Kuvien kysyntä ja hinnoittelu

Transcription

Kuvien kysyntä ja hinnoittelu
Kuvien kysyntä ja
hinnoittelu
Millaisia, minne ja millä hinnalla?
Ammattikuvaa, ja joutuu hinnoittelemaan kuvansa ja kuvien tuottamiseen käytetyn ajan
siten, että elää myymiensä kuvien tuotolla. Jos kuvat eivät käy kaupaksi toivutuilla hinnoilla, jää ammattikuvaajan ainoaksi vaihtoehdoksi laskea hintaa ja tuottaa enemmän
myytäviä kuvia. Harrastajakuvaajan suuri etuoikeus on siinä, että hänen ei tarvitse hirveästi välittää siitä, kuinka suuren korvauksen hän kuvistaan saa ja kuinka paljon aikaa,
vaivaa ja kustannuksia niiden ottaminen vaatii. Siinä on loppujen lopuksi se kaikkein
suurin ero valokuva-ammattilaisten ja amatöörien välillä. Sama asia toisesta näkökulmasta tarkoittaa sitä, että ammattilainen sopii kuvan hinnan etukäteen ja toimittaa sen
valmiiksi tiettyyn päivään mennessä. Amatööri ottaa ja viimeistelee kuvaa aikansa ja
alkaa sitten miettiä, löytyisikö kuvalle jostain ostaja.
Ehkä juuri edellä mainituista syistä johtuen monien harrastajien keskuudessa onkin
hämärtynyt käsitys siitä, mitä valokuvista todellisuudessa maksetaan ja millaisen työmäärän takana alalla saatava leipä on. Kuvapankkien ja ammattikuvaajien nettisivujen hinnastojen tutkiminen saattaa vielä lisätä yltiöoptimistista näkemystä valokuvien
todellisesta markkina-arvosta. Valokuvaamalla rikastuminen on aika epärealistinen,
mutta sitäkin yleisempi haave varsinkin ammattilaisiksi tähyävien nuorten harrastajien
keskuudessa.
Valokuvasta maksettuun hintaan, mikä on usein ihan eri asia kuin toivottu hinta, vaikuttaa monta seikkaa. Tärkein niistä on kuvan ostajalle antama lisäarvo. Esimerkiksi lehden
kansikuva, jolla lehden irtonumeroa myydään, voi olla hyvinkin arvokas, vaikka kuva ei
teknisesti olisi mitenkään erikoinen. Vähäisimpiä hinnanmuodostukseen vaikuttavia
29
seikkoja ovat kuvaan käytetty työmäärä (paitsi jos se näkyy positiivisesti lopputuloksessa) ja kuvaajan oma näkemys kuvan ainutlaatuisuudesta.
Seuraavassa on esimerkkejä lähinnä tämän kirjan tekijöiden myymistä kuvista ja niistä saaduista korvauksista. Kuvien hinnat vaihtelevat, eikä hinnanmuodostuksessa ole
mitään selkeää linjaa. Valokuva-alalla on ostajan markkinat, lausetta ”Ota tai jätä” ei
yleensä sano myyjä vaan ostaja.
Esimerkkikuvat eivät edusta välttämättä kuvatarpeen tyypillistä jakaumaa. Toisten kirjoittajien tekemässä kirjassa kuvat olisivat saattaneet olla hyvin erilaisia.
Yleisenä huomiona voidaan todeta, että kuvat, joissa näkyy tunnistettava ihminen, käyvät kaupaksi selvästi paremmin kuin muut kuvat. Ihmiskasvojen huomio- ja siten myös
markkina-arvo on suurempi kuin minkään muun kuvakohteen. Tässä suhteessa vallitsee
aika voimakas sukupuoli- ja ikärasismi. Nuoret naiset ovat ylivoimaisia ykkösiä, sitten
tulevat lapset. Miehet sekä vanhukset pitävät tilastoissa selkeästi hallussaan häntäpään
paikkoja, kun mitataan kuvallista markkina-arvoa.
Toinen huomionarvoinen seikka on se, että hyvätkin kuvat myyvät verkkaisesti yksinään.
Jos kuvaan onnistuu liittämään muun yhteyden, kuten kuvaan liittyvän artikkelin tai
oman asiantuntemuksensa tai harrastuksen, niin onnistumisen mahdollisuudet kasvavat
merkittävästi.
Kolmas esiin tuleva seikka on ehkä tärkein ja tässäkin kirjassa toistuva teema: merkittävä
osa kuvista on käynyt kaupaksi tutun henkilön välityksellä. Ilman suhteita valokuvaaja
on lähes kokonaan kuvapankkimyynnin varassa, ja se tulokanava on useimmille liian
Paljon kuvattu aihe Helsingin silakkamarkkinoilta, eikä
kuvanakaan kovin kaksinen. Kuvapankkiin kuvan laittaminen on arveluttavaa, jos ei ole julkaisulupaa kuvassa
olevilta henkilöiltä kuvan käytölle mainostarkoituksessa. Tällaisen kuvan saa yleensä kaupaksi vain, jos lehdessä on tuttu kuvatoimittaja, joka tarvitsee aiheesta
kuvituskuvaa nopeasti ja halvalla. Kuvaa kysyttiin sähköpostilla ja paluupostissa lähti muutama vaihtoehto
pieninä kuvina katsottavaksi. Kuvatoimittaja valitsi
niistä yhden ja kävi lataamassa täysresoluutiokuvan
valokuvaajan palvelimelta. Lasku lähti sähköpostilla
pdf-muodossa perässä. Kätevää molemmin puolin.
Myyntihinta 40 €.
30
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Erikoisilla kuvilla on omat rajalliset markkinansa, mutta toisaalta tarjontaakaan ei ole
hirveän paljon. Tämä kuva on myyty kerran
kuvapankin kautta, käyttökohde on kuvaajalle
tuntematon. Hakusanoitus on taas kaiken a
ja o. Tässä käytetty mm. kynämies, symbolinen,
kuvainnollinen, kirjailija, kynäilijä, kirjahylly.
Myyntihinta 80 €, josta kuvaajan osuus 35 €.
Tavanomainen henkilökuva kirjamessuilta. Tällaisista tilaisuuksista on usein saatavilla maksutonta lehdistömateriaalia, joten harrastajakuvaaja ei voi kilpailla edes hinnalla.
Tässäkin pienlehden tuttu toimitussihteeri tilasi kuvan
uutistenlukija/dekkarikirjailijasta harrastajakuvaajalta, joka
oli muutenkin menossa messuille. Haluttiin varmistua,
että samaa kuvaa ei ole muissa lehdissä. Myyntihinta 30 €
kapea. Suurimmilla osalla kuvapankkeihin kuvaavista tulot ovat vuodessa satasia, ahkerimmilla on tonneja ja viisinumeroisiin lukuihin yltävät vain harvat ja valitut.
Neljäs seuraavista esimerkeistä esiin nouseva piirre on, että kamera kannattaa olla mukana suunnilleen kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Kannattaa myös tehdä ostaville
tahoille tiettäväksi, mistä ja millaisia kuvia voi tarpeen tullen tiedustella. Tämän kirjan
tekijät ovat myyneet paljon kuvia, kun joku on muistanut tilaisuudessa otetun kuvia ja
kuvaajakin oli tiedossa. Tässä olevat esimerkkikuvat ovat syntyneet aika usein tilanteissa,
joissa kuvaaja on ollut paikalla muussakin kuin vain valokuvaustarkoituksessa.
Kuvaesimerkkien on tarkoitus myös rohkaista harrastajia laittamaan kuviaan myyntiin.
Kuvilla voi olla yllättävissäkin yhteyksissä kysyntää. Jokainen saatu euro on kotiinpäin ja
pääsääntöisesti vain myyntiin tarjottu kuva käy kaupaksi. Hyvin harvoilta amatööreiltä
tullaan kotoa kyselemän kuvia. Silloin kun näin alkaa enemmälti tapahtua, he ovatkin
siirtyneet jo ammattikuvaajien joukkoon.
31
Vuorovesi on esimerkiksi Brittein saarilla hyvin voimakas ja näkyvä ilmiö,
mistä johtuen kansainvälisten kuvapankkien tarjonta aiheeseen liittyvistä
kuvista on runsasta. Suomessa vuorovesi-ilmiö on muutamia senttimetrejä, mistä johtuu taas se, kotimainen vuorovesikuvien kysyntä on olematonta. Tämä lomamatkalla Irlannissa otettu kuva on tarjottu ja myyty kuvaajan aloitteesta fysiikan oppikirjaan, kun kuvaaja tiesi kirjan aihealueen
käsittelevän painovoimaa. Myyntihinnaksi sovittiin sama, minkä ostaja
olisi joutunut maksamaan vastaavasta kuvapankkikuvasta. Saatu korvaus
osoittaa hyvin, että suurten kuvapankkien kanssa ei voi kilpailla hinnalla,
kun kyseessä on tavanomainen kohde. Toisaalta lisänä rikka rokassa. Kuva
oli yhtenä kymmenien muiden samalla kertaa myytyjen kuvien joukossa, eikä sen kanssa kulunut aikaa yhteensä viittä minuuttia kauempaa.
Palkkio­na pieni, tuntipalkkana jo kohtuullinen. Myyntihinta 10 €.
Kuvaaja pääsi ilmaiseksi tenniksen Davis Cup -otteluun,
kun lupasi ottaa joitakin kuvia
järjestäjille. Kun kuvaaja olisi
muutenkin mennyt katsomaan
ottelua, hän saattoi laskea
pääsylipun hinnan verottomaksi tuloksi itselleen. Marjatkin kannattaa poimia maasta,
varsinkin silloin kun ne ovat
ihan käden ulottuvilla. Laskennallinen myyntihinta verotus
huomioiden n. 35 €.
32
Tähtitieteen opetusta markkinoivaan kampanjaan tehty
juliste. Toimeksianto tuli sillä
perusteella, että kuvaajan
tiedettiin itse opettavan tähtitiedettä. Kuvan tekeminen
oli aika työlästä ja kampanjan
budjetti oli kohtuullinen, mitkä
molemmat näkyivät myyntihinnassa. Jälkimmäisen vaikutus oli näistä merkittävämpi.
Myyntihinta 400 €.
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Luonnontieteen opettajien järjestölehden kansikuva. Kansikuvissa on huomioitava, että lehden nimelle ja muulle
kannessa olevalle tekstille on jäätävä tilaa. Tässä kuvassa on erikoista se, että kuva oli alun perin vaakakuva, mutta
se puristettiin väkisin pystykuvaksi. Kun kuvat ovat rinnakkain, vääristymän huomaa selvästi, mutta näkemällä
pelkän kansikuvan kukaan lukija ei tiettävästi havainnut mitään outoa.
Itsekin opettajana työskentelevä kuvaaja on sopinut lehden kanssa hoitavansa kaikki lehden kansikuvat ja kirjoittavansa aina kansikuvaan liittyvän pakinan. Järjestely sopii molemmille osapuolille. Lehdessä yksinään työskentelevä toimitussihteeri säästää aikaa ja vaivaa. Kuvaaja saa pienen jatkuvan lisän tuloihinsa.
Yleensä järjestölehdet maksavat varsin vaatimattomia kuva- ja artikkelipalkkioita. Kansikuvat joudutaan yleensä
niihinkin ostamaan kuvapankeista tai ammattikuvaajilta, jolloin hintaan saattaa tulla merkittävä kansikuvakorotus.
Tämä kannattaa ottaa huomioon neuvoteltaessa myyntihinnasta pienten lehtienkin kanssa. Myyntihinta pakinan
kanssa 130 €.
Kännykkäkameralla otettu kuva.
Paljon huomiota saanut herkullinen tilanne, jossa Bubiksi nimetty
huuhkaja keskeytti Suomi–Belgia
jalkapallo-ottelun Olympia-stadionilla n. 10 minuutiksi. Kuvan
vaatimaton laatu ei olisi ollut
myymisen este, jos tilanteesta
ei olisi ollut tarjolla kymmeniä
parempia kuvia. Kuva myytiinkin
kauppaketjun asiakaslehteen
kuvaajan kirjoittaman artikkelin
mukana. Artikkelin aiheena oli
kännykkäkameran mahdollisuudet. Mukana oli 3 muuta kännykällä otettua kuvaa. Artikkelin ja
kuvien yhteismyyntihinta 550 €,
kuva ilman artikkelia arvoton.
33
Tällaisia kuvia on kuvatoimistot
pullollaan. Tämäkin on myyty
suomalaisen kuvatoimiston kautta.
On lähinnä sattumaa, minkä kuvan
ostaja valitsee runsaasta tarjonnasta. Tässä ehkä myyntivalttina oli
kuvassa oleva valmis syväyspolku.
Hakusanat: viinirypäleet, rypäleet,
viinirypäleterttu, kosteat, syvätty,
syväyspolku. Myyntihinta 20 €, josta
kuvaajan osuus 10 €.
Jos kuvaa voi käyttää useammassa yhteydessä, sen mahdollisuudet käydä kaupaksi kasvavat. Tämän kuvan voisi kuvitella käyvän kaupaksi sekä
junamatkailusta että lukemisesta tai molemmista kertovaan artikkeliin.
Hakusanoitus on taas kerran ratkaisevassa osassa. Vaikka matkustaja on
supisuomalainen, niin englannin kielinen kirja sitoo kuvan vain anglosaksiseen käyttöön. Tätä kuvaa on turha laittaa kotimaiseen kuvapankkiin. Pienet yksityiskohdat voivat hankaloittaa, mutta joskus myös lisätä
kuvan sopivuutta tiettyyn asiayhteyteen.
Hakusanat kansainvälisessä kuvapankissa: Train, travel, travelling, book,
read, reading, read a book in a train. Myyty kansainvälisessä kuvapankissa
heti lähettämisen jälkeen 3 kertaa, sen jälkeen hiljaista. Myyntihinta yhteensä toistaiseksi 5 €, josta kuvaajan osuus 2,5 €.
Myyty ison ulkomaisen kuvatoimiston kautta 5 kertaa. Vastaavia kuvia pitää
olla ulkomaisissa kuvapankeissa tuhansittain, jotta niillä tekisi jotenkin säädyllistä tiliä. Hakusanat Time, Hourglass.
Sama kuva on myyty suomalaisen kuvapankin kautta kerran. Hinta oli ihan
toista luokkaa. Suomalaiset hakusanat: Aika, ajan mittaus, tiimalasi.
Pääsääntöisesti kotimaisten ja ulkomaisten kuvapankkien kautta tapahtuvat
myynnit eroavat seuraavasti: Asiallisen peruskuvan myynti ulkomaisten kuvapankkien kautta on suuresta volyymista johtuen tasaisen varmaa, mutta
tulokertymä hidasta. Kotimaisen pankin kautta taas yksittäisen kuvan myynti
on enemmän tai vähemmän sattuman kauppaa, mutta korvaus sitten selvästi
suurempi. Eroja suuntaan ja toiseen toki on. Myyntihinta yhteensä ulkomaisista
pankeista 8 €, josta kuvaajan osuus 4 € ja kotimaisesta 60 €, josta kuvaajan osuus
34
Sen verran solidaarisia tämän kirjan tekijät ovat
halunneet olla alan varsinaisille ammattilaisille,
että riittikuvauksia tehdään vain tuttaville ja
pyynnöstä. Myyntihinta: konjakkipullo.
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Ammattimuotokuvaajat ovat vähemmän
innostuneita, kun amatöörikuvaajat tulevat
heidän tontilleen. Mutta kun tämän näköinen
naapurin tyttö pyytää kauniisti naapurin setää
ottamaan itsestään ylioppilaskuvan ja isä lupaa
vielä konjakkipullon palkkioksi, niin harvalla on
halua sanoa ei.
Elämän kirkollisista kohokohdista häät ja nimenomaan niiden tapahtumakuvaukset ovat sellaisia, joita harrastajat saavat usein maksua vastaan
tehtäväkseen. Moni ammattikuvaaja on aloittanut valokuvallisen ansiouransa nimenomaan hääkuvaajana.
Hääkuvia kuvapankit ovat pullollaan, mutta esimerkiksi ristiäiskuvista on
puutetta niihin liittyvien artikkelien kuvituskuvina. Varsin ymmärrettävää, että ihmiset eivät halua heille intiimien kuvien leviävän omia aikojaan kuvapankeissa. Ristiäiset ovat yleensä suvun piirissä ja häät ystävien
kanssa vietetty tilaisuus. Nämäkin kuvat päätyvät tätä kirjaa lukuun ottamatta vain asianomaisille. Hyvän kuvan eriaiheisten kuvien tarjonnasta
saa hakemalla kuvapankeista niitä hakusanoilla. Häistä löytyy kuvia
sadoittain eri tilanteista, ristiäisistä ei välttämättä yhtään kastekuvaa.
Oli tilaisuus sitten häät tai hautajaiset, niin kannattaa kuvata muitakin
tapahtumia kuin ns. pakolliset kuviot. Hyvän tapahtumakuvaajan tunnistaa siitä, että hänen kuvissaan kuvattavat näyttävät kokonaan unohtaneen kuvaajan olevan paikalla.
35
Postikorttikuvien myynti ilman suhteita
korttien kustantajiin on vaikeaa. Kuvien on
oltava hyvin korkealaatuisia ja niissä olisi
mielellään oltava jotain sellaista, millä se
erottuu sadoista muista samasta aiheesta
otetuista kuvista. Kuvan kun on oltava samanaikaisesti sekä tuttu ja turvallinen että
riittävän omintakeinen. Tämä kollaasikuva
myytiin kuvatoimiston kautta. Hakusanat:
Suomenlinna, postikortti, kollaasi. Myyntihinta 75 €, josta kuvaajan osuus 30 €.
Kuvat esiintyvistä taiteilijoista ovat myynnin kannalta aika ongelmallisia. Varsinkin tunnetuimpien kuvista on
hirveä ylitarjonta ja toiseksi niiden käyttö vähänkin markkinoivassa yhteydessä on ilman taiteilijoiden lupaa
täysin poissuljettua. Tämäkin kuva tuli myydyksi uutiskuvaksi siksi, että muita kuvaajia ei juuri ollut paikalla ja
Ultra Bra -yhtye esiintyi vain tämän kerran seitsemän vuoden tauon jälkeen. Kuva julkaistiin tunnetun rockpromoottorin syntymäpäiväartikkelin yhteydessä. Lehden toimittaja sattui näkemään tilaisuudessa kutsuttuna vieraana olleen kuvaajan kamera kädessä ja sopi tilauksesta. Myyntihinta 50 €.
36
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Jos kuvasta käy selvästi ilmi, että se on otettu jossain muualla kuin Suomessa, niin sen kotimaiset markkinat ovat
aika pienet. Tämä kuva on otettu Romanian Transylvaniassa ja sitä käytettiin samalle seudulle tehtävän matkan
esitteessä. Esitteen tekijä tiesi kuvaajalla olevan kuvia Transylvaniasta. Panoraamaformaatti on yleensä kuvan
myyntiä rajoittava tekijä, mutta joskus se saattaakin olla juuri kaupat lukkoon lyövä tekijä. Panoraama kannattaa
ehdottomasti mainita hakusanoissa, jos kuva on kuvapankissa. Myyntihinta 25 €.
Luontokuvista jos jostain tarjonta on runsasta ja laatu korkealla.
Satunnaisesti luontokuvia näppäilevälle myydyt kuvat ovat yleensä
enemmän tai vähemmän onnenkantamoisia. Tämä kuva sattui
kelpaamaan kuvapankista lehden kansikuvaksi. Eräs keskeinen syy
saattoi olla se, että kuva-alalle oli helppo sijoittaa kanteen tulevat
tekstit. Hakusanat: Laulujoutsen, joutsen, syksy, ruska, jää, varhaistalvi, sula. Myyntihinta 200 €, josta kuvaajan osuus 100 €.
Poikkeavat kuvakulmat tai polttovälit saattavat erottaa paljon
kuvatusta aiheesta otetun kuvan
positiivisella tavalla ja se päätyy
kuvatoimittajan haaviin. Hakusanat:
Töölönlahti, syksy, ruska, laajakulma.
Myyntihinta 50 €, josta kuvaajan
osuus 25 €.
37
Lennolle tuttavan pienkoneeseen kannattaa
ottaa kamera mukaan. Tietyistä kohteista,
kuten juuri Suomenlinnasta, on ilmakuvia
tarjolla, mutta kun kuvapankista jokin kuva
valitaan, niin se voi olla juuri sinun. Laatu
ja muista erottuvuus ovat ilmakuvissakin
ne täyt, johon ostaja helpoimmin tarttuu.
Kannattaa käyttää eri kuvakulmia. Esimerkiksi kuvat myötä- ja vastavaloon samasta
kohteesta ovat aivan erinäköiset.
Hakusanat. Suomenlinna, ilmakuva, vastavalo tai myötävalo. Vastavaloon otettu myyntiin.
Myyntihinta 60 €, josta kuvaajan osuus 30 €.
38
Kameraan katsovat ihmiskasvot ovat
tehokas katseenvangitsija. Etenkin, jos
niihin sisältyy edes pieni jippo, kuten
tässä mustikan tahrimat huulet ja posket. Tämä kuva on myyty kuvapankin
kautta neljään eri otteeseen. Hakusanat:
mustikka, mustikkasuu, nuori poika, hymy.
Ihminen työtä tekemässä on varmimpia aiheita. Tällaisille
kuville on tarjontaan verrattuna suhteellisen paljon kysyntää.
Julkaisulupa kuvassa olevilta pitää olla. Mieluiten kirjallisena,
mutta suulliseenkin voi yleensä luottaa. Tämä kuva on myyty
kuvapankin kautta. Sen myöhemmät vaiheet ovat kuvaajalle
tuntemattomia kuten yleensäkin kuvapankin kautta myytyjen kuvien.
Kuvapankkiin lähetyissä kuvissa täytyy
olla niissä olevilta henkilöiltä lupa, alle
18-vuotiailta myös vanhemmilta. Sukulaisilta, kuten tässä, sen saa yleensä
helposti. Myyntihinta yhteensä 270 €,
josta kuvaajan osuus 135 €.
Hakusanat: betonimylläri, rakennustyömies. Myyntihinta 48 €,
josta kuvaajan osuus 24 €.
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Ruoka- ja keittiössä puuhailukuvat ovat ns. steady sellereitä. Kuvia on markkinoilla paljon, mutta niin on kysyntääkin. Vasemmanpuoleinen kuva, jossa kokataan rennosti isännän ottein modernissa keittiössä, kävisi hyvin kaupaksi
yhdelläkin hakusanalla ”mies keittiössä” äijäkokkauksesta kertovan jutun kuvitukseksi. Etualalle on jätetty sopivasti
tilaa mahdolliselle otsikolle tai ingressille. Sen voi myös rajata pois. Suurin este kuvan laittamiselle kuvapankkiin
lienee se, että mallina sattuu olemaan suuren kodinkonevalmistajan toimitusjohtaja. Hän tuskin ilahtuisi, jos näkisi
itsensä vaikka kilpailijasta kertovan artikkelin mannekiinina.
Toinen kuva kertoo katoavasta Suomesta, minimimukavuuksilla varustetuista kesämökeistä. Kuva tuskin kävisi
yksinään kaupaksi, mutta nostaisi selkeästi siihen sopivan artikkelin markkina-arvoa.
Myyntihinnat: ”Mies keittiössä”-kuva otettu ja myyty tilauksesta 200 €:lla kodinkonealan lehdelle, mutta kuvan muu
kaupallinen käyttö lienee aika mahdotonta (tätä kirjaa lukuun ottamatta). Kesämökkikeittiökuva odottaa toistaiseksi
inspiraatiota sopivasta artikkelista.
Eläinkuvista on paljon tarjontaa, mutta
on myös kysyntää. Kun niihin saa jotain
tunnetta mukaan, niin myyntitapahtuman mahdollisuudet lisääntyvät
merkittävästi. Myyty pariinkin kertaan
kuvapankista. Hakusanat: kissa, koira, kissa ja koira, valkoinen kissa, corgi, ystävät,
sovussa. Myyntihinnat yhteensä 80 €, josta
kuvaajan osuus 35 €.
39
Erilaisissa tapahtumissa digikamerat käyvät ja kuvia syntyy. Hyvä keino
saada jalkansa oven väliin lehden avustajaksi on kysellä etukäteen, voiko toimittaa tapahtumista kuvia lehdelle. Usein lehdelle on järkevämpää käyttää avustajia kuin lähettää omaa kuvaajaa paikalle. Varsinkin
laadukkaita kuvia tekevät harrastajakuvaajat ovat haluttuja, etenkin jos
ovat vielä kirjoitustaitoisia. Kuva- ja juttupalkkiot eivät yleensä ole kaksisia, mutta ne niiden avulla luodaan sitä verkostoa, jonka olemassa­olo
on valokuvienkin myynnissä elinehto.
Toinen tapa aloitella lehtien vakituisten avustajien kaartiin listautumista on lähetellä lehdille kuvia ilman korvauspyyntöä. Varsinkin ilmaisjakelulehdet ottavat niitä mielellään vastaan, kun lehden aineistosta
tietyn minimin pitäisi olla toimituksellista aineistoa. Kun nimi näkyy
kuvan reunassa riittävän usein riittävän monessa paikassa, saattaa
maksullisiakin toimeksiantoja – jos nyt ei sataa, niin ainakin tippua.
Tämä kuva lähetettiin paikallislehdelle ilman korvauspyyntöä. Kuva julkaistiin nimen kanssa. Kuten toisaalta tässä kirjassa käy ilmi, yksi kirjan
kolmesta tekijästä on jo niin pitkällä, että sai myytyä samasta tapahtumasta kuvan kilpailevaan lehteen. Myyntihinta 0 €. Nimi lehteen.
Maisemakuvat kehystettyinä
tauluina käyvät jonkin verran
kaupaksi. Yleensä ystäville,
tuttaville ja satunnaisille kylänmiehille. Hintaneuvottelut
tällaisessa tutunkaupassa ovat
monesti täysin terveiden normaalien liikeperiaatteiden vastaisia. Myyjä pyrkii tinkimään
hintaa alas- ja ostaja ylöspäin.
Tämä rantamaisema myytiin
yhdistykselle sen työntekijän
täyttäessä pyöreitä vuosia.
Myyntihinta kehystettynä
50×70 cm:n kokoisena 120 €.
40
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Kohtuullisen onnistunut kuvituskuva, joka
on rakennettu useista elementeistä. Tilanne ja siihen liittyvät tuntemukset välittyvät
kuvasta. Tällaiset kuvat käyvät kuvapankeista kaupaksi aika hyvin ja kohtuuhinnoillakin. Taustalla liehuva lippu rajoittaa
levityksen Suomeen. Toki voi tehdä paikallistettuja versioita kansainväliseen levitykseen eri maiden lipuilla, mutta hyötysuhde
taitaa jäädä aika heikoksi. Hakusanoitus on
tärkeää sellaisissa kuvituskuvissa, joita voi
käyttää useissa yhteyksissä ja myös symbolisesti.
Hakusanat: syksy, lehdet, myrsky, vastatuuli,
tuuli, Suomen lippu, ponnistella, askel, vaikeuksien voittaminen, eteenpäin. Myyntihinta
150 €, josta kuvaajan osuus 70 €.
Kuvapankeissa huonosti kaupaksi
käyviä kuvia
Seuraavilla sivuilla on joukko kuvia, joilla on vähäinen markkina-arvo tai niitä ei muista
syistä kannata lähetellä kuvapankkeihin. Vähäinen markkina-arvo ei tietenkään tarkoita
sitä, että kuvat olisivat välttämättä teknisesti huonoja tai visuaalisesti ja sisällöllisesti mielenkiinnottomia, vaikka nämä ovatkin yleisimmät syyt käyttökelvottomuuteen.
Ohessa on myös ehdotuksia, miten tilannetta saataisiin ainakin vähän korjattua.
Tietyistä kuvista on vain niin suurta ylitarjontaa tai niiden herättämä mielenkiinto kohdistuu liian suppeisiin piireihin, pienimillään kuvaajaan ja kuvan kohteiden lähiomaisiin.
Jälkimmäisten kuvien oikea paikka onkin yleensä isovanhempien lompakossa tai nykyään yleisemmin kännykän taustakuvina.
41
Vaikka kuvapankit seulovat kuviaan, niin väliin
niissäkin näkee yllättävän
viimeistelemättömiä
kuvia, varmaan suoraan
kameran muistikortilta
ilman minkäänlaista
käsittelyä. Vaikka kuvat
menisivät muuten lävitse,
niin myynnin kannalta
on aivan turha lähetellä
kuvia, joissa esim. värit ja
sävyalat ovat aivan poskellaan, kuvassa on ylimääräisiä elementtejä, horisontti on aivan vinossa tai iso osa kuvaa puhkipalanutta
taivasta. Tässä kuvassa kaikki edellä mainittu toteutuu.
Kuvan viimeistely Photoshopilla tai muulla kuvankäsittelyohjelmalla on olennainen osa digikuvausta. Tämän
kuvan viimeistelyyn meni 10 minuuttia. Jos se kestää
kauemmin, kannattaa harjoitella, sillä ilman rutinoitua
kuvankäsittelytaitoa on turha edes kuvitella pärjäävänsä kaupallisen digikuvan maailmassa. Jälkimmäinen on myyty lehden kansikuvaksi, hinta 100 €. Edellistä
ei ole tarjottu minnekään, joten tieto mahdollisesta
kiinnostuksesta puuttuu. Ennuste on kuitenkin huono.
Suurin osa erilaisista lomakuvista on kannattaa jättää ainakin kuvapankkeihin tarjottavien kuvien ulkopuolelle. Syitä on kaksi. Ensinnäkin niissä yleensä esiintyy tunnistettavia ihmisiä, joilta tuskin on saatu lupaa kuvan
vapaaseen levitykseen. Toiseksi kuvia etelän lomakohteista on tarjolla enemmän kuin tarpeeksi.
Jos kuvan tästä aiheesta haluaa kuitenkin yrittää laittaa kuvapankkiin, niin mieluiten sellainen, jossa lähellä
olevat ihmiset ovat selin ja kasvot kameraan päin olevat niin kaukana, etteivät enää ole tunnistettavissa.
42
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Tavallisten ihmisten poseeratut perhekuvat herättävät harvoin erityisempää innostusta kuvien ostajissa. Tämä ei
tarkoita, etteikö kuvilla perhetapahtumistakin voisi olla kaupallista arvoa. Esimerkiksi samasta pukin vierailusta
otetulle tunnetta täynnä oleva kuvalle joululahjan saamisen hetkestä saattaa olla hyvinkin kysyntää. Kokemus
opettaa nopeasti, millaiset kuvat ylipäänsä voivat käydä kaupaksi. Muita on turha lähetellä, sillä kuvan kuvapankkikuntoon saattamisessa menee aina aikaa ja vaivaa, jotka molemmat valuvat hukkaan.
Henkilön kuvan julkaiseminen ilman lupaa mainonnan ja markkinoinnin yhteydessä edellyttää, että hän ei ole
tunnistettavissa kuvassa. Joulupukki täyttänee sen ehdon. Kokonaan toinen asia on, että on korrektia pyytää aina
lupa kuvattavilta, julkaistiin kuva missä yhteydessä tahansa. Tähän kuvaan se tehtiin jälkikäteen kirjeellä Korvatunturille.
Ihminen työssä on myyvimpiä kuva-aiheita.
Kuvan vain on oltava kunnollinen, eikä lonkalta
heitetty näppäilykuva, snap shot. Työkuvallekin
on eduksi, jos siitä selkeästi näkyy, kuka on ja mitä
on tekemässä, kuten oikeanpuoleisessa kuvassa.
Lavastuksen maku näkyy helposti, joten kannattaa
kuvata todellisia tilanteita ja oikeita ammattimiehiä.
Turhat elementit rajataan pois. Jos se ei onnistu kuvattaessa, niin sitten kuvaa rajattaessa. Mitä enemmän kuvassa on
epäolennaisuuksia, sitä heikompi mahdollisuus sillä on käydä
kaupaksi. Jos kuvapankki sattuisi huolimaan alimmaisen sekasotkukuvan, kuvaajan voisi siteerata Groucho Marxia. ”En halua
lähettää kuviani sellaiseen kuvapankkiin, joka huolii kuvia minun tasoiseltani valokuvaajalta.”
43
Kuvat aikuisista tai lapsista hyvin tavallisissa tilanteissa, kuten vaikka pyörällä ajamassa, käyvät kohtuullisen hyvin
kaupaksi, vaikka kuvat eivät muutoin mitään ihmeellisiä olisikaan. Hyvin samankaltaisia kuvia ei kannata lähetellä
määräänsä enempää, mutta ainakin variointi pysty- ja vaakakuvien välillä kannattaa. Kuvien on oltava kuitenkin
selkeitä ja teknisesti kunnollisia. Esimerkiksi sekavaa taustaa vasten otetut tai väärin valotetut ja epäterävät ovat
käyttökelvottomia. Vähän alivalottuneesta, mutta terävästä kuvasta voi varsinkin raw-muodossa saada ihan korrektin kuvan, mutta epätarkasta ja ylivalottuneesta ei millään.
Varsinkin lasten kuvissa pitää ottaa monin tavoin huomioon, että kuvat ovat ”poliittisesti korrekteja”. Esimerkiksi
pyöräilykuvissa lapsella täytyy olla kypärä päässä.
44
K u v i e n k y s y n tä j a h i n n o i t t e l u
Tavallisimmista eläimistä, sekä koti- että
villieläimistä, on kuvia vähintäänkin riittävästi. Varsinkin ns. luontokuvien tarjonta
on niin korkealaatuista, että millään
näppäilykuvilla ei kannata edes ajatella
lähteä kisaamaan. Lemmikkieläintenkin
kuvissa on oltava jotain muusta kuvamassasta poikkeavaa, vaikka kuvakulma,
kuten oikean puoleisessa kuvassa. Korituolissa makaavassa kissassa sitä ei ole,
vaikka kissa muuten on nätti ja omistajalleen varmaan hyvin rakas.
Auringonlaskua kliseisempää kuvaaihetta on vaikea keksiä. Ilmakehän
ilmiöihin perehtyneitä kuvaajia on
Suomessakin useita, joten ala on kilpailtu. Auringonlaskukuvilla ei näillä
markkinoilla pärjätä. Esimerkiksi kuva,
jossa näkyy maapallon pyöriminen
tähtien piirtäminä kehinä ja tähdenlento maisemaan istutettuna on
potentiaalisesti jo paljon myyvempi.
Jokaisen kuvaajan kannattaisi miettiä
sitä omaa erikoisalaansa ja koittaa
kehittyä siinä. Kun aihe on vähän
erikoisempi, markkinat ovat pienet,
mutta kilpailua on vähemmän. Hakusanoituksen merkitys vain korostuu
näissä pienten markkinoiden kuvissa.
45
Se mikä on luonnollista meillä, voi muualla olla täysin mahdoton kuva-aihe. Suomessa ollaan pitkän saunakulttuurin myötä totuttu alastomuuteen, myös pikku lasten kohdalla. Yhdysvalloissa näinkin viaton kuva
tytöstä polskimassa kaislikossa olisi jo arveluttava, ja sitä voi olla aika vaikea saada edes lävitse kuvapankkiin. Sen sijaan Suomessa tällainen kuva olisi hyvin julkaistavissa. Sen sijaan kaksi muuta läpäisivät helposti
myös amerikkalaisten kuvapankkien sensuurin. Karkeana nyrkkisääntönä suureen maailmaan lähetettyihin
lasten nakupelle- ja uimarantakuviin voidaan pitää sitä, että lapsen noustessa ikänsä puolesta seisomaan
hänelle on syytä laittaa housut jalkoihin ja tytöille vielä bikinien yläosa päälle.
Kannattaa pitää mielessä myös se realiteetti, että kuka tahansa pääsee selaamaan ja kopioimaan kuvapankkien kuvia omalle koneelleen. Koska netti on käytännössä täysin valvonnan ulkopuolella, niin täytyy
olla aika varovainen sen suhteen, kuinka intiimiä materiaalia maailmalle lähettää. Kuvat voivat pahimmassa
tapauksessa löytää tiensä vähemmän toivotuille sivuille.
Aikuisviihde ja sen tarvitsemat ”taidekuvat” ovat nykyisen kiivaan valokuvavirran suurimpia sivuhaaroja. Sen
osa-alueen olemme tarkoituksella jättäneet tästä kirjasta pois.
46