WH-M975 - Shimano

Comments

Transcription

WH-M975 - Shimano
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle 26 16 96 21; [email protected] Referat
fra
KREDSBESTYRELSESMØDE
den 19. januar 2015 kl. 19,30
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele
Fremmødt:
Michael Rode Jensen
Lena Katrine Berg
Pia Johnsen
Poul Rohde Nielsen
Anne Wedel
Dorthe Dalgaard Nielsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Dommerudvalget
Uddannelsesudvalget
Kredssekretær
1. Tilføjelser til dagsordenen.
Ingen tilføjelser.
2. Opfølgning på referatet fra sidste møde.
Intet.
3. Møde den 5. februar 2015 for nye bestyrelsesmedlemmer.
Michael Rode Jensen udarbejder forslag til mødets indhold som skal indeholde konkrete
punkter og udsender indbydelsen. Tilmeldingsfrisen er den 1. februar 2015. Anne Wedel har
booket DcH Skanderborg.
4. Kredsgeneralforsamlingen den 16. februar 2015.
Dagsordenen blev gennemgået. Michael Rode Jensen undersøger mulighederne for at
inviterer Mette Steenfeldt.
5. Nyt fra Formanden.
Michael Rode Jensen orienterede om, at der er blevet udvekslet materiale fra kredsmappen
til de øvrige kredse.
Er der interesse for et Jysk Mesterskab i Rally?
Jysk Mesterskab i Agility afholdes i år af Horsens.
Orientering om status for tilmeldingen til Foreningslederuddannelsen.
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
28‐01‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle 26 16 96 21; [email protected] 6. Nyt fra Kasseren, årsregnskabet og medlemstal for 2014.
Pia Johnsen gennemgik driftsregnskab for 2014, medelmstallene og budgettet for 2015.
Regnskabet var blevet revideret og underskrevet af revisionerne.
Kredsmappen 5-10 vedrørende kørselsgodtgørelse tilføjes ”samt godkendte figuranter, hvor
dette kræves af programmet (IPO og Nordisk)”.
7. Nyt fra Uddannelsesudvalget, herunder forslag til anden struktur i udvalget.
Præsentation af VIP arrangement. Dato: Lørdag den 30. maj 2015. Michael Rode Jensen
udsender indbydelsen til lokalforeningerne.
Indbydelse til overbygningerne til lokalforeningerne er desværre blevet forsinket. Grundet
manglende værtsklubber.
Anne Wedel orienterede om, at der er STOR tilslutning til hvalpemodullet med
Kredsinstruktør Ilse Hjelmsted Petersen.
En status på tilmeldingen til Himmerlandsgården som lige nu er 100 tilmeldinger, som er
tilfredsstillende.
Orientering om anden struktur: Udvalget består af formand og to udvalgsmedlemmer.
På TGU benyttes kun kursusledere i begrænset omfang. Ved særlige lejligheder vil
fremadrettet bruges ad hoc medlemmer.
8. Nyt fra Dommerudvalget, herunder arbejdsgangen efter en hund har bidt en figurant.
Der henvises til orientering nr. 78 af januar 2015. Udelukkelse/diskvalifikation. Kreds 6´s
producerer tilføjes Kredsmappen. Kredssekretær udarbejder udkast.
Der afholdes et foredrag: Dommerens rolle og konflikthåndtering: Dato lørdag den 28.
februar 2015, kl. 9.00 til 14.00.
Uddannelse af dommer aspiranterne i DcH programmet starter onsdag den 4. februar. Der er
planlagt 6 teori aftner. Der er 3 aspiranter.
Kredskasseren indkøber weatherwriter til dommerne.
9. Nyt om Rally og Agility.
Pia Johnsen orienterede om, at der fundet dommere til samtlige Rally konkurrencer i 2015 i
Kredsen.
Intet nyt om Agility.
10. Eventuelt
Lena Katrine Berg orienterede om, at Facebook gruppen siden var blevet lukket.
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
28‐01‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80
Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3  Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle 26 16 96 21; [email protected] Mødedatoer 2015:
5. februar: Møde for nye bestyrelsesmedlemmer og små foreninger i Kredsen.
16. februar: Kredsgeneralforsamling.
10. marts: Kredsrådsmøde.
3. juni: Kredsbestyrelsesmøde.
13. september: Uddeling af Kredspokaler.
1. oktober: Kredsbestyrelsesmøde.
7. oktober: Kredsrådsmøde, fastsættelse af konkurrencekalender for 2016.
16. november: Kredsbestyrelsesmøde, Hørning Kro.
Formand:
Michael Rode Jensen
Kasserer:
Pia Johnsen
[email protected]
Digevej 20, Vorning, 8830 Tjele.
[email protected]
Svanevej 8, 8723 Løsning
28‐01‐2015 Mobil:
30 54 65 57
Mobil:
20 10 48 80

Similar documents