LISÄTIETOJA: • Juha Huovinen, toimitusjohtaja

Comments

Transcription

LISÄTIETOJA: • Juha Huovinen, toimitusjohtaja
LEHDISTÖTIEDOTE
1/2
Julkaisuvapaa 16.5.2012 klo 9.00
HYBRID SERVICE -EKOSYSTEEMIN JULKISTUS: SOFIGATEN JOHTAMISPALVELUT
TÄYDENTÄMÄÄN ATOKSEN, ENFON JA FUJITSUN ICT-PALVELUITA
Sofigate aloittaa uuden Hybrid Service -palvelun tarjoamisen yhteistyössä Atoksen, Enfon ja
Fujitsun kanssa. Hybrid Service tuo Sofigaten johtamisosaamisen osaksi ICT-palveluita. Kyseessä
on ainutlaatuinen palvelu, joka yhdistää liiketoimintalähtöisen kehittämisen ja palveluiden
toimittamisen.
ICT-palveluiden laatu ja kustannustaso ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina. Palveluiden
tehostuminen on tapahtunut toimintoja keskittämällä ja palveluita virtualisoimalla. Kehitys on
tapahtunut teknologiavetoisesti eikä asiakaslähtöisyys ole kehittynyt yhtä nopeasti.
Hybrid Service tuo liiketoimintalähtöisen kehittämisen ICT-palveluihin. Palvelussa Sofigate vastaa
liiketoiminnan tarpeiden kartoittamisesta ja palveluiden hyödyntämisestä asiakkaan odotusten
mukaisesti. Johtaminen integroituu Atoksen, Enfon ja Fujitsun palveluihin, jolloin mukautuminen
liiketoiminnan muutoksiin on nopeata ja tehokasta päätöksenteosta toteutukseen asti.
Sofigate toteuttaa kunkin kumppanin kanssa kehitysohjelman, jossa otetaan käyttöön
liiketoimintalähtöisen johtamisen toimintamallit ja näitä tukevat tietojärjestelmät sekä koulutetaan
asiakasrajapinnassa toimivat vastuuhenkilöt. Lopputuloksena on Hybrid Service -kokonaispalvelu, jossa
yhdistyvät kyky tuottaa liiketoiminnalle lisäarvoa (High business value) ja palveluiden tuottamisen
tehokkuus (High service efficiency).
Hybrid Service sisältää liiketoimintalähtöisen kehittämisen innovaatioita. Palveluelementit ovat jo
valmiina ja niistä on saatu erinomaista asiakaspalautetta. Hybrid Service on ainutlaatuinen palvelu,
koska se yhdistää hankinnan ja toimittamisen osaamisen samaan palveluun.
Hybrid Service -ekosysteemin jäsenet ovat oman markkinasegmentinsä vahvoja toimijoita. Ekosysteemi
kykenee tarjoamaan palveluita laajalle asiakasjoukolle perustietotekniikasta aina vaativiin
toiminnanohjaushankkeisiin asti. Palvelun ensimmäisen asiakaskohtaisen käyttöönoton suunnittelu on
jo aloitettu.
LISÄTIETOJA:

www.hybridservice.com

Juha Huovinen, toimitusjohtaja, Sofigate Oy, 040 507 3541,
[email protected]
Sami Karkkila, myyntijohtaja, Atos IT Solutions and Services Oy, 0400 805446,
[email protected]
Osmo Wilska, Executive Vice President, ulkoistuspalvelut, Enfo, 0400 483 567,
[email protected]
Hemminki Sääksjärvi, johtaja, Fujitsu Finland Oy, 045 7880 9608,
[email protected]



Sofigate on ICT-johtamiseen erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on 120
henkeä Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Sofigate on tietohallintopalveluiden kansainvälinen
edelläkävijäyritys, joka on alan avointa johtamismallia kehittävän ICT Standard Forumin
perustajajäsen. Sofigate liikevaihto oli 13,3 miljoonaa euroa vuonna 2011. Lisää tietoa:
www.sofigate.com
LEHDISTÖTIEDOTE
2/2
Julkaisuvapaa 16.5.2012 klo 9.00
Atos on Euroopan johtava IT-palvelutalo. Yhtiön vuoden 2011 laskennallinen liikevaihto oli
noin 8,5 miljardia euroa. Atoksella on maailmanlaajuisesti 74 000 työntekijää, joista yli 400
Suomessa ja Virossa. Atos suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää liiketoimintakriittisiä ITjärjestelmiä maailmanlaajuisen palveluorganisaationsa kautta. Atosin vastuulla on mm.
Lontoon olympialaisten IT-palvelujen ulkoistus. Atosia leimaa vahva toimialatuntemus, sekä
laatuun ja luotettavuuteen panostaminen. Atoksen liiketoiminta perustuu syviin
asiakassuhteisiin, jossa asiakas vie Atosta ja Atos asiakasta eteenpäin. Lisää tietoa:
http://fi.atos.net
Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia
tietotekniikkapalveluja. Enfo hyödyntää palveluissaan yli 45 vuoden kokemustaan
tietotekniikasta sekä vahvojen IT-ammattilaistensa osaamista. Lähes 800 huippuosaajaa
varmistavat, että asiakkaat saavat parhaimman hyödyn irti tietotekniikasta. Enfon liikevaihto
on yli 140 milj. euroa. Lisää tietoa: www.enfo.fi
Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita
sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Yli 170 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita 100 maassa. Fujitsu
hyödyntää kokemustaan ja ict:n mahdollisuuksia muokatakseen tulevaisuutta yhdessä
asiakkaiden kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 41 miljardia euroa 31.3.2012 päättyneellä
tilikaudella. Suomessa Fujitsun palveluksessa työskentelee 2 900 ihmistä.
Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi