Älykoru - Muistisairaille ja vähän muillekin

Transcription

Älykoru - Muistisairaille ja vähän muillekin
Kuva 1, lähde: http://biisafe.fi/
Älykoru - Muistisairaille ja vähän muillekin
Idean taustaa, mistä on syntynyt idea juuri korutoteutuksesta muistisairaille?
Moni muistisairas kokee taudin alussa häpeää taudistaan ja taudin hyväksyminen
on usein vaikea paikka itse sairastuneelle, kuin läheisillekin. Muistiliiton
mukaan etenevän muistisairauden diagnoosin saa yli 13 000 suomalaista
vuosittain ja nykyään lähes 130 000 suomalaista sairastaa muistisairautta.
Muistiliiton mukaan tautia sairastaville ja heidän läheisilleen on kehitetty
erilaisia apuvälineitä arjessa selviytymiseen, kuten turvarannekkeita, mutta
niiden
käyttöönoton
kynnys
on
korkea,
esteettisesti
epämiellyttävästä
ulkonäöstä ja mahdollisesta leimaavuudesta johtuen. Tässä työssä on tavoitteena
luoda älykorun toiminnallisen ja päivittäisiin askareisiin integroitumisen
prototyyppi, joka ottaa kantaa ja korjaa edellä esiin nostetut epäkohdat.
Prototyypin avulla voidaan visioida toimintamallit, joilla älykoru olisi
käytettävissä myös henkilöillä, joilla ei ole muistisairautta.
Miksi juuri korullinen muoto?
Koru
ei
automaattisesti
leimaa
käyttäjäänsä,
kuten
voi
käydä
esim.
turvarannekkeen kanssa. Siinä missä muistisairas unohtaa ns. yleisiä tavaroita,
kulkee koru helpommin mukana. Sitä ei tarvitse kokoajan pidellä kädessä tms.,
eikä se siten (yleensä) unohdu kassin pohjallekaan. Kun korua tottuu kantamaan
jo ennen sairautta tai sen hyvin varhaisessa vaiheessa, on riski korun
irrottamisesta vähäisempi taudin edetessä pidemmälle. Ennen sairautta koru voi
palvella muiden funktioiden avulla. Tällöin saadaan laajempi käyttäjäryhmä ja
korun käyttökynnys pienenee muistisairaan kohdalla, sillä korun käyttäjäryhmän
laajetessa ja korun muun yleisen käytön ansiosta, ei muistisairaan tarvitse
pelätä leimautumista muistisairaaksi.
Työssä perehdytään ongelmakentän taustoihin ohjaajien avustuksella. Taustoihin
perehtymällä päästään itse työn ytimen, eli toteuttamaan konkretiaa havaitun
tarvetiedon pohjalta. Markkinoilla on jo yksittäisiä toteutuksia, erilaisten
älykoru ideologioiden ympärillä, mutta kokonaisvaltainen ”älykoru” konsepti
odottaa vielä luojaansa, oletko se sinä?
Kandidaatintyön aihe:
Työssä tehdään aluksi selvitys nykyisin käytössä olevista digitaalisten korujen
konsepteista ja jo markkinoilla olevista toteutuksista, joista edetään yhdessä
ohjaajien kanssa konkreettisen toteutuksen tekoon.
Työssä toteutetaan:
Työssä opiskelija pika kehittää, yhdessä ohjaajien kanssa, digitaalisen
älykorun proof of concept implementaation osana kandidaattityötä.
Opiskelija toteuttaa teknisen / tietoliikennepuolen toteutuksen, toinen
ohjaajista huolehtii korupuolen design ja toteutusosuuksista. Alla on esitetty
yksi vaihtoehtoinen ideologia, jonka ympärille toteutus voisi rakentua:
Korussa on sisällä paikkatiedon tuottava ominaisuus, joka aktivoituu kun
poistutaan kotoa (kodin lähipiiristä). Lisäksi koruun on talletettu ns. ensiotiedot (jossa kerrotaan ensihoitajille tarpeen tullen sairaudesta). Työssä
voidaan käydä lävitse mekaanisen kaivertamisen ja teknisen (esim. NFC tietojen
tallentaminen) etuja ja haittoja.
Työn teknisessä toteuttamisessa voi olla eduksi, jos on hieman ennakko
näppituntumaa mitä seuraavat termit / tekniset alustat tarkoittavat / miten ne
toimivat: NFC, RFID, GPS, Arduino ja Arduino GSM library
Projektiin liittyvää tausta- ja lisämateriaalia:
Alla on esitetty visuaalisesti ja sähköisenä materiaalina saatavissa olevaa tietoa / taustoja, jonka avulla voi
pyrkiä pureutumaan korufilosofian perusideologiaan
Digitaalisten korukonseptin www-sivustoja ja esimerkkejä:
•
Turvallisuus:
•
•
Mekaaniset ratkaisut
•
•
URL = http://www.sellcell.com/blog/4-ways-to-enhance-your-productivity-with-google-glass/
Älykellot
•
•
URL = http://www.punaisenristinkauppa.fi/tuote/170096/SOSranneke%20ter%C3%A4s?openGroup=517
Google Glass ym.
•
•
URL = http://biisafe.fi
URL = http://www.verkkokauppa.com/fi/product/35209/dnkhx/Samsung-Galaxy-Gear-alykellomusta
Sormus konseptit
•
URL = http://www.yankodesign.com/2007/09/04/iring-controls-your-ipod/