Akillesjänne -hoito -

Comments

Transcription

Akillesjänne -hoito -
Akillesjänne -hoito Painetta säädettäessä huomioidaan aina hoidettavan tuntemukset ja kudoksen ominaisuudet. Suulake
vaihdetaan hoidettavan ominaisuudet huomioiden. Suluissa olevat hoitoajat ovat suuntaa antavia ja
hoitoajan jaksotukset voivat vaihdella potilaan tilan mukaan. Hoidossa tulee seurata potilaan reaktioita ja
hoidon vastetta.
Tarkista kontraindikaatiot. Hoidon jälkeen tulee nauttia seuraavan viiden tunnin kuluessa kaksi litraa
vettä.
Potilas voi olla istuen tai päinmakuulla
1. Suulake 60 paine 80 mmHg, pulsaatio 2s.
Hoidetaan soliskuopan alue (vasen puoli) ja hartialinja huolella. Jatketaan selkärankaa pitkin
alaselkään asti. (3-6 min)
2. Suulake 80 paine 100-180 mmHg pulsaatio 2s.
Käsitellään selkärangan päältä faskiakäsittelyn tapaan, nostamalla ja kiertämällä imun aikana.
(5-7 min)
3.
Suulake 80, paine 80-100 mmHg, pulsaatio 2s
Aktivoidaan hoidettavan jalan nivusen alue ja jatketaan reiden hoidolla aina polven mediaali
puolelle asti. Polven mediaali puoli aktivoidaan huolella ja tässä kohdin painetta voi nostaa
potilaasta riippunen aina 200 mmHg asti. (5-7 min)
Akillesjänteen vamma määrittelee hoidon seuraavia vaiheita. Kaikissa tapauksissa hoidetaan
akillesjänteen ympäriltä polvea kohti suuntautuvin liikkein (suulaketta siirretään pulsaation aikana,
kudosta venyttämättä). Traumakohtaa lähestytään potilaan tuntemuksia seuraten. Hoidetaan traumaaluetta ligamentin kiinnityskohdasta huolellisesti, tarvittaessa painetta pienentämällä. Akuuttia
repeämäkohtaa ei hoideta ensimmäisillä kerroilla suoraan repeämän tai vamman päältä. Jatkossa
hoidetaan repeämä-/tulehduskohdan päältä, ensin pienillä paineilla ja vähitellen painetta nostaen.
4. Suulake 60 tai 80, paine 120- 200 mmHg, pulsaatio 2s
Hoidetaan pohje ja säären alue polvitaipeeseen ja tarvittaessa reiden yli jopa nivuseen asti
suuntautuvin sitkein liikkein (suulaketta siirretään pulsaatioiden aikana). (5-7 min)
5. Suulake 35, 50 ja 60 vaihdellen, paine 120-200 mmHg, pulsaatio 2s
Hoidetaan akilleksen ympäristö potilaan tuntemuksia kuunnellen. (10-12 min)
6. Suulake 80, paine 250 mmHg, pulsaatio 2-3s työn ja levon suhde 50-80%
Hoidetaan jalkapohja sitkein venyttävin liikkein (2-3 min)
7. (*Korkeataajuusvärinä
Suulake 50 tai 60, paine 130 mmHg, työn ja levon suhde 80%, 80-60 Hz
Hoidetaan vammakohta ja koko jalka nivusta kohti pitkin kuljettavin vedoin. (5-8 min)
Mobilisaatiota on syytä pitää yllä potilaskohtaisesti ohjeistettuna koko hoitojakson ajan.
Ei suositella kylmä- tai lämpöhoitoa silloin kun voidaan olettaa, että kylmä hidastaa aineenvaihduntaa ja
kuuma aiheuttaa koagulaatiota kudoksessa.
Hoitoon suunniteltu aktiivinen fysioterapia ja mahdollinen tulehduskipulääke, kotihoito-ohjeet.
Hoito toteutetaan 2-3 kertaa viikossa, yhteensä 5-10 kertaa.
Yhden hoitokerran kesto noin 30 minuuttia.
Healthy Life Devices Ltd
Ahventie 4
02170 Espoo, Finland
Tel +358 10 423 7300
Fax +358 10 423 7309
www.physiotouch.com
(*Korkeataajuusvärinää voidaan käyttää perusasetuksilla aloitetun hoidon tehostamiseksi.
Korkeataajuusvärinällä voidaan vaikuttaa tehokkaasti kudoksen eri kerroksiin ainutlaatuisesti
alipaineyhdistelmähoitona.
Korkeataajuusvärinää käytettäessä painetaso tulee olla perusasetuksia korkeammat, 100 mmHg - 200
mmHg. Työn ja levon suhde 80%, pulsaatio 2s.
90-70 Hz kudoksen pintakerrokset ja nesteen sekä turvotuksen kuljetus
60-50Hz kudoksen syvemmät osat ja faskian käsittely, akuutit lihasvammat
40-20 Hz kudoksen syvät kerrokset, nivelet ja jännevammat. Fibroottinen ja kova kudos.
Hoito aloitetaan pintakerroksista edeten hoitokohteesta riippuen tarvittaviin kerroksiin.
Akillesjänteen tulehdus
Akillesjänne on suuri jänne, joka yhdistää kaksi pohjelihasta (gastrocnemius ja soleus -lihakset) kantaluun
takaosaan. Kun jänne joutuu liian suureen rasitukseen, se kiristyy ja joutuu työskentelemään
kestokykynsä äärirajoilla. Tämä aiheuttaa tulehduksen ja ajan myötä rasituksen jatkuessa myös
arpikudoksen kasvamisen jänteeseen. Arpikudos on kireämpää kuin itse jänne. Jos tulehtunutta
akillesjännettä rasitetaan pitkään, voi seurauksena pahimmassa tapauksessa olla osittainen tai täydellinen
akillesjänteen repeämä.
Healthy Life Devices Ltd
Ahventie 4
02170 Espoo, Finland
Tel +358 10 423 7300
Fax +358 10 423 7309
www.physiotouch.com