KOKOUSKUTSU - Maanmittaushallinnon Diplomi

Comments

Transcription

KOKOUSKUTSU - Maanmittaushallinnon Diplomi
Maanmittaushallinnon
diplomi-insinöörit MHDI ry
Jäsentiedote 1/2013
KOKOUSKUTSU
Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään Maanmittauspäivien 2013 yhteydessä torstaina 21.3.2013 alkaen klo 16.15
hotelli Scandicin Lakka-kabinetissa Kuopiossa (Satamakatu 1).
Kokouksen esityslista on sivulla 3.
Kaikki jäsenet tervetuloa!
2 (13)
PUHEENJOHTAJALTA
Viime vuonna tähän samaan aikaan odotimme ylijohtaja Arvo Kokkosen raporttia Maanmittauslaitoksen
tulevasta organisaatiosta. Nyt uusi organisaatiorakenne on pääpiirteittäin suunniteltu. MML2014-projektia
useine alaprojekteineen on toteutettu laajalla tekijäjoukolla. Etenemisestä tiedotetaan avoimesti. Kaikilla
kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa, osallistua avoimeen keskusteluun ja jopa vaikuttaa.
Organisaatiouudistus iskee erityisesti esimiesten määrään. Kaikki eivät saa pitää nykyistä tai samankaltaista
tehtävää. ”Uudelleen sijoittumisessa” on oltava aktiivisesti ja avoimesti mukana. Jokaiselle on luvattu
Laitoksen uudessa organisaatiossa työtä.
TOIKELPO/tk-projekti sai joulukuussa työnsä päätökseen. Loppuraportissa ehdotetaan toimitusinsinöörien
kelpoisuusjärjestelmän käyttöön ottamista. Järjestelmän mukaan toimitusinsinööri voisi edetä
vaativampien toimitusten tekijäksi osoittamalla osaamisensa näytöillä. Koulutustasovaatimukset
poistuisivat lainsäädännöstä. Maanmittauslaitoksen johtajisto käsitteli projektin ehdotuksia kokouksessaan
10.1.2013. Johtajisto totesi mm. että tässä vaiheessa kyse on MML:n sisäisestä projektista. Jatkossa tulisi
järjestää projektin tulosten pohjalta aihetta käsittelevä seminaari, johon osallistuisivat eri tahojen edustajat
(kuntasektori, järjestöt, oppilaitokset jne.). Olisiko tässä vielä vaikuttamisen paikka? Tähän mennessä
projekti ei ole kuullut järjestöjä lainkaan. Toivoisin jäsenistöltä keskustelua ja kannanottoja aiheesta.
Palkkavaaka-palkkausjärjestelmän kehittäminen lopetettiin viime syyskuussa johtajiston päätöksellä
toistaiseksi. Uusi organisaatio tuo uudenlaisia tehtäviä. On hyväkin, että muutostilanne viedään läpi
nykyisellä PALMA-palkkausjärjestelmällä. MML2014-projekti on kaavaillut, että tulevat tuotannon, tuen ja
yleishallinnon johtajavirat ovat ns. työnantajavirkoja (YTN 13.2.2013) ja kaikki tätä alemmat tehtävät
kuuluisivat PALMA-palkkausjärjestelmän piiriin. Tärkeää olisikin, että PALMAan saataisiin avattua
toimiluokka 15.
Järjestökentässä tapahtui vihdoinkin. Jo vuosia MATElla on ollut pyrkimyksenä vähentää monia väliportaita.
Toisella yrittämällä joulukuussa PARDIA hyväksyi MATEn suoraan jäsenekseen 1.7.2013 lukien. TTT:n
jäsenyys päättyy samana ajankohtana. Vielä tämän vuoden joudumme maksamaan jäsenmaksua TTT:lle,
sen jälkeen on yksi väliporras vähemmän. Säästyvän jäsenmaksun käyttämistä, säästämistä tai jopa
jäsenmaksun alentamista täytyy pohtia kuluvana vuonna. Tämä vuosi menee vielä vanhaan malliin.
MHDI:n voimavara on sen jäsenissä. Jäseniämme eläköityy tai siirtyy muualle huolestuttavalla tahdilla.
Jäsenistämme joka kymmenes on tänä vuonna 63-vuotias tai vanhempi. Uusia jäseniä pitäisi saada. Kysypä
siis kollegaltasi, onko hän MHDI:n jäsen - osallistut osaltasi jäsenhankintaan. Jäsenyys edellyttää ylempää
korkeakoulututkintoa. Ei siis ole pakko olla diplomi-insinööri, muunkin tutkinnon suorittanut voi liittyä
jäseneksemme. Tässä muutostilanteessa on tärkeää, että yhdessä valvomme etujamme ja huolehdimme
sopimusten noudattamisesta.
Nähdään vuosikokouksessa!
Salossa 24.2.2013
Pirjo Hovi
3 (13)
VUOSIKOKOUS
Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
maanmittauspäivien 2013 yhteydessä torstaina 21.3.2013 alkaen klo 16.15 hotelli Scandicin Lakka kabinetissa Kuopiossa (Satamakatu 1).
Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja pitää katsauksen ajankohtaisista asioista.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
3.
Kokouksen sihteerin valinta.
4. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta.
5.
Kokouksen laillisuuden toteaminen.
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen sekä esitykset työjärjestyksen kohdassa 15 käsiteltäviksi
asioiksi.
7. Esitetään vuosikertomus vuodelta 2012 ja päätetään sen hyväksymisestä.
8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2012 ja tilintarkastajien lausunto.
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja ylijäämän käytöstä sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2013.
11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2013 ja päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
12. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
13. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
14. Valitaan toiminnantarkastajat (2) ja varatoiminnantarkastajat (2).
15. Käsitellään kohdassa 6 kokouksen käsiteltäväksi esitetyt muut asiat.
16. Kokouksen päättäminen.
4 (13)
VUOSIKERTOMUS 2012
1. Jäsenet
Vuoden 2012 lopussa oli yhdistyksessä oli yhteensä 250 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 211 (216
vuonna 2010), eläkeläisjäseniä 28 sekä 11 erityisryhmiin kuuluvaa (osa-aikainen, työtön tai opiskelija).
Kertomusvuonna hyväksyttiin yhdistykseen 3 uutta jäsentä ja yhdistyksestä erosi tai siirtyi eläkkeelle 7
henkilöä.
2. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3.2012 klo 17.00 hotelli Rantasipi Tropiclandiassa Vaasassa.
Kokouksessa oli paikalla 17 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Simola ja
sihteerinä Elina Aaltonen.
Kertomusvuonna ei pidetty muita yleisiä kokouksia.
3. Johtokunta
Vuonna 2012 ovat johtokuntaan kuuluneet 22.3.2012 asti:
puheenjohtajana
varapuheenjohtajana
Pirjo Hovi
Jani Hokkanen (31.1.2012 asti)
Salo
Helsinki
jäseninä
Sami Porsanger
Tuomo Lusa
Taisto Toppinen
Martti Alilonttinen
Ilkka Laakso
Pekka Törmi
Tanja Saukko
Rovaniemi
Tampere,
Kuopio
Turku
Jyväskylä
Oulu
Kokkola
22.3.2012 alkaen:
erovuosi:
toimipaikka:
puheenjohtajana
varapuheenjohtajana
Pirjo Hovi
Pekka Törmi
2013
2013
Salo
Oulu
jäseninä
Tanja Saukko
Juhani Hurskainen
Sami Porsanger
Tuomo Lusa
Ilkka Laakso
Taisto Toppinen
Martti Alilonttinen
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
Kokkola
Seinäjoki
Rovaniemi
Tampere
Jyväskylä
Kuopio
Turku
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Asta Varonen (MMK) ja Markku Vuorinen (KEKE).
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Elina Aaltonen (ESUOMI), tiedottajana Kirsi Mäkinen (TIPA) ja
yhdistyksen rahastonhoitajana Petri Lukin (ESUOMI).
5 (13)
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa. Lisäksi pidettiin yksi videoneuvottelu.
4. Kattojärjestöt
Yhtenä MATE ry:n jäsenyhdistyksenä MHDI ry on kuulunut Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:hyn,
joka puolestaan on palkansaajajärjestö Pardian kautta STTK ry:n jäsenliitto.
Eri järjestöissä ovat yhdistyksen jäseninä toimineet:
MATE ry:ssä toimivat hallituksen jäseninä Pirjo Hovi ja Elina Aaltonen varajäseninään Petri Lukin ja Ilkka
Laakso.
5. Palkkaus
Vuonna 2012 MHDI:n jäsenet sijoittuivat PALMA-vaativuusluokkiin:
-
Vaati 14
Vaati 13
Vaati 12
Vaati 11
Vaati 10
13 %
14 %
58 %
9%
2 %.
Johtajia (sopimuspalkka) oli jäsenistämme 9 henkilöä.
6. Muu toiminta
Toimintakauden aikana vaikuttaminen on tapahtunut suurelta osin MATE ry:n toiminnan kautta.
MATE hyväksyttiin Pardian suoraksi jäseneksi joulukuussa. Jäsenyys alkaa 1.7.2013. Väliportaana TTT jää
siis pois.
MATElla on edustus MML2014-projektin johtoryhmässä ja kolmessa alaprojektissa. Petri Lukin on tuotantoalaprojektin henkilöstöedustaja.
Palkkavaaka-palkkausjärjestelmän kehittäminen keskeytettiin toistaiseksi. Sitä jatkettaneen uudessa
organisaatiossa.
Yhdistyksen jäseniä on valittu luottamusmiehiksi kolmessa yksikössä ja varaluottamusmiehiä on lisäksi
kolme. Luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä on osallistunut MATEn luottamusmieskoulutukseen.
Valtion Diplomi-insinöörien Liitto VDL ry:ssä on toiminut Petri Lukin hallituksen jäsenenä.
Jäsenille on kustannettu almanakat. Kokonaisuudessaan jäsenedut ovat luettavissa Pardian sivuilla,
(www.pardia.fi/jasenyys/jasenedut).
7. Yhdistyksen luottamusmiehet ja muu edustus
7.1 Luottamusmiehet
MML:n päätoimisena pääluottamusmiehenä toimi Raili Savolainen. Luettelo MATE ry:n luottamusmiehistä
31.12.2012 on vuosikertomuksen liitteenä.
6 (13)
7.2 YT-toiminta
Maanmittauslaitoksen yhteistoimintaelimissä toimivat seuraavat MHDI:n edustajat:
Kulttuurin, liikunnan ja virkistyksen yhteistyöryhmä: Petri Koskinen (puheenjohtaja).
Laitoksen YT-neuvottelukunta: Petri Lukin (jäsen), varalla Elina Aaltonen.
7.3 Johtoryhmä
Johtoryhmässä henkilöstön edustajana toimii MATEn puheenjohtaja Martti Pietikäinen.
7.4 Muu toiminta
Viisarin toimitusneuvostossa jäsenenä on Vesa Walamies.
Helsingissä 6.2.2013
Johtokunta
7 (13)
TILINPÄÄTÖS 31.12.2012
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012
VARSINAINEN TOIMINTA
v. 2012
(v. 2011)
v.2012
(v.2011) Budjetti 2012
Kulut
henkilöstökulut
-5642,67
(-5643,94)
-5600
kokous- ja neuvottelukulut
-7433,60
(-4411,64)
-7000
-860,73
(-729,41)
-1000
-13937,00
(-10784,99)
-13600
778,47
778,47
(1358,44)
(1358,44)
1000
1000
4541,79
(11692,09)
86000
-75000
-8616,74
(+2265,54)
-2600
muut varsinaisen toiminnan kulut
Varsinaisen toiminnan kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
korkotulot, osingot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulujäämä
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksut
jäsenmaksutuotot
kattojärjestöjen osuus
TILIKAUDEN TULOS
82805,72
-78263,93
(85845,05)
(-74152,96)
Tilikauden tulos oli siis reilusti tappiollinen. Budjetissa ennustettiin 2600 €:n tappiota, mutta tulos oli
kuitenkin vielä 6000 € tappiollisempi. Tämä johtuu jäsenmaksuihin liittyvistä asioista. Ensinnäkin MATEn
jäsenmaksu oli arvioitua suurempi ja toiseksi budjettia laadittaessa on tullut noin 1500 €:n virhe. Suurin osa
vajeesta (=n. 4000 €) johtui siitä, että yhteensä 15 osa-aikaeläkeläistä on jättänyt tekemättä nk.
jäsenlajimuutosilmoituksen. Tästä syystä olemme maksaneet heistä kattojärjestöille noin 120 €/vuosi liikaa.
Vastaavasti jäsenmaksuja on heiltä jäänyt saamatta 145 €/hlö/vuosi budjetoiduista. Myös muista
laiminlyödyistä jäsenlajimuutosilmoituksista (henkilön siirtyessä eläkkeelle tai virkavapaalle) kertyy
vuosittain tappiota. Asiasta on muutama vuosi sitten laadittu tiedote, mutta tiedottamista tulee jatkossa
lisätä.
Rahaston arvon muutosta ei nyt kirjattu tulokseen eikä taseeseen. Arvo kääntyi viime vuoden aallonpohjan
(14 430 €) jälkeen pienoiseen nousuun ja rahaston arvo oli 31.12.2012 16 762,84 €. Taseeseen kirjattu arvo
on 22 569,25 €.
8 (13)
TASE 31.12.2012
VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus
rahat ja pankkisaamiset
siirtosaamiset
v. 2012
(v.2011)
v.2012
(v.2011)
19646,25
22000,00
(20445,58)
(29859,41)
41646,25
(50304,99)
Pitkäaikaiset sijoitukset
sijoitukset
22569,25
(22569,25)
22569,25
(22569,25)
64215,50
(72874,24)
0,00
-42,00
(0)
64215,50
(72874,24)
64215,50
(72874,24)
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Vieras pääoma
siirtovelka
ennakonpidätysvelka
Oma pääoma
työtaistelurahasto
pääoma
tilikauden yli/alijäämä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
0,00
-42,00
(0)
(0)
10469,59
62404,65
-8616,74
(10469,59)
(0)
(60139,11)
(2265,54)
9 (13)
EHDOTUS TALOUSARVIOKSI 2013
MENOT
Henkilöstökulut
(2012 talousarvio)
(toteuma 2012)
-5 600 €
(-5600)
(5642)
Kokous- ja henkilöstökulut
kokous- ja neuvottelukulut matkalaskuineen
-7 000 €
(-7 000)
(7433)
Muut varsinaisen toiminnan kulut
sekalaiset kulut
-1 000 €
(-1000)
(860)
-13 600 €
(-13 600)
(-13937)
78 000 €
(86 000)
(82805)
-62 000 €
16 000 €
(-75 000)
(11 000)
(-78263)
(4541)
Korko- ja muut tulot
1000 €
(1000)
(778)
YHTEENSÄ
17 000
(11000)
(5319)
VOITTO/TAPPIO
+ 3 400
(-2600)
(-8616)
YHTEENSÄ
TULOT
Jäsenmaksutulot
jäsenmaksutuotto
kattojärjestöjen osuus
oma osuus
10 (13)
TALOUSARVION 2013 PERUSTEET
-
Talousarvio on laadittu olettaen toiminnan pysyvän pääosin entisellään
Henkilöstökulujen esitetään säilyvän samoina kuin vuonna 2012:
Palkkiot olisivat siten seuraavat:
- puheenjohtaja 1200 € palkkiota ja 400 € kuluja
- varapuheenjohtaja palkkiota 200 €
- sihteeri, tiedotussihteeri ja rahastonhoitaja palkkiota 960 €
- sekä kuluja 240 €
Kokous- ja neuvottelukuluiksi arvioidaan 7000 € eli likimäärin aiemmalle tasolle.
Kokouskulujen muodostuminen arvioidaan seuraavasti:
-
kaksi johtokunnan kokousta yht. 3 500 €
maanmittauspäivät 3 500 €
Jäsenmaksutulojen laskennassa on täysjäsenten määräksi arvioitu 190 ja osa-aikaeläkeläisten määräksi 15.
Kattojärjestöjen jäsenmaksut vuodelle 2013 ovat seuraavat:
-
TTT+Pardia+STTK
työttömyyskassa
MATE
täysjäsen
osa-aikaeläkeläinen
192,36 €
38,40 €
75 € (arvio)
103,92 €
38,40 €
37,50 €
(Huom! 2012 257,10€ / 136,10 €)
TTT:n/Pardian jäsenmaksu laskee viime vuodesta noin 65 € (25 %).
Kattojärjestöjen taksojen lasku johtuu TTT:n uudesta jäsemaksumallista. Viime vuosi oli tappiollinen ja
TTT:stä eroamiseen ja siitä seuraaviin maksuihin liittyy vielä riskejä. Näin ollen johtokunta esittää
jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.
-
täysjäsenmaksu 390 € (32,50 €/kk)
osa-aikaeläkeläinen 255 € (21,25 €/kk)
työtön,virkavapaa ym 86,40 (7,20 €/kk)
Todettakoon, että MHDI on ainoa MATEn jäsenjärjestö, jonka jäsenmaksu ei ole %-osuus palkasta,
vaan kiinteä maksu palkasta riippumatta. Esim. VMT perii jäseniltään 1,2 %:n suuruista jäsenmaksua ja
SKY 1,1 %.
11 (13)
TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Palvelusuhteen ehtojen parantamiseksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tavoitteena on turvata jäsenistön asema organisaatiouudistuksessa.
PALMA-palkkausjärjestelmän kehittämisessä tavoitteenamme on toimiluokan 15 avaaminen.
Tavoitteenamme on turvata jäsenkuntamme palkkauksen kilpailukyky ja kannustavuus.
Vaikutetaan MML:n asioihin YT-edustuksen kautta
Edunvalvonta on järjestetty MATEn kautta, jossa toimimme hallituksessa sekä yksiköiden
luottamusmiesten kautta.
Seurataan MML:n henkilöstöstrategian toteutumista.
Vaikutetaan toimitustuotannon strategian soveltamiseen.
Vaikutetaan MATEn kautta kattojärjestöissä. Tavoitteena on Pardian toiminnan tehostaminen ja
jäsenmaksun pitäminen kohtuullisena. MATEn toiminnassa tavoitteena on luottamusmiestoiminnan säilyttäminen laadukkaana sekä YT-toiminnan turvaaminen.
Neuvotellaan osana MATEa talokohtaisista virka- ja työehtosopimuksista
Vaikutetaan MATEn kautta siihen, että saadaan jäsenten palkkaustiedot palkkakehityksen
seuraamiseksi ja neuvottelujen pohjaksi.
Seurataan lainsäädännön uudistamishankkeita kiinnittäen huomiota jäsenkunnan asemaan.
Järjestövoiman ylläpitämiseksi
•
•
•
•
•
•
Jokaiseen Maanmittauslaitoksen yksikköön on nimetty MHDI:n yhdyshenkilö.
Hoidetaan MHDI:n tiedotustoimintaa sähköpostilla jaettavilla tiedotteilla ja uudistetuilla wwwsivuilla (mhdi.yhdistysavain.fi).
Huolehditaan MATE:n luottamusmiesten ja omien yhdyshenkilöiden kautta uusien jäsenien
hankinnasta.
Huolehditaan siitä, että jokaiselle palvelukseen tulevalle diplomi-insinöörille kerrotaan
yhdistyksestä, sen tavoitteista ja toiminnasta.
Yhdistyksen varainhoito järjestetään siten, että yhdistys säilyttää maksuvalmiutensa ja varat
sijoitetaan tuottavasti.
Seurataan edelleen järjestökentässä tapahtuvia muutoksia ja reagoidaan tarvittaessa.
12 (13)
LIITE 1
MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY
Luottamusmiehet 2011-2014
Etelä-Suomen maanmittaustoimisto
Muutos 1.11.2011 alkaen
luottamusmies
Vesa Virtanen
1. varaluottamusmies
Jarno Aalto
2. varaluottamusmies
Janne-Ville Kinnunen
3. varaluottamusmies
Petri Lukin
Porvoo
Lahti
Hämeenlinna
Lohja
Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto (VASU)
luottamusmies
Martti Alilonttinen
1. varaluottamusmies
Merja Hakamäki
2. varaluottamusmies
Markku Tuominen
Turku
Turku
Salo
Pirkanmaan- Satakunnan maanmittaustoimisto (PISA)
luottamusmies
Jukka-Pekka Siltanen
1. varaluottamusmies
Matti Mäensivu
2. varaluottamusmies
Jukka Koskinen
Tampere
Pori
Tampere
Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto (KASU)
luottamusmies
Jani Koivuniemi
varaluottamusmies
Juha Hoffrén
Kouvola
Lappeenranta
Etelä-Savon maanmittaustoimisto (ESAVO)
luottamusmies
Pekka Kärkkäinen
varaluottamusmies
Timo Raninen
Mikkeli
Savonlinna
Pohjois-Savon maanmittaustoimisto (PSAVO)
luottamusmies
Eija Isoherranen
varaluottamusmies
Risto Leinonen
Kuopio
Kuopio
Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto (PKAR)
luottamusmies
Leena Leskinen
varaluottamusmies
Jouni Mertanen
Joensuu
Joensuu
Keski-Suomen maanmittaustoimisto (KESU)
muutos 1.1.2012 alkaen
luottamusmies
Marko Saarinen
varaluottamusmies
Jarmo Saukko
Jyväskylä
Jyväskylä
13 (13)
Pohjanmaan maanmittaustoimisto (POH)
luottamusmies
Juhani Hurskainen
1. varaluottamusmies
Pirjo Jokela
2. varaluottamusmies
Hilppa Sillanpää
3. varaluottamusmies
Sami Ylihärsilä
Seinäjoki
Vaasa
Kokkola
Seinäjoki
Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto (PPOH)
luottamusmies
Pekka Törmi
1. varaluottamusmies
Risto Saxman
2. varaluottamusmies
Sami Mantere
Oulu
Ylivieska
Oulu
Kainuun- Koillismaan maanmittaustoimisto (KAIKO)
luottamusmies
Sauli Nuutinen
varaluottamusmies
Olli Iikkanen
Kajaani
Kuusamo
Lapin maanmittaustoimisto (LAPPI)
luottamusmies
Sirkka Väntänen
1. varaluottamusmies
Marjatta Uurtamo
2. varaluottamusmies
Hietala Eero
Rovaniemi
Tornio
Kemijärvi
ATK-keskus (ATK)
luottamusmies
varaluottamusmies
Hämeenlinna
Joensuu
Juha Pernu
Anu Suvanto
Hallintopalvelukeskus ( HAL)
luottamusmies
Hannele Hoikka
varaluottamusmies
Pirjo Ruoho
Helsinki
Helsinki
Kehittämiskeskus ( KEKE)
luottamusmies
Ilkka Koivula
Helsinki
Tietopalvelukeskus (TIPA)
luottamusmies
varaluottamusmies
Eeva-Riitta Tuomi-Tujunen
Annamaija Krannila
Helsinki
Helsinki
Ilmakuvakeskus (ILMA)
luottamusmies
varaluottamusmies
Paula Bergström
Jyrki Hämäläinen
Helsinki
Helsinki
Arkistokeskus (ARK)
luottamusmies
varaluottamusmies
Taisto Joutsalainen
Helena Rouhiainen
Jyväskylä
Jyväskylä
Keskushallinto (MMK)
luottamusmies
Tuomas Lukkarinen
Helsinki