Lasse Larsen Byggefirma A/S

Transcription

Lasse Larsen Byggefirma A/S
Pillefyr
Solbjerg Søvej Solbjerg
Grund:
57.096m2
Bebygget areal beboelse stueetage:
162.5 m2
Bebygget areal beboelse 1.sal:
154.2 m2
(fradrag dbl. højt rum 10.5 m2) 1. sal BBR = 130.2 m2
Carport + overdækket areal:
Bebyg. %
55.5 m2
162.5 + 130.2 + 55.5 - 35 x 100
57.096
=
0.54 %
Reg. kote
70.27
Reg. kote
70.27
Reg. kote
70.27
36.0
Til eksist.
regnvandsbrønd
Sokkel kote
70.67
Bund carport
70.27
935.0
863.0
Udgangspunkt for afsætning af
nyt hus, endelig vinkling på grund
aftales mellem BH og landmåler
36.0
Regnvandsbrønd
741.0
Reg. kote
70.27
1649.0
Reg. kote
70.27
Reg. kote
70.27
E
D
C
Situationsplan udsnit 1:200
B
A
rev.
_________
SPILDEVAND
SPILDEVANDSAFLEDNING UDFØRES jvf. GÆLDENDE
DIF, DS SAMT ØVRIGE GÆLDENDE REGLER OG NORMER
Føres til minirenseanlæg på grund.
Alle spildevandsledninger i jord som PVC 110 mm
-------------
T
So
lbj
erg
SP 315
Sø
ve
j
Oversigtstegning 1:2500
dato
REGNVAND
REGVANDSAFLEDNING UDFØRES jvf. GÆLDENDE
DIF, DS SAMT ØVRIGE GÆLDENDE REGLER OG NORMER
Føres til eksisterende regnvandssamlebrønd, hvorefter det føres
til nærliggende bæk.
Alle regnvandsledninger i jord PVC 110 mm,
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
BYGHERRE:
315 mm Sandfang
SF
Koter som DVR 90
Tlf.:
8615 6311
E-mail: [email protected]
SAGS NR.:
Solbjerg Søvej 8533 Solbjerg
Tagnedløb
315 mm Spulebrønd
tekst
15.59
TEGNINGS NR.: 101
BYGGEADR.: Solbjerg Søvej , 8533 Solbjerg
TEGNING:
Situationsplan
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
As indicated
1:200/:2500
DATO:
03.09.2015
TEGN. AF:
kk
B
A
700.0
1649.0
95.0
97.0
121.0
V1
V1
V1
97.0
95.0
121.0
121.0
V1
V1
T
50.0
251.0
188.0
Udv. trappe udføres
af bygherre som del
af udvendig anlæg.
91.0
97.0
133.0
91.0
574.0
65.0
546.0
1
R
V2
97.0
214.3
V2
113.0
97.0
D4
V2
113.0
214.3
97.0
372.0
251.0
FS
SP 315
rejseh.: 260 cm
loftsh.: ~ 255 cm
2
T
95.0
214.3
D3
400.0
Stue
22.5 m²
Kontor
14.9 m²
97.0
R
Udv. trappe udføres
af bygherre som del
af udvendig anlæg.
rejseh.: 260 cm
loftsh.: ~ 255 cm
T
97.0
97.0
198.0
184.0
239.0
The-køkken
243.0
Entré
4.9 m²
Bad 3
3.2 m²
M8
246.0
VH toilet m/
skjult cisterne
111.0
324.5
D2
65.0
214.3
10.0
80.0
155.0
10.0 81.0
91.0
WC
3.7 m²
unidrain
400.0
Køkken/alrum
35.7 m²
154.0
SP 315
VH toilet m/
skjult cisterne
935.0
Expan væg dim jf. statik
443.0
352.0
Danfoss 189.0
styrepanel
Dækkant 1. sal
rejseh.: 260 cm
loftsh.: ~ 255 cm 198.0
El
Central støvsuger
Teknik
4.7 m²
VVS
fra pillefyr
i anden bygning.
187.0
60.0
90.0
Vent.
ga 100
91.0
Hall (dbl. højt)
24.9 m²
Brændeovn
jf. nærmere specifikation
589.0
90.0
30.0
91.0
op
60.0
284.0
214.3
Udv. trappe udføres
af bygherre som del
af udvendig anlæg.
NB: Trappetrin tilpasses bund
vindue, max trinh. foran vindue
90 cm.
507.0
65.0
D5 R
55.5 m2
113.0
R
2
132.5
204.0
Carport + overdækket areal:
V1
Evt. HEB i dæk
jf. statik
18.0
97.0
149.0
264.0
Åbning
120.0
184.0
Indretning køkken jf.
inventartegn.
Evt. HEB i dæk
jf. statik
Ca
Evt. reduceret
loftshøjde
162.5 m2
97.0
121.0
HEB ell. overligger
jf. statik
463.0
65.0
60.0
18.0
407.0
rp
o
en rt b
tre yg
pr he
ise rr
e-
91.0
20.0
Deco teglstensmur til loft
254.0
214.3
Indretning bryggers
jf. inventartegn.
n
ov
Vikt.
5.0 m²
Bebygget areal beboelse stueetage:
113.0
Skakt
udsparring i dæk
Bryggers
14.6 m²
v
op
620.0
65.0 20.0
Carport
35.3 m²
Bebyggelsens arealer
97.0
D1
574.0
ga 100
D6
T
113.0
214.3
l
kø
863.0
199.0
1
rejseh.: 260 cm
loftsh.: ~ 255 cm
194.0
36.0
113.0
VM
97.0
121.0
TT
264.0
121.0
sh
129.0
Overdækning
16.0 m²
97.0
T
FS
Udv. trappe udføres
af bygherre som del
af udvendig anlæg.
113.0
262.0
SP 315
97.0
Expan væg dim jf. statik
T
149.0
36.0
T
113.0
Skakt
udsparring i dæk
41.0
Udv. trappe udføres
af bygherre som del
af udvendig anlæg.
113.0
V2
199.0
214.3
113.0
97.0
214.3
214.3
V2
113.0
V2
97.0
113.0
214.3
97.0
T
95.0
214.3
Udv. trappe udføres
af bygherre som del
af udvendig anlæg.
B
A
SIGNATURFORKLARING
Emhætte
RØGALARM
Røgalarmanlæg udføres jf. BR 10
Tilsluttes el - installation og med batteriback-up.
R
Redningsåbning
sh
Udv. spulehane
ga 100
Unidrain
INDEKLIMA
VARMEFORSYNING
Gulvafløb
Unidrain
E
D
C
B
A
rev.
TILFØRSEL AF UDELUFT
Bade- og wc rum: Bundstykker i dør udelades - 100 cm²
hhv. oplukkelig vindue.
Der udføres gulvvarme, ny bygning forsynes fra pillefyr
placeret i erhvervsbygning på grund..
Der placeres elektroniske rumfølere i de enkelte rum.
Bryggers:
Bundstykker i dør udelades - 100 cm²
samt oplykkelig vindue.
KLOAKARBEJDE
FJERNELSE AF INDELUFT
Alt kloakarbejde udføres af autoriseret kloakmester.
Autoriseret kloakmester fremsender relevant materiale til
diverse myndigheder.
Der udføres genindvindingsanlæg.
Endelig dimensionering og planlægning af ventilationanlæg udføres af vent. firma.
Opholds- og beboelsesrum: Vinduer som kan åbnes
dato
tekst
Splidevandsledning
Regnvandsledning
T
FS
Tagnedløb
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Tlf.: 86156311
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
E-mail: [email protected]
BYGHERRE:d
Faldstamme
SAGS NR.:
Solbjerg Søvej , 8533 Solbjerg
15.59
TEGNINGS NR.: 102
SP 315
315 mm Spulebrønd
SF
BYGGEADR.: Solbjerg Søvej , 8533 Solbjerg
TEGNING:
Plantegning
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 50
DATO:
03.09.2015
TEGN. AF:
kk
315 mm Sandfang
B
A
1649.0
121.0
V1
113.0
97.0
121.0
121.0
V1
V1
113.0
199.0
113.0
97.0
214.3
113.0
121.0
201.0
363.0
507.0
185.0
V1
462.0
Værelse 2
19.8 m²
Expan væg
373.0
R
V1
105.0
91.0
WIC
7.5 m²
1
95.0
97.0
121.0
Bebygget areal beboelse 1.sal:
154.2 m2
fradrag dbl. højt rum 14 m2 1. sal BBR = 130.2 m2
V1
113.0
97.0
V1
113.0
121.0
97.0
D9
121.0
220.0
FS
220.0
Rejsehøjde 240cm
Loftssh. ~ 235 cm
55.0
101.0
Evt. resaliteter
i BT dæk
2
V1
Værn
113.0
skydedør
647.0
R
Bebyggelsens arealer
10.0 80.0
149.0
450.0
121.0
V1
215.0
Sovevær.
22.0 m²
Bad 1
10.3 m²
97.0
Evt. resaliteter
i BT dæk
90.0
VH toilet m/
skjult cisterne
V1
935.0
230.0
Evt. udveksling
v/ rytterlys jf. statik
Værelse 3
15.3 m²
340.0
214.3
D7 R
Evt. ståldrager
jf. spærfab.
522.0
Evt. stålspær
jf. sapærfab.
91.0
2 x 100 x 90 cm Rytterlys
Endelig mål afstemmes på stedet.
470.0
284.0
Gang
14.2 m²
311.0
Evt. ståldrager
jf. spærfab.
ned
Værn h= 120 cm
Danfoss
styrepanel
120.0
91.0
unidrain
93.0
239.0
91.0
250.0
D8
Evt. stålspær
jf. sapærfab.
80.0
unidrain
100.0
161.0
97.0
Durchsicht inkl.
trappe
14.0 m²
Evt. udveksling
v/ rytterlys jf. statik
130.0
214.3
97.0
935.0
rp
o
en rt b
tre yg
pr he
ise rr
e-
V1
90.0
Ca
Terrasse
64 m2
Deco teglstensmur til loft
Værelse 1
13.2 m²
Expan væg
363.0
Bad 2
7.3 m²
Skakt
udsparring i dæk
363.0
D8
121.0
95.0
60.0
Evt. resaliteter
i BT dæk
214.3
97.0
Evt. resaliteter
i BT dæk
97.0
373.0
VH toilet m/
skjult cisterne
skakt
udsparring i dæk
45.0
149.0
FS
113.0
121.0
V1
V3
R
Rejsehøjde 240cm
Loftssh. ~ 235 cm
97.0
121.0
97.0
215.0
113.0
97.0
97.0
60.0
95.0
199.0
113.0
214.3
97.0
121.0
V1
113.0
V1
97.0
113.0
121.0
97.0
95.0
121.0
1649.0
B
A
SIGNATURFORKLARING
Emhætte
RØGALARM
Røgalarmanlæg udføres jf. BR 10
Tilsluttes el - installation og med batteriback-up.
R
Redningsåbning
sh
Udv. spulehane
ga 100
Unidrain
INDEKLIMA
VARMEFORSYNING
E
D
C
Gulvafløb
B
Unidrain
A
rev.
TILFØRSEL AF UDELUFT
Bade- og wc rum: Bundstykker i dør udelades - 100 cm²
hhv. oplukkelig vindue.
Der udføres gulvvarme, ny bygning forsynes fra pillefyr
placeret i erhvervsbygning på grund..
Der placeres elektroniske rumfølere i de enkelte rum.
Bryggers:
Bundstykker i dør udelades - 100 cm²
samt oplykkelig vindue.
KLOAKARBEJDE
FJERNELSE AF INDELUFT
Alt kloakarbejde udføres af autoriseret kloakmester.
Autoriseret kloakmester fremsender relevant materiale til
diverse myndigheder.
Der udføres genindvindingsanlæg.
Endelig dimensionering og planlægning af ventilationanlæg udføres af vent. firma.
Opholds- og beboelsesrum: Vinduer som kan åbnes
dato
Splidevandsledning
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Regnvandsledning
T
FS
Tagnedløb
tekst
Kirke Værløsevej 38, 3500 - Værløse
BYGHERRd
Faldstamme
Tlf.: 8615 6311
E-mail: [email protected]
SAGS NR.:
Solbjerg Søvej , 8533 Solbjerg
15.59
TEGNINGS NR.: 103
SP 315
315 mm Spulebrønd
SF
BYGGEADR.: Solbjerg Søvej 8533 Solbjerg
TEGNING:
1. sals plan
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 50
DATO:
03.09.2015
TEGN. AF:
kk
315 mm Sandfang
ok. tagryg
78.77
30°
30°
ok. rende
76.27
V1
V3
V1
R
F
V1
D1
re
er
gh e
y
t b pris
or
rp ntre
a
e
C
V1
214.3
V1
eksist. kote
70.26
40.0
ok. sokkel/gulv
70.67
reg. kote
70.27
reg. kote
70.27
ok. sokkel/gulv
70.67
Facade mod nordøst
ok. sokkel
70.67
Ok bund carport
70.27
reg. kote
70.27
V1
R
V1
eksist. kote
70.14
V1
F
V1
85.7
514.3
179.0
214.3
V1
93.3
eksist. kote
70.58
V1
121.0
514.3
121.0
V1
OVERFLADER:
Facader/gavle: Hvidpudset teglsten
Tag: Sorte tegltagsten RT 810
Vinduer/døre: Træ/alu vinduer , overflade hvid
ok. tagryg
78.77
Reguleret kote
25°
25°
Eksisterende kote
Koter DVR 90.
E
ok. rende
76.27
D
V1
121.0
V1
R
C
Facade mod sydøst
dato
tekst
Lasse Larsen Byggefirma A/S
reg. kote
70.27
reg. kote
70.27
ok. sokkel/gulv
70.67
rev.
D2
eksist. kote
70.58
eksist. kote
70.65
R
214.3
D3
A
514.3
179.0
B
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
BYGHERRE:d
Tlf.:
E-mail: [email protected]
SAGS NR.:
Solbjerg Søvej, 8533 Solbjerg
8615 6311
15.59
TEGNINGS NR.: 104
BYGGEADR.: Solbjerg Søvej 8533 Solbjerg
TEGNING:
Facader1
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 100
DATO:
03.09.2015
TEGN. AF:
kk
ok. tagryg
78.77
30°
30°
ok. rende
76.27
D9
F
F
ok. sokkel/gulv
70.67
V1
V2
V2
V2
F
F
F
85.7
D4
R
ok. sokkel/gulv
70.67
eksist. kote
70.16
reg. kote
70.27
Ok bund carport
70.27
V1
R
V2
214.3
F
V2
214.3
V2
V1
reg. kote
70.27
reg. kote
70.27
re
er
gh e
y
t b pris
or
rp ntre
a
e
C
514.3
179.0
214.3
121.0
V1
eksist. kote
70.65
V1
V1
Facade mod sydvest
OVERFLADER:
Facader/gavle: Hvidpudset teglsten
Tag: Sorte tegltagsten RT 810
Vinduer/døre: Træ/alu vinduer , overflade hvid
ok. tagryg
78.77
Reguleret kote
25°
25°
Eksisterende kote
Koter DVR 90.
ok. rende
76.27
D8
D8
E
D7
D
R
C
B
A
rre
rev.
dato
Lasse Larsen Byggefirma A/S
R
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
reg. kote
70.27
åbning
BYGHERRE:
eksist. kote
70.16
Facade mod nordvest
tekst
D5
ok. sokkel/gulv
70.67
reg. kote
70.27
eksist. kote
70.14
he
yg e
t b pris
r
o e
r p n tr
Ca e
Tlf.:
E-mail: [email protected]
SAGS NR.:
Solbjerg Søvej 8533 Solbjerg
8615 6311
15.59
TEGNINGS NR.: 105
BYGGEADR.: Solbjerg Søvej 8533 Solbjerg
TEGNING:
Facader2
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 100
DATO:
03.09.2015
TEGN. AF:
kk
Ok kip
ca. 800
Ok kip
ca. 800
ca.
Evt. ståldrager i kip
jf. spærstatik/statik
25°
25°
25°
UK vindue
93.3
UK vindue
93.3
240.0
Skalmuret væg
Værn
Gipsvæg
40.0
Hall
Dobbelt højt rum
Ok dør
214.3
Ok fundament
0.00
40.0
Fri sokkel
300.0
Stue
UK vindue
93.3
Ok fundament
0.00
Ok fundament
0.00
Fri sokkel
Fri loftshøjde ca.
Bryggers
Rejsehøjde
Alrum
260.0
300.0
Fri loftshøjde ca.
UK vindue
393.3
255.0
Ok dør
214.3
255.0
Ok dør
214.3
Gang
Soveværelse
240.0
810.0
850.0
240.0
UK vindue
393.3
Uk dæk/rejseh.
260
40.0
260.0
Rejsehøjde
Ok dør/vindue
514.3
40.0
Ok dæk/uk dør
300
Ok dør
214.3
UK vindue
93.3
25.00
°
25.00
°
UK vindue
393.3
Gipsvæg
Gipsvæg
40.0
Bryggers
240.0
810.0
Gang
Ok dæk/uk dør
300
40.0
850.0
Rejsehøjde 2
540
Ok dør/vindue
514.3
°
25.00
Ok dør/vindue
514.3
40.0
Værelse 3
Uk dæk/rejseh.
260
V/ rytterlys udveksling jf. statik.
48.
°
25.00
40.0
UK vindue
393.3
25°
Evt. ståldrager i kip
jf. spærstatik/statik
ca. 0
48.
ca. 0
Rejsehøjde 2
540
Ok dør/vindue
514.3
2 x 100 x 90 cm Rytterlys
Endelig mål afstemmes på stedet.
0
90.
Ok fundament
0.00
Fri sokkel
SNIT A - A
Fri sokkel
SNIT A - A
Konstruktionsbeskrivelse:
Tag 25° tag, valme i gavl 30°, alt til kip :
Tegltagsten RT 810.
38 x 73 mm T1 taglægter
25 mm afstandslister
Undertag Monarperm 1000, oplagt efter fab. anvisning.
Typegodkendte spær pr. max 100 cm c/c mellemtung tagdækning.
Over vikt. rum udføres fladt tag som delvis midlertidig konstruktion.
Vil senere indgå som del at carport tag/tagterrasse.
Evt. nedsænkes loft til rumhøjde 240 (for isolering)
Udhængsdetail:
Udhæng 40 cm, spærender.
Beklædes m/ pladebekklædning
Render + nedløb blank zink
Afstivning:
Tag: Udføres med BMF bånd, jvf. ing. beregn.
Forankring:
Spær fastgøres med BMF forankringsbånd
som fastgøres i fundament. jvf. ing. beregn.
Loft:
Isolering papiruld 430 mm = (375 mm λ = 34 mWm k)
Dampspærre af 0,2 mm PE-folie
Forskalling
Gipspladebeklædning.
Perforeringer af dampspærre fuges/udføres tætte.
Ydervægge, 41 cm hulmur:
Vandskuring/filsning i hvid indfarvet tyndpudspuds.
110 mm facadesten, opmuret i funktionsmørtel
190 mm murbatts og korrosionsfaste murbindere
λ = 34 mWm k
Bagmur - 100/120 mm Expan helvægsbetonelementer, jf. statiske beregninger.
Sålbænk - skråtstillet skifer.
Vinduesbundstykker pladefalse
Gennembrydninger af bagmur fuges tætte.
Skillevægge stuetage:
100/120 mm Expan helvægsbetonelementer, jf. statiske beregninger.
Skillevægge 1.sal:
Gipspladevægge.
Dobbelthøjt trapperum føres igennem til tagkonstruktion.
Ventilation:
Der installeres varmegenindvindingsanlæg Se iøvrigt plan tegning.
Rørføring hhv. i gulv og ydervægge i stueetage
jf. vent. diagram.
Rørføring til 1. sal gennem skakt til spærkonstruktion.
Vinduer og Døre:
Træ/alu vinduer og døre.
Vinduer Velfac Classic, 3-lags glas
2 sæt Velfac rytterlyselementer 100 x 120 cm.
Gulv:
Gulvbelægning
120 mm beton 20 med ilagt Rionet
Varmeslanger i grovbeton fastgøres til Rionet
320 mm EPS isolering kl. 31
Komprimeret sandpude.
Radontætning udgøres af betonplade.
Rørgennemførening i betonplade fuges
tæt til beton..
Etagedæk: ( total d. 40 cm )
Gulvbelægning
Afretning m/ varmeslanger
ca. 70 mm isolering
EXPAN dæk
Forskalling
Gipspladelofter.
E
D
Fundament:
Tjærepapisolering føres op ad- og fastgøres på bagmur.
Randfundament Skawblok 39 x 50/34.
Fundament øges til totalt 40 o/ terræn. Endelig detail jf. støbeentreprenør.
Berappes med C 100/400 sokkelpuds .
390 mm fundament i beton 12 mPa, ført til bæredygtig bund,
dog min. 90 cm under terræn
Der udføres fundament jf. statik under bærende indvendige vægge.
C
B
A
rev.
dato
tekst
Lasse Larsen Byggefirma A/S
Tlf.: 86156311
Egsagervej 6, 8230 Åbyhøj
E-mail: [email protected]
BYGHERRE:
SAGS NR.:
Solbjerg Søvej 8533 Solbjerg
15.59
TEGNINGS NR.: 106
BYGGEADR.: Solbjerg Søvej , 8533 Solbjerg
TEGNING:
Principsnit
EMNE:
Opførelse af enfamiliehus
MÅL:
1 : 50
DATO:
03.09.2015
TEGN. AF:
kk

Similar documents