pyramider - Matematik: Noter og opgaver

Transcription

pyramider - Matematik: Noter og opgaver
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sekantpælevægge - Københavnervægge
København - Axeltorv 2
Bygherre:
Ejendomsselskabet
Norden V Invest P/S
Byggeår:
2012 - 2013
Land:
Danmark
Kontraktsum:
42,5 mio. DKK
Projektbeskrivelse
Züblin skal udføre byggegruben for parkeringskælderen i 5 etager, hvor der skal udgraves til ca. 16 m u.t. Byggegruben udføres som en sekantpælevæg, hvor alle pæle
føres ned i intakt hård københavnerkalk.
Sekantpælene udføres med diameter ø880
mm og en centerafstand på 700 mm. Pælene er op til 19,5 m lange. Sekantpælevæggene udgør både vægge i den temporære
byggegrube og vægge i den permanente
kælderkonstruktion.
Kontraktform:
Totalentreprise
4 2 1 3 København - Axeltorv 2
Generel information
I det indre København - på den tidligere
Scala-grund - skal der opføres et stort
nyt byggeri. Byggeriet omfatter en parkeringskælder i 5 etager, og herover skal der
opføres ca. 23.000 m2 butiks- og kontorarealer. Byggeriet over terræn opføres som
5 tårne med indbyrdes adgang på forskellige niveauer.
Sekantpælevæggene afstives med jordankre i 3 niveauer. Arbejdet omfatter desuden udgravning af jord til ca. kote -10,7m
svarende til i alt ca. 55.000 m3
For at undgå bundbrud etableres en midlertidig grundvandssænkning vha. filterboZÜBLIN A/S
Thomasminde, Hæstvej 46D, DK-8380 Trige
ringer. Disse etableres i et net inde i byggegruben. Der etableres desuden boringer
udenfor byggegruben, således et reinfiltration kan foretages, såfremt det vurderes
nødvendigt.
Geotekniske forhold
I det aktuelle område er det øverst truffet
varierende mængder af fyld. Herunder er
der truffet glaciale aflejringer af primært
moræneler, men med indslag af sand og
silt. Der er truffet kalk fra ca. kote -10,0 m.
Grundvandspotentialet er i området beliggende i ca. kote +3,3, svarende til ca. 2-3 m
u.t.
Kontraktmængder
- Design samt etablering af 328 sekant-
pæle som indfatningsvægge
- Udførelse af 110 lbm temporær Køben-
havnervæg
- Levering og installation af ca. 475 tem-
porære jordankre for Københavnervæg-
ge og indfatningsvægge
- Udgravning af byggegrube til kote -10,7m
i alt ca. 55.000 m3
- Bortkørsel af udgravet jord
- Grundvandssænkning samt reinfiltration i hele byggeperioden.
Tel: +45 8612 1582
Fax: +45 8612 1583
zueblin.dk