RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET

Transcription

RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
Raha-automaattiyhdistyksen
RAHA-AUTOMAATTIEN
PUHDISTUSOHJEET
Siivouksen vuosikello
Päivittäinen siivous
•roska-astioiden tyhjennys, roskapussin vaihto ja
roska-astian ulkopintojen nihkeäpyyhintä
•kosketuspintojen nihkeäpyyhintä
•raha-automaattien seinien nihkeäpyyhintä
•ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen
nihkeäpyyhintä
•tuolien harjaus / nihkeäpyyhintä
•tuloin jalkojen nihkeä- / kosteapyyhintä
•raha-automaattien ja taustaseinien jalustojen
nihkeä-/ kosteapyyhintä
•lattian nihkeä-/ kosteapyyhintä
•tahrojen poisto
•lattiat imuroidaan, raha-automaattien välit ja nurkat
•taustaseinien pystypinnat nihkeäpyyhintä
Neljä kertaa vuodessa
•taustaseinien takaisen lattian imurointi ja nihkeä-/
kosteapyyhintä
•yläpölyjen poisto
•vapaiden tasopintojen pyyhintä
Perussiivoustyöt kerran vuodessa
•raha-automaattien ja taustaseinien pyyhintä
•lattian peruspesu
Raha-automaattiyhdistyksen
RAHA-AUTOMAATTIEN
PUHDISTUSOHJEET
Peliautomaattien rakenne
puhdistamisen näkökulmasta.........................................................4
Puhdistuksen tavoitteet....................................................................4
Puhtaan pelipisteen laatukuvaus..................................................4
Peliautomaattien ylläpitopuhdistuksessa
käytettävät työvälineet ja -menetelmät ja
työvälineiden valmistelu...................................................................6
Peliautomaattien ympäristö ja pelipisteiden lattiat...............8
Siivousta vain puhtailla työvälineillä............................................8
Peliautomaattien perussiivous..................................................... 10
Käsihygienia........................................................................................ 10
Raha-automaattiyhdistyksen
RAHA-AUTOMAATTIEN
PUHDISTUSOHJEET
Raha-automaattien rakenne
puhdistamisen näkökulmasta
Raha-automaatti on haasteellinen puhdistuskohde. Raha-automaateissa on lasipintoja (kosketusnäytöt ja näytöt), muovipintoja (pelipainikkeet), metalli- ja muovipintoja (maksupäätteet). Raha-automaattien rungot on valmistettu joko
laminoidusta vanerista, maalatusta MDF-levystä tai maalatusta pellistä. Raha-automaattia kiertää kumijalusta. Pelipisteissä raha-automaattien ympärillä on peliseinäkkeitä ja
erilaisia somisteita.
Puhdistuksen tavoitteet
Raha-automaattien puhdistamisessa on kolme päätavoitetta: säilyttää koneiden edustavuus ja toimintavarmuus sekä
taata hygienia.
Puhtaan pelipisteen laatukuvaus
Näyttö on pölytön ja tahraton. Kosketuspinnat ovat puhtaat. Pelipisteiden seinäkkeet ja ympäristö on puhdas. Raha-automaattien kumijalustat ovat puhtaat. Somisteet ovat
tahrattomat ja pölyttömät.
4
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
5
Raha-automaattien ylläpitopuhdistuksessa
käytettävät työvälineet ja -menetelmät ja
työvälineiden valmistelu
Raha-automaattien pyyhinnässä käytetään mikrokuituisia
työvälineitä niiden nukkaamattomuuden ja hyvän lianirrotuskyvyn vuoksi. Siivouspyyhe, kalustemoppi, käsimoppi
ja moppipyyhin ovat vaihtoehtoisia työvälineitä raha-automaattien pyyhinnässä.
On tärkeää, että pyyhintäväline on puhdas, etteivät esimerkiksi näytöt ja lasipinnat naarmuunnu ja harmaannu.
Siivouspyyhe on hyvä väline raha-automaattien näytön,
kosketuskohtien, painikkeiden, maksupäätteiden pyyhintään.
Kalustemoppi tai säätövarrellinen moppipyyhin soveltuvat raha-automaattien yhtenäisten pystypintojen, palkkien
ja porttien puhdistukseen.
On tärkeää, että raha-automaattien pinta, palkit, portit,
somisteet ja taustat puhdistetaan mahdollisimman yhtenäisin ja säännönmukaisin liikkein, jolloin pöly tarttuu tehokkaasti työvälineeseen, eikä nouse huoneilmaan.
Kun pinnat pyyhitään päivittäin, menetelmäksi riittää nihkeäpyyhintä.
Kohteissa, joissa raha-automaatit ovat erittäin runsaassa
käytössä tai lika on päässyt pinttymään pinnoille, voidaan
käyttää myös kosteapyyhintää.
Mikrokuitupyyhkeet valmistellaan kuitenkin aina nihkeiksi
ja lisäkosteutta annostellaan pyyhkeelle annostelupullosta,
johon on tehty ainevalmistajan ohjeen mukainen käyttöliuos.
Puhdistusaineeksi soveltuu lasi- ja metallipinnoille tarkoitettu yleispuhdistusaine tai lasinpuhdistusaine. Puhdistusaineen käytössä täytyy aina noudattaa annosteluohjetta,
ettei pinnoille jää puhdistusainejäämiä. Puhdistusainejäämä harmaannuttaa pintoja, kerää likaa ja toimii mikrobien
kasvualustana.
6
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
Peliautomaattien näyttöruutujen ja kosketusnäyttöjen puhtaus lisää pelimukavuutta ja säilyttää pelinäkymän hyvänä. Nukkaamaton, puhdas nihkeä mikrokuitupyyhe on paras työväline näyttöjen ja kosketusnäyttöjen pyyhintään.
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
7
Raha-automaattien ympäristö ja pelipisteiden lattiat
Raha-automaattien ympäristön siisteys lisää pelipisteiden
viihtyvyyttä ja edistää myös automaattien puhtautta.
Raha-automaattien välit ja lattiapinnat mopataan nihkeällä ja tarvittaessa kostealla moppipyyhkimellä tai kuivainmopilla. Tahrakohtiin lisätään kosteutta annostelupullosta, johon on tehty ohjeen mukainen käyttöliuos. Puhdistusaine
valitaan lattiapäällysteen hoito-ohjeiden mukaan.
Mikäli kohteessa on käytössä yhdistelmäkone, lattiapinnat puhdistetaan koneellisesti.
Raha-automaattien välit ja rajapinnat pyyhitään nihkeällä. Koska raha-automaattien kumijalustat keräävät runsaasti likaa, ne pyyhitään kostealla moppipyyhkimellä tai kuivainmopilla.
Siivousta vain puhtailla työvälineillä
Siivousvälineet huolletaan päivittäin, käytön jälkeen. Siivouspyyhkeet ja mopit pestään pesukoneessa ohjeen mukaisessa pesulämpötilassa. Kalustepyyhkeet pestään aina erillään
lattiavälineistä. Ennen pesua siivoustekstiilit puhdistetaan
välineen puhdistajalla tai moppi-imurilla. Myös pölynimuri,
jossa on kosteutta kestävä pölypussi tai vedenimuri soveltuu siivoustekstiilien esipuhdistukseen.
Esipuhdistus parantaa pesutulosta, pidentää työvälineen
käyttöikää. Työväline myös säilyy pidempään siistin näköisenä.
Siivoustekstiilit kuivataan mielellään kuivausrummussa.
Jos kuivausrumpua ei ole, siivoustekstiilit kuivatetaan narulla tai kuivaustelineellä, ilmavasti (ei päällekkäin). Mahdollisimman nopea kuivuminen edesauttaa siivoustekstiilien hygieenisyyttä. Siivousvälineitä käsitellään aina puhtain käsin.
Siivoustekstiilien lisäksi välineen varret, välineiden kosketuskohdat ja moppikehykset pyyhitään päivittäin nihkeäl-
8
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
Osassa peliautomaatteja on maksupääte ja sen
edessä pieni laskutaso, jotka ovat herkästi likaantuvia kosketuspintoja. Niiden päivittäinen
pyyhintä nihkeällä mikrokuitupyyhkeellä on tärkeä osa peliautomaatin hygieniaa.
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
9
lä siivouspyyhkeellä.
Myös siivouskoneet pudistetaan heti käytön jälkeen. Yhdistelmäkoneen vesisäiliöt tyhjennetään ja pestään, harjat
tai laikat, vetoalusta ja imusuulake irrotetaan ja puhdistetaan. Koneiden ulkopinnat pyyhitään. Imureiden suulakkeista puhdistetaan irtolika ja imuletku pyyhitään. Myös siivousvaunun runko ja kosketuskohdat pyyhitään nihkeällä päivittäin. Kaikkien siivouksessa käytettävien laitteiden pyörät on
tärkeää puhdistaa käytön jälkeen, koska pyöristä lika kulkeutuu tilasta toiseen.
Raha-automaattien perussiivous
Säännöllinen, käyttöasteen mukainen ylläpitosiivous estää
likaa pinttymästä ja vähentää perussiivouksen tarvetta.
Laitehuollon ja siirron yhteydessä raha-automaattien taustat imuroidaan pölystä, raha-automaattien kyljet ja taustat
sekä somisteet raha-automaattien takaa pyyhitään kauttaaltaan, perussiivousohjeen mukaisesti.
Tahrat ja pinttynyt lika raha-automaatin pinnoilta poistetaan kosteapyyhinnällä annostelupulloa käyttäen.
Raha-automaattien takaosia ei saa pyyhkiä kostealla sähköiskuvaaran vuoksi.
Käsihygienia
Hyvä käsihygienia – käsien huolellinen pesu saippualla, kuivaus, käsidesin ja käsivoiteen käyttö – on tärkeä osa siivoustyön hygieniaa.
Mikrokuitutuotteiden käyttö kuivattaa käsiä. Ihon kuivumista voi estää käyttämällä puuvillakäsineitä.
10
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
Kaikkien siivouksessa käytettävien laitteiden
pyörät on tärkeää puhdistaa käytön jälkeen, koska pyöristä lika kulkeutuu tilasta toiseen.
RAY | RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET
11
© RAY 03/2014

Similar documents