SAYC bridgekurssi kerholaisille

Transcription

SAYC bridgekurssi kerholaisille
SAYC – Alkeiskurssi systeemi
kerholaisille pähkinän kuoressa
[email protected]
8.7.2013
1/9
01.08.2013
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
Alkusanat
Tämä on tiivistelmä Suomen Bridgeliiton myymästä Matti Niemen: “Opi 2000-luvun bridgeä” – kirjasta.
(http://bridgekoulutus.blogit.fi/files/2012/07/peruskurssikirja_10012012.pdf). Tämän tiivistelmän on tarkoitus
tarjota kokeneemmille pelaajille tiiviimmässä muodossa kuvaus alkeiskurssilla käytetystä tarjoussysteemistä.
Käden arvostus
-
Vähennä yksi arvopiste jos kädessä ei ole yhtään ässää. Tämä vähennys johtuu siitä että normaali
pistelasku aliarvostaa ässiä ja yliarvostaa rouvia ja sotamiehiä suhteessa saataviin tikkeihin.
Vähennä yksi arvopiste jos käden jakauma on 4333. Tämä vähennys johtuu siitä, että ilman pitkiä värejä
tikkejä kertyy yleensä huonosti.
Jakopisteet lasketaan vasta kun yhteinen vähintään kahdeksan kortin valttiväri on löytynyt.
Sangipelissä ei lasketa jakopisteitä.
Jakopisteitä ei lasketa myöskään valttiväristä.
Mikäli kuvakortti on lyhyessä maassa ilman riittäviä jalkoja (K, Qx, Jxx), vähennä yksi arvopiste.
Kyseisestä maasta ei myöskään voi laskea sekä arvopisteitä että jakopisteitä – käytä suurempaa
pistemäärää kun yhteinen valtti on löytynyt.
Lähtökortit
-
Maan valinta
o Oma hyvä vähintään neljän kortin maa.
o Partnerin vähintään neljän kortin maa.
o Sarjasta lähteminen on yleensä turvallinen valinta.
o Ässät ja kuninkaat eivät menetä tehoaan, joten niiden alta pitkästä väristä voi lähteä. Kannattaa
välttää lähtöä omasta heikosta neljän kortin väristä (Qxxx tai Jxxx).
o Yhtä pitkistä maista, jos ei ole sarjoja, lähde vahvemmasta.
o Valttipeliä vastaan voi lähteä omasta lyhyestä maasta.
o Valttipeliä vastaan voi lähteä myös valtilla estääkseen vuorovarkaudet tai välttääkseen tikin
antamisen muista väreistä.
-
Kortin suuruuden valinta
o Partnerin väristä suurimmalla kortilla – sangia vastaan mikäli pito partnerin väriin on pelinviejän
tarjoama, kuva kolmannesta lähdetään pienellä (kuvan oltava vähintään rouva).
o Sarjasta suurin kortti (aito sarja KQJ tai epäaito sarja KQT)
o Yhden tai kahden kortin maasta suurin (xx)
o Välisarjasta kolmanneksi suurin kortti (AQJ, KJT, QT9 ja AJT, AT9, KT9)
o Kolmen tai neljän kortin maasta kolmanneksi suurin kortti (xxxx). Jos maassa ei ole kuvakorttia,
voi myös lähteä suurimmalla.
o Vähintään viiden kortin maasta viidenneksi suurin kortti (xxxxxx). Myös suurimmalla voi lähteä,
jos suurin kortti ei ole kuvakortti.
o Eli aina suurin, kolmanneksi suurin tai viidenneksi suurin (10-12-sääntö, lähtökortin suuruuden
vähentää 10:stä tai 12:sta, tällöin muilla pelaajilla on lopputuloksen verran lähtökorttia suurempia
kortteja).
o Myöhemmät käännöt pelissä noudattava edellä kuvattuja sääntöjä (1. / 3. / 5.)
Merkinannot
-
-
Partnerin aloitettua näytetään voimamerkinanto, jos mahdollista. Myös pitkä maa voi riittää pyynnön
näyttämiseksi, aina ei ole siis pakko olla kuvakortteja pyynnön näyttämiseen.
Pelatessa kortit järjestyksessä pieni-iso on pyyntö tai kertoo parillisen määrän kortteja. Pelatessa
toisinpäin, iso-pieni, kerrotaan kieltoa tai paritonta korttimäärää.
Pelinviejän aloittaessa tikki, näytetään pituusmerkinanto, jos mahdollista.
Ensimmäisessä sakaamisessa käytetään voimamerkinantoa (italialainen). Pariton pyytää kyseistä
maata. Parillinen kieltää kyseisen maan. Iso parillinen pyytää korkeampaa maata ja pieni parillinen
pyytää alempaa maata.
Partnerin lähtiessä valttipelissä ässällä ja pöytään tulee singeli, merkinantona käytetään lavinthal
merkinantoa. Iso kortti pyytää ylempää maata ja pieni kortti pyytää alempaa maata.
2/9
01.08.2013
-
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
Sakattavat kortit tulisi valita niin ettei pelinviejä saa sakauksen takia ylimääräisiä tikkejä (kuva korttien
jalat). Kasvaneen tikkivärin kortteja pyritään säästämään.
1 väriä avaus
Pistevoima
-
11-22 ap ja epätasainen jako (ei tikkejä täyspeliin omassa kädessä)
12-14ap ja tasainen jako
18-19ap ja tasainen jako
Värin valinta
-
-
Avataan aina pisimmällä värillä mikäli väri on vähintään 5 korttia.
Kahdesta viiden tai kuuden kortin väristä avataan ylemmällä.
Kun ei ole 5 kortin väriä, avataan pidemmällä alavärillä ja yhtä pitkistä alaväreistä avataan ristillä.
1♦ avaus joudutaan avaamaan kolmen kortin värillä ainoastaan 4-4-3-2 jakaumalla (♠-♥-♦-♣). Tämän
takia vastaaja suhtautuu 1♦ avaukseen 4 kortin avauksena, toki avaus pitää alertoida, mutta tuen voi
osoittaa neljän kortin värillä.
Ristiavausta sitä vastoin pidetään aina 3 kortin värinä. Suoraan tukemiseen tarvitaan siis vähintään 5
korttia.
Yläväriavaukset ovat aina vähintään 5 korttia.
Vastaustarjoukset 1-väriä avaukseen
-
-
Heikoilla käsillä, 0-5ap, tarjotaan pass (heikot hypyt ei käytössä, vastaajan hyppy on vahva).
Mikäli avaaja on avannut ylävärillä, tuki on aina annettava välittömästi (pisteet jakopisteineen!)
o 1-kertainen korotus lupaa 6-10p ja vähintään 3 kortin tuki. Avaaja jatkaa tarjoamista ainoastaan
erittäin vahvoilla käsillä eli vähintään 17p. (Trial ja ehkäisevät korotukset eivät ole käytössä).
o 2-kertainen korotus lupaa 11-12p ja vähintään 3 kortin tuki. Tämä on inviitti täyspeliin. Avaaja
tarjoaa täyspelin 14 pisteellä. (Trial slammia varten ei ole käytössä).
o 3-kertainen korotus lupaa noin 10p ja 5 kortin tuen sekä hyvän vinon jakauman.
o 2NT lupaa vähintään 13p ja vähintään 3 kortin tuen (katso erikseen sivulta 6 Jacoby 2NT
konventio).
o kaksoishyppy (Splinter) lupaa 9-12ap ja vähintään neljän kortin tuen, tarjottu väri 0 tai 1 korttia.
Jatkotarjoukset cue-tarjouksia eli lupaavat ässän tai kuninkaan tarjotussa maassa ja kertovat
slammikiinnostuksesta. Valttivärin tarjoaminen on tarkoitettu pelattavaksi. 4NT on ässäkysely.
-
Mikäli ei ole tukea avaajan yläväriin
o Tarjoa oma pisin väri mikäli pisteet riittävät. Mikäli pisteet eivät riitä, voi vastaaja joutua
tarjoamaan oman lyhyemmän värin (vähintään 4 korttia) yhden tasolla. Mikäli vastaajalla on yhtä
pitkiä 4 kortin värejä, niistä tarjotaan aina halvin mahdollinen tarjous (sellainen joka korottaa siis
mahdollisimman vähän). Mikäli vastaajalla on yhtä pitkiä 5 tai 6 kortin värejä, niistä tarjotaan
aina ylempi maa ensin.
 2-tasolla pisteitä on oltava vähintään 12ap ja vähintään 4 korttia.
 2-tasolla riittää myös 10-11ap, mikäli väri on vähintään 6 korttia, jolloin oma mahdollinen
jatkotarjous on oman värin korotus.
 1-tasolla vähintään 6ap ja vähintään 4 korttia.
 hyppytarjous lupaa vähintään 17ap ja vähintään 4 korttia. Täyspelivaatimus. (ei siis
heikkoja hyppyjä!)
o Edellä olevista säännöistä seuraa että 1♠-2♥ lupaa aina vähintään 5 kortin värin.
o 1NT lupaa voimaa on 6-11ap ja kieltää tuen avaajan yläväriin sekä kieltää yhden tasolla
tarjottavan vähintään 4 kortin ylävärin. Ei myöskään 10-11ap ja 6 kortin väriä.
o Tarjoa 3NT jos voimaa on 13-15ap ja tasainen käsi, eikä tukea yläväriin.
Mikäli avaaja on avannut alavärillä
o Vastaus 2NT lupaa 11-12ap, tasainen jakauma sekä kieltää vähintään neljän kortin ylävärit.
o Vastaus 1NT lupaa 6-10ap sekä kieltää 4 kortin tarjoamattomat ylävärit.
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
3/9
01.08.2013
o
o
Muut vastaukset kuten yläväriavaukseenkin. Alaväriä ei tueta, mikäli vastaajalla on tarjottavissa
oleva vähintään 4 kortin yläväri. Ristivärin korotuksessa oltava vähintään 5 korttia ja ruudun
korotuksessa 4 korttia. Alavärikorotuksen jälkeen uudet värit lupaavat pidon (eivät välttämättä
siis lupaa 4 korttia) sekä täyspelikiinnostuksen (sangiin).
Alaväri korotuksen jälkeen tarjotaan siis pitoja hakien sangia, mikäli pisteitä riittää täyspeliin.
Avaajan 2. tarjoukset
-
1 yli 1 sarjoissa (vastaaja luvannut 4k ja 6p)
o Jos avaajalla on tuki (4k) vastaajan yläväriin
 Minimivoimalla 11-14p tehdään 1-kertainen korotus
 Inviittivoimalla 15-17p tarjotaan 2-kertainen korotus
 Täyspelivoimalla vähintään 18p tarjotaan 3-kertainen korotus
o Avausvärin tarjoaminen uudestaan lupaa vähintään 6 kortin värin
 Minimivoimalla, 11-14ap, tarjotaan mahdollisimman alhaalla
 Inviittivoimalla, 15-17ap, avaaja hyppää omassa värissään
 Täyspelivoimalla, vähintään 18ap, avaaja tarjoaa ylävärin ollessa kyseessä
yläväritäyspelin, alavärin tapauksessa avaaja tarjoaa 3NT
o Oma uusi väri lupaa aina vähintään 4 korttia
 Yhden tasolla tarjotessa, uusi väri ei lupaa avausväriin lisää pituutta. Kahden tasolla
uusi väri lupaa avausvärin vähintään 5 korttia ja tarjotun värin vähintään 4 korttia.
Muuten tarjotaan sangia alimmalla tasolla. Alimmalla tasolla uusi väri ei rajoita käden
pistevoimaa eli tarjous on kierrosvaatimus.
(tai erikseen sovittava 11-17ap, jolloin vahvemmalla kädellä hypätään. Hypyn luvattava
siinä tapauksessa vain neljä korttia! Kirjassa ja kalvoissa eroja tässä kohtaa!)
 Hyppy uuteen väriin lupaa vähintään 5 (4) korttia ja 18ap sekä avausvärin vähintään 5
korttia.
 Uusi väri alimmalla tasolla (reverse) lupaa vähintään 15ap 2-yli-1 vastaukseen ja 16ap
1-yli-1 vastauksen jälkeen
 Reverse: avausväri jää väliin ja vastaaja joutuu tarjoamaan avausvärin kolmen
tasolla mikäli haluaa pelata avausväriä
(esim. 1♣-1♥-2♦ on reverse - avaaja olisi voinut tarjota heikolla kädellä 1NT,
jos epätasainen tai 6k väri, avaaja voi tarjota 2♣)
(muita esimerkkejä 1♣-1♠-2♦/♥ , 1♦-1♠-2♥ , 1♦-2♣-2♠ , 1♠-2♦-3♣)
o Sangi tarjous
 lupaa alimmalla tasolla 11-14ap. Tarjous kieltää vähintään neljän kortin ylävärin, jonka
olisi voinut tarjota yhden tasolla. Mikäli oman toisen värin tarjoaminen olisi reverse, eikä
pistevoima riitä siihen, voi avaaja joutua tarjoamaan sangia myös tasaisehkolla (5431,
5422, 4441) kädellä ja ilman pitoja.
 hypäten tarjous lupaa 18-19ap ja tasaisen käden. Tarjous ei kiellä tarjoamatonta 4 kortin
yläväriä, sillä mahdollinen yhteinen 4-4 yläväri ehditään vielä selvittämään kolmen
tasolla – vastaajahan tarjoaa uuden ylävärin mikäli sellainen löytyy. Tarjous kieltää 4
kortin tuen vastaajan tarjoamaan yläväriin.
 Sangin korotus 1väriä-1NT-2NT lupaa samoin 18-19ap sekä tasaisen käden.
-
2 yli 1 sarjoissa
o Sangi alimmalla tasolla lupaa 11-14ap ja tasaisehkon käden. Tarjous ei kiellä tarjoamattomia
ylävärejä, mikäli toisen värin tarjoaminen olisi reversetarjous.
o Sangi hypäten 3NT:iin lupaa 18-19ap ja tasaisen käden.
o Oma uusi väri lupaa aina vähintään 4 korttia ja avausväriin 5 korttia
 Uusi väri kahden tasolla, joka ei ole reverse tarjous ei tarkenna pistevoimaa ja on siten
kierrosvaatimus. (esim. 1♥-2♣-2♦ on kierrosvaatimus, sillä hyppy vaatii 5-5 värit, käsi voi
olla vahva mutta vain 5-4 värit!)
 Uusi väri, joka on reverse tarjous, lupaa vähintään 15ap ja vähintään neljän kortin värin
sekä avausvärin vähintään 5 korttia. (1♦-2♣-2♥ on reverse, heikolla kädellä tarjotaan
joko omaa hyvää 5 kortin väriä tai sangia alimmalla tasolla)
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
4/9
01.08.2013

o
o
Uusi väri hyppäämättä 3 tasolla lupaa vähintään 4 korttia sekä vähintään 5 kortin
avausvärin ja vähintään 15ap. (1♥-2♦-3♣)
 Uusi väri hypäten 3 tasolle lupaa vähintään 5 korttia sekä avausväriin että uuteen
tarjottuun väriin. Pistevoima vähintään 15ap. (1♥-2♣-3♦)
Avausvärin tarjoaminen uudestaan
 Alimmalla tasolla oman avausvärin tarjoaminen lupaa 11-14ap ja erittäin hyvän 5 kortin
värin tai 6 kortin värin.
 Hypäten kolmen tasolle tarjous lupaa vähintään 15ap ja kuuden kortin värin.
Täyspelivaatimus.
Vastaajan värien korotukset tuella
 Alavärin korottaminen kolmen tasolle lupaa 14-17p ja vähintään neljän kortin tuen.
 Alavärin korottaminen neljän tasolle lupaa vähintään 18p ja vähintään neljän kortin tuen
eikä kiinnostusta sangiin.
 Ylävärin korottaminen kolmen tasolle lupaa 11-13p ja tuen. Tarjous on inviitti.
 Ylävärin korottaminen suoraan neljän tasolle lupaa 14-16p ja tuen.
 Vastaajan yläväritarjouksen jälkeen hyppy neljän tason alaväriin, lupaa vähintään 17p ja
tuen yläväriin. Tarjottussa värissä tarjoajalla on lyhyys. (1♠-2♥-4♣ on Splinter eli lyhyys,
tuki ja voimaa).
Vastaajan 2. tarjous kun avaajan toinen tarjous on 1NT (11-14ap)
-
-
-
Uusi väri hyppäämättä, ei reversetarjouksena, on luonnollinen ja pysäytystarjous 2-tasolle alle 11ap.
Uusi väri vähintään 4 korttia.
Uusi väri hyppäämättä, reverse, on täyspelivaatimus eli vähintään 13ap.
Tarjous aiemmassa värissä on luonnollinen, kahden tasolla loppusitoumus, kolmen tasolla inviitti
täyspeliin (12-13ap).
2NT on täyspelivihje luvaten 12-13ap. Vastaajalla voi olla oma tarjottu yläväri 5 korttia, jolloin avaajan on
syytä kertoa oma 3 kortin tuki kolmen tasolla jos hän hyväksyy inviitin. (1♥-1♠-1NT-2NT-3♠ lupaa 3k tuen
ja maksimikäden)
Hyppy uudessa värissä on inviitti (12-13ap)
o jos kyseessä on tarjoamaton alaväri, joka 2 tasolla olisi ollut keinotekoinen täyspelivaatimus,
tarjous on pysäytys pitkällä alavärillä (kts alla oleva keinotekoinen alaväritarjous).
Heikolla tasaisehkolla kädellä passataan avaajan 1NT tarjoukseen.
Kirjassa on esitetty lisäksi keinotekoinen vaatimustarjous: alin tarjoamaton alaväri kahden tasolla on
keinotekoinen täyspelivaatimus. Jos molemmat alavärit on tarjottu, 2♣ toimii keinotekoisena
vaatimustarjouksena. Vastaajalla on joko oma 5 kortin yläväri, 5 pataa ja 4 herttaa, slammikiinnostus ja
tuki avaajan väriin tai slammikiinnostus ja oma pitkä väri.
o Tähän keinotekoiseen tarjoukseen avaaja
 Tarjoaa kolmen kortin tuella vastaajan yläväriä (1♣ - 1♠ - 2♦! - 2♠)
 Tarjoaa tarjoamatonta 4 kortin yläväriään (1♣ - 1♠ - 2♦! - 2♥)
 Tarjoaa avausväriä uudestaan, kieltää edellä olevat ylävärit ja kertoo hyvän viiden kortin
värin (1♣ - 1♠ - 2♦! - 3♣)
 Tarjous 2NT kieltää kaikki edellä olevat
5/9
01.08.2013
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
1NT avaus
-
15-17ap
4333, 4432 tai 5332 jakauma, voi olla myös 5 kortin yläväri.
Vastaukset 1NT avaukseen
-
-
-
Alle 8p ja tasaisehko käsi. Pass
2♣ lupaa vähintään yhden 4 kortin ylävärin ja kysyy avaajalta 4 kortin yläväriä. Pistevoima 2♣
tarjouksessa on oltava vähintään 8ap. Stayman.
2♦ pyytää avaajaa tarjoamaan 2♥. Tarjous lupaa vähintään 5 kortin hertan. Ei kerro pisteistä mitään.
o Inviittikädellä ja viiden kortin värillä vastaaja tarjoaa 2NT.
o Inviittikädellä ja kuuden kortin värillä vastaaja tarjoaa omaa väriään kolmen tasolla avaajan
siirtotarjouksen (2♥) jälkeen.
o Täyspelivoimalla vastaaja tarjoaa 3NT/4 yläväriään tai jotakin uutta väriä.
2♥ pyytää avaajaa tarjoamaan 2♠. Tarjous lupaa vähintään 5 kortin padan. Ei kerro pisteistä mitään.
Jatkotarjoukset kuten edellä.
2♠ pyytää avaajaa tarjoamaan 2NT. Tarjous lupaa heikon käden (0-7p) ja vähintään 6 kortin alavärin.
Vastaaja tarjoaa oman alavärinsä 2NT tarjouksen jälkeen, joka on loppusitoumus.
2NT lupaa 9ap ja tasaisen käden. Ainoastaan 4333 jakaumalla voi olla 4 kortin yläväri.
3♣♦ lupaa vähintään viiden kortin värin ja vähintään 10p. Tarjous on täyspelivaatimus. Kädessä voi olla
myös neljän kortin yläväri. Yleensä käsi on niin vahva että slammi kiinnostaa, muissa tapauksissa on
parempi tarjota 2♣ tai suoraan 3NT.
3NT lupaa noin 10-15ap ja tasaisehkon käden.
4NT on kvantitatiivinen slammi-inviitti eli noin 17ap. Avaaja tarjoaa maksimipisteillä 6NT.
5NT on kvantitatiivinen isoslammi-inviitti eli noin 21ap. Avaaja tarjoaa maksimipisteillä 7NT.
Jatkotarjoukset Stayman ylävärikyselyyn
Avaajan tarjoukset
o 2♦ kieltää neljän kortin ylävärit
o 2♥ lupaa neljän tai viiden kortin värin. Voi olla myös neljän kortin pata.
o 2♠ lupaa neljän tai viiden kortin värin. Tarjous kieltää neljän kortin hertan.
Vastaaja kuvaa kätensä seuraavasti
o 2NT lupaa tarjoamattoman neljän kortin ylävärin ja inviittivoiman.
o 3NT lupaa tarjoamattoman neljän kortin ylävärin ja 10-15ap.
o tarjoamattoman ylävärin tarjoaminen lupaa 5k. 2-tasolla tarjous on inviitti ja 3-tasolla tarjous
lupaa täyspelivoiman.
o tarjotun ylävärin korotus 3-tasolle on inviitti ja lupaa vähintään 4 kortin tuen.
o uusi alaväri lupaa slammi kiinnostuksen ja
Avaajan jatkotarjoukset
o avaaja voi luvata tarjoamattoman ylävärin tarjoamalla sangin päälle uutta yläväriä (1NT-2♣-2♥2NT-3♠ ) sillä ylävärikysely aina lupaa vähintään yhden neljän kortin ylävärin. 3♠ on
minimivoimainen tarjous, sillä 2♣ oli jo inviitti täyspeliin.
o avaaja voi luvata myös lisäpituutta omaan yläväriinsä tarjoamalla yläväriään uudestaan. Avaaja
lupaa myös maksimivoimaisen käden ko. tarjouksella. (1NT-2♣-2♠-2NT-3♠)
6/9
01.08.2013
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
2♣ avaus
-
vähintään 23ap tai täyspeli (ainakin melkein) omissa korteissa. Jos avaaja ei tarjoa toisella vuorolla 2NT,
joka lupaa 23-24ap, kaikki muut tarjoukset ovat täyspelivaatimuksia. Alaraja avaukselle on noin 18ap.
Vastaukset 2♣ avaukseen
-
-
2♦ on lepäävä tarjous, eli odottaa avaajaa kuvaamaan kätensä. Tarjous lupaa 0-5ap tai yli 6ap.
Lepäävän tarjouksen avulla myös pyritään välttämään tilanteita, joissa ei ole hyvää toista tarjousta,
jolloin parempi on ensin kuulla avaajalta ja sen jälkeen tarjota oma käsi.
Tyypillisiä käsiä ovat tasaisehkot kädet, jotka eivät kuitenkaan sovellu 2NT tai 3NT tarjouksiin eikä
kädessä ole kuin yksi 5 kortin väri.
Muut tarjoukset lupaavat vähintään 6ap ja vähintään 5 kortin värin sekä epätasaisen käden
2NT lupaa 7-8ap, tasainen käsi ja voimaa kaikissa väreissä
3NT lupaa 9-10ap, tasainen käsi ja voimaa kaikissa väreissä
Avaajan toiset tarjoukset
-
-
Uusi väri lupaa vähintään 5 korttia ja on täyspelivaatimus.
o Vastaajan hyppykorotus täyspeliin lupaa heikon käden ja kieltää ässät ja kuninkaat.
o Jos vastaajalla on tuki ja isoja kortteja, tarjous tehdään 3 tasolle, jonka slammin selvittämiseen
jää enemmän tarjoustilaa.
Sangi alimmalla tasolla (2NT) lupaa 23-24ap ja tasaisen käden. Tähän käytetään siirtoja ja Stayman
ylävärikyselyä kuten 2NT avaukseen.
Sangi hypäten (3NT) lupaa 25-27ap ja tasaisen käden. Jatkotarjouksina normaalit 4♣ Stayman ja
siirtotarjoukset 4♦/4♥.
2NT avaus
-
20-22ap
4333, 4432 tai 5332 jakauma, voi olla myös 5 kortin yläväri tai jopa 6 kortin heikko alaväri.
Vastaukset 2NT avaukseen
-
-
3♣ kysyy vähintään neljän kortin ylävärejä ja lupaa vähintään 4 kortin ylävärin, tpv. Stayman
3♦♥ ovat siirtotarjouksia vähintään 5 kortin maalla, aivan maksimeilla ja hyvällä tuella avaaja voi tarjota
täyspelin siirretyssä värissä. Vastaajalta siirron jälkeen uusi väri lupaa vähintään 5 korttia ja
slammikiinnostuksen. 3NT vastaajalta antaa avaajan tarjota yläväritäyspelin ja 3NT välillä.
3♠ lupaa molemmat alavärit vähintään 5-4 ja slammikiinnostuksen. Minimikädellä ja ilman 4 kortin
alaväriä avaaja tarjoaa 3NT.
3NT/5♣♦ ovat loppusitoumuksia.
4NT kvantitatiivinen slammi inviitti (n. 12ap) ja 5NT kvantitatiivinen isoslammi inviitti (n. 16ap).
2♦♥♠/3/4♣♦♥♠ avaus
-
-
oikea taso ehkäisyavaukselle päätetään 4-3-2 säännön mukaan
noin 5-10ap ja vähintään kuuden kortin väri, ei saa olla toista vähintään 4 kortin yläväriä
kolmen/neljän tason ehkäisyssä tulisi olla mielellään 7 korttia
neljännen käden ehkäisyavaus lupaa minimiluonteisen avauskäden
kolmannen käden ehkäisyavaus voi olla hyvinkin heikko
tarjouksien avulla pyritään häiritsemään vastustajien tarjoamista sekä pyritään löytämään oma peli
vaikka ei arvopisteitä olisikaan paljon. Myös mahdollisuus uhrautua vastustajien pelin päälle selviää
hyvin tikkien mukaan.
4-3-2 sääntö eli
o neljä tikkiä vaille kotipelin, jos itse on vaarattomassa ja vastustaja vaarassa
o kolme tikkiä jos molemmat ovat samassa vyöhykkeessä
o kaksi tikkiä jos itse on vaarassa ja vastustaja vaarattomassa
7/9
01.08.2013
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
Vastaukset
-
Ilman tukea, heikolla kädellä (0-12ap) passataan aina.
Tuen kanssa, heikolla epätasaisella kädellä voi korottaa niin että tarjottu tikkimäärä on sama kuin
yhteenlaskettujen valttien määrä (esim. 6+3 = 9). Jatkoehkäisy.
Uusi väri lupaa vähintään 15ap ja vähintään 5 kortin maan. Kierrosvaatimus!
Vahvalla kädellä (vähintään 15ap) vastaaja kysyy avaajan värin voimakkuudesta ja pisteitä 2NT
tarjouksella. Konventio on nimeltää Ogust.
o 3♣ lupaa minimi pisteet (6-8ap) ja huonon avausvärin (ei kahta huippukuvaa kolmesta)
o 3♦ lupaa minimi pisteet ja hyvän avausvärin (hyvä väri tarkoittaa kaksi huippukuvaa kolmesta)
o 3♥ lupaa maksimi pisteet (8-10ap) ja huonon avausvärin
o 3♠ lupaa maksimi pisteet ja hyvän avausvärin (hyvä väri tarkoittaa kaksi huippukuvaa kolmesta)
o 3NT lupaa vähintään AKQxxx avausvärin
3NT avaus
-
avaus lupaa läpikäyvän vähintään 7 kortin alavärin ilman sivupitoa. Tarjousta jatkoineen ei ole kirjassa
esitelty, ainoastaan todettu että 3NT avaus on ehkäisyluonteinen.
Jacoby 2NT
-
Yläväriavaukseen vastaajan ainoa tuen kertova vahva tarjous on 2NT.
Tarjous lupaa vähintään 13p ja vähintään 3 kortin tuen.
Tarjous on täyspelivaatimus.
Avaaja kuvaa kätensä seuraavasti
o Huonoilla käsillä, alle 15p ja tasaisehko käsi, avaaja tarjoaa suoraan täyspelin.
o Jos avaajalla on lyhyt väri (singeli tai reno), tämä tarjotaan kolmen tasolla (lyhyys siis tarjotussa
värissä). Tarjous ei kerro käden pistevoimasta.
o Tasaisehkolla ja 15-17 pisteen kädellä avaaja tarjoaa 3NT (ei tietenkään voi olla 5332 jakaumaa
jolla olisi avattu 1NT).
o Tasaisella/tasaisehkolla kädellä ja vähintään 18p avaaja tarjoaa avausvärin kolmen tasolla.
o Jos avaajalla on toinen vähintään neljän kortin väri ja vähintään 15p, tarjoaa hän värin neljän
tasolla. Mikäli tämä toinen väri on vahva, kannattaa se kertoa ennemmin kuin lyhyys. Tietenkään
ei voi tarjoa hertta avauksen jälkeen pata sivuväriä neljän tasolla!
o Jatkotarjouksina käytetään roomalaisia cue-tarjouksia (luvataan aina alin mahdollinen ässä tai
kuningas).
Blackwood (ässäkysely)
-
-
4NT kysyy ässiä. Vastaukset:
o 5♣ lupaa 0 tai 4 ässää
o 5♦ lupaa 1 ässän
o 5♥ lupaa 2 ässää
o 5♠ lupaa 3 ässää
Ässäkyselyn jälkeen 5NT kysyy kuninkaita ja lupaa samalla että kaikki ässät löytyy. Vastaukset kuten
edellä:
o 6♣ lupaa 0 tai 4 kuningasta
o 6♦ lupaa 1 kuningas
o 6♥ lupaa 2 kuningasta
o 6♠ lupaa 3 kuningasta
8/9
01.08.2013
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
Puolustustarjoaminen
-
-
oman värin tarjoaminen lupaa vähintään 5 kortin värin. Yhden tasolla 10-17ap ja ylemmillä tasoilla 1117ap.
1NT välitarjouksena lupaa saman mitä avauksena. Lisäksi tarjoajalla on oltava hyvä pito vastustajan
värissä. Jatkotarjoukset kuten 1NT avaukseen. Ainoa poikkeus jatkotarjouksissa on mikäli avaus on ollut
1♥. Silloin siirtotarjous 2♦ ei ole voimassa vaan on pelattavaksi. Vastustajien kaikkien jatkotarjouksien
kahdentaminen on rankaisua.
kahdennus on ilmaisua ja lupaa pituutta tarjoamattomissa maissa vähintään kolme korttia, 11-17ap.
kahdennus pitää tehdä kaikilla käsillä joissa on vähintään 18ap.
hypyt uuteen väriin ovat heikkoja, mikäli avaus on luvannut vähintään 10ap. Mikäli avaus on ollut heikko,
silloin hyppy lupaa 13-16ap ja vähintään vahvan kuuden kortin värin.
o uusi väri on aina kierrosvaatimus.
o värin korotus on ehkäisevä – valttien määrä on sama kuin tarjottavien tikkien määrä.
o vastustajien värin tarjoaminen on vahva.
Vastaukset välitarjouksiin
-
-
korotus kahden tasolle välitarjousvärissä lupaa 6-10p ja vähintään kolmen kortin tuki
hypäten kolmen tasolle korotus kertoo 11-12p ja kolmen tai neljän kortin tuen
korotus ilman hyppyä kolmen tasolle (joko välitarjous ollut kahden tasolla tai vastustajat ovat jatkaneet
tarjoamistaan) lupaa noin 8-10p ja tuen.
neljän tasolle korotus on estoluontoinen
1NT lupaa 7-11ap ja pidon vastustajien väreissä
2NT on luonnollinen inviitti ja lupaa 12-13ap ja pidon vastustajien väreissä. Tässä tarjouksessa voi olla
myös tarjoamaton 4 kortin ylävärin, mutta ei tukea partnerin yläväriin.
3NT on loppusitoumus ehdotus, noin 15ap ja hyvät pidot vastustajien väreissä.
oma uusi väri lupaa vähintään 9ap ja vähintään 5 kortin väri. Tarjous on kierrosvaatimus, mikäli tarjoaja
ei ole aikaisemmin passannut.
mikäli myös vasemman puolinen vastustaja on tarjonnut (1♣-1♥-1♠-?) on kahdennus mahdollinen.
Väritarjouksen kahdennus lupaa vähintään 8ap ja pituutta tarjoamattomissa väreissä. Sangitarjouksen
kahdennus lupaa vähintään 11ap+ ja on siten rangaistuskahdennus.
vastustajien värin tarjoaminen (cue-tarjous) ilmoittaa vahvan käden ja on kierrosvaatimus, kolmen tasolla
cue-tarjous on täyspelivaatimus. Tyypillisiä käsiä ovat 12+ap tasaisehkot kädet ilman pitoa vastustajien
väreissä tai liian vahva käsi edellä kuvattuihin korotuksiin.
Vastaukset kahdennukseen
-
sangitarjoukset lupaavat samat pisteet kuin välitarjoukseenkin sekä pidot vastustajien maihin (1NT 711ap, 2NT 12-13ap, 3NT noin 15ap). Sangitarjoukset kieltävät tarjoamattoman 4 kortin ylävärin.
uusi väri alimmalla tasolla on heikko, 0-8ap. Yläväri kerrotaan ennen alaväriä.
uusi väri hypäten on inviitti, n. 8-11ap ja vähintään 4 korttia. Yläväri kerrotaan ennen alaväriä.
kaksinkertainen hyppy kolmen tasolle lupaa vähintään 5 kortin värin ja 10-11ap.
hyppy yläväritäyspeliin lupaa vähintään 12ap ja vähintään 5 kortin maan.
cue-tarjous on täyspelivaatimus (14+ap).
vapaaehtoinen vastaus ilmaisukahdennukseen lupaa vähintään 6ap ja 4 korttia.
mikäli vastustajat tarjoavat sangia, kahdennus on rankaisu.
mikäli vastustajat korottavat omaa väriään, kahdennus on ilmaisua. Kahdennus myös kieltää samalla
tasolla tarjottavan 4 kortin ylävärin.
mikäli vastustajat tarjoavat uutta väriä, kahdennus on rankaisu
9/9
01.08.2013
Porin Bridgekerho – SAYC
[email protected]
Häirityt tarjoussarjat
-
-
-
tarjousten voimavaatimukset säilyvät ennallaan, sangitarjouksissa on aina oltava pito vastustajien väriin.
poikkeuksena on 1♥/♠ avauksen jälkeisen välitarjouksen jälkeen 2NT lupaa noin 12ap, tasaisen käden ja
pidon välitarjousväriin.
kahdennuksen jälkeen vastakahdennus lupaa vähintään 10ap. Muut väritarjoukset lupaavat vähemmän
pisteitä eli 2-yli-1 lupaa vain 6-9ap ja vähintään 5 kortin värin. Vastakahdennuksen jälkeen kaikki
kahdennukset ovat rankaisua. 2NT lupaa täyspelivoiman ja tuen, myös alaväriin.
värivälitarjouksen kahdennukset ovat ilmaisua ja lupaavat vähintään neljä korttia tarjoamatonta yläväriä.
sangi- ja estovälitarjouksien jälkeen vastaajan kahdennukset ovat rankaisua.
vastustajien värin tarjoaminen on täyspelivaatimus ja kysyy sangipitoa vastustajien värissä. Mikäli
vastustajat ovat tarjonneet useampia värejä, silloin cue lupaa pidon tarjotussa värissä ja kysyy pitoa
toiseen väriin.
sarjassa 1♣-1♦-X lupaa molemmat ylävärit 4 korttia. Sarjassa 1♣/♦ - 1♥ - X lupaa tasan 4 korttia pataa ja
1♠ lupaa vähintään viisi korttia. Molemmissa tapauksissa tarjous yhden tasolla lupaa avaajalta
minimiavauskäden, 2-tasolla ylävärin tarjoaminen lupaa vähintään 4 korttia, 3-tasolla tarjous on
täyspelivihje eli noin 15-17p ja tuki.