Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma

Comments

Transcription

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
Laila Takalo 2013
1
Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
Yritystoiminta on suunnitelmallista toimintaa. Suunnittelu on tulevaisuuteen varautumista.
Yritystoiminnan alkuvaiheessa tehdyt valinnat ja päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.
Ettei oleellisia tulokseen vaikuttavia asioita jäisi huomaamatta, kannattaa yritystoimintaa ajatella
kokonaisuutena ennen toiminnan aloittamista.
Suunnittelu on varautuminen erilaisiin yrityselämän tilanteisiin.
Ensin on liikeidea.
Liikeidean pohjalta rakentuu liiketoimintasuunnitelma.
Liiketoimintasuunnitelman laadinta on prosessi jonka aikana yrittäjälle selviää ja varmistuu se,
kannattako lähteä luomaan uutta liiketoimintaa ja miten se kannattaa tehdä.
Liiketoimintasuunnitelma on tämän prosessin dokumentointia.
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on matka ideasta toimivaksi yritykseksi, kannattavaksi
liiketoiminnaksi. Liiketoimintasuunnitelma toimii ohjeena yrittäjälle, se ”pakottaa” yrittäjän pohtimaan
liiketoimintaa konkreettisesti käytännön näkökulmasta. Lisäksi liiketoimintasuunnitelma ilmaisee
yritystoiminnan tavoitteet ja kuinka ne saavutetaan. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös rahoitusta
haettaessa.
Liiketoimintasuunnitelma on yhtenäinen esitys perustettavasta yrityksestäsi. Se on kattava, looginen,
selkeä, havainnollinen, yksityiskohtainen, realistinen ja ehyt kokonaisuus käsiteltävistä asioista.
Liiketoimintasuunnitelmassa on oleellista yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen ja kyky
yhdistää yritystoiminnan eri osa-alueet yhdeksi, toimivaksi kokonaisuudeksi eli yritykseksi.
Yritystoiminnan kokonaisuus muodostuu toimintojen suunnittelusta, operatiivisesta toteutuksesta ja
seurannasta.
” Opettele tuntemaan sekä vihollisesi että itsesi,
niin tulet selviytymään sadoista kamppailuista.
Jos et välitä oppia tuntemaan vihollistasi,
vaan vain itsesi,
ovat onnistumisesi mahdollisuudet vähäiset.
Jos et tunne itseäsikään,
voit olla varma, että loppusi on lähellä.”
Sun Tzu
Laila Takalo 2013
LIIKEIDEAN PERUSELEMENTIT
Kerro ja kuvaa selkeästi.
Liikeidea yhdellä lauseella: Yritys tarjoaa asiakkailleen elektroniikkaa esim. tietokoneita
ja puhelimia, myös ATK –apua.
Liikeidea: Mitä? Kenelle? Miten? Miksi asiakas ostaisi juuri Sinulta?
Tuotteet/palvelut:
• Tietokoneet
• tabletit
• puhelimet
• MP3-soittimet
• erilaiset radiot
• ATK-tuki
Kilpailuetu / hyöty asiakkaalle:
• Ammattitaitoisia ja kohteliaita myyjiä.
• Parhaat laitteet.
Markkinat / asiakasryhmät:
• ATK-tukea tarvitsevat
• hyviä laitteita kaipailevat
Haluttu yrityskuva = tavoiteimago:
• Myyjät kohteliaita
• Nopea toimitus
• Luotettavaa toimintaa
Toimintamalli, tapa toimia:
• Yrityksellä kotisivut, joista löytyy yhteistiedot, lomake, jolla voi ilmoittaa viasta, johon
tarvitsee ATK-apua
• ATK-apua saa myös myymälöistä
• Verkkokauppa internetissä
• Suomessa 25 myymälää
• 50 myymälää ympäri maailmaa
Voimavarat eli resurssit:
Materiaalit:
• Tietokone- ja puhelinosat
• Kaikkiin myynnissä oleviin laitteisiin löytyy varaosia ja tarvikkeita (esim. suojat, kotelot,
näyttökalvot)
Taloudelliset:
• Paljon rahaa laatulaitteiden tekemiseen.
• Omaa rahaa löytyy, eikä tarvitse lainaa.
Henkiset:
• Hyvät ATK taidot
• kaupallinen koulutus
• hyvä neuvottelutaito.
• hyvä kielitaito
2
Laila Takalo 2013
3
Laadi liikeideasi pohjalta myös yrityksesi
SWOT-analyysi
Yrityksen sisäiset
vahvuudet
Yrityksen sisäiset
heikkoudet
Ammattitaitoinen henkilökunta.
Myyjät osaavat auttaa ja ovat kohteliaita.
Rahaa voi kulua paljon, koska ei anna
kilpailijoille periksi.
Yrityksen ulkoiset
mahdollisuudet
Yrityksen ulkoiset uhat
Paljon yhteistyökumppaneita.
Kilpailijoita halvemmat ja asiakas
ystävälliset hinnat.
Paljon kilpailijoita.
Saman alan yritykset.
PORTER:n laaja kilpailumalli
(ks.muistiinpanot).
Potenttiaaliset tulokkaat;
mahdollinen tuleva kilpailija
Lähellä olevat elektroniikka
yritykset
Kilpailu resursseista
Esim. Raha ja työvoima
Paljon rahaa ja
työntekijöitä
Kilpailu olemassa olevien
yritysten kesken
Kilpailu on suurta, mutta
halvempien hintojen ansiosta
tuotteet menevät paremmin
kaupaksi kuin kilpailijoilla
Korvaavat tuotteet
Asiakkaan haluamaan laitetta
vastaava laite, samoilla tai
vastaavilla ominaisuuksilla
samaan tai halvempaan hintaan.
Asiakkaiden
neuvotteluvoima
Myyjät osaavat
neuvotella tuotteen
hinnasta, jos asiakas ostaa
ison erän samaa tuotetta