EDM – Elektroninen etäisyyden mittaus

Comments

Transcription

EDM – Elektroninen etäisyyden mittaus
Täkymittaus
Optinenmittaus
Yleistieto




Optinenmittaus pohjautuu GPS-paikannus
mittaukseen ja laitteistoja on paljolti käytössä
erilaisissa maanmittaustoiminnoissa mm.
tietyömaat, kaavoitus, jne.
Laitteisto koostuu yleensä itse mittalaitteesta,
tukevasta jalustasta sekä prismasta.
JKUn käytössä on LEICA TPS1100 sarjan
mittalaite.
Yleisurheilua varten laitteistolle on tehty
Kisamittausohjelmisto, jolla voidaan mitata
pitkät heitot, kuula, pituus- ja kolmihypyt.
Edut
Nopea ja luotettava mittaus
 Tarkemmat mittaustulokset

 Varsinkin pitkissä mittauksissa, jolloin
vältetään perinteisen rullamitan vedon
vaativuus

Tulokset heti sähköiseen muotoon
 Tulospalveluun (tämä ei ole vielä testattu
JKU laitteella)
 Näyttötaululle (vaatii sähköisen tulostaulun)
Leica TPS1100
Laitteisto kentällä
Harjun yleisurheilukentälle on tehty
mittalaitteelle kiinteä mittauspaikka
katsomon pohjoispäähän ”pienikoppi”.
Siellä mittalaite kiinnitetään alustaan.
 Jos laite asetetaan kentälle pitää se
asettaa ”pehmeälle” alustalle, jotta
jalusta voidaan painaa tukevasti
maahan.
 Prisma

Laitteiston käyttöönotto
Jotta laite saadaan mittaamaan
luotettavasti on se laitettava vaateriin,
aluksi karkealla vesivaaituksella ja
lopuksi vielä elektronisella tasaimella.
 Laitteen mittaustarkkuus kannattaa
varmentaa rautarullamittaa vasten.
 Harjun kentälle on tehty kiinteä paikka
suoritusaikaiselle varmistusmittaukselle

Suorituspaikkojen kalibrointi ja
varmistusmittaukset
Suorituspaikkakohtaiset
varmistusmittaukset


Kalibrointi tehdään lajikohtaisesti siten, että
heittokaarelle / hyppyviivalle saadaan 0,00
tulos.
Varmistusmittaus, näitä tehdään vähintään
kaksi siten, että mittaukset suoritetaan
sektoreiden välistä vähintään kahdesta eri
kohdasta sivuttaissuunnassa sekä
pituussuunnassa. Tällä saadaan varmuus
mittauksen oikeellisuudesta koko alueella.
Sijoittautuminen

Esimerkki
Kiinteä varmistusprisma
Mittaaja jos kentällä
Sihteeri
Tulostaulu
Prismahenkilö
Lajipaikan
asetuspiste
Nollakohdan mittaus
Mittaaja (Harjun katsomo)
Kilpamittaukset

Juuri ennen kilpailun alku on syytä mitata
lajikohtaiset varmistusmittaukset kiinteisiin
varmistusprismoihin. Tulokset pitää kirjata
muistiin, koska kolmen kierroksen jälkeen
on aikaa tehdä toistomittaus
varmistusprismoihin. (Nämä mittaukset
ovat erittäinkin tarpeellisia silloin, kun laite
on kentällä upotettuna maahan).
Varmistusmittaukset voidaan tallettaa
omalle numerosarjalle.
Kilpamittaukset
Laitteeseen voidaan syöttää kilpailijan
kilpailunumero ja tulos tallentuu tällöin
kilpailijan omalle numerolle
 Haluttaessa tulokset voidaan tallettaa
laitteen muistiin.
