Lue testitulosraportti

Comments

Transcription

Lue testitulosraportti
Thermia Diplomat Optimum G3
– paras valinta pohjoismaisiin
olosuhteisiin.
Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012
Tiivistelmä testituloksista:
• Ruotsin energiaviranomaiset testasivat vuoden 2012 aikana kahdeksan Ruotsin
markkinoilla myytävää eri valmistajien maalämpöpumppua.
• Energiaviranomaiset eivät valinneet testissä yksittäistä voittajaa, vaan selvitti, miten eri mallit
suoriutuvat erilaisissa ympäristöissä.
• Testitulokset osoittavat, että ruotsalaisvalmisteisista malleista G3-lämpöpumpulla on kaikkein
korkein vuosihyötysuhde* (SCOP=4,8).
*Vuosihyötysuhde (SCOP) ilmaisee lämpöpumpun tehon koko vuoden ajalta mitattuna, ja siinä
huomioidaan sekä lämpimät kesäkuukaudet että kylmät talvijaksot ja lämpimän veden tuotanto.
Vuosihyötysuhde vaihtelee asennuskohtaisesti ja on siksi laskettava tapauskohtaisesti.
• Tarkasteltaessa testituloksia kokonaisuudessaan, ja G3: n ainutlaatuisia ominaisuuksia,
kuten lämpimän käyttöveden tuottoa - HGW teknologian avulla – on G3 itsestään selvä
valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.
Testi on luettavissa kokonaisuudessan Ruotsin energiaviranomaisten sivuilta (ruotsiksi):
www.energimyndigheten.se
G3:n vuotuiset säästöt huipputasoa
• G3 sijoittuu testattujen lämpöpumppujen säästöissä huipulle molemmissa talon
kokoluokissa.
• Testin parhaimpien mallien väliset erot ovat vain joitakin euroja vuosittain.
• Koska erot eri mallien väillä ovat niin pieniä, tehokkaimman lämpöpumpun etsinnässä on
kiinnitettävä huomiota myös muihin tekijöihin, kuten optimaaliseen mitoitukseen,
poraukseen ja säätöihin. Nämä tekijät voivat tuoda säästöjä huomattavasti enemmän kuin
muutaman euron vuodessa eri toimittajien välillä.
• Alla oleva kaavio osoittaa testitulokset molemmissa testatuissa talon kokoluokissa.
Energiansäästö "suuri talo" (energiantarve 34 400 kWh/vuosi)
28000
Taso G3
kWh/vuosi
Taso G3
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
Bosch
CTC
EviHeat
IVT
Nibe
Thermia
Thorén
Viessmann
Energiansäästö "pieni talo" (energiantarve 24 200 kWh/vuosi)
kWh/vuosi
Taso G3
Taso G3
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Bosch
CTC
EviHeat
IVT
Lattialämmitys
Nibe
Patterit
Thermia
Thorén
Viessmann
Testitapa ei mittaa G3:n ylivoimaista
lämpimän käyttöveden tuottoa
• Testissä lämpimän veden mittaukseen käytetyllä testitavalla ei pystytä mittaamaan G3:n HGWtekniikan tuottamaa lisätehoa. Siksi G3: n todellinen suorituskyky ei käy ilmi testissä.
• Syynä on se, että testistandardi mittaa ainoastaan perinteistä lämpimän veden tuotantoa eli
tilannetta, jossa lämpöpumppu tuottaa vain lämmintä käyttövettä erikseen, kun taas HGWtekniikka tuottaa lämmintä käyttövettä samalla, kun taloa lämmitetään.
• Energiaviranomaiset huomioivat myös tämän raportissaan:
”Thermia Diplomat Optimum G3 10 lämmittää veden kuumemmaksi maalämpöpumpun
lämmittäessä taloa, minkä ansiosta se tuottaa vieläkin enemmän 40-asteista vettä.”
• Kun huomioidaan HGW-tekniikan tuottama lisäteho, G3 osoittautuu testin kaikkiin muihin
malleihin verrattuna ylivoimaiseksi lämpimän käyttöveden tuotantoa tarkasteltaessa.
Testitulokset
Bosch
Compress
EHP 11 LWM
CTC
EcoHeat
310
EviHeat
GeoSun 1
10
IVT
Premium
Line EQ C10
Nibe
F1245-10
Thermia
Diplomat Optimum
G3, 10
Thermia
Diplomat Optimum
G3, 10 (HGW :llä)
Thorén
Thor 10
Viessman
Vitocal 343-G
Vesi 40ᵒC (litraa)
227
205
188
190
258
240
419
230
240
Säiliön tilavuus
185
223
200
185
185
180
180
185
220
Veden lämpötila (ᵒC)
51
48
47
46
53
53
93
51
51
Energiahävikki (kWh/v)
920
1050
430
420
395
290
-
700
260
COP lämmin vesi
1,4
1,7
2,1
2,4
2,4
2,3
4,7 tai 3,6 *
1,6
2,7
* Ensimmäinen COP-arvo(4,7) lattialämmitystalossa ja toinen arvo (3,6) patteritalossa. Punaisella merkityt arvot taulukossa perustuvat Danfoss R&D Centerissä,
Arvikassa, Ruotsissa tehtyihin mittauksiin.
(liter)
450
40-asteisen käyttöveden tuotto
400
Enemmän
käyttövettä
HGW:llä
350
300
250
200
150
100
50
0
Bosch
CTC
EviHeat
IVT
Nibe
Thermia
Thorén
Viessmann
HGW-tekniikalla saadaan jopa 75 % enemmän lämmintä käyttövettä. Samanaikaisesti
energiakustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat kuin perinteistä tekniikkaa
käytettäessä.
HGW-tekniikka (Hot Gas Water heater):
Perinteistä tekniikkaa käytettäessä lämpöpumppu tuottaa erikseen joko lämpöä taloon tai lämmintä
käyttövettä. Tällöin lämpimän käyttöveden tuoton hyötysuhde (COP) on erityisen alhainen
verrattuna talon lämmitykseen.
Thermian HGW-tekniikan avulla lämpöpumppu tuottaa samanaikaisesti lämmintä käyttövettä kun
se lämmittää taloa – vieläpä samalla korkealla hyötysuhteella! HGW-tekniikka nostaa
lämminvesivaraajan lämpötilan erityisen korkeaksi – jopa 95 °C varaajan yläosassa ja 91 °C alaosassa –
minkä ansiosta saadaan suurempi määrä 40-asteista lämmintä käyttövettä kuin perinteisellä tekniikalla.
Nämä lämpötilat saadaan HGW:n maksimaalisella hyödyntämisellä, esim. lämmitettäessä pitkiä
aikoja patteriverkostollista taloa lämpöpumpulla.
G3:n muita testin osoittamia ominaisuuksia
Alhainen äänitaso
Energiansäästön ja lämpimän käyttöveden tuotannon ohella testattiin myös äänitaso.
Testi osoittaa, että G3 hyvin hiljainen muihin malleihin verrattuna.
Pienet energiahäviöt lämpimän käyttöveden tuotannossa
G3:n lämminvesivaraaja on niin hyvin eristetty, että energiahäviöt pysyvät pieninä.
Käyttäjäystävällinen
Testissä arvioitiin käyttäjäystävällisyyttä, josta G3 sai hyvän arvosanan.
Kompakti koko
Fyysisten mittojen erot ovat pieniä eri mallien välillä. G3 On kompaktin kokoinen ja sen
Duo-malli sopii myös mataliin tiloihin. Duo-mallissa lämminvesivaraaja sijoitetaan
lämpöpumpun viereen.