Lääkäreille koulutusta ammattitaudeista

Transcription

Lääkäreille koulutusta ammattitaudeista
Elintarviketyöläinen
5
Lääkäreille koulutusta
ammattitaudeista
L
Kauhajoen Atrian lihanleikkaajat Mika Kuja-Aro ja Anne Korkeamäki eivät hyväksy
eläkeiän nostoa. Sen sijaan eläkeikä pitäisi porrastaa työn raskauden mukaan.
ääkäreille pitäisi antaa koulutusta
työperäisistä sairauksista ja ammattitaudeista. Ne pitää diagnosoida rehellisesti, sanoo Kauhajoen Atrialla nautaa leikkaava Anne Korkeamäki.
– Tämä työ ei ole mitään makkaran
viipaleen kääntämistä, vaan kovaa työtä,
se pitäisi jokaisen lääkärinkin ymmärtää,
Korkeamäki lataa.
Eläkeiän nostolle raskaan ja fyysisen
työn tekijät eivät lämpene.
– Eläkeiän noston sijaan eläkeikä pitäisi porrastaa työn raskauden mukaan,
Korkeamäki esittää. Korkeamäkeä huolestuttaa Suomessakin lisääntynyt ulkomainen vuokratyövoima, joka joillain
työpaikoilla polkee työehtoja tekemällä
työtä halvemmalla tai pidemmillä työajoilla, terveydestä piittaamatta.
– Elintarvikealan ammatillista koulutusta pitäisi lisätä, erityisesti liha-alan
koulutusta. Ammattitaitoisista lihanleikkaajista tuntuu olevan pulaa, koska niihin töihin on ollut jonkin verran ulkomaista lähetettyä työvoimaa tarjolla. Tähän työvoiman tarpeeseen pitäisi ulkomaisen vuokratyövoiman käytön sijaan
vastata kotimaisella koulutuksella.
■ KAUHAJOELLE INVESTOITU
Lihanleikkaaja ja osaston luottamusmies
Mika Kuja-Aro on aikanaan itse tullut taloon töihin oppisopimuskoulutuksen
kautta.
– Nyt meillä on niin ahtaat tilat, että
ei ole kunnollisia tiloja lihanleikkaajien
kouluttamiseen. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että työntekijät olisivat omia
vakituisia, ei vuokramiehiä, kuten osa
nyt on.
Ensimmäisen kauden luottamusmies
on huomannut, että myös osaston luottamusmies tarvitsisi pääluottamusmiehen tapaan viikoittaista työstävapautusaikaa luottamusmiehen tehtävien hoitamiseen.
– Näin alussa on ollut paljon uusien,
mutta mielenkiintoisten asioiden opiskelua ja selvittämistä.
Kauhajoen Atrialla suhtaudutaan tulevaisuuteen luottavaisesti. Uusien tilojen rakennuttaminen on ollut yhtiöltä
mittava investointi.
– Uskomme, että näitä töitä tullaan
tekemään Kauhajoella vielä pitkään, Kuja-Aro sanoo. ■
Euromääräisillä palkankorotuksilla
palkkakuilua kapeammaksi
Nurmon Atrialla muistetaan hyvin vuoden takaiset raskaat yt-neuvottelut ja niitä seuranneet irtisanomiset. Työpaikalla toivotaan
nyt, että jatkossa asiat hoituvat niin, että irtisanomisia ei tarvita
ja että työntekijät voivat työssään hyvin.
Y
t-neuvotteluissa työnsä Nurmon
tuotantolaitoksella menetti yli 90
työntekijää. Vaikutti siltä, että Atrian taloudellisesti kannattamattomien
ulkomaan toimintojen laskun maksajiksi joutuivat työntekijät Suomessa.
– Ei ole kovin häävi tunnelma vieläkään, mutta toivottavasti parempaan
suuntaan ollaan menossa, varastossa
töissä oleva Tommi Köykkä sanoo.
Työntekijöitä Atrian konsernineuvostossa edustava Köykkä vaatii työsuhdeturvan ja irtisanomissuojan parantamista.
– Yt-laki on irtisanomisautomaatti.
Työntekijöiden irtisanominen on Suomessa liian helppoa ja halpaa. Lakia on
ehdottomasti parannettava eurooppalaiselle tasolle.
Osaston luottamusmies Markku Ritola pitää tärkeänä, että työntekijäpuoli
ei yt-neuvotteluissa alistu työnantajan
tarkoitushakuisille laskelmille, eikä hyväksy turhia irtisanomisia.
– Vuokratyö on epäterve ilmiö. Työpaikat on pyrittävä turvaamaan 40 viikkotunnilla, Ritola sanoo.
Köykkä odottaa palkkauksen epätasaarvoisuuden korjaamista.
– Prosenttikorotukset ovat viimeisen
20 vuoden aikana aiheuttaneet suuren
palkkakuilun. Sen kasvun pysäyttämi-
seksi ja korjaamiseksi tarvitaan euromääräiset palkankorotukset ja kuoppakorotukset alimmille palkkaryhmille.
Prosenttikorotukset eivät ole suurimpienkaan palkkojen saajille pelkästään
hyvä asia, sillä moni työnantaja miettii
keinoja, joilla voi pienentää palkkakustannuksia, esimerkiksi siirtämällä töitä
tehtäväksi vuokratyönä.
■ KYLMÄTYÖN HAITAT KURIIN
– Lomittajia on tullut jo ennen kesää, ja
meidän lähes parinsadan hengen osastolle on tulossa satakunta kesätyöntekijää, kertoo Mari Haapaniemi, joka työskentelee lihavalmistepakkaajana.
Haapaniemi toimii ensimmäistä
vuotta pakkaamon luottamusmiehenä.
Juuri luottamusmieskoulutuksesta Kiljavan ay-opistolta palannut Haapaniemi
haluaa, että liiton toiminnassa panostetaan kylmätyöskentelyn aiheuttamien
haittojen vähentämisen keinoista sopimiseen.
– Me teemme töitä +6 asteessa, lisäksi on vetoa ja kosteutta sekä ahtaita työtiloja. Työolosuhteet ovat siis aika epäinhimilliset.
Haittoja voitaisiin vähentää esimerkiksi lisäämällä taukoja sekä jaksottamalla tauotusta paremmin. Myös kylmän kohdentaminen tuotteisiin, ei
Osaston luottamusmiehet Markku Ritola ja Ari Saarimaa sekä muut Elintarviketyöläisten
vaaliliiton ehdokkaat Nurmon Atrialta vastustavat tiukasti liha-alan lauantaityötä.
työntekijöihin, auttaisi.
Kanttaajana leikkaamossa työskentelevä, Poutulta Atrialle muutama vuosi
sitten siirtynyt Tomi Tiainen on viihtynyt uudessa työpaikassaan.
– Tämä on iso talo, ja hyvä ja varma
työnantaja.
Tiainen haluaa, että ulkomaisten lähettyjen työntekijöiden sijaan Suomessa
käytettäisiin kotimaista työvoimaa.
– Ymmärrän sen jotenkin ruuhkapiikkeinä ja sesonkiaikoina, mutta en,
kun tarve on jatkuva. Ammattitaitoista
kotimaista työvoimaa saa kouluttamalla.
■ TASAPUOLISTA KOHTELUA
– Olisi tärkeää saada samat edut kaikille,
esimerkiksi sama palkkasuoja. Nyt leikkaamossa palkkasuoja on vain lihanleikkaajilla, Tiainen toteaa.
Samaan tasapuolisen kohtelun vaatimukseen yhtyy myös eineslaatikkolinjan luottamusmies Ari Saarimaa. Hän
haluaa myös, että muutaman vuoden
käytössä ollutta, niin sanottua varhaisen
välittämisen mallia muutetaan niin, että
siinä ei oteta huomioon omalla ajalla tapahtuneita ja ei-työperäisiä tapaturmia.
– Varhaisen välittämisen keskustelu
on enemmän kuulustelu, jossa pitää selvittää omia asioita. Se johtaa helposti siihen, että välttääkseen keskusteluun joutumisen, ihmiset tulevat töihin myös
sairaana, Saarimaa sanoo.
Sikaleikkaamon pakkaamossa työskentelevän Eija Saarimaan mielestä
työnantajalle pitäisi riittää ilmoitus siitä,
että työntekijällä on oikeus olla sairauslomalla. Syyt eivät kuulu työnantajalle,
ellei ole kysymys jostain työperäisestä
sairaudesta.
– Naisten töitä arvostetaan vähemmän kuin miesten. Naiset kuitenkin tekevät tasavertaisesti yhtä raskasta työtä
kuin miehet ja sen pitäisi näkyä myös
palkassa, Saarimaa vaatii. ■
Elintarviketyöläisten vaaliliiton
Vaalipiiriin kuuluvat Vaasan ja Pohjois-Suo
Leipomo
11
12
Päivi Halonen
kondiittori,
pääluottamusmies
Pekka Heikkinen & Kumpp., Kajaani
16
13
Markku Ilola
leipuri,
työsuojeluvaltuutettu
Vaasan, Rovaniemi
17
Aila Laine
eläkeläinen,
leipomotyöntekijä
Rovaniemi
14
Tero Jurvakainen
leipomotyöntekijä,
varapääluottamusmies
Fazer Leipomot, Oulu
18
Teijo Seppänen
leipomotyöntekijä,
pääluottamusmies
Antell-Leipomot, Oulu
15
Pasi Karhu
leipomotyöntekijä,
pääluottamusmies
Pulla-Pirtti, Oulu
19
Hans Ström
eläkeläinen,
ao:n puheenjohtaja
Vaasa
Pentti Lagstedt
eläkeläinen, taikinantekijä
Tuulos
20
Maarit Stålnacke-Inkala
leipuri,
varapääluottamusmies
Pulla-Pirtti, Oulu
Tiina Tiainen
leipomotyöntekijä,
pääluottamusmies
Ämmän Leipä, Suomussalmi
Liha
20
21
Jussi Granlund
lihanleikkaaja, työtön
Luohua
24
Anne Korkeamäki
lihanleikkaaja
Atria Suomi, Kauhajoki
29
Timo Perhovaara
elintarviketyöntekijä,
ao:n puheenjohtaja, Veljekset
Rönkä/Lapin Palvi, Keminmaa
25
Mika Kuja-Aro
lihanleikkaaja,
osaston luottamusmies
Atria Suomi, Kauhajoki
30
Petri Pinola
elintarviketyöntekijä,
varapääluottamusmies
Kotivara, Oulu
22
Mari Haapaniemi
lihavalmistepakkaaja,
osaston luottamusmies
Atria Suomi, Nurmo
26
23
Anne Hukka
elintarviketyöntekijä
Jaloste-Pouttu, Kannus
27
Jarkko Kärki
lihanleikkaaja, osaston
varaluottamusmies
Atria Suomi, Nurmo
31
Kari Posio
elintarviketyöntekijä
pääluottamusmies
Polarica/Lapin Liha, Rovaniemi
Juha Katajamaa
lihanleikkaaja,
pääluottamusmies
Veljekset Rönkä, Kemi
28
Tommi Köykkä
varastotyöntekijä
Atria Suomi, Nurmo
32
Markku Ritola
elintarviketyöntekijä,
osaston luottamusmies
Atria Suomi, Nurmo
Erkki Moilanen
eläkeläinen,
järjestösihteeri
Rovaniemi
33
Ari Saarimaa
elintarviketyöntekijä
osaston luottamusmies
Atria Suomi, Nurmo
pohjoisen vaalipiirin ehdokkaat.
omen alueet. Valitse tästä oma ehdokkaasi.
Maito
8
9
Tero Konttila
meijerityöntekijä
Valio, Toholampi
10
Susanna Saari
siistijä
Valio, Seinäjoki
11
Pertti Sirviö
eläkeläinen,
koneenkäyttäjä
Sotkamo
12
Mika Stenius
meijerityöntekijä,
osaston luottamusmies
Valio, Oulu
13
Ritva Tolonen
ruokalatyöntekijä,
pääluottamusmies
Valio, Oulu
Merja Uusitalo
valmistuksen ohjaaja,
pääluottamusmies
Valio, Haapavesi
Lue lisää kaikista ehdokkaista: www.elintarviketyolaiset.fi
Teollisuus
10
11
Senja Honkonen
eläkeläinen
Vaasa
14
Veli-Matti Jussinniemi
prosessityöntekijä,
pääluottamusmies
Profood, Vihanti
15
Paavo Meriläinen
eläkeläinen
Oulu
34
Eija Saarimaa
elintarviketyöntekijä
Atria Suomi, Nurmo
12
Jari Kurkela
elintarviketyöntekijä,
pääluottamusmies
Maustaja, Pyhäntä
16
Heikki Ollonen
kalankäsittelijä,
pääluottamusmies
Napapiirin Kala, Rovaniemi
35
Jarkko Siltala
pakkaaja
Snellmanin Lihanjalostus,
Pietarsaari
13
Jarmo Laakso
elintarviketyöntekijä
Pack Company, Vaasa
17
Jouni Ranta
panimotyöntekijä
työtön, ao:n puheenjohtaja
Tornio
36
Vesa Tuppurainen
kalanjalostaja,
pääluottamusmies
Hätälä, Oulu
37
Tomi Tiainen
lihanleikkaaja
Atria Suomi, Nurmo
Markku Vikiö
eläkeläinen, lihanleikkaaja
Tymävä
8
Elintarviketyöläinen
Perheelliset kaipaavat
Toukokuu ei sovi
joustoa työaikoihin
kesälomakuukaudeksi
P
P
asi Karhu on Pulla-Pirtin Oulun
leipomon pääluottamusmies ja
kolmen lapsen isä. Karhun mukaan perheellisyyttä ja leipomotyötä on
toisinaan hankala yhdistää.
– Työajan soveltaminen perhe-elämään on vaikeaa. Kun vuoro loppuu
vasta puoli viideltä, tulee jo kiire hakea
muksu päiväkodista. Vaimo on kolmivuorotyössä eikä vuorohoitopaikkoja
ole.
Karhu haluaa parannuksia myös
työolosuhteisiin ja palkkaan.
Samoja parannusesityksiä nostaa
esiin kajaanilainen Päivi Halonen, joka
työskentelee kondiittorina ja pääluottamusmiehenä Pekka Heikkinen &
kumpp. -leipomossa. Halonen on myös
ammattiosastonsa varapuheenjohtaja ja
tiiviisti mukana SEL:n ensi kesän kesäpäivien järjestelyissä.
Pasi Karhu haluaa, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista edistetään.
Päivi Halonen
– Leipomopuoli voi olla aika raaka
perheellisille. Työnantajilta tarvittaisiin
joustavuutta työaikojen suhteen.
Halonen nimeää alan ongelmiksi
epäselvän työehtosopimuksen, jota
työntekijä ja työnantaja saattavat lukea
eri tavoilla sekä harmaan talouden kasvavan osuuden.
– Erityisesti Etelä-Suomessa kakkubloggaajat leipovat kotona ja myyvät
tuotteitaan pimeästi pilkkahintaan.
Leipomotyöntekijät tarvitsivat myös
lisää koulutusmahdollisuuksia – työnantajan tarjoamiin lyhyisiin koulutuksiin olisi helppo lähteä, ja uuden oppiminen lisäisi motivaatiota ja innostusta
työhön. ■
Palkkaluokat
Vuokratyön osuutta on vähennettävä, sanoo jalkapallon erotuomarointia harrastava Jarkko Siltala.
ja se on huono asia, Hukka sanoo.
Muutosta tarvittaisiin myös kesälomakuukausiin.
– Toukokuu on pohjoisessa usein kylmä – lumi saattaa olla vielä maassa ja
järvet jäässä. Ei se täällä Pohjanmaallakaan lämmin ole. Syyskuu vielä menettelee, mutta toukokuu on saatava pois
lomakuukausista. ■
Anne Hukka
Valiolaiset vastaavat:
saatava ajanmukaisiksi
Mitkä asiat puhututtavat juuri nyt?
Tero Konttila
meijerityöntekijä
Valio, Toholampi
R
ovaniemen Polarican pääluottamusmies Kari Posio on työskennellyt liha-alalla kaksitoista
vuotta. Posio toivoo muutoksia työehtosopimuksen palkkaluokkiin, joiden määrittelyt ovat liian monitulkintaisia.
– Nykypäivänä kukaan ei pääse nelosluokasta ylemmäs. Ylemmissä
luokissa mainitaan vaativat koneet, ja
työnantaja sanoo, etteivät ne ole vaativia, vaikka periaatteessa kaikki lihaalan koneet ovat. Asiasta on ollut puhetta jo pitempään, mutta mitään ei
tunnu tapahtuvan.
Kemiläisen Veljekset Rönkä -lihatalon pääluottamusmies ja liiton tesjaoston jäsen, lihanleikkaaja Juha
Katajamaa tietää saman palkkaryhmittelyjen ongelman.
– Liha-alan vaativuustasot on kirjattu työehtosopimukseen huonosti.
Siihen on toivottavasti tulossa pian
muutoksia.
Katajamaa vaatii eläkeiän noston
torppaamista ja huomion kiinnittämistä työssä jaksamiseen.
– Pitää huomioida iäkkäämmät ihmiset, jotta he jaksaisivat eläkeikään
asti, Katajamaa muistuttaa. ■
ietarsaaressa Snellmanilla pakkaajana työskentelevä Jarkko Siltala
vastustaa eläkeiän nostamista ja
korostaa työssä jaksamiseen panostamista. Siltala toimii ammattiosaston
johtokunnan jäsenenä.
– Ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää työssä jaksamisen kannalta.
Siltalan mukaan vuokratyö on merkittävä ongelma suomalaisessa työelämässä. Siihen pitää liiton puuttua.
– Vuokratyön osuutta täytyy saada vähennettyä.
Jaloste-Poutulla Kannuksessa työskentelevän Anne Hukan mielestä lihaalan palkoissa on parantamisen varaa.
– Palkankorotusten tulee olla euromääräisiä, ei prosentuaalisia. Prosenttikorotukset tekevät kuilua elintarviketyöntekijöiden palkkojen välille. Eri ammattiryhmien väliset erot kasvavat koko ajan
– Työpaikallani on juuri alkanut yt-neuvottelut. Nykyisin yritykset keskittävät toimintansa isoihin kasvukeskuksiin ja usein pienemmät yksiköt lopetetaan. Pienellä paikkakunnalla on kuitenkin vaikea löytää uutta
työtä ja toivoisin isommilta yrityksiltä vastuuta työpaikkojen säilyttämisestä myös maaseudulla. Ja ennen kaikkea globaalissa maailmantaloudessa olisi hyvä saada työpaikat pysymään kotimaassa.
Kari Posio
Susanna Saari
siistijä
Valio, Seinäjoki
– Kahden viikottaisen vapaapäivän tulee olla peräkkäin. Työn ja perheelämän yhteensovittaminen olisi tehtävä helpommaksi ja työn tulisi
joustaa enemmän erilaisten elämäntilanteiden vuoksi.
Merja Uusitalo
valmistuksen ohjaaja, pääluottamusmies
Valio, Haapavesi
Juha Katajamaa
– Kolmivuorotyö on kuluttavaa, ja palkkojen sekä lisien olisi vastattava
nykyistä paremmin työn raskautta. Lomakauden lähestyessä on keskusteltu paljon siitä, että toukokuuta ja syyskuuta ei pitäisi katsoa kesälomakuukausiksi.

Similar documents