Grønfeldt Elementhuse Montagebeskrivelse - Grønfeldt

Comments

Transcription

Grønfeldt Elementhuse Montagebeskrivelse - Grønfeldt
Splidevandsledning
Regnvandsledning
T
Tagnedløb
SP 315
315 mm Spulebrønd
SF
_________
SPILDEVAND
SPILDEVANDSAFLEDNING UDFØRES jvf. GÆLDENDE
DIF, DS SAMT ØVRIGE GÆLDENDE REGLER OG NORMER
Føres til eksisternede off. spildevandsanlæg
Alle spildevandsledninger i jord som PVC 110 mm
-------------
REGNVAND
REGVANDSAFLEDNING UDFØRES jvf. GÆLDENDE
DIF, DS SAMT ØVRIGE GÆLDENDE REGLER OG NORMER
Føres til eksisterende off. spildevandsanlæg.
Alle regnvandsledninger i jord PVC 110 mm,
byggefelt
12.5
reg. terræn
62.25
byggefelt
315 mm Sandfang
reg. terræn
62.25
OK SOKKEL
62.40
Blåhøjtoften 33, Stavtrup
600.0
150.0
reg. terræn
62.25
150.0
reg. terræn
62.25
reg. terræn
62.25
byggefelt
Grund:
Bebygget areal:
Bebyg. %
976 m2
160.0 m2
Alt kloakarbjede udføres af autoriseret kloakmester som
tilretter kloakplan og fremsender denne til relevante myndigheder.
160 x 100
976 = 19.2 %
.0
300
eksist. kote
x.xx
=
Eksisterende koter
reg. kote
xx.xx
=
Regulerede koter
Koter som DVR
byggefelt
E
D
C
B
A
rev.
dato
tekst
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Tlf.: 86156311
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
E-mail: [email protected]
BYGHERRE:
Camilla Salling + Dennis Rasmussen
SAGS NR.:
13.42
Ellebækparkvej 146, 8520 Lystrup
TEGNINGS NR.: 101
BYGGEADR.: Blåhøjtoften 33, 8260 Stavtrup
TEGNING:
Situationsplan
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 200
DATO:
04.08.2013
TEGN. AF:
kk
SIGNATURFORKLARING
Ventil i væg
A
SP 315
Emhætte
SP 315
1199.0
107.0
67.0
V1
V6 + V 7
90.0
R
R
V1
V1
181.0
121.0
197.0
121.0
1128.0
161.0
101.0
60.0
121.0
V2
194.0
45.0
72.0
239.0
201.0
81.0
887.0
hylder
Bryggers:
214.3
D4
466.0
91.0
91.0
Indblæsning
TILFØRSEL AF UDELUFT
Bade- og wc rum: Bundstykker i dør udelades - 100 cm²
hhv. oplukkelig vindue.
Bundstykker i dør udelades - 100 cm²
samt oplykkelig vindue.
Opholds- og beboelsesrum: Vinduer som kan åbnes
Der udføres genindvindingsanlæg.
Endelig dimensionering og planlægning af ventilationanlæg udføres af vent. firma.
390.0
Opholdsstue
24.9 m²
377.0
2
185.0
D2 + V3
181.0
214.3 + 46.7
A
67.0
93.0
91.0
315 mm Sandfang
FJERNELSE AF INDELUFT
VARMEFORSYNING
Der udføres fjernvarmeanlæg med gulvvarme.
Der placeres elektroniske rumfølere i de enkelte rum.
1
72.0
T 40.0
632.0
NB:
40 cm
rejsehøjde 265 cm
fri loftshøjde ca. 260cm
R
T
BEBYGGELSEN
Stueplan:
160 m²
SF
R
181.0
315 mm Spulebrønd
60.0
329.0
365.0
126.0
365.0
rejsehøjde 265 cm
fri loftshøjde ca. 260cm
SP 315
INDEKLIMA
WIC
5.2 m²
48.0
10.0
130.0
85.0
134.0
310.0
Værelse 2
11.0 m²
101.0
Soveværelse
4.9 m²
10.0
274.0
300.0
300.0
Værelse 1
11.0 m²
92.0
405.0
91.0
121.0
30.0
Soveværelse
12.3 m²
Tagnedløb
Unidrain
Udsugning
halvmur h = 120 cm
91.0
253.0
køl
769.0
Entré/gang
12.1 m²
189.0
133.0
166.0
Unidrain
Drænledning, tilsluttes sandfangsbrønd og
regnvandsledning.
T
304.0
274.0
101.0
135.0
T
V1
120.0
opv
Gulvafløb
Regnvandsledning min. fald 20‰
T
ovn
Indretning køkken
jf. inventartegn.
T
Unidrain
R
Køkken/alrum
30.8 m²
131.0
365.0
Splidevandsledning, min. fald 20‰
90.0
vh toilet
skjult cist.
367.0
Kontor
8.5 m²
94.0
264.0
181.0
121.0
65.0
91.0
96.0
65.0
T
133.0
D 1 + D1-s
214.3
851.0
133.0
270.0
60.0
Bad 2
4.0 m²
Styrepanel ventilation
Tomrør -og afløb føres til
vent. app.
351.0
41.0
D4 + V7
91.0
tt
60.0
200.0
91.0
Indretning bryggers
jf. inventartegn.
41.0
91.0
214.3 + 46.7
R
Unidrain
50.0
250.0
vm
316.0
367.0
V2
185.0
Udv. spulehane
ga 100
T
ga 100
75.0
91.0
214.3 + 46.7
rejsehøjde 265 cm
fri loftshøjde ca. 260cm
Bryggers
7.9 m²
53.0
326.0
D5
181.0
121.0
sh
T
173.0
121.0
316.0
97.0
214.3
Redningsåbning
sh
642.0
205.0
113.0
R
89.0
RØGALARM
D3 + V3
Røgalarmanlæg udføres jf. BR 10.
Tilsluttes el - installation og med batteriback-up.
V4 + V3
181.0
173.0
181.0
214.3 + 46.7
713.0
214.3 + 46.7
T
89.0
E
D
C
B
A
rev.
dato
tekst
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Tlf.: 86156311
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
E-mail: [email protected]
BYGHERRE:
Camilla Salling + Dennis Rasmussen
SAGS NR.:
Kærlundvej 2, 8260 Viby J
TEGNINGS NR.: 102
13.42
BYGGEADR.: Blåhøjtoften 33, 8260 Stavtrup
TEGNING:
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 50
DATO:
04.08.2013
TEGN. AF:
kk
Plan
D2 + V3
2
Ok sokkel
62.40
fa
st
fa
st
fa
st
214.3
Ok sokkel
62.40
1
Reg. terræn
62.25
Reg. terræn
62.25
93.3
R
fa
st
R
R
121.0
V4 + V3
fa
st
46.7
V1
R
D3 + V3
fa
st
V1
Facader mod syd
OVERFLADER:
Facader/gavle: Murværk xxxxxxxx sten
Tag: Tagpap
Vinduer/døre: Træ/alu vinduer ,farve granit
V2
Regulerede koter
Eksisterende koter
Reg. terræn
62.25
Reg. terræn
62.25
93.3
121.0
D4
Ok sokkel
62.40
Facader mod øst
D4
V2
V1
V6
R
D5
93.3
Ok sokkel
62.40
Ok sokkel
62.40
E
Facader mod nord
D
C
B
A
rev.
Facader mod vest
tekst
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Tlf.: 86156311
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
E-mail: [email protected]
BYGHERRE:
Reg. terræn
62.25
Ok sokkel
62.40
dato
D1
214.3
D1-s
Reg. terræn
62.25
Reg. terræn
62.25
214.3
R
V7
Reg. terræn
62.25
V7
V1
121.0
46.7
Koter DVR 90
Camilla Salling + Dennis Rasmussen
SAGS NR.:
13.42
Ellebækparkvej 146, 8520 Lystrup
TEGNINGS NR.: 103
BYGGEADR.: Blåhøjtoften 33, 8260 Stavtrup
TEGNING:
Facader
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 100
DATO:
04.08.2013
TEGN. AF:
kk
Ok murkrone
345.0
Fald min. 1.5 gr.
Fald min. 1.5 gr.
Ok vindue Rejsehøjde
265
261
Rejsehøjde
265
Ok døre
214.3
265.0
rejsehøjde
Opholdsstue
Gang
Uk vindue
100
Kontor
100.0
260.0
ca.fri højde
Ok døre
214.3 Ok vindue
201
Ok fundament
0.00
Gulv:
Gulvbelægning
120 mm beton 20 med ilagt Rionet
Varmeslanger i grovbeton fastgøres til Rionet
320 polystyrenplade, λ = 31 mWm k .
Komprimeret sandpude.
Radontætning udgøres af betonplade.
Rørgennemførening i betonplade fuges tæt til beton.
Ok fundament
0.00
Fundament:
Tjærepapisolering føres op ad- og fastgøres på bagmur.
randfundamenter Skawblok 39 x 50/34.
Blokke opmuret i KC 20/80/550 med fyldte fuger, som pudses
og berappes med C 100/400 sokkelpuds ialt ca. 25 cm,
resten berappes.
390 mm fundament i beton 8 mPa, ført til bæredygtig bund,
dog min. 90 cm under terræn
Der udføres 230 x 190 mm fundament jf. statik
under bærende indvendige vægge.
SNIT A - A
Konstruktionsbeskrivelse:
Tag : (1.5 ° = 2.5 cm pr. m):
Papdækning
18 mm OSB-plade
Min. 50 mm luftspalte
Isolering 375 mm λ = 34 mWm k
Typegodkendte bjælkespær/gitterspær jf. spærstatik.
Evt. drager i tag jf. statiske beregninger.
Dampspærre 0.2 mm PE-folie, m/rigeligt overlæg som klæbes/
tapes, ender klemmes og fuges.
Perforreringer af dampspærre fuges tætte.
Forskalling
Gipspladelofter, akustiklofter i køkken/alrum og opholdsstue.
Lofter fuges ved samlinger og ender.
Afstivning:
Tag: Udføres med BMF bånd, jvf. ing. beregn.
Murkrone:
Topafdækning zinkprofil
Nedløb,zink.
Ventilation:
Der installeres varmegenindvindingsanlæg Se iøvrigt plan tegning.
Ydervægge, 41 cm hulmur:
Formur - 110 mm facadesten, opmuret i KC 50/50/750 til formur
190 mm A-murbatts og korrosionsfaste murbindere
λ = 34 mWm k
Bagmur - 100 mm porebetonblokke
Sålbænk - skråtstillet skiffer
Vinduesbundstykker pladefals
Gennembrydninger af bagmur fuges tætte
Skillevægge:
100 mm porebetonblokke
Forankring:
Spær fastgøres med BMF forankringsbånd
som fastgøres i fundament. jvf. ing. beregn.
Vinduer og Døre:
Velfac Ribo, 3-lags glas.
Træ/alu vinduer og døre
E
D
C
B
A
rev.
dato
tekst
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Tlf.: 86156311
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
E-mail: [email protected]
BYGHERRE:
Camilla Salling + Dennis Rasmussen
SAGS NR.:
13.42
Ellebækparkvej 146, 8520 Lystrup
TEGNINGS NR.: 104
BYGGEADR.: Blåhøjtoften 33, 8260 Stavtrup
TEGNING:
Snit
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 50
DATO:
04.08.2013
TEGN. AF:
kk

Similar documents