Maskinmester-uddannelsen (PBA)

Transcription

Maskinmester-uddannelsen (PBA)
Maskinmester-uddannelsen (PBA)
Professionsbachelor i Maskinteknisk Ledelse og Drift
Bachelor of Marine Engineering and Technology Management
Uddannelsen
Maskinmesterstudiet er en videregående uddannelse (professionsbachelor), der både er anerkendt i Danmark og udlandet.
Ingen anden dansk uddannelse spænder så bredt mellem teoretisk viden og praktisk håndelag.
Uddannelsen er i høj grad teoretisk, men der er også krav om praktisk erfaring indenfor f.eks. maskinteknik og
undervisningen indeholder desuden mange laboratorieøvelser. På det afsluttende semester skal man i praktik i ca. 3
måneder og studiet afsluttes med et bachelorprojekt.
Studiestart: januar og august
Karrieremuligheder
Med en maskinmesteruddannelse får du rigtig mange
jobmuligheder indenfor en lang række tekniske
områder både til søs og på land. Du kan f.eks. blive
projektleder, projektingeniør, salgsingeniør, miljø- og
kvalitetschef, applikations- og udviklingsingeniør,
energichef, vagtchef, teknisk chef, energikonsulent,
miljøkonsulent, vedligeholdschef og driftsleder.
Ledigheden blandt maskinmestre er blandt de laveste
i Danmark, og mange maskinmestre finder arbejde
inden uddannelsens afslutning.
Videreuddannelse
Som maskinmester har du flere muligheder for at læse videre. Du kan f.eks. læse en cand.scient.techn. i
produktionssystemer (AAU), en master i maritim teknologi (DTU), en MBA i shipping og logistik (CBS) eller en master i
transport og maritim management (SDU).
MARTEC
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 88 88
[email protected]
www.martec.nu
Maskinmester-uddannelsen (PBA)
HTX / HF / STX / HHX
HTX / HF / STX / HHX
+ Faglig uddannelse
Værkstedsskole + Praktik
(9 mdr + 9 mdr)
Folkeskole
+ Faglig uddannelse
Adgangskursus (6 mdr)
Maskinmester-uddannelsen (3 år)
Varighed: 4½ år
Varighed: 3 år
Varighed: 3½ år
9 måneders Værkstedsskole
9 måneders praktik
3 års teoretisk uddannelse
3 års teoretisk uddannelse
6 måneders Adgangskursus
3 års teoretisk uddannelse
Optagelse med faglig baggrund
Har du en faglig uddannelse (svendebrev), som er godkendt,
men mangler de boglige kvalifikationer, starter du typisk
ved at følge et 6 måneders Adgangskusus. Adgangskursus
kan læses både på MARTEC eller på Aalborg Universitet.
Herefter kan du starte på den 3-årige teoretiske del af
uddannelsen (se næste side).
Optagelse med gymnasiel baggrund
Hvis du har en studentereksamen, HF, HTX eller HHX
starter uddannelsen til maskinmester med 18 måneders
maskinteknisk uddannelse. Uddannelsen består af 9
måneders kursus på Værksstedsskole og 9 måneders
virksomhedspraktik.
Herefter kan du starte på den 3-årige teoretiske del af
uddannelsen (se næste side).
Bolig krav
IKV - optagelse med andre baggrunde
- STX, HTX, HHX, HF eller en anden gymnasiel uddannelse
- Personer der har gennemført en erhvervsuddannelse eller
har relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan
ud fra en individuel realkompetencevurdering (IKV) tildeles
merit for hele eller dele af forløbet på Værkstedsskolen og
det tilhørende praktikforløb.
- Fagene: Engelsk, Dansk, Matematik og Fysik eller Kemi.
Heraf skal to være på B-niveau og to på C-niveau.
- Gennemført Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen
- Tilsvarende eller højere uddannelse
- 18 måneders forløb på Værkstedsskole inklusiv 9 måneders virksomhedspraktik.
- Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed samt
beståede uddannelseselementer fra en anden uddannelse
kan ud fra en individuel realkompetencevurdering (IKV)
træde i stedet for adgangskravet om en relevant erhvervsuddannelse (svendebrev).
- Elektrikeruddannelse suppleret med et 3 ugers kursus på
Værkstedsskole.
Studiestart: januar og august
Faglige krav
- En godkendt erhvervsfaglig uddannelse (svendebrev)
MARTEC
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 88 88
[email protected]
www.martec.nu
Maskinmester-uddannelsen (PBA)
Mere information
www.martec.nu
facebook.com/martecfrh
LinkedIn.com > MARTEC-Frederikshavn
Kontakt os
Tlf. 9620 8888
[email protected]
MARTEC
Hånbækvej 54
9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 88 88
[email protected]
www.martec.nu