Sadolin Grunder til væg og loft

Transcription

Sadolin Grunder til væg og loft
BORET KØBENHAVNERVÆG
Århus
Århus Universitetshospital,
Bygning 10
I forbindelse med udvidelse af Århus Kommunehospital i 2007, skulle der ved bygning 10,
udføres kælder samt en bygning i 6 etager.
Udgravningen for kælderen skulle føres 5 - 8 m
under eksisterende terræn og der blev derfor
etableret en midlertidig byggegrubeindfatning i
form af en boret københavnervæg. Som følge
af begrænsede pladsforhold blev væggen placeret direkte op af såvel eksisterende hospitalsbygninger som helt ud til Nørrebrogade, én af hovedfærdselsårene i Århus. Der var derfor strenge krav til vibrationer ved etablering af
væggen.
Udførelse
Der blev udført 133 lbm forankret københavnervæg bestående af HEB-profiler med
træudfyldning.
Borehullerne til installering af HEB-profilerne
blev udført med foringsrør i dimension ø770
mm og en indbyrdes c-c afstand på op til 2,3
m. HEB-profilerne blev installeret med indbindingslængder på 3,0 - 5,5 m under udgravningsniveau.
Boret Københavnervæg
Hvor der stilles krav til installationsmetodens
indvirkning på de omkringliggende konstruktioner og omgivelser, er en boret københavnervæg en god løsning. Der er under installationen
et lavt vibrations– og støjniveau. Endvidere kan
den borede løsning tillige vise sig at være økonomisk fordelagtig. Pælenes bæreevne kan,
som følge af installationsmetoden, øges betragtelig, hvorved antallet af pæle kan reduceres.
I det aktuelle projekt er pælene installeret som
HEB-profiler. I tilfælde af meget begrænsede
pladsforhold kan væggen installeres med dobbelte UNP-pæle i stedet. Ved UNP-pælene kan
forankringen ”gemmes” mellem kroppene på
de 2 UNP-profiler.
Efter borearbejdet og tømning af foringsrør
blev HEB-profilet placeret i foringsrøret og
indstøbt på indbindingslængden. Den resterende del af foringsrøret blev fyldt op med
grus, hvorefter foringsrøret blev fjernet.
Træudfyldningen blev installeret i takt med
udgravningsprocessen.
Bygherre: Århus Universitetshospital
Hovedentreprenør: Poul Pedersen A/S
Design af indfatningsvæg: Züblin / GEO
Züblin A/S · Hæstvej 46D · DK 8380 Trige · Tlf. 8612 1582 · [email protected] · www.zueblin.dk

Similar documents