MAA2.1 koe ja ratkaisut välivaiheineen (PDF)

Transcription

MAA2.1 koe ja ratkaisut välivaiheineen (PDF)
MAA2 Koe 27.11.2013
Jussi Tyni
Muista kirjata oma nimesi ja ryhmäsi! Tee pisteytysruudukko ensimmäisen konseptin yläreunaan.
Lue ohjeet huolella!
A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi
joihin vastaat!
A1.
a) Mikä on funktion f(x) määrittelyjoukko, jos f ( x) 
5
2x  5
b) Muuta tulomuotoon: 4a  8a  4
2
A2.
a) Ratkaise yhtälö: 2𝑥 −
b) Sievennä:
A3.
4𝑥−1
4
≤2
x2  6x  9
x2  9
Ratkaise yhtälöt:
a)
3x 2  6 x  9
b)
x2  3x  10  0
MAA2 Koe 27.11.2013
Jussi Tyni
Muista kirjata oma nimesi ja ryhmäsi! Tee pisteytysruudukko ensimmäisen konseptin yläreunaan.
Lue ohjeet huolella!
B-osio. Saa käyttää laskinta! Valitse seuraavista viidestä tehtävästä neljä
joihin vastaat!
B4.
a) Millä vakion a arvoilla yhtälöllä
niin sanottu kaksoisjuuri?
2 x2  ax  1 on tasan yksi juuri,
b) Millä vakion c arvolla yhtälöllä ei ole yhtään juurta, kun yhtälö on
x2  12 x  c  0
B5.
Määritä a:lle arvo siten, että funktioiden
f ( x)  2 x 2  ax  1 ja
g ( x)   x 2  2 x  2 kuvaajat eivät leikkaa missään.
B6.
Kaksi autoa ajoivat saman matkan, jonka pituus oli 180 km. Autot
lähtivät liikkeelle samanaikaisesti, ja auto A, jonka keskinopeus oli 10
km/h suurempi kuin auton B, oli perillä 15 minuuttia aikaisemmin.
Määritä kummankin auton keskinopeus.
B7.
Suorakulmion pinta-ala on 30m ja piiri on enintään 24 m. Millaisia
arvoja suorakulmion sivut voivat saada?
B8.
Kun kytketään rinnan kaksi vastusta, joiden resistanssit ovat R1 ja R2 ,
niiden muodostaman järjestelmän kokonaisresistanssi noudattaa yhtälöä
2
1
1
1
. Miten vastukset R1 ja R2 on valittava, kun


R R1 R2
kokonaisresistanssiksi halutaan R=12  ja toisen vastuksen resistanssin
on oltava 10  suurempi kuin toisen?
Käyppä kokeen jälkeen kattomassa n. 11:30 miten tehtävät olisi pitänyt
tehdä osoittessa: http://jussityni.wordpress.com/
MAA2 Koe 27.11.2013
Jussi Tyni
Muista kirjata oma nimesi ja ryhmäsi! Tee pisteytysruudukko ensimmäisen konseptin yläreunaan.
Lue ohjeet huolella!
RATKAISUT:
1. a) Määrittelyjoukko, jos f ( x) 
5
. Ongelmia aiheuttavat jakaja ja
2x  5
neliöjuuren sisusta. Nollalla ei saa jakaa, joten 2 x  5  0  2 x  5  x 
5
.
2
Neliöjuuren sisusta ei saa olla negatiivinen, joten
5
2 x  5  0  2 x  5  x   . Kun molemmat ehdot yhdistetään, niin
2
5
x


Määrittelyjoukko:
2
b) 4a  8a  4  (2a  2) Binomin neliön palautuskaava.
2
2
a) 2 x 
2.
b)
4x 1
7
 2 4  8 x  (4 x  1)  8  8 x  4 x  1  8  4 x  7  x 
4
4
x2  6 x  9
( x  3)2
x3


2
x 9
( x  3)( x  3) x  3
3. a) 3x  6 x  9  0
2
6  62  4  3  (9) 6  36  108 6  144 6  12
x



23
6
6
6
=>
x1  1
x2  3
b) x  3x  10  0 => Nollakohdat x=-2 ja x=5. Ylöspäin aukeava
paraabeli, joten jos halutaan positiivisia funktion arvoja, epäyhtälö toteutuu
2
kun
x  2 ja x  5 .
4. a) yhtälöllä 2 x  ax  1 on tasan yksi juuri kun sen diskriminantti, eli
ratkaisukaavan neliöjuuren sisusta = 0. Muokataan ensin yhtälö toisen asteen
yhtälön perusmuotoon:
2
MAA2 Koe 27.11.2013
Jussi Tyni
Muista kirjata oma nimesi ja ryhmäsi! Tee pisteytysruudukko ensimmäisen konseptin yläreunaan.
Lue ohjeet huolella!
2 x 2  ax  1  0
a  a 2  4  (2)  (1) a  a 2  8
x

2  (2)
4
Nyt
a2  8  0  a2  8  a  8  a  4  2
a2 2
b) Yhtälöllä ei ole yhtään juurta, kun diskriminanttia on negatiivinen, eli toisen
asteen yhtälön ratkaisukaavassa ei pystytä laskemaan neliöjuurta.
x 2  12 x  c  0
(12)  (12) 2  4 1 c 12  144  4c
x

2 1
2
Nyt
144
72
144  4c  0  144  4c 
c
c
4
2
 36  c
5. Funktioiden f ( x)  2 x  ax  1 ja g ( x)   x  2 x  2 kuvaajat
eivät leikkaa missään, jos f(x) saa aina korkeampia arvoja kuin -4, koska
kuvaajasta nähdään että g(x):n kuvaajan huippu on korkeudella -4 ja se on
alaspäin aukeava. f(x) on ylöspäin aukeava. Nyt siis
2
2
f ( x)  2 x 2  ax  1  4
2 x 2  ax  5  0
Eli voidaan tarkastella funktiota 2 x2  ax  5 jonka pitää olla suurempi kuin 0, eli
sillä ei saa olla juuria => Diskriminantin pitää olla negatiivinen!
2 x 2  ax  5  0
D : a 2  4  2  5  a 2  40
a 2  40  0 ylöspäin aukeava paraabeli
nollakohdat : a 2  40  0
a 2  40
a   40   4 10  2 10
MAA2 Koe 27.11.2013
Jussi Tyni
Muista kirjata oma nimesi ja ryhmäsi! Tee pisteytysruudukko ensimmäisen konseptin yläreunaan.
Lue ohjeet huolella!
Hyväksyn vastaukseksi myös, jos on muodostanut f(x):stä funktion joka on
ylöspäinaukeava, ja joka ei leikkaa x-akselia ollenkaan (ei nollakohtia), niin
silloinhan f ja g eivät leikkaa toisiaan, mutta tällä virityksellä ei saa ihan täysiä
pisteitä.
6. Määritetään koko homma matkan s=180 km kautta. Huomatkaa, että
15 min 
1
h . v=nopeus ja t=aika.
4
s
 s  vt  180km  vt
Auto A:
t
s
km
1
v


s

vt

180
km

(
v

10
)(
t

h)
Auto B:
t
h
4
v
180 km saadaan molemmilla lausekkeilla, joten lausekkeiden arvojen täytyy
olla samat!
Täten:
1
vt  (v  10)(t  )
4
1
10
vt  vt  v  10t 
vt
4
4
1
10
10
0  v  10t 
10t  
4
4
4
10 1
10t   v 4
4 4
40t  10  v
Nyt tiedetään mitä nopeuden v pitää olla ajan suhteen. Sijoitetaan tämä v
vaikka alkuperäiseen 180 km = vt lausekkeeseen, niin siitä on helppo ratkasta
t.
180km  vt 
180km  (40t  10)t
180  40t 2  10t
0  40t 2  10t  180
MAA2 Koe 27.11.2013
Jussi Tyni
Muista kirjata oma nimesi ja ryhmäsi! Tee pisteytysruudukko ensimmäisen konseptin yläreunaan.
Lue ohjeet huolella!
Toisen asteen yhtälö, josta ratkaistaan ratkaisukaavalla:
t1  2
t2  2, 25
Aika ei tietenkään voi olla negatiivinen, joten t on 2 h. Ratkaistaan nyt autojen
keskinopeudet:
180km  v  2 : 2
Auto A:
90km / h  v
Auto B: Ajaa 10 km/h hitaampaa, joten keskinopeus on 80 km/h.
7. Mallikuva
xy  30 ja
2 x  2 y  24
xy  30 : y
Nyt x 
30
30
 2   2 y  24
y
y
60
 2 y  24  y ( y on posit.ker toja, koska se on sivun pituus !)
y
60  2 y 2  24 y
2 y 2  24 y  60  0
2. asteen käyrä, ylöspäinaukeava paraabeli, on negatiivinen, eli pienempi kuin
0 nollakohtien välissä:
Nollakohdat
y1  6  6  3,55
y2  6  6  8, 45
 3,55  y  8, 45
MAA2 Koe 27.11.2013
Jussi Tyni
Muista kirjata oma nimesi ja ryhmäsi! Tee pisteytysruudukko ensimmäisen konseptin yläreunaan.
Lue ohjeet huolella!
Nyt sivu x oli x 
x1 
30
, joten x:lle:
y
30
30

 8, 45
y1 6  6
30
30
x1 

 3,55
y2 6  6
joten myös 3,55  x  8, 45
Siis sivut x ja y molemmat voivat saada arvoja välillä 3,55m – 8,45 m.
8.
1 1
1
12
12
12 x
 
12  1  
x  x  12 
x  10  x( x  10)  12( x  10)  12 x
12 x x  10
x x  10
x  10
 x2  10 x  12 x  120  12 x  x2 14 x 120  0 . Toisen asteen yhtälön
ratkaisukaavasta x=20 tai x=-6. Vastus ei voi olla ohmimäärältään
negatiivinen, joten x=20 ja silloin vastus1 = 20 ohmia ja vastus2 = 30 ohmia.