Hanko Hangö Suomenlahti Finska viken Gulf of Finland

Transcription

Hanko Hangö Suomenlahti Finska viken Gulf of Finland
Gåsörsbukten
Hanko
Hangö
Gåsörsbukten
Tulli
Tull
Gunnarsstrand
4 .5
Kläppudden
Notholmen
Gåsörsudden
Liikkuminen sallittu vain
merkittyä polkua pitkin
Sunnantill
Luonnonsuojelualue
Naturskyddsområde
Länsisatama
Västra hamnen
Gåsörsviken
Kvarnskär
Kuningattarenvuori
Drottningberget
Tulliranta
Luonnonsuojelualue
Naturskyddsområde
13
.0
Kalskären
Tjuvskär
Uddfladan
Uddgrundet
Meijerfelt
Ulkosatama
Yttre hamnen
2.7
Merivartioasema
Sjöbevakningsstation
Lintuasema
Fågelstation
2.5
Opastustaulu – Informationstavla – Information board
9.1
Uddskatan
Pysäköintialue – Parkeringsplats – Parking
Tulliniemi
Tulludden
7.3
Matkailunähtävyys – Turistsevärdhet – Special point of interest
Skansbergen
Luontopolku – Naturstig – Nature trail
2.8
Uimapaikka – Badplats – Swimming
Luotsiasema
Lotsstation
7.3
Kuivakäymälä – Torrtoalett – Dry toilet
Hauensuoli
Gäddtarmen
Polku – Stig – Trail
Tulliniemen luonnonsuojelualue
Tulluddens naturskyddsområde
Nature Conservation area of Tulliniemi
7.3
Tullholmen
9.0
Östra Kistskär
Uddskatanin luonnonsuojelualue
Uddskatans naturskyddsområde
Nature Conservation area of Uddskatan
Uddskatanin luonnonsuojelualueeseen kuuluva vesialue
Vattenområde som hör till Uddskatans naturskyddsområde
Sea area of the Nature Conservation area of Uddskatan
Lilla Ankargrundet
0
13.
Kalliopiirroksia
Hällristningar
0
500 m
© Metsähallitus - Forststyrelsen 2014
© Maanmittauslaitos - Lantmäteriverket - NLS of Finland 1/MML/2014
Gäddgrundet
2.5
Suomenlahti
Högskär
Finska viken
Ankargrundet
Gulf of Finland