oversigtskort 2_nødkort

Transcription

oversigtskort 2_nødkort
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x x
VM
x x
x x
x
x
Eksist.
stigestreng
x x x x x
x
x
Eksist.
stigestreng
Eksist.
Eksist.
stigestreng stigestreng
x x
x x
x x
x
x x x x x x
x x
x
x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Eksist.
stigestreng
7.05A
Note og signaturforklaring:
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VF DN 100
VR DN 100
x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x
Eksist.
stigestreng
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x x x
x x x x x x x x x
VF DN 100
VR DN 100
2
Eksist.
stigestreng
x x x x x x x x x x x
Fra Blok F
1
Eksist.
stigestreng
x
Eksist.
stigestreng
Til Blok D
x
Eksist.
stigestreng
Eksist.
stigestreng
Eksist.
stigestreng
strengreguleringsventil.
Blok E - Eksisterende forhold
1
som CIMpres 15, VVS nr. 41 9090.0xx, inkl. isoleringskappe.
2
, ny ledning
Varme, retur
Til Blok D
(E1)
(E12)
(E11)
(E10)
VF DN 20
VR DN 20
VF DN 20
VR DN 20
VF DN 100
VR DN 100
VF DN 20
VR DN 20
x x x x x x x x
VF DN 20
VR DN 20
Eksisterende ledning der fjernes
Aftapningshane
Fra Blok F
VF DN 32
VR DN 32
VF DN 100
VR DN 100
VF DN 32
VR DN 32
(A1)
VF DN 20
VR DN 20
Nummerering af stigestreng (blok og stigestrengsnr.); se tegning 7.11 - 7.18.
VF DN 20
VR DN 20
VF DN 25
VR DN 25
VF DN 15
VR DN 15
VF DN 20
VR DN 20
VF DN 20
VR DN 20
VF DN 15
VR DN 15
VF DN 15
VR DN 15
VF DN 15
VR DN 15
Rev.
(E2)
(E3)
(E4)
(E5)
(E6)
(E7)
(E8)
(E9)
AFD. 22, ILLERUPVEJ 1 - 39, AARHUS N
sag nr.
tegn. / kontrol af:
13050
ADO / DEP
1:100
Radiator- og vinduesudskiftning
dato
2014.05.015
Blok E - Fremtidige forhold
tegn. nr.
7.05A

Similar documents