joensuun koulu - Somero

Transcription

joensuun koulu - Somero
Joensuun koulun
lukuvuositiedote
Lukuvuosi 2013-2014
KOULUN YHTEYSTIEDOT:
JOENSUUN KOULU
Heikintie 35
31400 Somero
Rehtori
044 - 7791 300
e-mail: [email protected]
Opettajat: [email protected]
Opettajahuone (3.-6.lk)
040-1268 305
Atriumtalo (1.-2.lk)
040-1268 312
Toiminta-alueittain opiskeleva pienryhmä
040-1268 311
Aamu- ja iltapäiväkerho
044-7791 314
Kouluterveydenhoitaja
044-7792 662
tavattavissa yleensä ma, to ja pe
Keittiö
040-1268 301
Koulupsykologi
044-7791 259
Koulukuraattori
044-7791 452
Talonmies
044-7791 303
Koulumme nettisivut:
www.somero.fi/palvelut/kasvatusjakoulutus/perusopetus/koulut/joensuu
Opettajat:
rehtori Liisa Penttilä
1 A Petra Korpela
1 B Laura Teräväinen
1 C Sari Seppänen
1-2 Eija Kurvinen
2 A Johanna Heinäsmäki
2 B Nina Mäkinen
3 A Sari Kempe
3 B Elina Lemberg-Kärki
3 C Maija Pullinen
4 A Pauliina Maijala
4 B Netta Mäenpää
4 C Sanna Leskinen
5 A Jouni Seppänen
5 B Jani Mäenpää
5 C Emmi Ali-Yrkkö
5-6C Esa Kajanki
6 A Kari Luoto
6 B Maarit Laurento, apulaisrehtori
toiminta-alueittain opiskeleva
pienryhmä
Johanna Kontulainen
päätoiminen tuntiopettaja Maarit Helmi
resurssiopettaja
Nelli Hirvensalo
englanti
Liisa Härri
osa-aikainen erityisopettaja Johanna Ikonen
kiertävä erityisopettaja Marja Ilmonen
Julia Topchii maahanmuuttajien opetus 4t/vk 21.12.2013 asti
Koulunkäyntiavustajat:
Teija Hakala, Maarit Halme, Carita Ingman, Jaana Janhunen, Janne Joosela (oppisopimus)
Pirkko Kauha, Marja-Liisa Laaksonen, Ari Lyytikkä, Niina Mikkola, Taina Niemi, Heidi
Norrby, Anu Onikki-Koskinen, Hanna Vuori
Muuta henkilökuntaa:
Ruokapalveluesimies Eini Moisander
Vahtimestari Martti Hård.
Kouluterveydenhoitaja Anu Puotsaari, ma, to ja pe
LUKUVUODEN TYÖAIKA
yhteensä 187 työpäivää
Lukuvuonna 2013 - 2014
Syyslukukausi
Syysloma
Joululoma
ma 12.8.2013 - la 21.12.2013.
ma 14.10.2013 - pe 18.10.2013
su 22.12.2013 - ke 1.1.2014
= 90 työpäivää
= viikko 42
Kevätlukukausi
Talviloma
Vapaapäivä
to 2.1.2014 - la 31.5.2014
ma 17.2.2014 - pe 21.2.2014
pe 2.5.2014
= 97 työpäivää
= viikko 8
Päätös: Someron sivistyslautakunta § 65/18.12.2012
KOULUN OPPILASMÄÄRÄ
luokat
startti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
yht.
yht.
0
57
40
55
62
58
48
0
2
0
322
Rehtorin tervehdys
Kaunis aurinkoinen kesä on takana, ja arkinen aherrus on alkanut taas koulussa. Koulu luo
aikuisten ja lasten päiviin rutiinit, jotka antavat päiville selkeän rungon. Nämä ennalta
tiedettävät, toistuvat rutiinit luovat turvallisuutta lasten ja aikuisten elämään, kun jokainen tietää
missä pitää olla ja te huoltajat tiedätte, että lapset ovat koulussa aikuisten valvonnassa.
Turvallisuutta ja varmuutta luo myös tietoisuus, miten pitää eri tilanteissa käyttäytyä.
Opetushallitus on ottanut lukuvuoden teemaksi ”tavattoman tärkeät tavat”. Nämä oikeat
käyttäytymismallit luovat itsevarmuutta, jolloin on helpompi olla muiden seurassa. Tärkeät tavat
ovat niitä pieniä kohteliaita sanoja kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi tai toisten tervehtimistä. Ne
ovat myös itsensä hillitsemistä, jolloin mietitään, miten toiselle puhutaan, kuunnellaan. Me täällä
koulussa haluamme myös nostaa hyvät tavat ja kauniin käytöksen yhdeksi lukuvuoden
teemaksi. Kiinnitämme huomiota mm. ruokailukäyttäytymiseen; ruokailuvälineiden käyttöön,
rauhalliseen ruokailuhetkeen. Tässä tapakasvatuksessakin kodilla on suuri merkitys, mitä
suuret edellä sitä pienet perässä. Toivottavasti saamme yhteistyöllä parannusta tavoissa, jotta
oppilaat saisivat mahdollisimman hyvät eväät eteenpäin. Kohtelias käytös ei ole keneltäkään
pois, vaan sen saa moninkertaisesti takaisin niin lapset kuin aikuiset. Kannattaa kokeilla ja
opettaa lapsille tavattoman tärkeät tavat ja noudattaa niitä jokapäiväisessä elämässä itsekin.
Liisa Penttilä
rehtori
KOULUN YLEISET JÄRJESTELYT
KOULUTUNNIT ovat klo 9.00 ja 15 välisenä aikana. Kunkin oppilaan päivittäinen työaika
näkyy hänen lukujärjestyksestään.
PÄIVÄNAVAUKSIA järjestetään pääsääntöisesti luokissa. Koulun järjestämien yhteisten
päivänavauksien lisäksi on koulullamme muutaman kerran lukukaudessa mm. ev.lut. srk:n
järjestämä päivänavaus.
VÄLITUNNIT pidetään koulupäivän aikana opettajan sopimaksi katsomalla tavalla. Jos
välitunti ei ole yhteisen valvonnan aikana, huolehtii opettaja valvonnasta itse.
Välituntivalvonnat joka päivä
klo 8.45-9.00
9.45-10.00
10.45-11.15
12.00-12.15
13.00-13.15
14.00-14.15
Koulupäivän aikana opettajat tavoittaa puhelimitse parhaiten
välitunneilla.
RUOKAILU on joustavan porrastetusti klo 10.15-12.00 välillä
Koulun oman väen lisäksi ruokalassamme käy syömässä kaupungin
henkilökuntaa. Ruokalista on nähtävissä Someron kaupungin
nettisivuilla ja Somero-lehdessä.
VÄLIPALAT: joissakin luokissa on sovittu, että klo 15 kestävinä koulupäivinä oppilaat
saavat tuoda kotoa terveellisen välipalan, joka voi olla esimerkiksi hedelmä, vihannes,
juures tai kasvis. Karkit, keksit, limsat ym. sokeriset tai muuten epäterveelliset välipalat
ovat kiellettyjä. Välipala syödään luokassa esim. klo 13 välitunnin aikana. Asiasta sovitaan
luokkakohtaisesti. Välipalailu ei saa vaikuttaa oppilaan kouluruokailuun. Jos käytäntö ei
jossain luokassa toimi, voi opettaja päättää, ettei välipaloja enää tuoda.
LIIKKUMINEN KOULUN ALUEELLA:
Koulun piha-alue on entistä turvallisempi, kun aita rajoittaa autoilua piha-alueella.
Metsätien ja Hämeen Härkätien kevyen liikenteen väylistä huolimatta tarkkuutta
liikenteessä vaaditaan meiltä jokaiselta. Jos tuotte tai haette lapsia koulusta, pyydämme
teitä käyttämään ensisijaisesti Heikintien reunaa ja hammashoitolan parkkipaikkaa, jolloin
huomioikaa jalan ja pyörällä kouluun tulevat tai koulusta lähtevät oppilaat.
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi on
koulutaksien tulo- ja lähtöpaikka hammashoitolan parkkialueelle. Linja-autot pysähtyvät
edelleen Metsätien pysäkille. Vaikka liikenne on jokavuotinen aihe koulunkin kasvatustyössä,
ei liikennekäyttäytymisen eteen tarvittava työ lopu koskaan… Aikuisen esimerkki on
tässäkin asiassa tehokas kuten halvimman henkivakuutuksen eli pyöräilykypärän käytössä.
KULJETUSOPPILAIDEN koulukyyti on järjestetty linja-autolla tai taksilla erikseen
ilmoitettujen aikataulujen mukaan. Kuljetusten aiheuttaman odotuksen aikana on oppilailla
mahdollisuus valvottuun toimintaan koululla. Odotustunti vietetään pääsääntöisesti Atriumkoulun puolella kerhon tiloissa. Vain, jos opettaja on antanut muunlaisia ohjeita, niin silloin
toimitaan niiden mukaan.
KOULUN KERHOT
Koululla ei ole tänä lukuvuonna omia kerhoja. 1.-2. luokan oppilaille on taas alkamassa
seurakunnan pitämä kerho, johon voivat osallistua myös iltapäivätoiminnassa mukana olevat
lapset. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Kirsi Härme jakaa tietoa kerhosta koteihin ja
kyselee ilmoittautumisia. Nuorisotoimi pitää kerhoa torstaisin.
Iltapäivisin ja iltaisin koulun liikuntasalissa toimii useiden eri järjestöjen ja seurojen
kerhoja, joista saa tietoa seurojen ilmoituksista.
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koulullamme on koulupäivinä 1.-2. luokan oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa klo 7.00-17.00
välisenä aikana. Toiminnasta vastaavat koulunkäyntiavustajat. Iltapäivätoiminnassa oleville
oppilaille tarjotaan välipala. Toimintaan haetaan koulusta tai koulutoimistosta saatavalla
hakemuksella lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli oppilas lopettaa toiminnan kesken lukuvuoden
on lopettaminen tehtävä kirjallisesti koulusta tai koulutoimistosta saatavalla lomakkeella.
Osallistumismaksu on porrastettu ja jokaiselle määritellään hakemuksen perusteella
osallistumismaksu.
KOULUTAPATURMAT
Koulussa ja koulumatkalla oppilaalle sattuneen koulutapaturman hoito on peruskoulun
oppilaalle maksuton.
Someron kaupunki on vakuuttanut peruskoulujensa ja lukionsa oppilaat vapaaehtoisella
tapaturmavakuutuksella. Vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat
varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunnilla sekä otettaessa
osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin,
retkeilyihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä
kouluun tai koulusta. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla opetussuunnitelman mukaisten
luokkaretkien ja leirikoulujen aikana.
Koulussa tapahtuneesta tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä oppilaan huoltajalle.
POISSAOLOISTA: oppilaan sairastuessa pyydetään huoltajia ilmoittamaan koululle heti
ensimmäisenä poissaolopäivänä. Ilmoittamiseen on kätevä käyttää Wilmaa. Mikäli ilmoitusta
ei kuulu, niin opettaja ottaa yhteyttä huoltajiin. Koulutyön kannalta on toivottavaa, että
perheen yhteiset lomamatkat ovat koulun lomien aikana. Kaikki ylimääräiset lomat anotaan
koulusta saatavalla loma-anomuslomakkeella. Oma opettaja myöntää lomaa enintään kolme
päivää. Pidemmät vapaat anotaan rehtorilta koulusta saatavalla lomakkeella; yli kahden
viikon lomista tehdään anomus sivistyslautakunnalle. Huoltaja vastaa siitä, ettei
ylimääräinen vapaa vaikeuta koulutyötä.
RANKAISUKÄYTÄNTEET
Pyrimme oppilaiden kanssa puhumalla selvittämään ja sopimaan asioita, mutta jos puhuminen
ei tuo muutosta tai rikkomus on suuri, niin silloin toimimme perusopetuslain 36,36 a ja 36 b
§:n mukaan.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun
järjestämästä tilaisuudesta.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi
kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Asiasta ilmoitetaan kotiin.
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee
vilpillisesti voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan
antaa kirjallinen varoitus. AINA ennen jälki-istuntoa ja kirjallista varoitusta kuullaan
oppilasta ja asiasta ilmoitetaan kotiin ennen jälki-istunnon täytäntöönpanoa. Oppilas tuo
viimeistään jälki-istuntoon opettajan täyttämän jälki-istuntolomakkeen huoltajan
allekirjoituksella varustettuna. Jälki-istunnossa oppilas täyttää kasvatuskeskustelulomakkeen, jossa hän itse pohtii esim. miten olisi voinut välttää jälki-istunnon, mitä
vaikutuksia hänen teollaan oli muille. Otamme oppilaan täyttämästä lomakkeesta kopion,
jonka oppilas tuo kotiin allekirjoitettavaksenne ja palauttaa sitten takaisin kouluun. Näin te
voitte myös kotona keskustella oppilaan kanssa lomakkeen asioista. Tarkoituksenamme on,
että oppilas miettii tekonsa seurauksia .
Erityisen vakavista rikkomuksista oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi, enintään
kolmeksi kuukaudeksi. Aina ennen erottamista kuullaan oppilasta ja hänen huoltajaansa.
TUKITOIMET
TUKIOPETUKSELLA autetaan oppilaita, joiden edistyminen opinnoissa on tilapäisesti
vaikeutunut. Pääsääntöisesti tukiopetusta antaa rehtori joko oppituntien aikana tai ennen
tai jälkeen koulupäivän. Opettaja ilmoittaa tukiopetusajan kotiin.
ERITYISOPETUKSELLA tuetaan lapsen koulunkäyntiä, jos hänellä on vaikeuksia esim.
lukemisessa, kirjoittamisessa, keskittymisessä tai sopeutumisessa. Erityisopettaja antaa
opetusta joko samanaikaisopetuksena luokanopettajan kanssa tai muutaman oppilaan
ryhmissä koulupäivän aikana. Erityisopetus tukee lapsen koko persoonallisuuden kehitystä
opetuksellisin ja kasvatuksellisin keinoin. Erityisopettaja keskustelee huoltajien kanssa
antamastaan opetuksesta oppilaalle.
Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan tällä hetkellä seitsemässä eri pienryhmässä,
joiden kaikkien toimintaan kuuluu yhteistyö yleisopetuksen luokkien kanssa. Toimintaalueittain opiskeleva pienryhmän oppilaat opiskelevat koulussamme yhdeksänteen luokkaan
saakka.
ARVIOINTI
VÄLIARVIOINNISSA on osana arviointikeskustelu, jossa vanhemmat, oppilas ja opettaja
yhdessä keskustelevat oppilaan koulutyöstä ja koululaisena kasvamisesta itsearvioinnin
pohjalta. Luokanopettajat tiedottavat aikavarauksista luokkakohtaisesti.
Kirjallisen väliarvioinnin oppilas saa syyslukukauden päätteeksi. 1.-4. luokilla arviointi on
sanallista ja 5.-6. luokilla numeroarviointia.
LUKUVUOSITODISTUS annetaan oppilaille kevätlukukauden päätteeksi. Myös siinä on
arviointi 1.-4. luokilla sanallista ja 5.-6. luokilla numeraalista.
Oppilaiden, joille on tehty henkilökohtainen opetussuunnitelma, arviointi perustuu oman
opetussuunnitelman tavoitteisiin.
LUKUVUODEN TEEMAT
Tavattoman tärkeät tavat on yhtenä lukuvuoden teemana. Tarkoituksenamme on opastaa ja
lisätä tietoisuutta hyvistä tavoista sekä niiden merkityksestä jokapäiväisessä elämässä.
Hyviin tapoihoin liittyy luonnollisesti myös sosiaaliset tilanteet ja vuorovaikutus toisten
kanssa. Tämä teema on osa kiusaamisen vastaista toimintaa eli KiVa-koulutoimintaa. KiVakoulutoiminta näkyy oppilaille pidettävissä oppitunneissa sekä erilaisissa tempauksissa.
Tarvittaessa KiVa-koulutiimi, johon tänä lukuvuonna kuuluvat Maarit Laurento, Elina
Lemberg-Kärki ja Kari Luoto selvittävät pidempään jatkuneita kiusaamistapauksia.
Jatkamme ja kehitämme myös yleisopetuksen sekä pienryhmien pedagogista ja
toiminnallista yhteistyötä. Pyrimme kokoajan kehittämään toimintatapoja, joista on hyötyä
kaikille koulumme oppilaille.
Ekologisuus on esillä tämän lukuvuoden toiminnassa. Luokissa se näkyy
paperinkeräyslaatikkoina sekä mietitään mitä kaikkea ekologisuus tarkoittaa ja miten
oppilaat voisivat toimia kotona ja koulussa ekologisemmin.
Jatkamme viime lukuvuonna aloittamaamme kouluvaari/-mummitoimintaa. Toiminnassa
mukana olevat ovat osallistuneet koulun yhteisiin tapahtumiin sekä luokkien omaan
toimintaan. Toiminta muotoutuu mukana olevien henkilöiden kanssa yhteistyössä.
KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Kaiken tuloksellisen kasvatustyön taustalla on aikuisten välinen yhteen hiileen puhaltaminen
ja yhteisten tavoitteiden mukaan työskenteleminen. Avoimuus ja luottamus syntyvät ja
säilyvät, kun epäselvät asiat selvitetään mitä pikimmin asianosaisten kanssa puhumalla.
Opettaja tietää parhaiten luokkansa asioista ja muissa koulutyöhön liittyvissä asioissa
kysykää tarvittaessa rehtorilta.
VANHEMPAINRYHMÄ
Koulullamme toimii vanhempainryhmä, joka toimii yhtenä
linkkinä kotien ja koulun välillä ja tarjoaa vanhemmille
tilaisuuden tuoda oma näkemyksensä koulun kehitystyöhön.
Toivotaan, että teistä löytyy taas tänäkin vuonna uusia ja
”vanhoja” aktiivisia toimijoita, mukaan vanhempainryhmään,
joten tervetuloa kaikki sekä vanhat että uudet mukaan keskustelemaan ja ideoimaan
toimintaa lapsien parhaaksi.
Vanhempainryhmän kanssa yhteistyössä on luvassa ainakin oppilaille itsenäisyyspäivän
aattona 5.12. Linnateatterin esitys Tatun ja Patun Suomi.
Vanhempainryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.00 koulun
ruokalassa (rakennus 1, sisäänkäynti 2 eli keskiovet).
LUOKKIEN VANHEMPAINILTOJA pidetään pääsääntöisesti syyslukukauden alkupuolella.
Opettajat tiedottavat oman luokkansa vanhempainillan ajankohdan.
KOKO KOULUN YHTEINEN VANHEMPAINILTA
Pidetään keskiviikkona 18.syyskuuta klo 18.00 alkaen koulun
liikuntasalissa.
Vanhempainilta alkaa pienten puolen ”peliareenan” avajaisilla.
Niihin on tulossa väkeä mm. LiikUSta ja SSO:lta, joka on
rahoittanut peliareenaa.
Vanhempainiltaan on tulossa erillinen kutsu !
Olemme iloisia, jos vanhempina haluatte antaa osaamistanne osaksi opetustyötä. Ottakaa
yhteyttä luokanopettajaan tai rehtoriin, jos olette kiinnostuneita esim. sopimaan vierailuita
kouluun tai työpaikoille.
OPPILASHUOLTO
KOULUTERVEYDENHOITAJA Anu Puotsaari on tavattavissa koululla
pääsääntöisesti maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Kouluterveydenhoitaja
keskustelee kanssanne kaikista lapsenne hyvinvointiin liittyvistä asioista.
HAMMASHUOLTOON oppilaat saavat kutsun hammashoitolasta, mikäli hoito
tapahtuu koulupäivän aikana.
KOULUPSYKOLOGI Kimmo Virtasen tavoittaa numerosta 044-7791 259. Hän työskentelee
yhteistyössä kotien ja koulun kanssa lastanne koskevissa asioissa. Hänen toimitilansa on
täällä Joensuun koulussa.
OPPILASHUOLTOTOIMINNALLA edistetään oppilaiden hyvinvointia, koulumenestystä ja
-viihtyvyyttä. Tarvittaessa etsitään ratkaisuja ongelmatilanteisiin koko oppimisympäristöä
arvioimalla. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat kouluterveydenhoitaja, rehtori, erityisopettaja,
koulupsykologi ja koulukuraattorin sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä tai koululääkäri.
Ryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin. Ottakaa yhteyttä oppilashuoltohenkilöihin, jos
lapsellanne on kurja olo esim. oppiminen on vaikeaa, kotona on raskasta, elämäntilanteessa
on tapahtunut muutos, hän tuntee olonsa yksinäiseksi, masentuneeksi, syrjityksi,
käyttäytyminen on muuttunut, on pelkoja, syömishäiriöitä ym. Pyydämme huoltajalta luvan,
jos meillä on tarvetta keskustella yksittäisen oppilaan asioista ja samalla tarjoamme teille
silloin mahdollisuuden osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen. Yhdessä voimme miettiä
tilannetta ja etsiä ratkaisuja.
Isojen ja pienten oppilaiden välisessä kanssakäymisessä on odotetuksi hetkeksi
muodostunut KUMMITOIMINNAN käynnistyminen. Pääsääntöisesti neljäsluokkalaiset ovat
ekaluokkalaisten, viidesluokkalaiset toisluokkalaisten ja kuudesluokkalaiset
kolmasluokkalaisten koulukummeja.
Oppilaskuntatyö kuuluu osana koulumme toimintaa. Oppilaskunnan vetäjänä on
luokanopettaja Nina Mäkinen. Jokaiselta luokalta valitaan yksi edustaja oppilaskuntaan.
Oppilaskunta kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Oppilaskunta järjestää koko koululle
erilaisia tempauksia, joilla saadaan vaihtelua arkeen.
Oppilaat voivat tuoda omia ajatuksiaan ja ehdotuksiaan oppilaskunnan kautta tiedoksi, myös
kirjallisesti. Olemme ruokalan rappusten alle laittaneet postilaatikon, johon jokainen voi
tuoda kirjallisesti ajatuksensa esille. Oppilaskunta käy mielipiteet läpi ja valitsee niistä
toteutettavaksi parhaat ideat.
KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
TUTUSTUMISRETKIÄ lähiympäristöön ja kauemmaksikin tehdään ajankohtaisuuden ja
kunkin luokan kiinnostuksen mukaan. Retkistä tiedotetaan aina etukäteen kotiin ja
pyydetään lupa lapsen osallistumiseen.
YÖKOULUJA, LEIRIKOULUJA JA LUOKKARETKIÄ järjestetään vapaaehtoisuuteen
perustuen kiinnostuksen mukaan. Retkiin liittyen luokat voivat kartuttaa rahastojaan
vanhempien kanssa.
KULTTUURITARJONTAA, etenkin kaupungin tarjoamaa toimintaa hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan vierailemalla konserteissa, taidenäyttelyissä, teatteriesityksissä
yms.
Lukuvuoden 2013-2014 tapahtumakalenteri
Lukuvuoden yhteisiä tapahtumia:
2013-2014
3.9. Joensuun koulun 1.-2. luokkien yleisurheilukisat urheilukentällä.
vk 37 9.-13.9. liikenneturvallisuusviikko.
vk 38 16.-20.9. Tavattoman tärkeät tavat.
23.9. valokuvaus
18.9. keskiviikkona klo 18.00 alkaen koko koulun yhteinen vanhempainilta liikuntasalissa.
Vanhempainillasta lähetetään erillinen kutsu.
11.10. Unicef-kävely.
vk 42 14.10.-18.10. syysloma.
vk 44-46 itsearviointiviikot.
Arviointikeskusteluviikot yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa yleisopetuksen
luokissa. Itsearviointilomakkeessa oppilas arvioi itse käyttäytymistään ja työskentelyään
ja opettaja arvioi myös samat kohdat jokaisen oppilaan kohdalta. Oppilas näkee
opettajan arvioinnin keskustelun yhteydessä. Pienryhmissä tämän keskustelun korvaa
HOJKS-palaverit, mutta oppilaat ja opettajat tekevät näissäkin luokissa saman
itsearvioinnin kuin muutkin. Itsearviointilomake käydään läpi huoltajan ja oppilaan
kanssa.
29.10. torstaina kuudennen luokan oppilaat pitävät muiden luokkien oppilaille
oppitunteja, joihin luokanopettajat ovat antaneet aiheet. Päivän nimenä ”tuhat päivä”.
5.12. teatteriesitys Tatun ja Patun Suomi.
21.12. lauantaina klo 9.00-n.10.30 joulujuhla liikuntasalissa. Ei aamu- eikä
iltapäiväkerhoa.
2014
02.01.2014 maanantaina koulu alkaa lukujärjestyksen mukaan.
29.1. avaruuspäivä Näe tähtiä.
vk 11 kansainvälisyysteema
Huhti-toukokuun aikana luokat tekevät luokkaretkiä
30.5 perjantaina klo 12.00 viitosten ja kolmosten juhla kuudennen luokan oppilaille.
31.5. lauantaina lukuvuositodistusten jako kevätkirkon jälkeen.
Ennen tapahtumia informoidaan koteja Wilman kautta!
Lisäksi luokat toteuttavat omana ryhmänään tai yhdessä jonkun muun ryhmän kanssa
erilaisia tapahtumia ja teemoja, joista tulee informaatiota koteihin.
KOULUN SÄÄNNÖT
Koulun yhteisen omaisuuden säilyminen ehjänä ja siistinä on jokaisen koulussa
työskentelevän aikuisen ja lapsen vastuulla.
Raha ja arvoesineet eivät ole koulussa sallittuja, eikä koulu ole niistä vastuussa, jos oppilas
on vastoin määräyksiä tuonut niitä kouluun. Jos oppilaan tarvitsee saada yhteys
huoltajiinsa, niin opettajat huolehtivat asian. Vapaa-aikaan liittyvät asiat hoidetaan
koulupäivän ulkopuolella. Huoltaja vastaa oppilaan mukana olevasta puhelimesta katoamis- ja
rikkoutumistapauksissa ja selvittelyistä. Puhelin on kaikissa tapauksissa pidettävä koulussa
AINA äänettömällä eikä sitä käytetä millään tavoin oppituntien tai välituntien aikana.
Opettaja voi antaa luvan rahan ottamiseen esimerkiksi retki- ja leirikoulupäivinä. Asiasta
tiedotetaan erikseen.
Meidän koulun säännöt
eli kohtelen toisia niin kuin toivon heidänkin kohtelevan minua!
1.
2.
3.
4.
Ollaan ystävällisiä kaikille - ei kiusata.
Välituntileikkeihin pääsevät kaikki mukaan.
Anteeksi, kiitos ja ole hyvä-sanoissa piilee viisaus syvä!
Tehdään koulutyö niin hyvin kuin mahdollista ja annetaan työrauha kaikille oppituntien
aikana.
5. Välitunnit vietetään välituntialueella.
6. Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja ja otetaan sen verran kuin jaksaa syödä.
Pukeudutaan sään mukaisesti. Oppituntien ja ruokailun ajaksi jätetään päällysvaatteet
(ainakin päähineet ja päällystakit) naulakkoon. Liikuntatunneille pukeudutaan opettajan
ohjeiden mukaisiin liikuntavaatteisiin.
7. Myös käytävällä liikkuessa annetaan toisille työrauha.
8. Ei sotketa eikä vahingoiteta koulun omaisuutta.
9. Laitetaan tavarat paikoilleen ja kaikilla on viihtyisämpää!
10. Koulumatkoilla ja koulun järjestämillä retkillä pyöräillessä, rullaluistellessa tai
potkulautaillessa suositellaan pyöräilykypärän käyttöä.
11. Kouluun ei saa tuoda koulutyöhön kuulumattomia henkilökohtaisia tavaroita tai
arvoesineitä eikä rahaa. Koulu ei vastaa kouluun tuoduista tavaroista.
12. Puhelin pidetään koulupäivien aikana äänettömällä. Koulu ei vastaa kouluun tuodusta
puhelimesta.
TUPAKKALAKI
Tupakkalain tavoitteeksi on asetettu tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa.
Tavoitteeseen pyritään ehkäisemällä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista ja
rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Tupakointikielto koskee lasten ja nuorten
ympäristöä esimerkiksi päiväkotien ja koulujen lähellä. Suomi on ensimmäinen maa, jossa
tupakoinnin loppuminen on kirjattu lain päämäräksi.
Laki on tullut voimaan 1. lokakuuta 2010.
1.1.2012 alkaen Somero on ollut savuton kaupunki.
Hyvät huoltajat !
Olemme käyneet oppilaiden kanssa läpi lukuvuositiedotteen asiat. Toivomme teidän vielä
keskustelevan lapsenne kanssa lukuvuositiedotteesta ja ennen kaikkea koulumme
järjestyssäännöistä ja ohjeista rahan, arvoesineiden ja puhelimen tuomisesta kouluun.