Urakoitsijan työnjohtaja, Jukka Järvenpää, Destia Oy

Comments

Transcription

Urakoitsijan työnjohtaja, Jukka Järvenpää, Destia Oy
Kunnossapidon ammattilaisen
talvinen työpäivä
Jukka Järvenpää
Työmaapällikkö
Destia Oy
Alueurakka Jämsä 2013-2018
Destia-konserni
•  Destia-konserni koostuu emoyhtiö
Destia Oy:stä ja tytäryhtiöistä
•  Konsernin liikevaihto oli yli
500 miljoonaa euroa vuonna 2012
•  Henkilöstöä on noin 1 600
•  Destia-nimi voidaan juontaa latinan päättäväisyyttä tarkoittavasta
destinatus-sanasta tai englannin määränpäätä tarkoittavasta sanasta
destination
•  Destian yritysilmeen
–  vihreä väri viestii kasvusta, uudistumisesta ja
ympäristön arvostuksesta
–  keltainen väri on jatkuvuudesta kertova linkki
Destian menneisyyteen ja samalla se viestii aktiivisuudesta ja
dynaamisesta uusien ratkaisujen etsimisestä ja löytämisestä
Alueellisella toimintamallilla lähellä
asiakasta
•  Destiassa toimii neljä alueellista ja kaksi
toiminnallista tulosyksikköä.
•  Tulosyksiköt ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi,
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi sekä
Erikoisrakentaminen (sisältäen kallio- ja
kiviainestoiminnan, rata-liiketoiminnan ja
kaluston) ja Asiantuntijapalvelut (sisältäen
suunnittelun, mittaamisen ja kansainvälisen
konsultoinnin).
•  Tulosyksiköiden tukena toimii
asiakasratkaisut ja palvelujen tuottaminen
prosessi.
•  Konserniyksiköinä ovat Talous ja rahoitus,
Lakipalvelut, Henkilöstö ja Viestintä.
Pohjois-Suomi
ROVANIEMI
KEMI
OULU
KOKKOLA
VAASA
Itä-Suomi
KUOPIO
SEINÄJOKI
Itä-Suomi
Länsi-Suomi Etelä-Suomi
MIKKELI
PORI
TAMPERE
RAUMA
LAHTI
KOUVOLA
MAARIANHAMINA
TURKU
SALO
HANKO
HELSINKI
JOENSUU
SAVONLINNA
LAPPEENRANTA
Destian palvelutarjonta
Tie- ja
katurakentaminen"
Ratarakentaminen "
Kalliorakentaminen"
Siltarakentaminen"
Tie- ja
liikennesuunnittelu"
Ympäristösuunnittelu"
Teiden ja katujen
infrahoito"
Rataverkon
kunnossapito "
Liikenneympäristön
hoito"
Kiviainespalvelut"
Geo- ja
mittauspalvelut"
Kelikeskuspalvelut"
Alueurakka Jämsä 2013 - 2018
•  Työpäällikkö Jukka Pitkänen
•  Työmaapäällikkö Jukka Järvenpää
•  Työkohdevastaava Mikko Lempinen
•  2 omaa kuljettajaa
•  1 oma kuorma-auto ja 1 oma tiehöylä
•  Pääosan töistä tekevät paikalliset aliurakoitsijat
•  Hoidettavaa tiestöä yhteensä n. 890 km + klv 65 km
Talvihoidossa:
• 9 aliurakoitsijoiden kuorma-autoa
• 21 aliurakoitsijoiden traktoria tai pyöräkuormaajaa
Kesähoidossa:
• Määrä vaihtelee tilanteen mukaan
• Vihertöissä läpi kesäkauden koko ajan useita henkilöitä
ja koneita
• Sorateiden tasauksissa muutama lana ja tiehöylä
• Sorastuksissa useita kuorma-autoja
Kunnossapidon ammattilaisen
talvinen työpäivä
•  Herätys aamulla kello 6
•  Tietarkastus Kuhmoinen-Jämsä 40 km
Kunnossapidon ammattilaisen
talvinen työpäivä
•  Rutiinit toimistolla
Kunnossapidon ammattilaisen
talvinen työpäivä
•  Tietarkastukset
•  Talvihoitokaudella Is, I ja Ib –luokan tiet kerran viikossa
•  Muut tiet kahden viikon välein
•  Talvella tärkeimmät havainnoitavat asiat lumisuus, liukkaus,
tasaisuus
KIITOS!
Destia – Toimivampi maailma

Similar documents