
for kemiske miljømålinger
Annika Lindholm
Nordvand
Naturstyrelsen: Styregruppe referencelaboratorium
for mikrobiologiske miljømålinger
Annika Lindholm
Nordvand
Udvalg for vandforsyning, DS 314.
Udvalg for afløb, DS 315.
1
IDA. Spildevandkomite, plenarforsamling.
Bo Laden
Aalborg Forsyning Kloak
Innovations- og forskningsplatform vand
Henrik Werchmeister
Vandcenter Syd
Miljøstyrelsen: depotrådet
Peter Madsen
Miljøstyrelsen: Følgegruppe for udredningsprojektet ”
Vidensopbygning til den fremtidige regulering af
private jordvarmeanlæg”
Stine Bisgård
Dialoggruppe med Forsyningssekretariatet. Prisloft,
dialog, koordination og udvikling.
Esbjerg Forsyning
HOFOR
John Hartvig Mølgaard
PROVAS
Lars Schrøder
Aarhus Vand
DWF. Danish Water Forum.
Anders Bækgaard
Vandcenter Syd
VTUF. Vandsektorens Teknologiudviklings Fonds
udvalg.
Allan Bruus
Middelfart Spildevand
Jens Andersen
HOFOR
Birgit Paludan
Greve/Solrød Forsyning
Anders Bækgaard
Vandcenter Syd
Bo Neergaard Jacobsen
EU Environmental Agency.
Allan Bruus
Middelfart Spildevand
Hans-Martin Friis Møller
Kalundborg Forsyning
Lars Schrøder
Aarhus Vand
IWA. International Water Association – Dansk
national komite.
EUREAU – Den europæiske vandforening:
Kommission 1. Vand.
2
Kommission 2. Spildevand.
Jens Prisum
BIOFOS
Kommission 3. Økonomi og ledelse.
Allan Bruus
Middelfart Spildevand
Arbejdsgruppe vedr. smart meter (EU 3).
Allan Broløs
HOFOR
Bestyrelsen for EUREAU.
Jens Prisum
BIOFOS
Nordlige Kattegat
Tommy Mostrup
Hjørring Vandselskab
Limfjorden
Bjarne Nielsen
Aalborg Forsyning kloak
Mariager Fjord
Søren Erikstrup
Mariager Fjord Vand
Nissum fjord
Mads Kærstup
Ringkøbing- Skjern Forsyning
Randers Fjord
Anja Veldt
Silkeborg Forsyning
Djursland
Lise-Lau Bang Nikolajsen
Syddjurs Spildevand
Aarhus Bugt
Inge Halkjær Jensen
Aarhus Vand
Ringkøbing Fjord
Mads Kærstup
Ringkøbing Skjern Forsyning
Horsens Fjord
Ove Steen Nielsen
Horsens Vand
Vadehavet
Bo K. Ludvigsen
Tønder Forsyning
Lillebælt Jylland
Mikael Schultz
Vejle Spildevand
Vandråd:
3
Lillebælt Fyn
Allan Bruus
Middelfart Spildevand
Odense Fjord
Christian Ammitsøe
Vandcenter syd
Storebælt
Søren Valentin Christensen
Nyborg Forsyning
Sydfynske Øhav
Linne Marie Lauesen
Vand og Affald
Kalundborg
Hans Martin Friis Møller
Kalundborg Forsyning
Isefjord og Roskilde Fjord
Jens Rasmussen
HOFOR
Øresund
Bo Lindhardt
Nordvand
Køge Bugt
Jens Rasmussen
HOFOR
Smålandsfarvandet
Knud Rudolf Hansen
HOFOR
Østersøen
Kristian Schou
Vordingborg Forsyning
Bornholm,
Torben Jørgensen
Borholms Forsyning
Vidåen - Kruså
Bo K. Ludvigsen
Tønder Forsyning
4