Vaikuttavaa vanhuspalvelua

Transcription

Vaikuttavaa vanhuspalvelua
Vaikuttavaa vanhuspalvelua
• Hoivakodin kulttuuria muuttamassa.
Tervaskannon palvelukodin kokemuksia
hoitokulttuurin muutoksesta
Mervi Uutela, Palvelutalo Tervaskanto
• Mistä kuntien vanhuspalvelujen
suurkuluttajien kustannukset kertyvät?
Esimerkkeinä suuret ja keskisuuret kunnat
Miika Linna, Aalto-yliopisto
• Kotihoidon palvelujen käyttö ja
kustannukset
Tero Tyni, Kuntaliitto
9.9.2015
Teija
Mikkola
Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset,
vaikuttavuus ja rahoitus
Elderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing
ELSE
• Projektissa levitetään tietoa siitä, miten palvelutuotantoa
kehittämällä voidaan parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
• Edistetään hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä
• Projektissa selvitetään valtakunnallisten rekisteriaineistojen ja
muiden tietojen avulla, kuinka ikääntyneen väestön palvelut
voidaan järjestää kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella
tavalla.
• Vuosina 2014−2016 toteutettavan projektin
yhteistyökumppaneina ovat Kela, STM ja Sosiaalialan Työnantajat
ry.
• Projektia toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja muiden
yliopistojen kanssa.
www.kunnat.net/ikaantyneet
9.9.2015 Teija Mikkola
Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset,
vaikuttavuus ja rahoitus
Elderly people’s services: use, costs, effectiveness
and financing ELSE
Löydät julkaisut verkosta www.kunnat.net/ikaantyneet
9.9.2015 Teija Mikkola
Syksyllä 2015 ilmestyviä
julkaisuja
• 5. Lauri Seinelä ym. Elämän loppuvaiheen hyvä
hoito tehostetussa palveluasumisessa:
Esimerkkinä Tampereen kehittämistyö
• 6. Miika Linna ym. Rekisteritietojen
hyödyntäminen iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluiden käytön arvioinnissa
• 7. Tero Tyni ym. ”Kotihoito”
Löydät julkaisut niiden ilmestyttyä verkosta
www.kunnat.net/ikaantyneet
9.9.2015 Teija Mikkola