ILMO Rock -säädinkupu

Transcription

ILMO Rock -säädinkupu
ILMO Rock -säädinkupu
Käyttö- ja asennusohje
Asuntokohtaisen ilmanvaihtojärjestelmän ohjaus
Säädinkuvun painikkeet:
Rakennuksissa joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon.
Ilmanvaihdon tehokkuuden säätö tapahtuu käyttötilanteiden
mukaan säädinkuvun painikkeista. Painikkeet ovat lukkiutuvia
sekä keskinäislaukaisulla ja -estolla toimivia. Käyttöasennot ovat
ohjeellisia.
Liesikuvun valokatkaisin
- ala-asennossa valo päällä
- yläasennossa valo pois
Ilmanvaihdon on/off -kytkin
HUOM! Jatkuvatoimisena (eli pakkokytkettynä) säädinkupu
toimitetaan ilman on/off-kytkintä
- ala-asennossa päällä
- yläasennossa pois
Poissaolokäyttö (asento 1)
Asunnon ollessa tyhjillään voidaan ilmanvaihtoa pienentää normaalikäyttöasennosta, ellei siitä aiheudu vaaraa rakenteille tai
ilmanvaihtojärjestelmälle.
Ilmanvaihdon tehokkuuden painikkeet
Normaalikäyttö (asennot 2 tai 3)
1. Poissaolo
2. Normaaliasento
3. Tehostusasento
4. Huippuasento
Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, eli rakennuksen ilmatilavuuden
on vaihduttava vähintään kerran kahdessa tunnissa.
Tehostuskäyttö (asennot 3–4)
Liesikuvun sulkupellin painike (sähköinen)
Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, WC:n
käyttö, vieraat, ylilämpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa
normaalikäyttöä tehokkaamman ilmanvaihdon tarpeen. Tämä
voidaan toteuttaa tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilakohtaisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun läppä auki,
muulloin se on kiinni. Silloin kun saunan katossa on säädettävä
venttiili, pidetään se saunomisen aikana kiinni ja muulloin auki.
Ilmanvaihtoa voidaan tehostaa painamalla ajastinpainiketta
lyhyesti. Tehostuksen merkkivalo syttyy, sulkuläppä avautuu
sähkömoottorin avulla ja tehostus päättyy automaattisesti 60
minuutin kuluttua. Tehostus voidaan keskeyttää painamalla ajastinpainiketta yli 2 sekunnin ajan, jolloin tehostuksen merkkivalo
vilkahtaa kerran ja sammuu, ja ilmanvaihto palautuu normaaliksi.
Jos ajastinpainiketta painetaan lyhyesti tehostuksen aikana,
tehostus jatkuu painalluksen jälkeen 60 minuuttia.
Huippuimuriohjaus
Säädinkuvulla voidaan ohjata katolla sijaitsevaa ILTO-huippuimuria.
Tällöin huoneeseen on varmistettava korvausilman saanti esim.
Fresh-korvausilmaventtiilillä.
Liesikuvun
valokatkaisin
Tehostusta käytetään kun valmistetaan ruokaa liedellä tai uunissa.
Tehostusta käytetään myös epätavallisissa keittiön kuormitustilanteissa, esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käytön aikana.
Ilmanvaihdon päällä/pois -kytkin
(ei jatkuvatoimisessa mallissa)
Ilmanvaihdon tehokkuuden painikkeet
2
Liesikuvun sulkupellin
painike
Tehostuksen
merkkivalo
HUOM! Noudata ilmanvaihtosuunnitelmaa, jossa määritellään säätimen asennon normaalissa oleskelutilanteessa
riittävän ilmanvaihdon aikaansaamiseksi.
Halogeenilampun vaihtaminen
- Irrota halogeenilampun lukkorengas. Käytä tarvittaessa pihtejä.
- Vedä halogeenilamppu esiin.
- Irrota halogeenilamppu liittimestä ja kytke uusi lamppu liittimeen.
- Aseta lamppu ja lukkorengas paikoilleen.
- Halogeenilampun tyyppi: 12 V, teho 20 W. (Kanta GU 5.3).
VAROITUS!
Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden puhtaan ulkoilman tulo asuntoon, sekä likaisen ilman
ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat
epäpuhtaudet kuten hiilidioksidi, kosteus, formaldehydi,
pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen
terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella
rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi
rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on
jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän
tarpeiden mukaan.
(Älä käytä muita kuin edellä mainittuja ominaisuuksia omaavia
halogeenilamppuja).
Varusteet
Ilmo Rock -kuvun mukana tulee ruostumattomasta teräksestä
valmistetut poistohormin peiteosat 2 kpl á L = 740 mm.
Paino 32 kg hormisuojilla.
VAROITUS!
Laitteen alla ei saa liekittää ruokaa.
Poistohormien peiteosien pituudet
Huolto
Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvansuodattimen puhtaudesta. Puhdista rasvasuodatin riittävän usein
pesemällä se astianpesukoneessa. Pidä liesikupu puhtaana ja käytä
ruostumattomiin metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita.
Säätöalue
Ylähormisuoja
Alahormisuoja
1450 1810
1100
740
1025 1450
740
740
790 915
470
470
585 610
320
320
Varustepussin sisältö
Rasvansuodattimen irrottaminen
- WRONIC 4,2 x 13 porakärki, 40 kpl (kiinnikerautojen yhteenkiinnitykseen 6 per kulma + 4 ylä- ja ala-kiinnitykseen)
- WRONIC 4,2 x 13 RST piikkikärkinen, 4 kpl (hormisuojan
kiinnitykseen kattolevyyn)
- URARUUVI M5 x 50, 3 kpl (kuvun säätämiseen)
- Avaa suodattimien lukitukset kiertämällä nupeista noin neljäsosakierros vastapäivään.
- Rasvasuodatin irtoaa etureunasta alas. Vedä suodatin eteenpäin
samalla varoen pudottamasta suodatinta liedelle.
- Puhdistuksen jälkeen aseta rasvasuodattimien takareunan reiät
kuvun pidikkeisiin, nosta etureuna ylös ja lukitse suodatin paikoilleen kiertämällä lukituksia neljäsosakierros myötäpäivään.
Rasvansuodattimen puhdistaminen
- Suodatin pestään astianpesukoneessa, kun suodattimeen on
kertynyt selvästi havaittavissa määrin epäpuhtauksia, kuitenkin
vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Käsinpesussa käytä harjaa ja emäksistä tiskiainetta, jolla rasva irtoaa parhaiten. Huuhtele
suodatin vedellä ja anna sen kuivua ennen paikoilleenlaittoa.
- Puhdistuksen laiminlyöminen aiheuttaa tulipalovaaran ja saattaa
lyhentää laitteen toimintaikää.
3
Asennusohje
Ennen asennusta
- Suojaa liesi ja sen lähiympäristö asennuksen ajaksi
- Pura pakkaus varoen
Kattolevyn kiinnitys kattoon
Valmistelevat toimenpiteet: Kattolevy pitää sijoittaa keskeisesti
lieden keskipisteen yläpuolelle. Hae asennettavan kattolevyn
keskikohta lieden keskikohdan yläpuolelta joko luotilangalla tai
pitkällä vatupassilla ja merkitse se.
Kattolevyn kiinnitys.
Huom! Kattolevy asennetaan siten, että hormisuojan kiinnikkeet jäävät sivuille.
Kohdista kattolevy keskeisesti tekemääsi merkkiin ja kattolevyä
apuna käyttäen merkitse porattavien reikien kohdat kattoon ja
poraa reiät. Kiinnitä kattolevy kattoon.
Kulmatukien kiinnittäminen kattolevyyn
- Kiinnitä ylemmät kulmatuet kattolevyn nurkkiin kahdella ruuvilla.
- Tarkasta tässä vaiheessa etäisyys liesipinnan tasoon. Sähköliedellä
kuvun etäisyyden alin sallittu mitta on 50 cm lieden tasosta
ja kaasuliedellä 65 cm. Suojaetäisyydet ovat myös suosittelemiamme asennuskorkeuksia. Jos asennuskorkeutta korotetaan
huomattavasti, kärynpoiston tehokkuus heikkenee.
- Mitoita kulmatukien alapäät minimissään 65 cm:n etäisyydelle
sähkölieden pinnasta, tällöin kuvun etäisyys on noin 50 cm
lieden pinnasta.
- Kiinnitä alemmat kulmatuet ylempiin neljällä ruuvilla per kulmatuki. Tukevuuden takia ruuvit kiinnitetään uloimpiin mahdollisiin
valmisreikiin.
- Asenna ylempi hormisuoja paikoilleen pujottamalla se alhaalta
kulmatukien yli. Ylemmän hormisuojan ritiläosa tulee kohti
kattoa.
- Lukitse hormisuoja yläosastaan neljällä ruuvilla paikoilleen.
- Nosta alempi hormisuoja väliaikaisesti ylemmän päälle ja lukitse
se ruuvilla kulmatukeen.
- Asenna liesikupu paikoilleen kiinnittämällä se kahdeksalla
ruuvilla kulmatukiin.
- Asenna poistoilmakanava liesikuvun ∅ 125 mm:n lähtöön.
Käytä tarvittaessa 30 asteen kanavaosia.
- Kytke sähköjohdot liitinrimaan (saa suorittaa vain valtuutettu
sähköasentaja).
- Poista alemman hormisuojan väliaikainen lukitus ja ruuvaa se
paikoilleen.
Kulmatukien kiinnittäminen kattolevyyn.
Lopullinen korkeus on 50 cm.
Lieden pinta
Lopuksi
Kulmatukien jatkaminen.
- Tarkista, että minimi suojaetäisyys 500 mm toteutuu sähkölieden
pinnasta kuvun alapintaan.
- Tarkista, että kupu on tukevasti paikoillaan.
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden
muutoksiin.
4
Ylemmän hormisuojan asentaminen.
Alemman hormisuojan asentaminen väliaikaisesti paikalleen.
Liesikuvun kiinnittäminen.
Ks. sivu 3
Mitat
5
VAIHE MAKS. 990 W SÄHKÖVASTUKSELLE
SÄÄDETTY VAIHE 390 W
VAIHE SYÖTTÖ, L
NOLLA, N
MAADOITUS
RENGASMUUNTAJAT
HUOM!
LAITTEEN SYÖTTÖ VARUSTETTAVA PÄÄKYTKIMELLÄ!
(SFS 6000-5-53; 537.3.2.1)
AJASTINKORTTI
HALOGEENI
GU 5.3
PELTIMOOTTORI
SÄÄSTÖMUUNTAJA
PUN.
MUSTA
LILA
VIHR.
PAKKOKÄYTTÖKYTKENTÄ:
SULAKE SIIRRETÄÄN
KATKOVIIVOITETTUUN
PAIKKAAN (T 5A)
TEHONVALINTAKORTTI
Sähköliitynnässä vaihe sähkövastukselle (liitin 2) on tarkoitetu
ilmanvaihtokoneen sähkövastusten syöttöjännitteen (230 VAC)
liittämiseen tarvittaessa. Mikäli ilmanvaihtokoneelle on tuotu
erillinen sähkönsyöttö, jätetään ko. liitäntäpiste käyttämättä.
6
ILMO Rock -liesikuvun ilmanvaihdon säätö
Ilmavirta saadaan mittaamalla liesikuvun sisällä olevasta säätöläpästä paine-ero ja lukemalla kuvaajasta säätöasentoa vastaava
ilmavirta.
Paine mitataan säätöläpän keskimmäisestä reiästä kuvan mukaisesti.
Mittauspaine-ero
Mittauspaine-ero
Pa
Säätöarvo reikiä auki
Ilmavirta l/s
7
Laitetiedot
Tyyppi/malli:
Sarjano:
Valmistuspvm:
Laaduntarkastaja:
Swegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, 20780 Kaarina | Puh. (02) 210 5111, faksi (02) 210 5150 | [email protected] | www.ilto.fi