Lataa RT Tuotekortti

Transcription

Lataa RT Tuotekortti
TARVIKETIETO
syyskuu 2012
voimassa 31.10.2014 asti
korvaa RT X31/417-37800
RT 38293
316
Talo 2000
417
Talo 90
X31 erityisikkunat, lasikatot... SfB
1 (4)
VELAS- karkaistu turvalasi
VELAS- laminoitu turvalasi
VELAS- karkaistu laminoitu turvalasi
VELAS-julkisivulasi
VELAS- silkkipainettu lasi
V. E. Lipponen Oy
VELAS-TURVALASIT
Rakennusmääräykset edellyttävät, että lasirakenteet suunnitellaan siten, ettei rikkoutuminen aiheuta vahingoittumisvaaraa.
Rakennusmääräykset asettavat minimivaatimukset turvalasin
käytölle.
VELAS- karkaistu ja VELAS- laminoitu lasi täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset turvalasista. Lasirakenne ja lasin paksuus määräytyvät kohteen mukaan. Tarvittaessa voidaan käyttää myös VELAS- karkaistua laminoitua turvalasia.
SR/6000/Bleedi Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2012 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
RT 38293
tarviketieto – 2
VELAS - KARKAISTU TURVALASI
Valmistus
Karkaisussa lasi kuumennetaan yli 600 °C
lämpötilaan, jonka jälkeen se jäähdytetään
nopeasti ilmapuhalluksella. Käsittelyn seurauksena lasin pintaan syntyy puristusjännitys ja lasin sisäosaan vetojännitys. Näin
valmistetun karkaistun lasin kestävyys on
noin viisinkertainen tavalliseen käsittelemättömään lasiin verrattuna. VELAS- karkaistun turvalasin valmistuksessa käytetään ns. vaakakarkaisumenetelmää.
Ominaisuudet
Karkaistu lasi menee rikkoutuessaan pieniksi murusiksi eikä näin ollen aiheuta haavoittumisvaaraa. Karkaistun lasin korkein
käyttölämpötila on 300 °C, koska liika lämpeneminen voi yhdessä hitaan jäähtymisen
kanssa purkaa karkaisun aikaansaaman
jännitystilan.
Karkaistua lasia ei voida leikata eikä työstää.
Lasin kaikki työstöt on tehtävä ennen karkaisua. Asennuksessa ja säilytyksessä on
huomioitava, että lasia ei saa asettaa kivitai metallialustalle.
Lasityypit
Lähes kaikkia tasolaseja voidaan karkaista,
esimerkkinä erivahvuiset kirkkaat lasit,
massavärjätyt sävylasit, peiliheijastavat lasit, selektiivilasit (karkaistavat laadut) ja
useat kuviolasit. VELAS-julkisivulasi ja
VELAS- silkkipainettu lasi ovat aina karkaistuja.
TEKNISTÄ TIETOA
Lasin paksuus
Lasin paksuuden laskemiseksi suositellaan Timoshenkon kaavaa
q
t b
sall
jossa
t =
=
q =
a =
b =
sall =
lasin paksuus, mm
sivusuhde, pitkä sivu / lyhyt sivu
kuormitus, N/m2
lasin pitempi sivu, m
lasin lyhyempi sivu, m
sallittu jännitys,
karkaistu lasi: sall = 70 N/mm2
(varmuuskerroin 2,5)
Sallitut jännitykset
Käyttö
Karkaistua lasia käytetään turvallisuutta
vaativissa kohteissa, erityisesti julkisissa tiloissa, mutta sen käyttö on suositeltavaa
myös kodeissa. Karkaistu lasi kestää saranoiden, helojen ja lukkojen kiinnittämisen suoraan lasiin. Tämä mahdollistaa kevyen ja ilmavan näköiset lasirakenteet. Karkaistua lasia käyttämällä saadaan rasituksenkestävyys ohuemmalle lasille, jolloin rakenteesta voidaan tehdä kevyempi.
VELAS- karkaistu turvalasi soveltuu erityisesti seuraaviin kohteisiin:
– katteet, terassin liukulasit
– lasiovet, suihkuseinät ja -nurkkaukset,
saunan lasiseinät
– kokolasiset ovet, väli- ja ulko-ovien lasit,
ikkunat
– väliseinät ja siirtolasiseinät
– kaidelasit
– keittiön välitilan lasit
– pöytä- ja hyllylasit, vitriinit
– ajoneuvojen ja veneiden lasit
a/b
1
0,287
1,1
0,332
1,2
0,376
1,3
0,416
1,4
0,452
1,5
0,487
1,6
0,517
1,7
0,545
1,8
0,569
1,9
0,591
2
0,610
3
0,713
4
0,741
5
0,748
Timoshenkon menetelmän yhteydessä suositellaan käytettäväksi seuraavia sallittuja taivutusjännityksiä sall , MPa (1MPa = 1 N/mm2).
Varmuuskerroin n
1
1,5
2
2,5
3
4
5
8
10
Tavallinen lasi
75
50
37,5
30
25
18
15
9
7,5
Karkaistu lasi
175
117
87,5
70
58
44
35
22
17,5
Karkaistavan VELAS-turvalasin suositeltavia työstömittoja
Lasiin tehtävän reiän halkaisijan pitää olla
vähintään 5 mm tai paksummilla laseilla vähintään sama kuin lasin paksuus.
Reiän etäisyyden lasin reunasta on oltava
1,5...2 kertaa lasin paksuus, etäisyyden lasin
kulmasta on oltava 4 kertaa lasin paksuus.
Reiän halkaisija ei saa olla suurempi kuin
1/3 lasin kapeimmasta kohdasta. Reiän ympärillä on oltava lasikannasta vähintään 1/2
reiän halkaisijasta (a d/2).
Reikien etäisyys reunasta (a)
lasin paksuus t, mm
a, mm
3...6
1,5 x t
8...19
2xt
Reikien halkaisijat (d)
lasin paksuus t, mm
d, mm
3...5
5 mm
6...19
t
Pyöreän reiän mitat ja sijoituspaikat
SR/6000/Bleedi Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2012 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
RT 38293
tarviketieto – 3
Lasin ominaisuuksia
Tiheys
Puristuslujuus
Vetolujuus
Taivutuslujuus
Kimmomoduuli
Poissonin luku
Ominaislämpö
Lämpöpitenemiskerroin
Lämmönjohtavuus
k-arvo (6 mm lasi)
Ääneneristävyys
(6 mm lasi)
2,5 kg/dm3
80...100 kN/cm2
2,9...9,8 kN/cm2
2,9...9,8 kN/cm2
7500 kN/cm2
0,25
0,84 kJ/kgK
0,000008/°C
0,80 W/mK
5,6 W/m2K
27 dB
VELAS - LAMINOITU TURVALASI
Valmistus
Laminoitu lasi on kahdesta tai useammasta
lasista ja niiden välissä olevasta PVB-kalvosta koostuva lasi, jossa lasi- ja kalvokerrokset
on kiinnitetty toisiinsa paineen ja lämmön
avulla.
t = lasin paksuus
Rt
B G/2
E H/3
F L/3
C E/2
Kolojen kulmat pyöristettävä,
kaarevuussäde R t
Suorakaidereiän mitat ja sijoituspaikat
Ominaisuudet
Laminointikalvo tekee lasista sitkeän ja vaikeasti läpitunkeuduttavan. Laminoitu lasi
rikkoutuu kuormitettaessa tavallisen lasin
tavoin, mutta sirpaleet pysyvät kiinni kalvossa. Näin haavojen syntymisen riski vähenee ja lasilevy pysyy yhtenäisenä.
Murronsuojalasit nimensäkin mukaisesti
estävät tai ainakin viivyttävät sisään tunkeutumista, kun kyseessä on voimakas tunkeutumisyritys. VELAS-murronsuojalasit
täyttävät P6B luokan vaatimukset ja Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton vähimmäisvaatimuksen murronsuojalasille.
Värit ja kuviot
Laminointikalvo voi olla kirkas tai värillinen
sekä läpikuultava tai läpinäkymätön. Värikalvoja on useita ja niitä yhdistelemällä saadaan aikaan tuhansia sävyjä. Kalvoja on
myös erivahvuisia. Käytettävän kalvon vahvuus riippuu laminoidun lasin rakenteesta,
kohteen asettamista vaatimuksista sekä halutuista ominaisuuksista.
VELAS-kuvalasissa haluttu kuva laminoidaan lasien väliin. Näin saadaan yksilöllisiä
laseja sisustamiseen ja julkisivurakentamiseen.
Käyttö
Laminoidun lasin käyttökohteita ovat mm.
kaiteet, ikkunat sekä katto- ja lattialasit.
VELAS- KARKAISTU LAMINOITU
TURVALASI
Kohteissa, joissa laminoidulta lasilta vaaditaan parempaa kestävyyttä iskuja ja taivutusta vastaan, voidaan yhdistää sekä karkaistun että laminoidun lasin ominaisuuksia. Tällöin valitaan VELAS- karkaistu laminoitu turvalasi. Karkaistun ja laminoidun
lasin yhdistelmän yleisimpiä käyttökohteita ovat valokatteet ja kaiteet.
SR/6000/Bleedi Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2012 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
RT 38293
tarviketieto – 4
VELAS-JULKISIVULASI
Valmistus
VELAS-julkisivulasi on taustamaalattu karkaistu lasi, joka täyttää julkisivulasituksen
lasimateriaalille asettamat korkeat vaatimukset. Julkisivulasien maalaukseen käytetty väriaine on keraaminen emalimaali,
joka poltetaan pysyvästi kiinni lasin taustaan karkaisun yhteydessä.
Ominaisuudet ja värit
VELAS-julkisivulasi kestää sään vaihtelua ja
UV-säteilyä sävyään muuttamatta.
VELAS-vakioväreihin kuuluu 14 perusväriä.
Sekoittamalla eri värejä saadaan kuitenkin
aikaan sävyvaihtoehtoja lähes rajattomasti
esim. RAL-värikartan mukaan.
Värit sekoitetaan 20 erilaisesta väripigmentistä, jolloin värin sävy saattaa hieman vaihdella eri värierissä. Lasin paksuus vaikuttaa
myös värisävyyn. Rautavapaassa lasissa ei
ole lasin luonnollista vihreää sävyä, joten
sitä käyttämällä saavutetaan sävyjä vääristämätön lopputulos. Mutta tällöinkin täytyy ottaa huomioon, että myös valaistus ja
valon heijastuminen lasista vaikuttavat värin sävyyn. Yhtenäisen lopputuloksen aikaansaamiseksi suositellaan käytettäväksi
samaa lasivahvuutta sekä tilaamaan kaikki
samaan kohteeseen tulevat lasit kerralla.
VELAS- SILKKIPAINETTU LASI
Valmistus
Silkkipainomenetelmässä keraaminen väriaine painetaan lasin pintaan kehykseen
pingotetun silkin avulla ja poltetaan pysyvästi kiinni lasiin karkaisun yhteydessä.
Käyttö
Julkisivulasia käytetään julkisivujen pintaverhoilussa sekä sisustuksessa esimerkiksi
kalusteissa, suihkutiloissa ja keittiössä.
Usein julkisivulasia käytetään myös pöytätasoissa ja keittiön välitiloissa kaakeloinnin
sijasta.
Ominaisuudet ja värit
Silkkipainetun lasin maalipinta on tasainen,
laadukas ja värinsä pitävä. Värivaihtoehtoja
silkkipainoon on runsaasti ja sävyjä voidaan
valmistaa RAL -värikartan mukaan.
Käyttö
VELAS- silkkipainetut lasit soveltuvat yhtä
hyvin ulkokäyttöön julkisivuihin ja kattoihin kuin sisäkäyttöön esim. oviin, seiniin ja
kaiteisiin.
VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA
V. E. Lipponen Oy
Nuottasaarentie 8
90400 OULU
Puhelin 08 535 5300
Faksi
08 375 861
[email protected]
www.lasilipponen.fi
SR/6000/Bleedi Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2012 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.