Tilvalgsliste

Transcription

Tilvalgsliste
Regnvand:
EL mv.:
Kloak
:
Endelig plan fremsendes og godkendes ved myndighederne.
Laminat
.
VVS:
med rustfri bundskinne/gummiskinne.
Vinduer
over alt med styring via IHC
Udsugning fra bad iht. beskrivelsen.
Vinduesplade i 30 mm laminat.
Udsugning:
Central udsugning fra hver sektion - styring jf. beskrivelse.
Tagkonstruktion:
anvendes fjernes der monteres nye tagplader hvor disse fjernes.
Fodpaneler/indfatning i 3".
Alle vinduer med friktionsbremse
Alle vinduer lev. med 2 stk. friskluftsventiler pr. vindue.
gangbro sker enten i isolering eller min. 2m over gangbro.
2
Gangbro:
Eksist. fjernes.
Der ud
1200 mm bred gangbr
70 mm over isolering.
Alle eksist. vindskeder mv. udskiftes plan eternit med underlag.
160
- 4 stk. pr. klods.
Tagvand:
Indv. jf. plantegning.
Udv. efterisolering:
45x95 reglar lodret pr. 400 mm, monteres med 90 mm vinkler m. rib
pr. 600 mm.
Vandrette lofter :
32x125 mm trykimpr. bundrem.
125 mm isolering kl. 37
Eksist. loftisolering skal fastholdes.
22 mm forskalling pr. 300 mm
2 lag 13 mm gipsplader
Maler:
Iht. beskrivelse/rumskema.
25 mm afstandslister
8 mm plan eternit i farve iht. beskrivelsen. Tildannes i 400x1200
mm - monteres liggende.
Hulrummet udfyldes med isolering kl. 37.
afstandsklodser i plast.
Gulvkonstruktion (linoleum):
Linoleum jf. rumskema
- monteres efter fabr. anvisninger.
25 mm Thermisol gulvvarmeplader med gulvvarmeslanger
lagt i fordelingsplader
100 mm glittet betonplade, betonstyrke min. 20 MPa
Y8/150 mm armeringsnet.
20 mm kuldeafbrydelse mod fundament.
2x150 mm sundolitt i forbandt.
Komprimeret grusfyld til AFRN.
KOTE -40 mm
udfyldes med isolering.
:
Jf. plantegning
facadetegninger.
Klinker jf. rumskema.
:
Byg Anvisning 200
- SE GULVKONSTRUKTION
Byg Anvisning 200
KOTE 0 mm
med murpap mod sokkelisolering.
Sokkel:
Efterisoleres med 100 mm isolering og afsluttes med sokkelpuds.
Flisegang:
200x400 mm betonfliser - farve iht. beskrivelse.
Opbygning af underlag - min. 300 mm.
Kantsten limet sammen med frostsikker LIP
Note:
NOTE:
VED UDGRAVNING SKAL DER TAGES HENSYN TIL EKSIST.
Note:
MM OVER UNDERKANT FUNDAMENT. UDGRAVNING MV.
SKAL AFTALES MED TILSYN.
EKSIST. FUNDAMENTER SOM IKKE SKAL BENYTTES MERE SKAL
Koter er i m og relative.
TEGNINGER.
:
- eksist. fundament fjernes i hele hulbredde.
150 mm lecablok
100 mm lecablok - tildannet.
50 mm kuldeafbrydelse
DELSNIT C
DELSNIT B
HOVEDSNIT A-A
Projekt:
materialer.
Bygherre:
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Frederiksberg 5. kreds Mariendal
Emne:
Snit A-A, delsnit B & C
Reetablering af sokkelpuds.
Tegn. nr.:
1:20 Format:
Sign:
WILLIAM TOLSTRUP
160
Tlf: 3091 2543
www.williamtolstrup.dk
mail: [email protected]
Kontrol:
WT
Dato:
Sag nr.:
45x105
26.05.2010
10-246