Asiakastiedote 1-2015

Transcription

Asiakastiedote 1-2015
ASIAKASTIEDOTE
Tammikuu 2015
Tärkeitä lukuja vuodelle 2015
Osapäiväraha (yli 6h työmatka)
18 €
Kokopäiväraha (yli 10h työmatka)
40 €
Kilometrikorvaus
0,44 €/km
Ateriakorvaus
10 € (2 ateriaa 20€)
Tilitiimin nettisivuilla luettavissa uusin Summa-lehti,
josta löydät yrityksen muistilistan 2015.
Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2015
Muistathan toimittaa uudet verokortit
mahdollisimman pian tilitoimistoon!
Yrityksen tilinpäätösmateriaali
Tilinpäätösaika lähenee useimmilla yrittäjillä ja siksi
Huuskantie 21, 21380 AURA
Puh (02) 555 5100
Fax (02) 555 5110
[email protected]
pyydämmekin teitä toimittamaan mahdollisimman pian ainakin
seuraavia tilinpäätösmateriaaleja:
 Varaston inventointi:
(Inventointiohje: Varastossa tilinpäätöspäivänä olevista
tavaroista laaditaan nimikkeittäin luettelo, johon merkitään
kappalemäärä ja hankintahinta ilman arvonlisäveroa.
Viimeiselle sivulle merkitään päiväys ja inventaarin laatijan
allekirjoitus. Jos todennäköinen myyntihinta on alempi kuin
hankintahinta, myyntihinta ilmoitetaan hankintahinnan
viereen merkittynä. Myös keskeneräiset työt inventoidaan)
 Myyntisaamiset (suoritteen toimituspäivä ratkaisee, ei
laskun päiväys)
 Ostovelat (hankinnan toimituspäivä ratkaisee, ei
laskun päiväys)
 Saldotodistukset lainoista (korkovelka
tilinpäätöksessä +seuraavan kauden lyhennykset)
 Saldotodistukset pankkitileistä (korkosaatavineen)
Löydät meidät Internetistä:
www.auranmaantilitiimi.fi
Henkilökunta:
Soili Nikula
Minna Järvinen
Kreetta Pääkkö
Marjo Kuronen
Kirsi Ylirönni
Ella Alikeskikylä
Elisa Koho
02-5555130
02-5555100
02-5555150
02-5555160
02-5555120
044-2982 719
02-5555140