MCDC 15-16 Countering Hybrid Warfare – “Hybridivaste”

Comments

Transcription

MCDC 15-16 Countering Hybrid Warfare – “Hybridivaste”
UNCLASSIFIED
MCDC 15-16
Countering Hybrid Warfare – “Hybridivaste”
Kansallinen koordinaatiokokous 29.5.2015 PLM:ssä
Päivitetty 1.6. mm.päivämäärät
Tämän projektiosan johto:
Puolustusvoimien tutkimuslaitos / PVTUTKL
Mikko Lappalainen
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
Counter Hybrid Warfare
Capability Relevance Cycle 2015-16
"BUILDING & MAINTAINING REGIONAL SECURITY"
Relevance to Joint Force Required Capabilities:
•Common understanding of hybrid warfare
•Comprehensive Approach
•Coalition Partner Interoperability
Intended Capability / Deliverable
/ End State
Capability:
Common analytical framework that informs national and
multinational policy makers and armed forces and future
solution developments
Deliverable:
1. Baseline assessment
2. Common analytical framework for understanding
hybrid warfare threats
Desired End State:
Common understanding of hybrid warfare informed by the
analytical framework in order to deter, mitigate and
counter hybrid warfare threats
Participation
Project Lead:
Contributors:
Observers:
Transition/Shaping Forces - Potential
How can results change Joint/Coalition Forces?
• Common vocabulary and analytical framework
• Increased Coherence
• Comprehensive approach mind-set
What plans for transitioning to End Users?
• Include end-users in research process
• Wide distribution to relevant actors
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
Products
• Product #1 – Assessment
• Literature review (similar concepts, theories, doctrines, case studies
and scenarios)
• Create common vocabulary
• Informs construction of analytical framework
• Product #2 – Common analytical framework for
understanding Hybrid Warfare
• Differentiating the components of Hybrid Warfare
• Informs national and multinational policy makers and armed forces on
Hybrid Warfare
 Informing future solution developments (e.g. national CD&E and MCDC
2017-2018)
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
4
23-25, June 2015
WS#1 – Kick-Off
October 2015, Week
44 (3 days)
WS #2
February 2016 (3
days)
WS#3
June 2016 , Week 22
or 23 (3 days)
WS#4
October 2016 , Week
41 (3 days)
WS#5
Baseline assessment discussion
Finalize Baseline Assessment
Design analytical framework
research
Writing WS
Analytical framework
Prepare analytical framework for
ESG review
Finalize all products
Oslo, Norway
Helsinki,Finland
Gdynia, Poland
Sweden/Germa
ny (TBC)
Vienna, Austria
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
Projektin tavoite
• ”Hybridivaste” (Countering Hybrid Warfare) projektin
tarkoituksena on lisätä ymmärrystä hybridivaikuttamisesta ja uhista kansainvälisen ja kansallisen strategisen suunnittelun ja
suorituskykyjen kehittämisen tukemiseksi.
• Tavoitteena on analyyttisen viitekehyksen kehittäminen
hybridivaikuttamisen, sen osatekijöiden ja keskeisten
seurannaisvaikutusten sekä tarvittavan vasteen
tunnistamiseksi
• Voidaan edetä kehittämään konseptuaalisia osaratkaisuja
tunnistettuihin haasteisiin ja tarvittaviin vasteisiin, siten kun
siihen avautuu mahdollisuuksia ja on resursseja
 Riippuen projektin edistymisestä ja kansallisten kontribuutioiden
laajuudesta joko jo 2016 ja/tai jatkoprojektissa 2017-2018
 Esimerkiksi: yhteisen tilanneymmäryksen muodostaminen
hybridiuhkasta (kv/kansallinen yhteistoiminta)
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
Suomen osallistumisen tavoitteet
• Tukea kansallista ymmärrystä hybridivaikuttamisesta ja
siihen tarvittavasta vasteesta
• Lisätä tietoa projektiin osallistuvien maiden ja
organisaatioiden lähestymistavoista ja näkökulmista
tulevaisuuden turvallisuusympäristön kehittymiseen
hybridivaikuttamisen näkökulmasta
• Projektin tuottamalla tiedolla voidaan tukea hallitusohjelman
mukaisia strategiatöitä 2016: UTP, puolustus, YTS, sisäinen
turvallisuus
 HO: ”Uudet ja laaja-alaiset uhat, hybridivaikuttaminen …. edellyttävät: koko
yhteiskunnan uudenlainen valmius ja varautuminen”
• Puolustusvoimien osallistuminen tukee PV:n strategisia
tietopohjatutkimuksia 2035, Tavoitetila 2030 –tutkimuksia (mm.
Puolustusvoimien operaatiot 2020 –konseptityötä) ja muita vuonna
2016 käynnistyviä erillistutkimuksia
6
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
Suomen osallistuminen
•
•
Puolustusvoimat (Puolustusvoimien
tutkimuslaitos)= projektijohto
tasojen mukaan:
 Taso 1. välituotteiden kommentointi (n 3.
lausuntokierrosta, á 1 htp)
Muut hallinnonalat (tieto < 29.5.):
 VNK
 VM
 SM
 Taso 2. osallistuminen työpajoihin
Suomessa (kv-paja lokakuu, 1 viikko;
kansalliset valmistelupajat 1 htp x 3)
• Tavoitetila= kaikki hybridin keskeiset
osa-alueet: edellisten lisäksi ainakin
UM, LVM
 Taso 3. Osallistuminen työpajoihin
ulkomailla (1-3 pajaa, á 1 viikko)
•
Määräaika 20.9.2015
•
Alustavat yhteydenotot toivotaan jo
kesäkuussa: lisäinformaation jakelua varten
Hallinnonaloja/tutkimusyhteisöjä pyydetään
Päämääränä
onosallistujiksi
koordinoidaseuraavien
hallinnonalojen kontribuutiot Turvallisuuskomitean
ilmoittautumaan
johtaman jo käynnissä olevan hybridi-selvityksen jatkeena, jolloin yhteys
kansalliseen työskentelyyn säilyisi katkeamattomana
7
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
Yhteenveto: Jatkoaikataulu 2015
•
Juhannukseen mennessä: yhteyshenkilöiden/vast ilmoittautuminen postituslistalle lisäinfon jakelua
varten -> [email protected]
•
23.-25.6 Kick-off –kokous, Oslo
 PVTUTKL (EVL M Lappalainen) osallistuu, muitakin voi tulla mukaan
•
Elokuussa: PVTUTKL lähettää tarkemman kuvauksen osallistumismahdollisuuksista muille
hallinnonaloille/vast

Info myös valmiussihteerikokouksessa elo/syyskuu
•
20.9. Mennessä hallinnonalat/tutkimusyhteisöt vahvistavat osallistujansa tasojen 1-3 mukaan
•
Lokakuu vko 41-42 kansallinen työkokous, 1 vrk, Riihimäki PVTUTKL
 Lausutaan Baseline Assessmentiin
 Suunnitellaan kansalliset työpajat (kansalliset tarpeet ja aikataulut huomioiden)
•
27.-29.10., vko 44 kansainvälinen Workshop 2 Suomessa (Helsinki)
 Mahdollisimman laaja Suomen osallistuminen
 Viimeistellään Baseline Assesment
 Tarkennetaan jatkotutkimussuunnitelma vuodelle 2016
•
= Jatko-osallistuminen WS2:n perusteella
 Jatkositoumukset WS2 tulosten perusteella
UNCLASSIFIED
UNCLASSIFIED
Lisätietoja
Lisätietoja ja ilmoitukset kiinnostuksesta:
MCDC Hybridi- projektin kansallinen johtaja:
everstiluutnantti Mikko Lappalainen
Tutkimusalajohtaja, konseptit ja käyttöperiaatteet
Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Doktriiniosasto
[email protected], p. 0299 550 124
MCDC-ohjelman POC PVTUTKL:lla
Markus Peltola
Yksikön johtaja, tutkimussuunitteluyksikkö
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
[email protected], p. 0299 550 125
Lisätietoja myös projektia johtavan NUPI:n sivulla
http://www.nupi.no/en/News/Countering-hybrid-war
9
UNCLASSIFIED

Similar documents