Klubaften med fællesløbetræning og oplæg om

Transcription

Klubaften med fællesløbetræning og oplæg om
Du inviteres til arrangement om:
Søsikkerhed
Torsdag den 26. marts 2015
Martin Nepper, kursuskonsulent hos MARTEC har tilbudt Strandby Sejlklub at
ville afholde en søsikkerhedsaften.
Aftenen vil foregå i Frederikshavn ved MARTEC’s havneafdeling.
Der vil være samkørsel fra sejlklubben kl. 18.30 og ellers starter aftenen kl.
19.00 i Frederikshavn.
Vi vil få lejlighed til at høre om, søsikkerhed og søredning, og der vil bl.a.
være mulighed for at prøve overlevelsesdragt i vandet.
Af hensyn til planlægning af arrangementet vil det være nødvendigt med
tilmelding senest 19. marts 2015 med angivelse af, om man skal have
kørelejlighed/kan køre fra sejlklubben. Vi vil betinge os mindst 10 tilmeldte
for at gennemføre aftenen.
Tilmelding til Finn Melchiorsen på
tlf. 41 89 01 50 eller på mail [email protected]
Vel mødt til et par timer med lærerige oplevelser!
Bestyrelsen