VAUHTI 3 Sinimailasseos

Transcription

VAUHTI 3 Sinimailasseos
20 kg
20 kg
VAUHTI 3
Sinimailasseos
VARMA 2
VAUHTI 1
Vauhti 3 on varsinkin kuiville savi- ja
hietamaille kehitetty kolmen niiton
sinimailasseos säilörehuntuotantoon.
Seoksen etuja ovat kuivuuden
kesto, korkea sato ja alhainen
lannoitekustannus.
SISÄLTÖ
45 % Sinimailanen Plato
20 % Ruokonata Lipalma
15 % Koiranheinä Loke
10 % Valkoapila Liflex
10 % Rainata Felopa
oikeudet sisältömuutoksiin pidätetään
SATO JA SADON LAATU
Vauhti 3 tuottaa kolme suurta valkuaispitoista satoa. 1. sato kesäkuun alussa, 2. sato heinäkuun puolivälissä ja 3. sato elo-syyskuun vaihteessa.
Satoa ei saa korjata märissä olosuhteissa ja vähintään yksi
sato on tehtävä kukkivana. Niitettäessä sänki on jätettävä ainakin 5-8 cm:n korkuiseksi. Viimeisen niiton jälkeen sinimailasen
olisi annettava kasvaa 15-20 cm:n korkuiseksi ennen talven tuloa. Ilman suojaviljaa perustetusta nurmesta voidaan ottaa yksi
sato elokuussa.
KYLVÖMÄÄRÄ
Nurmi perustetaan joko aikaisin keväällä suojaviljaan tai kesällä elokuun alkuun mennessä ilman suojakasvia. Siemenmäärä
30-35 kg/ha. Suojaviljan kylvömäärää on pienennettävä noin 30
% normaalista kylvömäärästä.
20 kg
20 kg
VAUHTI 2
VAUHTI 3
PAKKAUS
20 kilon säkki
VILJELYOHJEET
Suositellaan vyöhykkeille I-IIIe. Kasvupaikaksi sopivat hyvin
lämpimät rinnemaat, joiden maalaji on hietaa, hiesua tai savea.
Kasvusto pärjää parhaiten, kun pohjavesi on syvällä ja pintavedet valuvat pellolta pois. Happamuuden tavoitetason on oltava
yli 6,0 sekä pinta- että pohjamaassa.
Jos nurmi on harventunut talven aikana tai siihen on tullut
aukkoja, kannattaa paikkauskylvö tehdä heti keväällä. Täydennyskylvöön suosittelemme nopeakasvuista Pikalaidun-seosta
tai Täydennyskylvöseosta, joiden kylvömäärä on 10-15 kg/ha.
Mikäli sinimailanen on vähentynyt merkittävästi, voidaan
kasvusto lannoittaa normaalisti. Sinimailasta ei voi täydennyskylvää sinimailasella. Sinimailasen jälkeen lohkolla pitää olla
kaksi vuotta taukoa sinimailasen viljelyssä.
KASVINSUOJELU JA LANNOITUS
Suojaviljaan kylvetyn sinimailasta sisältävän nurmen rikkatorjuntaan on haettu rekisteröintiä Harmony SX -tuottelle ja määrälle 15 g/ha. Suojaviljan tai puhtaan kasvuston rikkojen torjuntaan perustamisvuonna sopii Basagran SG 1,1-1,7 kg/ha.
Nurmen perustamisessa lannoitukseksi käytetään karjanlantaa sopivalla raemaisella starttityppilannoituksella täydennettynä. Typpilannoitukseksi perustamisvaiheessa riittää matala starttityppimäärä. Satovuosina Vauhti 3 -seosta suositellaan
lannoitettavaksi kuten apilaseoksia, eli noin puolet normaalilannoituksen typpimäärästä (noin 40-50 kg/ha). Lietelantaa saa
ajaa nurmille kuivissa olosuhteissa ensimmäisen niiton jälkeen.
Satovuosina lannoitetaan kasvuston typensitojakasvien eli
apilan ja sinimailasen pitoisuuden perusteella. Typpilannoitus
parantaa heinien kilpailukykyä suhteessa apilaan ja sinimailaseen, jolloin niiden pitoisuuden säätely kasvustossa on huomioitava. Lannoitus typensitojapitoisuuden mukaan seuraavasti:
0-10 % pitoisuus, 100 kg N/ha
10-20 % pitoisuus, 80 kg N/ha
20-40 % pitoisuus, 50 kg N/ha
40-60 % pitoisuus, 30 kg N/ha
60-100 % pitoisuus, 0 kg N/ha
Lajikekuvaukset kääntöpuolella
www.raisioagro.com
Rehut, siemenet, tuotantopanokset ja -tarvikkeet
TILAU
KS
KÄTEV ET
ÄSTI
VERKK
O
www.r KAUPASSA
aisioa
gro.co
m
VAUHTI 3
Sinimailasseos
PLATO-SINIMAILANEN
LIFLEX-VALKOAPILA
Monivuotinen, syväjuurinen ja runsaan valkuaissadon tuottava
nurmipalkokasvi, joka sopii viljeltäväksi maissa, joissa on hyvä
pH ja pohjavesi matalalla. Soveltuu parhaiten kuiviin olosuhteisiin kumpuileville pelloille, saville sekä hiesu- ja hietamaille.
Siemen on ympätty bakteeriympillä, sillä sinimailasen typensitojabakteereja ei ole Suomen maaperässä luonnostaan. Antaa
runsaan valkuaispitoisen sadon.
Valkoapila Liflex muodostaa tiheän ja terveenä pysyvän kasvuston. Lajike tuottaa korkean kuiva-ainesadon joka niiton jälkeen.
Valkoapilalla on korkea valkuaispitoisuus, hyvä sulavuus ja
maittavuus.
LIPALMA-RUOKONATA
Lipalma-lajike kasvattaa tiheän kasvuston. Viihtyy kuivissakin olosuhteissa. Myöhäisissä sadoissa säilyttää hyvän kuivaaineen tuottokyvyn.
LOKE-KOIRANHEINÄ
Aikainen Loke-lajike on peräisin Ruotsista. Lajikkeelle on ominaista suuri sadontuotto ja kasvuunlähtö niiton jälkeen. Sietää
hyvin kuivia olosuhteita. Hyvä talvehtivuus.
www.raisioagro.com
Rehut, siemenet, tuotantopanokset ja -tarvikkeet
FELOPA-RAINATA
Korkea kuiva-aineen tuotto. Korkeakasvuinen. Hyvä talvenkestävyys. Kestää kuivuutta hyvin.
VILJELYVYÖHYKKEET
Kolmen niiton seokset
sopivat parhaiten
I-III -vyöhykkeille.

Similar documents