FSN senior forårstilbud 99 kr

Transcription

FSN senior forårstilbud 99 kr
Dicotex
®
Nyhed
Nyt, godkendt og effektivt
ukrudtsmiddel til golfbaner,
sportsanlæg, parker, haver m.m.
D
icotex er godkendt til og må kun
anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i etablerede græsarealer som eksempelvis græsplæner,
sportsanlæg og golfbaner.
Dicotex bekæmper effektivt ukrudt
som agertidsel, bellis (tusindfryd),
borst, brunelle, høgeurt, hønsetarm,
kløver, kongepen, mælkebøtte, pileurt, potentil, ranunkel, røllike, vejbred
og ærenpris.
Dicotex må bruges frem til oktober.
Virkemåde
Dicotex består af fire forskellige
aktive stoffer, der i kombination er
effektive over for en lang række
ukrudtsarter. Dicotex optages gennem bladene, hvorefter det bliver
transporteret rundt i planten, hvor
celledannelsen bliver påvirket. Denne
påvirkning ses på vækst i form af
lange deforme skud, der under gode
vækstbetingelser kan ses i løbet af få
dage. Planten visner i løbet af to til tre
uger, afhængig af vækstbetingelserne
i perioden.
Dicotex skader ikke plænen, men
nysået græs tåler dog først behandling efter tre til fire måneder.
Dosering er angivet i det behovsbestemte doseringsskema vist nedenfor.
FA K TA
Udbringning
På mindre arealer udbringes Dicotex med havesprøjte.
På større arealer anvendes der en
traktorsprøjte.
Dicotex virker bedst, når ukrudtet er
i god vækst, det vil sige ved en høj
luftfugtighed og en temperatur over
8°C. Dicotex bør ikke udsprøjtes i
forbindelse med nattefrost og med
udsigt til regn inden for seks timer.
Det kan ikke anbefales at behandle
tørkestresset græs.
Behovsbestemt dosering
Bekæmper effektivt de vanskeligste ukrudtsarter,
herunder kløver
Der er stor forskel i ukrudtsplanternes følsomhed over for Dicotex.
To faktorer er særligt afgørende for en succesfuld ukrudtsbekæmpelse:
Sammensætningen af ukrudtsarter og ukrudtets udviklingstrin.
Det er baggrunden for, at Bayer har udarbejdet et behovsbestemt
doseringsskema for Dicotex.
Dosering vælges efter behov, 4,0 til 10,0 l/ha
UKRUDTSARTER
Nygodkendt til ukrudtsbekæmpelse i græs
Godkendt til brug helt frem til 1. oktober
Indeholder
2,4-D : 7 % (70 g/l)
MCPA : 7 % (70 g/l)
MCPP-P: 4,6% (42 g/l)
Dicamba: 2,3 % (20 g/l)
Agertidsel
Hønsetarm
Glat Vejbred
Smørblomst
Alm. Brandbæger
Alm. Fuglegræs
Emballage
Dicotex: 1 l
Dicotex: 5 l
Et udvalgt dansk førsøg, der viser, hvad der
kan opnås af en Dicotex-behandling.
Total effekt, % ukrudtsdække
100
Ubehandlet
80
Dicotex 0,3 l/ha
60
Mælkebøtte
Bellis
Alm. Kongepen
Alm. Brunelle.
Vej Pileurt
Almindelig Syre
Rødknæ
Røllike
Vejbred
NY FREMSPIRET
ETABLERET
I BLOMST
4,0 l/ha
(400 ml pr
1000m2)
6,0 l/ha
(600 ml pr
1000 m2)
8,0 l/ha
(800 ml pr
1000 m2)
6,0 l/ha
(600 ml pr
1000 m2)
8,0 l/ha
(800 ml pr
1000 m2)
10,0 l/ha
(1000 ml pr
1000 m2)
40
Herbatox
e
erbatox
x
Dicotex
D
Di
cotex 6,0
, l/ha
20
0
Dicotex 12,0 l/ha
0 DAT 14 DAT
27 DAT
57 DAT 84 DAT
Tvetand
Kløver
Potentil
Ærenpris
8,0 l/ha
(800 ml pr
1000 m2)
DAT = Dage efter behandling
Kilde: Flakkebjerg 2009
3
10,0 l/ha
(1000 ml pr
1000 m2)

Similar documents