Ekosuunnitteludirektiivin ajankohtaisia asioita

Transcription

Ekosuunnitteludirektiivin ajankohtaisia asioita
Ekosuunnitteludirektiivin
ajankohtaisia asioita
Kaisa-Reeta Koskinen
Erityisasiantuntija
Energiavirasto
Ekosuunnittelun uusi työnjako 1.1.2014
alkaen
• Ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivit
(=puitedirektiivit): TEM
• Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset:
– Rakennustuotteiden osalta: YM
– Muiden tuotteiden osalta: TEM -> Energiavirasto
2
Energiavirastossa ekosuunnittelu- ja
energiamerkintäasioiden
yhteyshenkilö:
Kaisa-Reeta Koskinen
[email protected]
puh 02 9505 0052
3
Vastuiden jako työkohteittain
4
Vastuiden jako työkohteittain
-2012-2014 työohjelma
5
Tuoteryhmäkohtaisten asetusten
valmistelu
6
Energiaviraston vastuulla olevien
tuoteryhmien valmistelun tilanne
Tuoteryhmät, joissa voimassa olevaa
lainsäädäntöä
Self Regulation Initiative
Katselmointi käynnissä (working doc valmis)
8
Tuoteryhmät, joissa annettu
asetusehdotus
Scrutiny-tarkastelussa
9
Working doc-vaiheessa olevat
tuoteryhmät
WTO-notifikaatiossa
10
Preparatory-study vaiheessa olevat
tuoteryhmät 1/2
11
Preparatory-study vaiheessa olevat
tuoteryhmät 2/2
12
Ympäristöministeriön vastuulla
olevien tuoteryhmien
valmistelun tilanne
Yhteyshenkilö:
Pekka Kalliomäki
Rakennusneuvos
[email protected]
Voimassa olevat rakennustuotteita koskevat
ekosuunnittelusäädökset (ecodesign)
• Lämmityskattiloiden hyötysuhdedirektiivi (92/42/ETY),
Suomessa pantu täytäntöön RakMk D7, annettu 22.12.1997
• Akselitiivisteettömät kiertovesipumput 1- 2 500 W, (EU) N:o
641/2009, annettu 22.7.2009, voimaan 1.1.2013 ja 1.7.2015
• Kiertovesipumppujen muutos julkaistu 11.7.2012 N:o 622/2012
• Puhaltimet 125 W- 500kW, (EU) N:o 327/2011, annettu
30.3.2011, voimaan 1.1.2013 ja 1.1.2015
• Vesipumput, (EU) N:o 547/2012, annettu 25.6.2012, voimaan
1.1.2013 ja 1.1.2015
• Huoneilmastointilaitteet ja huonetuulettimet, (EU) N:o
206/2012, annettu 6.3.2012, voimaan 1.1.2013 ja 1.1.2014
• Tila- ja yhdistelmälämmittimet, (EU) N:o 813/2013, annettu
2.8.2013, voimaan 26.9.2015 , 26.9.2017 ja 26.9.2018
• Vedenlämmittimet ja vesivaraajat, (EU) N:o 814/2013, annettu
2.8.2013, voimaan 26.9.2015, 26.9.2017 ja 26.9.2018
14
Voimassa olevat rakennustuotteita koskevat
energiamerkintäsäädökset
• Huoneilmastointilaitteet, enintään 12 kW, (EU) N:o 626/2011,
annettu 4.5.2011, voimaan 1.1.2013
• Tila- ja yhdistelmälämmittimet, enintään 70 kW, (EU) N:o
811/2013, annettu 2.8.2013, voimaan 26.9.2015 ja 26.9.2019
• Vedenlämmittimet ja vesivaraajat, (EU) N:o 812/2013, annettu
2.8.2013, voimaan 26.9.2015 ja 26.9.2017
15
Valmistumassa ja valmistelussa olevat
ekosuunnittelusäädökset (ecodesign)
• Huonetilalämmittimet (Lot 20):
• Määräyskomitea on puoltanut säädösehdotusta 9-10.10.2013
• Öljy, kaasu, sähkö
• Ilmanvaihtokoneet (Lot 10 ja ENTR Lot 6)
• Määräyskomitea puoltanut säädösehdotusta 16.-17.12.2013
• Ilmalämmitys- ja jäähdytys (Lot 21)
• Kuulemisfoorumi 25.9.2013
16
Ekosuunnittelu ja energiamerkintäsäädösten
valmistelusta
• Yritysten osallistuminen säädösten valmisteluun on erittäin
•
•
•
•
tärkeää
Tulevaisuuden tuotemarkkinoiden kilpailunpelisäännöt laaditaan
säädöksissä
Panostaminen energiatehokkuuteen tuotekehityksessä hyvissä
ajoin tuo kilpailuetua
Korkea energiatehokkuuden vaatimustaso säädöksissä on
eurooppalaisen teollisuuden ja kuluttajan etu
Kaikkien rakennuksissa käytettävien tuotteiden on oltava erittäin
energiatehokkaita, jotta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet lähes nollaenergiarakentamisesta voidaan
saavuttaa
17
Tulevat kuulemiset
17.03.14 Lot 32 (Ikkunat)
-Prep.studyyn liittyvä ensimmäinen sidosryhmäkuuleminen
-Käsittelyssä studyn osat 1-4
25.03.14 Kylpyhuonekalusteet (hanat/suihkut)
-Prep.studyyn liittyvä toinen sidosryhmäkuuleminen
-Käsitteyssä studyn osat 1-7
26.03.14 Lääketieteelliset kuvantamislaitteet (SRI)
18
Ekosuunnittelu.info
• Asetusten virallinen tiedotuskanava
• Myös vireillä olevat asetukset ja kuulemiset
19
Puitedirektiivien revisio
Puitedirektiivien revisio käynnistymässä
• Ensimmäiset selvitykset nykyisten direktiivien efektiivisyydestä
julkaistu
– http://www.energylabelevaluation.eu/eu/documents/
– Suomi vastustaa PEF-kertoimen käyttöä tuotevaatimuksissa’
• Keskeisiä kysymyksiä:
– Energiatehokkuus vs energiankulutus
– Sovellusalan laajentaminen ei-energiaan liittyviin tuotteisiin
– Muiden ympäristövaikutusten mukaan ottaminen merkintä- ja/tai
suunnitteluvaatimuksiin (materiaalitehokkuus, EoL jne)
– Energiamerkinnän uudelleen skaalaus
• Kuulemistilaisuus järjestetään syksyllä 2014
21
2015-2017 Työohjelman valmistelu
• Valmistelu alkanut: http://www.ecodesign-wp3.eu/
• Tavoitteena tuottaa perusteltu luokittelu tuoteryhmille ja valmistella
alustava tuoteryhmälistaus työohjelman pohjaksi
– 20 tuoteryhmää
22
Kiitos!
Kaisa-Reeta Koskinen
[email protected]
Puh: 02 9505 0052
Skype: kaisareetakoskinen

Similar documents