Tiedonhaku ERIC-tietokannasta

Transcription

Tiedonhaku ERIC-tietokannasta
Tiedonhaku ERIC-tietokannasta
14.4.2011 / Anja Agander
ERIC-tietokantaan pääset Nelli-portaalin Aineistonvalinta-sivun kautta. Tietokanta
toimii ProQuest –käyttöliittymässä, josta aukeaa ensimmäiseksi tarkennetun haun
lomake eli Advanced Search.
Hakusanojen tarkistaminen tesauruksesta: Kun haluat tehdä tarkkaa ja
systemaattista tiedonhakua, aloita haun valmistelu tietokannan tesauruksesta.
Thesaurus-linkki löytyy oikeasta sivupalkista. Tesauruksesta valitset tiedonhaussa
käytettävät hakusanat. Samalla tutustut oman tutkimusaiheesi käsitteistöön.
- Seuraavassa tesauruksen käytöstä esimerkki:
Esimerkissä haettiin käsitettä ”grandchildren”. Tesauruksesta löytyy tämä käsite ja
siitä myös selviää, että se korvaa (Use for) termit granddaughters ja grandsons.
Käsitteen laajempi termi on children ja rinnakkaistermi grandparents raising
grandchildren. Voit halutessasi ruksata käsitteen vasemmalla puolella olevan
ruudun, klikata Add to search ja haku alkaa.
Tiedonhaku Advanced Search –lomakkeella: Tehdään haku yksinkertaisella
hakulausekkeella eli käytetään kahta tesauruksesta poimittua käsitettä,
grandparents ja grandchildren.
Hakulomakkeessa oikealla olevasta pudotusvalikosta on valittu haun kohteeksi
Subject heading (SU) -kenttä eli asiasanat (siis sanat, jotka on tarkistettu
tesauruksesta). Tarkistamalla hakusanat tesauruksesta ja kohdistamalla haun SUkenttään varmistut siitä, että saat tulokseksi mahdollisimman relevantteja viitteitä.
Hakusanat yhdistetään and-operaattorilla eli hakutulosten joukossa ovat ainoastaan
ne viitteet, joiden SU-kentässä esiintyvät molemmat hakusanat (grandparents ja
grandchildren). Pudotusvalikossa on useita muitakin kenttiä, joihin voit haun
kohdistaa. Jos haluat tulokseksi tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita, ruksaa
silloin Scholarly journals ja jos lisäksi haluat laadukkaita, tieteellisen
vertaisarvioinnin läpikäyneitä (peer reviewed) artikkeleita, ruksaa silloin ruudun
alaosasta ko. ruutu. Date Range -kohtaan voit laittaa haluamasi vuosirajauksen
(tässä viimeiset kolme vuotta). Valittavanasi on myös muita rajausmahdollisuuksia.
Voit edelleen monipuolistaa tai täsmentää hakua käyttämällä useampia hakusanoja.
Tehdään seuraava haku hakulausekkeella
grandparents and grandchildren
and
interaction or communication
Klikkaamalla Search saat ruudulle hakutulokset:
Klikkaamalla haluamasi artikkelin nimeä tai oikealla olevaa Preview –linkkiä saat
näkyviin artikkelin tiivistelmän ja lisätietoa artikkelin saatavuudesta kokotekstinä
ym. Tässä on avattu edellä olevan listan yksi artikkeli Preview –linkin kautta:
-painikkeen takaa näet artikkelin saatavuustiedot:
Tämä artikkeli on luettavissa kokotekstinä vuodesta 1997 lähtien.
Tehtyäsi tiedonhaun voit kerätä haluamiasi aineistoja My research –kansioon
ruksaamalla hakutuloslistan vasemmalla olevan ruudun, tulostaa paperille,
tallentaa, siirtää RefWorksiin (=viitteidenhallintaohjelma) tai lähettää eteenpäin
sähköpostilla.