kuntakeskus / vanhatalonrinne kuntakeskus / perhoslehto työtjärvi

Transcription

kuntakeskus / vanhatalonrinne kuntakeskus / perhoslehto työtjärvi
1
TONTTIEN KOKO
1000–1300 m2
MYYNTIHINTA
25 €/m2
2
3
Hollolan kunta
Yhteispalvelupiste Piipahlus
Virastotie 3, PL 66
15871 Hollola
Puh. (03) 880 111
[email protected]
www.hollola.fi
5
Alue sijaitsee koulukeskuksen tuntumassa Vanhatalon pientaloalueen
kaakkoispuolella kävelymatkan päässä kuntakeskuksen palveluista. M
­ aasto
on vaihtelevaa, osittain kallioista. Alueelle on kaavoitettu 32 omakotitonttia
ja kaksi rivitalotonttia. Ensimmäiset tontit alueelta on l­uovutettu vuonna
2013. Vuonna 2014 tontteja luovutetaan noin 20 kpl.
KUNTAKESKUS / PERHOSLEHTO
70 UUTTA
TONTTIA
TONTTIEN KOKO
1200–2000 m2
MYYNTIHINTA
25 €/m2
TONTTEJA KOSKEVAT
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET
KUNTAKESKUS / VANHATALONRINNE
TONTTIEN KOKO
1300–1700 m2
MYYNTIHINTA
15 €/m2
TONTTIEN KOKO
1100–1400 m2
MYYNTIHINTA
25 €/m2
Alue sijoittuu Kuntotien mutkasta lounaaseen rakennettavan kadun ympäristöön. Katu yhdistää Perhoslehdon ja Vanhatalonrinteen kaava-alueet
ja liittyy Vanhatalon alueen nykyiseen katuverkkoon koulukeskuksen länsipuolella. Alueelle on kaavoitettu pääosin omakotialuetta, noin 70 tonttia.
Alueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vuonna 2014. Ensimmäiset
tontit alueelta luovutetaan alustavan arvion mukaan vuonna 2015.
TYÖTJÄRVI / KROUVINNIITTY
Krouvinniitty sijaitsee Kirkkotien itäpuolella Kirkkotien ja Rouvintien liittymän kohdalla. Hälvälän koulu on noin kahden kilometrin etäisyydellä
alueesta. Lähin päivittäistavarakauppa on Soramäen ostoskeskuksessa
noin neljän kilometrin päässä. Kuntakeskukseen on matkaa hiukan yli viisi
kilometriä. Alueella on vapaita tontteja jatkuvasti haettavissa.
4
PYHÄNIEMI
Omakotitaloalue sijaitsee Pyhäniemen kylässä Rantatien p
­ ohjoispuolella
noin 11 km Hollolan kuntakeskuksesta ja noin 13 km Lahden keskustasta.
Alue sijoittuu arvokkaan peltomaiseman reunalle osaksi kylärakennetta.
Pyhäniemen koulu ja päiväkoti sijaitsevat kilometrin päässä ja lähin päivittäistavarakauppa on Hollolan kirkolla, jonne on matkaa noin 3 km. Alueella
on vapaita tontteja jatkuvasti haettavissa.
KUKKILA / MURRONPELTO
Murronpelto sijaitsee n. 10 km etäisyydellä Lahden keskustasta VT24:n
(Vesikansantie) länsipuolella Rätikön uudella asuinalueella. Alueelta on
matkaa Kukkilan päiväkotiin noin 2 km, Kalliolan koululle, päiväkotiin ja
kirjastoon 1–2 km ja Kukkilan kauppaan noin 3 km. Alueella on vapaita
tontteja jatkuvasti haettavissa.

Similar documents